fredag den 28. juni 2013

Påstande om fremtidens biblioteker

På Folkemødet satte Tænketanken Fremtidens Biblioteker fokus på en række af de temaer som de skal arbejde med i efteråret. De havde lavet en række posters med påstande som "Længere åbningstid er den vigtigste faktor for at borgerne bruger biblioteket mere"

De bygger påstandende på en række af de undersøgelser som de har lavet, men har de ret?
onsdag den 26. juni 2013

Texting Generation More Likely To Read Books and Use the Library Than Older Americans

En undersøgelse fra  Pew Research Center's Internet & American Life Project og Bill & Melinda Gates Foundation, viser at af den unge generation mellem 16 og 29 år bruger den ny teknologi til at få adgang til bøger og andre biblioteksressourcer ofteren end ældre amerikanere. De bruger iøvrigt også de traditionelle bibliotekstilbud mere.

Det kan du læse mere om her 

  • In the 16–17 age group, 28 percent read an e-book in the last year compared with 13 percent the previous year.
  • In the 18–24 group, 31 percent read e-books in the last 12 months versus 24 percent the previous year.
  • The 25–29 group was at 31 percent as well for the last 12 months, 27 percent in the prior year.
  • E-book readership peaked in the 30–49 group at 41 percent, up from 25 percent the previous year.
  • The numbers dropped off in the 50–64 group: 23 percent this year, 19 percent the previous year.
  • And among the oldest group, 65-plus, 20 percent read an e-book in the last 12 months versus 12 percent the previous year.
Men tjek selv undersøgelsen ud, for den viser også hvordan den unge generation bruger det fysiske bibliotek oftere end os gamlemandag den 24. juni 2013

Gør en demokratisk forskel!

I dag skal jeg til strategisk værksted om bibliotekernes demokratiske rolle!
(VÆRKSTED lyder som om der er noget der skal 
repareres og jeg er så spændt på om det er demokratiet eller biblioteket ;-) 

Det er Tænketanken Fremtidens Biblioteker der inviterer. 


Se DB tema om
Kommunevalg 13
Som direktør i en politisk interesseorganisation som Danmarks Biblioteksforening er det utrolig spændende at de vælger den vinkel. For i DB vi også fokus vi bibliotekernes demokratiske rolle, specielt her op til kommunevalget 2013.

Tænketanken har lavet en række strategiske værksteder og det første tema - demokratisk dannelse og bibliotekernes fremtidige rolle,


Danmark har et demokratisk problem: de unge gider ikke at deltage i kommunalvalg. De nyeste tal viser, at kun 35% af de 17-24 årige er sikre på, at de vil stemme til lokalvalget i november. Forskere frygter, at vi taber en hel vælgergeneration på gulvet, og hvor unges interesser ikke bliver prioriteret af lokalpolitikerne. Dertil kommer, at bibliotekerne stort set er ikkeeksisterende i de lokalepolitiske valgkampagner. Det skal vi gøre noget ved. Bibliotekerne skal spille en vigtig rolle i den lokalpolitiske forankring og udvikling.


Tænketanken opfordre til at vi slår to fluer med et smæk. Ved både at arbejde på bibliotekets rolle i den demokratisk dannelse og især af de unge og derigennem, hvordan bibliotekerne kan komme højere på den lokalpolitiske dagsorden.

Jeg er spændt på hvordan de fluer skal smækkes, og hvilke resultater vi finder frem til. Dem skal vi nok dele.

Jeg har skrevet mere om netop de unge, deres demokratiske deltagelse og bibliotekernes ansvar De unge er aktive demokrater…men vælger det formelle demokrati fra

lørdag den 15. juni 2013

Folkeoplysning – kultur, kitch eller B-film? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Jeg skal lørdag den 15. juni kl. 13.30 deltage i et debatarrangement ved Folkemødet på Bornholm med titlen Folkeoplysning – kultur, kitch eller B-film?” Det foregår i Folkeoplysningens telt på Cirkuspladsen. 

