Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra 2014

Bibliotekerne køber fornuftigt ind og har noget for enhver smag

Endnu engang er debatten om hvad bibliotekerne skal have stående på hylderne blusset op. For et par uger siden kunne man i Bogmarkedet læse Formanden for Danmarks Biblioteks Forening, Steen Bording Andersen meldte hus forbi på på den kritik.”Nu skal man huske på, at folkebiblioteket er en public service institution, der netop skal rummer både det bredde og det smalle – og det er præcis hvad vi gør,” siger han og fortsætter: ”Jeg synes, at bibliotekerne rammer balancen godt, så vi både har noget af det populære, der skal trække folk til, og samtidig er den litteraturformidler, der køber og formidler mest af den smalle litteratur. Vi havde debatten på det netop afviklede BogForum, og her fremhævede forlæggerne faktisk, at bibliotekerne med deres indkøb er en vigtig støtte for den smalle litteratur.” En analyse af de udbetalte bibliotekspenge fra 1992 til 2014 foretaget af det kulturjournalistiske site søndagaften.dk viser, at de bedste sælgende danske forfattere faktisk får mindre og

Libraries Change Lives

Libraries Change Lives eller som vi siger i hjemme hos mig - Biblioteket forandrer liv, da det er temaet på biblioteksforeningens årsmøde i 2015. DB's Bibliotekspolitiske Topmøde 2015 Sæt kryds i kalenderen den 16. og 17. april 2015, Men "Libraries Change Lives" er også titlen på en stor europæisk kampagne som i dag kl 11.59 lancerer denne fantastisk video, der viser hvad "det der bibliotek" er Du kan se mere om den fælles europæiske kampagne her www.publiclibraries2020.eu The Public Libraries 2020 programme is run by  The Reading & Writing Foundation (in Dutch: Stichting Lezen & Schrijven) was founded in 2004 by H.R.H. Princess Laurentien of the Netherlands with the aim of structurally solving illiteracy in the Netherlands. Over the course of the years, we have also started working towards this goal internationally.

Godt nyt er intet nyt - men det går faktisk bedre med integrationen

To bemærkelsesværdige statistikker: 1) Siden 2006 er ungdomskriminaliteten i Danmark halveret. Både vold, trusler, tyveri og hærværk er faldet. 2) 72 pct. af unge med indvandrerbaggrund fra ghettoområderne tager i dag en ungdoms-uddannelse. Det er ni procentpoint flere end i 2008, og udviklingen ser ud til at forsætte – både for piger og drenge. Det får i dag Information til at reflekterer over at Godt nyt er intet nyt . Den reflektion har jeg også haft gennem tiden, når vi med larmende tavshed i medierne fortæller den ene gode integrationshistorie fra bibliotekerne efter den anden. Hvad enten det er undersøgelser som BIBLIOTEKERNE FREMMER INTEGRATIONEN  eller publikationer fyldt med gode historier til efterfølgelse som  Brug biblioteket som centrum for integration  I det lys er  Information  refleksioner så tankevækkende når de også placerer den kollektive skyld "Vi – medier, politikere og borgere – har en farlig forkærlighed for konflikt. Mens beretninger om hjem

New e-book deals between all danish publishers and the public libraries in Denmark

A PRESS RELEASE from eReolen.dk  Negotiating on behalf of the Danish public libraries, Denmark’s Digital Library have finalised deals with the largest Danish publishers from the commercial e-book library lending platform, EBIB, to move the publishers’ titles from EBIB to the libraries’ platform eReolen - i.e. “the eShelf”. EBIB will then close its library business. Consequently, starting January 2015, the e-books from publishers such as Gyldendal, Rosinante & Co., Lindhardt & Ringhof, JP/Politiken and others. will be showcased and promoted via eReolen’s web site and apps. The publishers and the public libraries have already begun a collaboration designed to diversify the patrons’ usual frontloaded lending patterns and move focus away from the new releases and more towards the backlists. All Danish public libraries are expected to offer the new eReolen to their patrons. The deals have been restricted to 2015 in order to closely evaluate and adjust the new servi

At udvikle med og ikke for borgerne - lex bibliotek

For et stykke tid siden blev jeg kontaktet af en konsulent der havde hørt at bibliotekerne arbejde med borgerinvolverende processer og nu havde hun så læst, at jeg bl.a. her på bloggen havde skrevet om det. "Passer det?" spurgte hun og jeg synes jeg sporende en vis skepsis i hendes spørgsmål. Jeg kunne jo kun svare bekræftende på hendes spørgsmål og i øvrigt fortælle at det gjorde bibliotekerne på mange forskellige planer, mens jeg nok måtte indrømme, at vores sektor måske ikke er den bedste til at formidle netop det aspekt i vores virksomhed. Det er synd for jo mere jeg dykker ned i det, jo flere gode eksempler finder jeg. Så mange at jeg umuligt kan yde alle de forskellige eksempler retfærdighed, når jeg skal samle dem op på dem, for vores samtale udmøntede sig nemlig i, at jeg skal deltage i en konference med  FLUID (Foreningen for fleksibel uddannelse i Danmark) Vi gør ikke noget for de unge, vi gør noget sammen med unge Her skal jeg lave oplæg om nogle af de borg

Fra Non Users til Next Users

I det sidste årstid har der i det fynske kørt et projekt om NextUser som det hedder på fynsk. Nu inviterer de til afsluttende konference  Fra Non Users til Next Users  om bibliotekernes eksperiment med målrettede metoder til at nå udsatte unge, der ikke benytter bibliotekerne. Ved at bringe bibliotekarerne og dermed bibliotekstilbuddene ud til målgruppen har projektet opnået spændende resultater, som gerne vil formidle og dele med de interesserede biblioteker og aktører på landsplan. Jeg skal holde oplæg i dag om ”Biblioteker, borgere og public  service også for de biblioteksfjerne grupper”  og er lidt i tvivl om hvordan man illustrerer sådan en gruppe Her sættes fokus på bibliotekernes rolle i at kunne udvikle services til en gruppe, der ellers har svært ved at finde deres plads i uddannelsessystemet og erhvervslivet. Det drejer sig om et segment af unge borgere: Udsatte unge – ufaglærte og uddannelsessøgende mellem 15-29 Jeg har lovet at komme med det første oplæg på k

Hvorfor laver organisationer strategier?

I de fleste organisationer laver man med jævnlige mellemrum nye flerårige strategier. Det gør vi også på min arbejdsplads Danmarks Biblioteksforening, og jeg synes det er noget af det mest spændende ved mit arbejde, at være med i sådan nogle processer. Det giver nemlig en unik mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved om man nu også arbejder i den rigtige retning og om målet er rigtigt. I sådanne processer er det vigtigt at få forstyrrende elementer på banen, forstået på den måde at man ikke bare slev stiller spørgsmål for derefter selv at besvare det. Derfor har vi da også involveret et konsulentfirma til at designe og faciliterer processen. I går blev jeg yderligere udsat for en lakmusprøve i den strategi proces vi er midt i, jeg skulle nemlig holde oplæg om det i Netværk for direktører i interesseorganisationer , hvilket gav mig et yderligere perspektiv, fordi de naturligt nok stillede en masse kritiske spørgsmål til hvad vi havde gang i - det tror jeg er sundt og nogle af de

Bogen lever, åben bibliotekerne!

Bogen er død, luk bibliotekerne!    skrev Venstres medlem af Københavns borgerrepræsentation  Jens-Kristian Lütken  i et frontalangreb på bogen og biblioteket for et stykke tid siden i  Jyllands-Posten . Jeg svarede ham sammen med forlæggerforeningens direktør i samme avis, men debatten lever stadig, så vi genoptog den i  P1 Debat - DR  i den 4 november  - jeg mener nemlig at bogen lever og vi har brug for biblioteket som aldrig før og glad for at det er på den politiske dagsorden. I hans optik er biblioteket åbenbart udelukkende et sted hvor man kan hente en fysisk bog, og selv om både journalisterne og jeg forsøgte at overbevise ham om at biblioteket opgave er Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet og den fysiske bog kun er èt af midlerne til det, så fik vi vist aldrig overbevist ham om, at verden ser anderledes ud end det han forud havde bestemt sig til. Selvfølgelig spiller bogen og litteraturen en væsentlig rolle i bibliotekernes virke, og det vil den også gøre frem

Tidens trends, fremtidens biblioteker og de nye brugere - forelæsning IVA

De seneste år har jeg fået lov at holde en årgangsforelæsning på Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA - Det skal jeg også i år, så nu vil jeg betragte det som en tradition. Mit udgangspunktet er folkebiblioteket i en politisk kontekst, hvordan og hvorfor det har udviklet sig som det har og hvilken rolle Danmarks Biblioteksforening har spillet og vil spille i fremtiden. Jeg tager derfor fat på bibliotekesforeningens indsatsområder om biblioteket som indgang til læring, digitalisering og fællesskab og sætter det overfor folkebibliotekets formål, som i loven er beskrevet som: ” Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet -ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.” Altså er formålet ikke at indkøbe eller udlåne bøger. Det forsøger jeg at udfordre ved at  forestille en dekobling af materialer og en diskussion af, hvad b

International Follow a Library Day on Twitter #followalibrary

Selvom man kan blive mæt af dage, synes jeg  Follow a Library day er en sjov lille event som har har kørt en 4-5 år på twitter. Ideen er meget simpel Followalibrary on twitter on Oct 1st What would happen if each person on twitter would mention his or her favorite library there? One definite outcome would be: the enormous amount of positive attention to this great sector. And for this reason October 1 2010 has been declared the follow a library on twitter day. Well respected names from the international library community, such as Michael Stephens and David Lee King have ackowledged their participation in promoting the special event.. How does it work? Participating is very simple: tweet on October 1st what your favorite twittering library (or libraries) is (or are). Use in your tweet the hashtag (or keyword) #followalibrary. Get your users to follow your library’s news and tweets.

Er der slet ingen grænser for hvad bibliotekerne skal ta sig af? #Lokalsamfund

Se alle oplæg fra konferencen:  Biblioteket som lokalsamfundets drivkraft – men hvor går grænsen? En af de debatter der i de sidste år ofte har været om bibliotekerne, er hvad deres kereopgave egentlig er, specielt hvad de ikke skal. Det er der rigtig mange mennesker der har en holdning til og mange der ytre sig om. Ofte dem der synes at de har patent på hvad bibliotekets opgave er. Se  Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer Biblioteks formål er at fremme oplysningen, uddannelse og kulturel aktivitet. Det er der mange måder at fremme på og selvom biblioteket altid vil have en kerne af litteratur er der mange andre veje til mållet. Hvis man nogle steder vælger, at det ud over litteraturen er bordfodbold, strikkeklubber og udlevering af batterier til høreapperater, man synes er dét, der skal til at fremme dannelsen, så gerne for min skyld. Blot det foregår i en dialog mellem fagfolk, politikere og borgere. Det er nemlig det biblioteket er - stedet der bliver til i dialog.

Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer

Overskriften om at Bibliotekerne kan løse samfundsproblemer vil jeg gerne råbe ud, fordi den nye direktør på Det kongelige Teater havde følgende overskrift i  Altinget  .  Hesseldahl: Teatret skal ikke løse samfundets problemer TEATER: Det er ikke teatrenes opgave at lave integrationsprojekter eller sociale aktiveringstilbud for de millioner, de årligt får i kunststøtte. Det mener Morten Hesseldahl, teaterchef på Det Kongelige Teater, som advarer politikerne mod at spænde teatrene for andre vogne end den kunstneriske. Jeg har reageret over for hans indlæg, fordi han blander bibliotekerne ind i sin argumentation om at teaterene ikke skal tage ansvar for samfundets problemer, og I dag bringer Altinget mit indlæg og jeg var i Kulturen på News og debattere det i aftes. Da  Altinget  er gemt bag betalingsmur, har jeg valgt at bringe mig indlæg her:  Bibliotekerne ville svigte hvis de havde et Hesseldahls kultursyn Det kongelige teaters direktør Morten Hesseldahl spreder

Påvirker megatrends mon borgernes forventninger til kulturinstitutionen?

I det sidste års tid har jeg holdt rigtig mange oplæg om megatrends og globale tendenser for ad den vej at beskrive hvordan vores informationsmiljø ændre sig og hvordan det påvirker os som mennesker – ofte med en biblioteksvinkel på hvordan det påvirker brugen og brugerne af bibliotekerne. Men hvad sker der hvis man vender perspektivet og i stedet for at se på forandringerne i informationsmiljøet, ser på borgernes forventninger og behov i forhold til bibliotekerne? Bliver billedet så et andet? Jeg har i gjort forsøger og har i dag præmierer på den vinkling til konference på Statsbiblioteket i Aarhus.  Du kan se mere om konferencen her http://www.statsbiblioteket.dk/forbiblioteker/nyheder/invitation-til-kontaktdag-2014 Jeg har taget udgangspunkt i den største segmenteringsundersøgelse der er lavet af bibliotekerne, som TænkeTanken Fremtidens biblioteker har offentliggjort i år. Se mere på www.fremtidensbiblioteker.dk Og så oplægget her  Fremtidens bibliot

Bogen lever – og efterspørges både af kunder og lånere

Venstres medlem af Københavns borgerrepræsentation Jens Kristian Lütken kom i sidste uge med et frontalangreb på bogen og bibliotekerne under overskriften Bogen er død, luk bibliotekerne!  Det er både forlæggere og biblioteker uenige i og vi har en fælles interesser i at formidle litteraturen, og derfor har FORLÆGGERFORENINGENS direktør DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS direktør taget handsken op og forklare at rygtet om bogens død er stærkt overdrevet. Det er blevet til følgende Debatindlæg som Jyllandsposten bringer i dag Bogen lever  Debatindlæg fra Jyllands Posten - klik for at se det online Mandag den 25. august havde Venstres medlem af Københavns borgerrepræsentation Jens Kristian Lütken et blogindlæg på Jyllands-posten.dk med overskriften ”Bogen er død – Luk bibliotekerne”. Indlægget har affødt en række interessante kommentarer om både bibliotekernes raison d’etre og læsernes præferencer for hhv. trykte og digitale bøger. I blogindlægget skriver Lütken bl.a., a