torsdag den 26. maj 2016

Hvem skal punktere de digitale bobler?

Spræng Boblen Vincent Hendricks
nyeste udgivelse
»Jeg er grundlæggende et oplysningsmenneske, så jo flere oplysninger, du giver folk, jo bedre beslutninger træffer de forhåbentlig. Men hvis mere information betyder, at folk bare sorterer kraftigere i, hvilke stemmer de gider hører på og derved polariserer kraftigere, så er information en byrde frem for et gode – og dér skal vi ikke hen. Jeg ønsker mig ikke tilbage til brevduer og gåsefjer, men de sociale medier er ti år gamle, og indtil vi finder en modus operandi for, hvordan vi skal forstå de investeringer, vi laver online, og hvad de betyder for andres beslutningsdygtighed, skal vi være lidt forsigtige med, hvad vi råber i den store megafon.«

– Er det så pointen? At vi skal tænke os lidt om og ikke sige noget, som er forkert?

»Altså, hvis man vil modvirke pluralistisk ignorance virker det at oplyse folk om mekanikkerne. Hopper jeg med, fordi jeg har et selvstændig argument, eller er det bare, fordi jeg lægger mig i slipstrømmen af, hvad jeg tror, at andre tror?«


Sådan siger Vincent Hendricks til Information under overskriften "De sociale medier kan sende os ud i et postfaktueltdemokrati". Han har netop udgivet bogen "Spræng boblen – Sådan bevarer du fornuften i en ufornuftig verden" der handler om at når vi liker og kommenterer på de sociale medier, er vi ofte med til at puste varm luft ind i tomme politiske holdninger og forkerte nyhedshistorier, der kan forstås på samme måde som finansbobler.

Det fik mig til at tænke på bibliotekets rolle i at være med at punktere boblerne. Både i forhold til at perspektivere boblerne, men også i forhold til at udstyre folk med kompetencer til at gennemskue mekanismerne i de sociale medier.

Noget, der optager mig meget for tiden, er digital dannelse, der har mange dimensioner, og som bliver stadig mere aktuel, fordi verden åbner sig i hidtil usete dimensioner. Jeg tror, at kernen i hele det digitale samfund er, at vi erkender, at det påvirker vores måde at være og skabe og deltage på. Den digitale dannelse har mange aspekter. Det ene er at kunne bruge og skabe i det digitale univers, men det, jeg har fokus på, er evnen til at gennemskue, hvad det er, jeg gør og hvilke sammenhænge, jeg befinder mig i. Det er noget, mange oplever som svært, og det bunder grundlæggende i en manglende dannelse i en digital verden, der hele tiden udvikler sig. Jeg ser, der ligger en ny kerneopgave for bibliotekerne her, der består i at få italesat problemstillingen og bidrage til borgernes digitale dannelse.

Det tror jeg ikke bibliotekerne og deres ansatte altid er gode nok til, men de har potentialet. Det stod mig også klart i en forundersøgelse om digitalt biblioteks brug jeg så forleden, hvor brugerne netop fremhævede bibliotekernes kompetencer ud i at vejlede og søger i digitale tilbud. En kerne opgave i det bibliotekariske arbejde er jo netop vejledning og det at "empower" folk til at have de nødvendige kompetencer til selv at kunne, hvad enten det er litteratursøgning, kildekritik eller at bruge de sociale medier kritisk.

"Deltagerne i undersøgelsen fremhæver muligheden for at få personligvejledning som et tilbud, der er særlig for biblioteket, og som de ikke kan få andre sted er. De søger hjælp hos de biblioteksansatte til at finde gode bøger inden for specifikke emner – både faglitteratur og skøn litteratur. Deltagerne gør også brug af den mere tekniske hjælp, de kan få af de ansatte, når de eksempelvis har brug for vejledning i litteratursøgning eller digitale tilbud."
Læs også Digital Dannelse er en samfundsopgave – der kræve...

Vincent F. Hendricks - "Viden i virkeligheden eller information på nettet" oplæg til Danmarks Biblioteksforening