Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra juni, 2013

Påstande om fremtidens biblioteker

På Folkemødet satte  Tænketanken Fremtidens Biblioteker  fokus på en række af de temaer som de skal arbejde med i efteråret. De havde lavet en række posters med påstande som "Længere åbningstid er den vigtigste faktor for at borgerne bruger biblioteket mere" .  De bygger påstandende på en række af de undersøgelser som de har lavet, men har de ret?

Texting Generation More Likely To Read Books and Use the Library Than Older Americans

En undersøgelse fra    Pew Research Center's Internet & American Life Project  og  Bill & Melinda Gates Foundation , viser at af den unge generation mellem 16 og 29 år bruger den ny teknologi til at få adgang til bøger og andre biblioteksressourcer ofteren end ældre amerikanere. De bruger iøvrigt også de traditionelle bibliotekstilbud mere. Det kan du læse mere om her  In the 16–17 age group, 28 percent read an e-book in the last year compared with 13 percent the previous year. In the 18–24 group, 31 percent read e-books in the last 12 months versus 24 percent the previous year. The 25–29 group was at 31 percent as well for the last 12 months, 27 percent in the prior year. E-book readership peaked in the 30–49 group at 41 percent, up from 25 percent the previous year. The numbers dropped off in the 50–64 group: 23 percent this year, 19 percent the previous year. And among the oldest group, 65-plus, 20 percent read an e-book in the last 12 months versus 12 percent

Gør en demokratisk forskel!

I dag skal jeg til strategisk værksted om bibliotekernes demokratiske rolle! (VÆRKSTED lyder som om der er noget der skal  repareres og jeg er så spændt på om det er demokratiet eller biblioteket ;-)   Det er   Tænketanken Fremtidens Biblioteker  der inviterer.  Se DB tema om Kommunevalg 13 Som direktør i en politisk interesseorganisation som Danmarks Biblioteksforening er det utrolig spændende at de vælger den vinkel. For i DB vi også fokus vi bibliotekernes demokratiske rolle, specielt her op til kommunevalget 2013. Tænketanken har lavet en række strategiske værksteder og  det første tema - demokratisk dannelse og bibliotekernes fremtidige rolle, Danmark har et demokratisk problem: de unge gider ikke at deltage i kommunalvalg. De nyeste tal viser, at kun 35% af de 17-24 årige er sikre på, at de vil stemme til lokalvalget i november. Forskere frygter, at vi taber en hel vælgergeneration på gulvet, og hvor unges interesser ikke bliver prioriteret af lokalpolitikerne. Derti

Folkeoplysning – kultur, kitch eller B-film? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Jeg skal lørdag den 15. juni kl. 13.30 deltage i et debatarrangement ved Folkemødet på Bornholm med titlen  ” Folkeoplysning – kultur, kitch eller B-film? ” Det foregår i Folkeoplysningens telt på Cirkuspladsen.  Jeg har tænkt mig at snakke om biblioteket som Public Service, når nu jeg skal i panel med to andre, der kredser om public service ideen, om end menighedsrådenes Public Service syn nok er lidt  gudfrygtigt   De to er Morten Hesseldahl, kulturdirektør i Danmarks Radio og Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af menighedsråd. Jeg synes det er et sjovt setup, at sætte menighedsråd, DR og biblioteker op over for hinanden i en debat om Folkeoplysning. Kig forbi og hør om forkyndelsen bliver det næste store på bibliotekerne eller om Gud blir' i Kirken? Om Bibliotekerne skal står for en mere aktiv nyhedsformidling, når nu alle netmedierne er blevet omgivet af betalingsring? Gudskelov har   Dansk Oplysnings Forbund, der arrangerer debatten ikke spurgt om

Der er ikke ret mange stemmer i bibliotekerne eller...? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening er på folkemødet sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I dag skal vi snakke om Folkets Bibliotek, og hvor højt lokalpolitikerne vil prioritere det.  Kendsgerningen er jo at borgerne i høj grad efterspørger biblioteket og at det er den langt mest besøgte kultur- og læringsinstitution i landet. Hvorfor er det så ikke højere oppe på den politiske dagsorden? Vi har i dag på Folkemødet i bibliotekernes telt Bibzonen en debat om Folkets Bibliotek, hvor vi stiller en række repræsentanter spørgsmålet om hvorfor der ikke er stemmer i bibliotekerne? Det er kl 12.00 på Allinge Havn, så kom frisk og vær med i debatten eller følg os på   Twitter - #bibzonen .  Hvad er nytteværdien af biblioteket? Hvordan udvikler vi bibliotekerne, som borgerne gerne vil have dem, hvis vi også skal se på de politiske ambitioner med fremtidens bibliotek? En debat, der bygger på resultaterne af Tænketankens analyse af borgernes ønsker og behov for fremtidens bibliotek

Gider de unge et bibliotek i fremtiden? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

På folkemødet fredag kl 16.00 skal jeg deltage i debat om de unge gider bibliotek i fremtiden. Det foregår i Kulturens Telt på indermolen i Allinge. Debatten er arrangeret af Danske Komponister og Sangskrivere – DJBFA, DKF og DPA  i Kulturens Telt. Et telt som har alle der formål at skabe dialog, de understreger derfor at det er et vigtigt element, at debatterne består af folk tæt på emnet og at der kommer andre med relevans for emnet, så jeg vil gerne opfordre alle med interesse til at møde op.  På scenen i ”den varme stol” er formand for bibliotekarforbundet Pernille Drost , direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen , Trine Nielsen der er ansvarlig for området i Kulturstyrelsen, borgmester Søren P. Rasmussen der betragter biblioteksdebatten fra et kommunalt synspunkt. Derudover vil et ungt menneske også blive en del af ”holdet”, …Det er da prisværdigt at de også inviterer unge, der kan emnet på vegne af bibliotekets kommende brugere og ikke kun os gamle.