Jeg har tænkt mig at snakke om biblioteket som Public Service, når nu jeg skal i panel med to andre, der kredser om public service ideen, om end menighedsrådenes Public Service syn nok er lidt gudfrygtigt  De to er Morten Hesseldahl, kulturdirektør i Danmarks Radio og Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af menighedsråd. Jeg synes det er et sjovt setup, at sætte menighedsråd, DR og biblioteker op over for hinanden i en debat om Folkeoplysning.

Kig forbi og hør om forkyndelsen bliver det næste store på bibliotekerne eller om Gud blir' i Kirken? Om Bibliotekerne skal står for en mere aktiv nyhedsformidling, når nu alle netmedierne er blevet omgivet af betalingsring?

Gudskelov har  Dansk Oplysnings Forbund, der arrangerer debatten ikke spurgt om det, men har sat rammen op til en diskussion af  Fællesskab, oplysning, dannelse, livslang læring og public service til folket! Kært barn har mange navne, og vi er også mange om at levere varen. Hvad er det for et behov, alle vi folkeoplysere ser? Og har vi overhovedet en fælles agenda i forhold til, hvad folkeoplysning er, og hvor vi skal hen?

De lægger op til en kvalificeret samtale, som de kalder det og debat om hvad folkeoplysning er, og hvor den udspiller sig. Det fremføres fra tid til anden, at fællesskabet, dannelsen og den folkelige oplysning har haft sin storhedstid. Men er det virkeligt tilfældet. Måske er formerne og bidragyderne blot under forandring? Derfor har DOF flytter lyskeglen fra folkeoplysende organisationer som højskoler, folkeuniversitet og oplysningsforbund og over på andre organisationer, som i deres selvopfattelse også er folkeoplysende og det tror jeg der kan komme en ganske interessant samtale ud af. Jeg håber så også jeg er i stand til at medvirke til den bliver kvalificeret. 

Så kom frisk...


Hvis ikke du er med på folkemøde 2013, kan du følge med på afstand via Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify 


Der er ikke ret mange stemmer i bibliotekerne eller...? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening er på folkemødet sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I dag skal vi snakke om Folkets Bibliotek, og hvor højt lokalpolitikerne vil prioritere det.  Kendsgerningen er jo at borgerne i høj grad efterspørger biblioteket og at det er den langt mest besøgte kultur- og læringsinstitution i landet. Hvorfor er det så ikke højere oppe på den politiske dagsorden?

Vi har i dag på Folkemødet i bibliotekernes telt Bibzonen en debat om Folkets Bibliotek, hvor vi stiller en række repræsentanter spørgsmålet om hvorfor der ikke er stemmer i bibliotekerne? Det er kl 12.00 på Allinge Havn, så kom frisk og vær med i debatten eller følg os på  Twitter - #bibzonen

Hvad er nytteværdien af biblioteket? Hvordan udvikler vi bibliotekerne, som borgerne gerne vil have dem, hvis vi også skal se på de politiske ambitioner med fremtidens bibliotek? En debat, der bygger på resultaterne af Tænketankens analyse af borgernes ønsker og behov for fremtidens bibliotek.

Deltagere:
• Pia Allerslev, kultur- og fritidsbormester, Københavns Kommune
• Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening
• Vagn Ytte Larsen, formand, Danmarks Biblioteksforening
• Laila Kildegaard, kommunaldirektør, Bornholms Regionskommune
• Lotte Hviid Dhyrbye, leder, Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Du kan følge med på afstand via Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify

fredag den 14. juni 2013

Gider de unge et bibliotek i fremtiden? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

På folkemødet fredag kl 16.00 skal jeg deltage i debat om de unge gider bibliotek i fremtiden. Det foregår i Kulturens Telt på indermolen i Allinge.

Debatten er arrangeret af Danske Komponister og Sangskrivere – DJBFA, DKF og DPA  i Kulturens Telt. Et telt som har alle der formål at skabe dialog, de understreger derfor at det er et vigtigt element, at debatterne består af folk tæt på emnet og at der kommer andre med relevans for emnet, så jeg vil gerne opfordre alle med interesse til at møde op. 

På scenen i ”den varme stol” er formand for bibliotekarforbundet Pernille Drost, direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen, Trine Nielsen der er ansvarlig for området i Kulturstyrelsen, borgmester Søren P. Rasmussen der betragter biblioteksdebatten fra et kommunalt synspunkt. Derudover vil et ungt menneske også blive en del af ”holdet”, …Det er da prisværdigt at de også inviterer unge, der kan emnet på vegne af bibliotekets kommende brugere og ikke kun os gamle. 

Moderator på debatten om bibliotekernes fremtid er Jacob Morild, som en garant for at det bliver underholdende. 

Debatten skal fokusere på bibliotekets muligheder og udfordringer i fremtiden – og med udgangspunkt i, at den teknologiske udvikling i højere og højere grad gør det muligt at søge viden, information, læsestof og musik via nettet. 

Vi der er i ”den varme stol” er derfor blevet bedt om at forholde os til:

· Hvilken udfordring betyder denne udvikling for hele ideen om et folkebibliotek?

· Hvilke dele af bibliotekets nuværende service overflødiggøres af udviklingen?

· Hvilke nye muligheder giver det for biblioteket, at man kan fokusere på andre områder?

· Hvilke områder er de mest oplagte for biblioteket at satse på?

De har på forhånd lidt provokerende spurgt, om der overhovedet er brug for et bibliotek i fremtiden? – men siger også samtidig at de som repræsentanter for kulturen naturligvis håber, at arrangementet også kan give et billede af, hvilke nye kulturelle muligheder, bibliotekerne kan blive kraftcenter for.

Kulturens Telt er indrettet intimt som hyggelig kulturcafé og er placeret på ”Indermolen” på Allinge Havn, i den sydlige ende af havnen. Efter arrangementet om bibliotekernes fremtid får Kulturens Telt klokken 17.00 besøg af forfatter Ursula Andkjær Olsen, der vil kvittere for debatten med en ægte kulturel oplevelse.


Så kom frisk...
Hvis ikke du er med på folkemøde 2013, kan du følge med på afstand via Twitter - #bibzonen, facebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify

Frivillig Velfærd #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening er på folkemødet sammen med Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

I dag skal vi snakke om Frivillige og Velfærd

Tænketanken Fremtidens Biblioteker tager på folkemødet den 14. juni kl.12.00 i Bibzonen hul på debatten om, hvordan de danske kulturinstitutioner griber frivillighedens muligheder og udfordringer an?
Hvorfor skal vi det og hvordan? Forpasser vi en unik chance, hvis ikke vi involvere civilsamfundet i højere grad,end vi gør i dag?

Paneldeltagere
- Knud Aarup, Direktør, Socialstyrelsen
- Ole Bisbjerg, Chef for bibliotek og borgerservice, Magion
- Pernille Drost, Formand, Bibliotekarforbundet
- Hanne Thomsen, Sekretariatsleder, Det boligsociale Fællessekretariat i Slagelse Kommune
-  Lotte Hviid Dhyrbye, Leder, TænketankenDebat med panel og publikum: Ordstyrer vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
-  Hvor går grænserne for frivillighed? Kan vi selv sætter grænserne og hvordan?

- Har vi som kulturinstitutioner et ansvar for at involvere frivillige? Både et samfundsansvar men også for vores institutioner: Kan vi tillade os at lade være ifht. muligheder for brugerinvolvering, ressourcer, innovation?

- Er der risiko for, at vi bliver afhænge af de frivillige kræfter? Er det overhovedet et problem, hvis vi gør?

- Er flere frivillige i sig selv et gode? Og er vi klar til at investere de nødvendige ressourcer, der skal til, hvis vi både skal fastholde og rekruttere frivillige – og især de unge frivillige, der har en anden tilgang til det at være frivillige?

- Hvad kræver det at komme ind i konkurrencen om de kompetente frivillige - og kan vi sige ja til nogen og nej til andre?

- Er der risiko for, at vi kvæler det, der gør frivilligheden unik, ved at underlægge frivilligheden samme regler og rammer som det offentlige?

- Hvad kræver det, hvis samarbejde på tværs af områder og sektorer er nøglen til fremtidens velfærd?

- Kan vi overhovedet tale velfærd uden frivillige og samarbejde med civilsamfund?

Kig forbi og hør debatten om ovenstående spørgsmål

Se mere om vores frivillighedsundersøgelse her 

torsdag den 13. juni 2013

Involvering af civilsamfundet er på alles læber, hvordan blir det til et dybtfølt kys? #Folkemøde #Bibzonen #FMDK


I går skrev jeg om vores frivillighedsundersøgelse, som vi offentliggør dele af i anledning af vores debat arrangement på folkemødet den 14.  juni kl 12 i biblioteksteltet Bibzonen. Der er en del der har spurgt ind til vores undersøgelse, men vi får altså først bearbejdet alle data hen over sommeren, og så skal vi nok udsende en rapport om de frivillige i kulturdanmark.

Involvering af civilsamfundet er på alles læber. Vi ved, at vi skal finde nye veje og ressourcer til at løfte mange af samfundets velfærdsopgaver og på alle områder skal vi overveje, om og hvordan frivillige kan involveres. Vi ved også at involvering af frivillige er nye veje til styrkede relationer, et XX lokalsamfund og adgang til nye netværk og ambassadører.  (frivillige bliver en del af biblioteksudviklingen, og de tilbud som vi kan give borgerne)
Men frivillige ressourcer er ikke altid uden udfordringer og vi skal tage hul på debatten, og finde ud af hvordan vi kan skabe de bedste betingelser for de enkelte institutioner.
Første skridt på vejen er at afdække den aktuelle situation og få indsigter i fremtidige forventninger og behov. Den viden der eksisterer i dag over den frivillige indsats på danske kulturinstitutioner er begrænset til samlede tal over antal frivillige fordelt på forskellige typer af institutioner.
Organisationen Danske Museer, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker vil med den undersøgelse vi har lavet afdække hvor meget og hvordan, der bliver arbejdet med frivillige, fremtidige forventninger og hvordan vi kan skabe bedre betingelser.


Resultaterne ender ud i en rapport, der dels skal bruges til dels som oplæg til debat, men også afdække behov for en samlet indsats på området. Du kan se de første resultater herr www.db.dk/tænketank/frivillighed

Rapporten vil beskæftige sig med 5 temaer:
1)      Bredde – hvor meget
2)      Dybde: hvordan
3)      Værdi
4)      Forventninger til fremtiden
5)      Behov

I første omgang vil vi bruge resultater i hovedtal til debatsession Folkemødet, og derefter vil vi arbejde videre med frivilligstrategier på kulturområdet, men det vil I hører meget mere om.

Kom og deltag i debatten  14.  juni kl 12 i biblioteksteltet bibzonen på Allinge havn eller  Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify og selvfølgelig på denne blog

onsdag den 12. juni 2013

Frivillige på fremtidens biblioteker #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Danmarks Biblioteksforening, Organisationen Danske Museer og Tænketanken Fremtidens Biblioteker har lavet en undersøgelse om frivillige på biblioteker og museer. Den første del om bibliotekerne er vi nu klar til at offentligøre. Anledningen er folkemødet på Bornholm, hvor et af Tænketankens arrangementer er et temamøde om Frivillige og VelfærdI dag har vi udsendt pressemeddelelse om den ny undersøgelse som viser, at hele 68 % af de danske folkebiblioteker i dag samarbejder med frivillige, og endnu flere biblioteker forventer, at frivillige i fremtiden skal løfte flere og nye opgaver.

Det tror jeg er et godt udgangspunkt for "Tænketanken Fremtidens Biblioteker ” debat i bibliotekernes telt på Folkemødet på Bornholm. For selvom det er politisk korrekt at inddrage frivillige og det ofte kan biddrage til at udvikle vore institutioner i samarbejde med civilsamfundet, så er det også en udfordring. Både i forhold til at organisere og lede de frivillige, samt alle de praktiske problemstillinger med adgang, datasikkerhed, uddannelse, forsikringer og hvad man ellers kan finde af hår i suppen. Det er faktisk ikke helt enkelt, og kræver ressourcer at opbygge en organisation, der er i stand til at håndtere de udfordringer. Jeg har selv arbejdet med frivillige som fagprofessionel i arkivverdenen og synes det var fantastisk berigende for mig som leder, fordi det eneste ledelseredskab der rigtig var til rådighed, var motivation over for de frivillige. Det er sgu lærerigt.

Den omtalte undersøgelse viser, at bibliotekerne ikke kun ser de frivillige som en ekstra ressource i en stram økonomisk tid, men også som et naturligt samspil med de mange interesserede borgere i kommunerne. I den pressemeddelelse DB har udsendt kan man læse om den politiske opbakning til øget samarbejde med de frivillige.

”Set fra bibliotekernes side er det utroligt givende at få mulighed for at arbejde sammen med disse frivillige, da de bidrager med nye indsigter, bibliotekerne får tættere relationer til borgerne og omvendt. Helt overordnet set er det at være frivillig på biblioteket vigtigt for lokalesamfundet, og en del af vejen til større medborgerskab og demokratisk dannelse” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen i en kommentar til undersøgelsen.

Men frivillige er ikke bare ekstra ressourcer, en vej til innovation og gode ambassadører. Ca. halvdelen af de adspurgte biblioteker oplever, at det kræver ekstra ressourcer at have frivillige tilknyttet. Frivillighed ændrer nemlig karakter, og vi taler i dag om de senmoderne frivillige.

Dagens frivillige er ikke længere kun frivillige ét sted og for én sag. De shopper i stedet fra sted til sted og bliver tilknyttet projektlignende opgaver, så længe det bidrager til den frivilliges personlige udvikling og giver noget på cv’et. Vi kalder dem de volatile frivillige.

”Denne udvikling betyder også meget for bibliotekerne i fremtiden. Konkurrencen om de frivillige, og især de kompetente frivillige er nemlig hård. Det handler ikke kun om at rekruttere men i allerhøjeste grad også om fastholdelse, om at give professionelle rammer, udviklingsmuligheder og tilbyde god ledelse” slutter Vagn Ytte Larsen, som ser frem til debatten om fremtidens frivillige den 14. junitil Folkemødet på Bornholm.

Læs mere om undersøgelsen på www.db.dk/tænketank/frivillighed

Hvis ikke du er med på folkemøde 2013, kan du følge med på afstand via Twitter - #bibzonenfacebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify og selvfølgelig på denne blog

tirsdag den 11. juni 2013

Bibliotekerne på Folkemødet #Folkemøde #Bibzonen #FMDK

Skal du med på folkemøde 2013, ellers kan du følge med på afstand via Twitter - #bibzonen, facebook.com/saintmichels eller Bibzonen på Storify

Danmarks Biblioteksforening deltager i mange forskellige aktiviteter på Bornholm fra den 13. til 16. juni. Jeg deltager selv i en række debatter om biblioteker og Public Service.

Det kan du løbende læse mere om på bloggen her om de ting jeg oplever og deltager i. Lige nu er jeg ved at lave oplæg til:

Men der sker heldigvis mange andre ting der handler om kultur og biblioteker på Folkemødet. F.eks. har Tænketanken Fremtidens Biblioteker lavet to debat sessioner med temaet Folkets Bibliotek og Frivillige og Velfærd.
Men følg os på twitter, facebook og på bloggen her


mandag den 3. juni 2013

En samtale om det mest stille sted i verden

Knud Romer laver hver uge i 24syv en udsendelse der hedder RomerRiget. I denne uge provokerende han mig ved at sige biblioteket er det mest stille sted i verden. Heldigvis var jeg med i udsendelsen, da den handlede om vores alle sammens folkebibliotek, så det blev til en slentrende samtale rundt om det mangefacetrede bibliotek, hvor der også er larm fordi der sker så meget.

Som 24syv  beskriver det på deres hjemmeside: "Det var et videnstempel. Det mest stille sted i verden: Biblioteket. Nu er det et borgercenter med computerspil og cafeer. Vi taler med Direktør for Danmarks biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, Birgitte Reindel fra Danmarks skolebibliotekarer og Nan Dahlkild fra Det Informationsvidenskabelige akademi ­ og afleverer bøgerne for sent."

Men du kan selv høre hele udsendelsen her: