Gå videre til hovedindholdet

Indlæg

Viser indlæg fra 2022

Plads til kulturen på Folkemødet - Kulturens Plads på Folkemødet

Det er så fedt igen at kunne komme på Folkemøde og være en del af den demokratiske samtale, der opstår når mange mødes på kryds og tværs. I år vil jeg nok mest være på Kulturens Plads som vi har skabt i Dansk Kulturliv. Vi åbner torsdag den 16. juni kl. 11.30 så kig forbi til en snak og vue på pladsen og det omfattende program.  Her vil folketingets kulturordfører også komme forbi og holde Kulturens Tale lige efter deres partiledere har holdt tale på hovedscenen. TV2 kom forbi for at høre mere om #KulturensPlads og det krævede store armbevægelser - du kan se indslaget på TV2 Men der er mange flere spændende events, jeg ser frem til og hvor jeg med kulturbrillerne på er med i debatten eller deltager på anden vis. F.eks. TORSDAG Kl. 13:15 - 14:00 Sustainable Education – to secure Sustainable Development. På A6 - Den Internationale Scene 17.30-18.15 Data i kulturlivet – galt eller genialt? På K21 – Kulturens Plads og så når jeg nok forbi Bobler i Civilsamfundet som foregår i Domen på

Kan man læse sig til demokrati og engagement?

Jeg er vildt optaget af hvordan man skaber engagement og i den forbindelse meget opmækrsom på at forskningen viser at 20 min SELVVALGT læsning om dagen nedbryder stort set alle de socioøkonomiske barrierer det enkelte barn er påvirket af i deres uddannelse sådan cirka indledte Mette Steenberg, som selv er forsker og direktør for læseforeningen, til dagens startup (den egentlige lancering kan i glæde jer til på Folkemødet) og citerede Carl Scahrnberg "Alle kan noget, ingen kan alt, sammen kan vi mere" Kan man læse sig til demokratisk engagement?   Ja, det at læse giver lyst til at deltage i demokratiet og afspejler det særlige danske folkestyre sig ikke netop i litteraturen. Det at demokrati ikke bare er at stemme, men det i norden opleves som en livsform. Det er noget af det der arbejdes med i det projekte vi skyder i gang i dag med UNG-TIL-UNG-TILGANGE TIL SAMFUNDETS VILDE PROBLEMER som er temaet Lotte Hviid Dhyrbye fra Tænketanken Fremtidens Biblioteker  Over de

Biblioteksudlån er tilbage på niveauet før Corona

  Danmarks Statistik har opggjort deres individbaserede biblioteksudlån 1. kvt. 2022, som nok så interessant viser at biblioteksudlån er tilbage på niveauet før COVID-19 Udlånstallene fra første kvartal 2022 indikerer, at udlånsaktiviteten er tilbage på samme niveau som før pandemien, dog med flere brugere af den digitale adgangsvej eReolen. I første kvartal 2020 blev der udlånt 7,4 mio. materialer fra de fysiske filialer og eReolen, hvilket i 2022 er steget til 7,8 mio. svarende til en stigning på 5 pct. Hvor udlån fra de fysiske filialer er stagneret med et mindre fald på 3 pct., er digitale udlån steget med 38 pct. Stigningen fra første kvartal 2021 til 2022 viste lidt over en tredobling af fysiske udlån, mens digitale udlån havde oplevet et mindre fald på 4 pct. Den store stigning skal ses i lyset af et usædvanligt lavt antal udlån i første kvartal 2021 grundet COVID-19 restriktioner og nedlukningerne af folkebibliotekerne. Kilde:  www.statistikbanken.dk/ibib1 I deres statistik ha

At lave samskabende kommunale udviklingsplaner med aktører fra kultur, undervisning og storindustri

Jeg har lige deltaget i en rigtig interessant måde at skabe en ny kommunal udviklingsplan, som mange vil kunne inspireres af. Det var et større Dansk vækst Kommune, hvor direktionen havde indbudt til Round Table som en start på en ny udviklingsplan. Det interessante var, at der var inviteret en kreds bestående af bl.a. ledere fra et par af de største biotek firmaer i verden, som havde særlige interesser i netop denne kommune og kom med oplæg om det. Der var også oplæg fra en af de helt store forsknings- og uddannelsesinstitutioner i landet, hvor flere ledere deltog. Endelig var der deltagelse fra enkelte lokale aktører på boliger, erhverv og landbrug indgik i diskussionen. Jeg fik lov at komme med det afsluttende oplæg om kulturen og bibliotekernes betydning for udviklingen.  På den vis fik de afdækket nogle vidt forskellige interesse og jeg afslører nok ikke for meget ved at sige, vi ikke var enige om alle prioriteringer i deltagerkredsen, men i samtalen rejste sig nogle fælles fremti

Medieaftalen skal styrke den demokratiske samtale - men skal der ikke flere med i snakken?

Medieaftalen styrker den demokratiske samtale. Sådan skriver kulturministeriet som overskrift på den medieaftale, der blev indgået lørdag den 21. maj 2022. Det udsagn er der nok ikke ret mange der kan være imod, men måske kunne man have tænkt den samtale lidt bredere, og inddraget f.eks. folkeoplysningen og bibliotekerne meget mere aktivt, som den institution der samler borgerne om debatten ude i landet. Man kunne have styrket bibliotekers rolle som rammen om den demokratiske samtale ved. f.eks. at give dem mulighed for at søge public-service puljen, eller stille flere krav ved at forpligte dem til at lave debatter for at styrke den demokratiske samtale ved at skabe en ny bibliotekslov. Ét bemærkelsesværdigt element i den smalle medieaftale er de mange undersøgelser der skal iværksættes. Dette tager jeg som et udtryk for, at man ikke har fundet de rigtige svar på tiden udfordringer i borgernes brug af medier og den manglende demokratiske samtale. Så der er måske håb for, at man f

Hvordan kulturministeren vil udfolde kulturens potentiale

Er der noget de seneste år med Corona, nedlukninger og isolation har sat fokus på, er det kulturens betydning for både det enkelte menneske, for fællesskabet og for hele samfundets udvikling. Det spurgte vi ind til da kulturministeren gæstede Det Bibliotekspolitiske Topmøde. Som statsminister Mette Frederiksen highlightede det under corona-nedlukningen: ”Nu hvor biblioteker, teatre, museer, biografer, koncertsale og højskoler holder lukket – opdager vi, hvor meget vi savner dem” og senere talte hun om "en ny guldalder" for kulturen. " Hvordan det så skal komme til udtryk politisk venter vi stadig svar på" er så det store spørgsmål, som Mandag Morgens direktør Lisbeth Knudsen ganske sarkastisk bemærkede på det Bibliotekspolitiske Topmøde den 22. april 2022. Kulturens betydning stod ret klart for de ca. 450 deltagere på årets  Bibliotekspolitiske Topmøde , hvor der var rigtig mange kulturpolitiker e med fra landets kommuner. Ude i kommunerne er det politiske fok

Elon Musk købte Twitter samtidig med EU laver regler for de sociale medier i demokratiet tjeneste - er der lagt op til kamp?

Samtidig med at  EU  laver en stor aftale regulering af techgiganter for at sikre, at de store digitale platforme ikke skader samfundet, bliver Twitter købt af verdens rigeste mand  Elon Musk , som er selverklæret ytringsfrihedsfundamentalist og modstander af enhver form for censur og regulering. Spændende hvordan det påvirker verden; om storkapitalen eller demokratiet trækker det længste strå eller om fremtids fjerne mål smelte sammen? Det har jeg uddybet herunder EU's Vestager er ligeglad med hvem der ejer Twitter skrev  RTE  i går e ller det de i sandhedes tjeneste præcist skrev var "EU's Vestager says doesn't care who owns Twitter" Raidió Teilifís Éireann,  Ireland's National Public Service Media. Det lyder smukt, når Elon Musk ved købet af Twitter samtidig tweetede: ”Free speach is the bedrock of a functioning democracy and Twitter is the digital town square where matters vital to humanity are debated”. Med den patos ser man Twitter som en moderne g

Vores digitale fremtid?

Skal du med til Webinar kl. 9.00 om ’Algoritmer, Data & Demokrati’ på vores Webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver.  Vær med her https://lnkd.in/gzc8sJjA Mød Lisbeth Knudsen Tine Segel  Christian Langelund Hansen Nina Thorsted Petersen Lotte Hviid Dhyrbye og Michel Steen-Hansen Vores liv er på alle måder påvirket af digitale teknologier. For de fleste af os er de en naturlig og vigtig del af vores arbejde, hverdag og sociale liv. Men det er ikke alle, der kan navigere i det digitale samfund eller er gearet til den hastighed, udviklingen drøner afsted med. Det handler derfor om at give alle borgere digitale kompetencer, digital dannelse og ikke mindst handleevne. Bibliotekerne og de biblioteksansatte har en særlig samfundsforpligtigelse til at oplyse og styrke borgerne i den digitale transformation. De skal være med til at modvirke en udvikling, hvor for mange bliver koblet af, og hvor selve fundamentet for vores demokrati risikerer at smuldre. Derfor sætter vi rammerne

Kommunalpolitik er velfærd, men er det ikke også kultur?

På vej til Det Kommunalpolitisk Topmøde i Aalborg har jeg siddet i toget og regnet på, at det er 27 år siden jeg deltog for første gang. Den gang var jeg et helt andet sted i livet og der var 271 kommuner. Jeg var studerende og i gang med mit afsluttende speciale om…… kommunernes regionale og demokratiske udvikling fra 1850-1996.  Så måske er det ikke helt tilfældigt at jeg i år har noget der kunne minde om sølvbryllup i antal gange jeg har deltaget. For uanset hvor jeg har været i livet og arbejdslivet, så har der været en interesse i netop kommunernes topmøde. Men sådan er det jo egentlig i alles liv, altså ikke nødvendigvis topmødet, men kommunen. For kommunen er rammen om langt det meste af den velfærd som vi som mennesker får og tager del i. Kommunen er jo netop skabt af borgerne og for borgerne, også selv om nogen ikke altid oplever det sådan eller ”kommunen” måske ikke helt optræder sådan. Samtidig med man i medierne stort set kun fokuserer på de nationale politikere, så er det

Paradimeskift i kulturpolitikken

Jeg var en af deltagerne ved stormøde hos kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen om kulturelivets betydning for de ukrainske flygtninge. I den anledning gav jeg til Kulturmonitor  udtryk for en oplevelse af et begyndende paradimeskift i kulturpolitikken, da de spurgte ind til min oplevelse af mødet. Det udlægger de sådan "han ser det som et udtryk for det øgede fokus på kulturens betydning, som ifølge ham blev indvarslet af coronanedlukningen. »Jeg oplevede en meget åben kulturminister spørge ind til, hvad de fremmødte organisationer mener, at kultur kan i forhold til at byde nye mennesker velkomne. Helt overordnet oplever jeg et paradigmeskifte i politikken i hele Folketinget i forhold til, at kulturen kan mere og betyder mere, og det er noget vi har lært oven på corona – altså hvad kulturen betyder for fællesskabet, og hvad kulturen kan som instrument. Og det synes jeg faktisk også, at ministerens korte oplæg til os udstrålede,« siger Michel Steen-Hansen til Kulturmoni

Danmarks Biblioteksforening bakker Ukraine op i europæisk fælles front: »Vi skal værne om sandheden i en konflikt«

  »Vi har ikke tænkt os at smide bøger ud« sagde jeg til Kulturmonitor da de spurgte ind til bibliotekernes fælles europæiske initiativ i forbindelse med krigen i Ukraine om  at værne om sandheden. Det er nemlig vigtigt ikke bare at kasserer al russisk kultur fordi der lige nu er et krigerisk styrer, men at skabe en forståelse for forskelle som også er kulturelle - og altså gøre folk i stand til at skelne sandt fra falsk.  Vi fortsætter debatten om bibliotekernes kamp for sandheden i Ukraine KULTUREN på P1 kl. 14.45 i dag - lyt med Svaret fra mig kommer i forbindelse med dette spørgsmål Kulturministeren annoncerede i weekenden , at de statslige museer skal indstille samarbejder med Rusland. Har I gjort jer nogle overvejelser om, hvordan I forholder jer til jeres russiske materiale? »Vi er en pluralistisk institution, som skal stille viden til rådighed. Derfor kan vi godt deklarere, hvad der er sandt og falsk. Men hos os, kan man eksempelvis også finde ’Kapitalen’ og ’Mein Kampf’ side o

Обращение к к гражданам России - Appeal to the Russian people - Appel til det russiske folk

Путин наказывает российскую прессу за правду о войне в Украине. Главный редактор газеты Politiken обращается к гражданам России.... Appeal to the Russian people Putin punishes Russian press for telling the truth about the war in Ukraine. In a direct appeal to the Russian people, Politiken's editor-in-chief CHRISTIAN JENSEN writes (in Russian) - (Libraries can help share this message...  Appel til det russiske folk Putin straffer russisk presse for at fortælle sandheden om krigen i Ukraine. I en direkte appel til det russiske folk skriver Politikens chefredaktør  CHRISTIAN JENSEN  (På Russisk) - (bibliotekerne kan hjælpe ved at dele opfordringen) Russiske borgere, russiske venner, I krigens formørkede dage er I alle sagesløse ofre for Vladimir Putins fortielser og løgne. Jeres egen præsident har gjort det strafbart for den russiske presse at tale om en russisk invasion af Ukraine, selv om det selvfølgelig er sandheden. Putin betegner den ukrainske regering som nynazister, selv om de

Bibliotekerne kan hjælpe Ukraine i kampen for sandheden, som de så ofte gør når der er krig og konflikt i verden

Bibliotekerne i hele Europa er gået sammen om at støtte Ukraine for at sikre adgangen til information i kampen mod misinformation om det Russiske angreb på landet Bibliotekerne spiller ofte en central rolle når det kommer til krig og konflikt i verden. De kan nemlig sikre adgangen til reel information, da sandheden ofte er det første offer i en krig. Jeg oplevede selv under ”Det arabiske forår” at direktøren for nationalbiblioteket i Egypten fortalte historien, om hvordan de sikrede ikke bare adgangen til information, men også muligheden for at borgerne kunne kommunikere med hinanden via deres hjemmeside. Nationalbiblioteket brugte simpelthen deres IT infrastruktur til at sikre borgernes mulighed for at kommunikerer og havde et twitter feed kørende, selvom myndighederne forsøgte at kontrollerer og lukke ned for alle informationskanaler. Da myndighederne så truede biblioteket, dannede et stor flok studerende fra universitetet en menneskekæde omkring biblioteket for at symboliserer kampe

TUREN GÅR TIL YOUTUBE

I dag skal jeg til bogreception på en af de måske vigtigste udgivelser i år. Den handler nemlig dybest set om vores ansvar for vore børns dannelse (det nogle forveksler med digital dannelse, fordi de tror deres børn er digitalt indfødte) Børnene er måske nok eksperter i hvordan, man kommer på de sociale medier og konsumerer store mængder af oplevelse. Men forældre er stadig eksperter i, hvad der er godt og dårligt at se for børnene eller det bør vi i hvert fald være. Det ligger stadig i voksenrolle, og måske skal vi også blive bedre til at hjælpe dem med alternativer til det mest fladpandede underholdning og måske kan vi også friste de kære unger til at læse noget mere. Det er i hvert fald noget vi på bibliotekerne arbejder med, at tage børnenes medievaner seriøst, men samtidig friste med alt det fede det fede der er i litteraturen uanset om den er digitalt, på lyd eller i noget så klassisk som en papirbog.  Det kan alt sammen noget, men det skal vi lære og opleve sammen med vores børn

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte

Vores digitale fremtid? – et webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver

  ’Algoritmer, Data & Demokrati’  Vores digitale fremtid? – et webinar om biblioteksansattes rolle og opgaver 28. marts fra klokken 09.00 – 10.30 Hvordan sikre vi at alle borgere har de nødvendige digitale kompetencer og handleevne til at navigere i den digitale virkelighed? Kom med til et fagligt inspirerende webinar, hvor du bliver præsenteret for Tænketanken Mandag Morgens projekt ’Algoritme, Data og Demokrati’ og får indsigter i befolkningsundersøgelsen Danskernes digitale liv . Og så stiller vi skarpt på, hvordan netop bibliotekets og de biblioteksansattes rolle og opgaver kommer til at se ud i en digital fremtid. Webinaret er for ansatte på de danske biblioteker, der arbejder med digitalisering både i det borgerrettede arbejde og i udviklingsarbejdet. Webinaret er arrangeret af ADD-projektet, Forbundet Kultur og Information, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Det er gratis at deltage og du kan se det fulde program og tilmelde dig her .