Frivillig Velfærd #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening er på folkemødet sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker. I dag skal vi snakke om  Frivillige og Velfærd Tænketanken Fremtidens Biblioteker tager på folkemødet den 14. juni kl.12.00 i Bibzonen hul på debatten om, hvordan de danske kulturinstitutioner griber frivillighedens muligheder og udfordringer an? Hvorfor skal vi det og hvordan? Forpasser vi en unik chance, hvis ikke vi involvere civilsamfundet i højere grad,end vi gør i dag? Paneldeltagere - Knud Aarup, Direktør, Socialstyrelsen - Ole Bisbjerg, Chef for bibliotek og borgerservice, Magion - Pernille Drost, Formand, Bibliotekarforbundet - Hanne Thomsen, Sekretariatsleder, Det boligsociale Fællessekretariat i Slagelse Kommune -  Lotte Hviid Dhyrbye, Leder, Tænketanken Debat med panel og publikum: Ordstyrer vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: -   Hvor går grænserne for frivillighed? Kan vi selv sætter grænserne og hvordan? - Har vi som kulturinstitut

Involvering af civilsamfundet er på alles læber, hvordan blir det til et dybtfølt kys? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

I går skrev jeg om vores frivillighedsundersøgelse , som vi offentliggør dele af i anledning af vores debat arrangement på folkemødet den 14.  juni kl 12 i biblioteksteltet Bibzonen. Der er en del der har spurgt ind til vores undersøgelse, men vi får altså først bearbejdet alle data hen over sommeren, og så skal vi nok udsende en rapport om de frivillige i kulturdanmark. Involvering af civilsamfundet er på alles læber. Vi ved, at vi skal finde nye veje og ressourcer til at løfte mange af samfundets velfærdsopgaver og på alle områder skal vi overveje, om og hvordan frivillige kan involveres. Vi ved også at involvering af frivillige er nye veje til styrkede relationer, et XX lokalsamfund og adgang til nye netværk og ambassadører.  (frivillige bliver en del af biblioteksudviklingen, og de tilbud som vi kan give borgerne) Men frivillige ressourcer er ikke altid uden udfordringer og vi skal tage hul på debatten, og finde ud af hvordan vi kan skabe de bedste betingelser for de enkelte i

Frivillige på fremtidens biblioteker #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening , Organisationen Danske Museer og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet en undersøgelse om frivillige på biblioteker og museer. Den første del om bibliotekerne er vi nu klar til at offentligøre. Anledningen er folkemødet på Bornholm, hvor et af Tænketankens arrangementer er et temamøde om Frivillige og Velfærd I dag har vi udsendt pressemeddelelse om den ny undersøgelse som viser, at hele 68 % af de danske folkebiblioteker i dag samarbejder med frivillige, og endnu flere biblioteker forventer, at frivillige i fremtiden skal løfte flere og nye opgaver. Det tror jeg er et godt udgangspunkt for "Tænketanken Fremtidens Biblioteker ” debat i bibliotekernes telt på Folkemødet på Bornholm. For selvom det er politisk korrekt at inddrage frivillige og det ofte kan biddrage til at udvikle vore institutioner i samarbejde med civilsamfundet, så er det også en udfordring. Både i forhold til at organisere og lede de frivillige, samt alle de praktisk

Bibliotekerne på Folkemødet #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Skal du med på folkemøde 2013, ellers kan du følge med på afstand via  Twitter - #bibzonen , facebook.com/saintmichels eller  Bibzonen på Storify Danmarks Biblioteksforening deltager i mange forskellige aktiviteter på Bornholm fra den 13. til 16. juni. Jeg deltager selv i en række debatter om biblioteker og Public Service. Det kan du løbende læse mere om på bloggen her om de ting jeg oplever og deltager i. Lige nu er jeg ved at lave oplæg til: Folkeoplysning – kultur, kitch eller B-film?   Den varme stol: Gider de unge et bibliotek i fremtiden? Folkets bibliotek  Men der sker heldigvis mange andre ting der handler om kultur og biblioteker på Folkemødet. F.eks. har Tænketanken Fremtidens Biblioteker lavet to debat sessioner med temaet Folkets Bibliotek og Frivillige og Velfærd . Se programmet for alle biblioteksrelaterede aktiviteter på folkemøde 2013 Men følg os på twitter, facebook og på bloggen her

En samtale om det mest stille sted i verden

Knud Romer laver hver uge i 24syv en udsendelse der hedder RomerRiget. I denne uge  provokerende han  mig ved at sige biblioteket er det mest stille sted i verden. Heldigvis var jeg med i udsendelsen, da den handlede om vores alle sammens folkebibliotek, så det blev til en  slentrende  samtale rundt om det  mangefacetrede  bibliotek, hvor der også er larm fordi der sker så meget. Som  24syv   beskriver det på deres hjemmeside: "Det var et videnstempel. Det mest stille sted i verden: Biblioteket. Nu er det et borgercenter med computerspil og cafeer. Vi taler med Direktør for Danmarks biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, Birgitte Reindel fra Danmarks skolebibliotekarer og Nan Dahlkild fra Det Informationsvidenskabelige akademi ­ og afleverer bøgerne for sent." Men du kan selv høre hele udsendelsen her: