Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra maj, 2018

It is all about free and equal access to information #eblidanaple2018

- as well as the ability to use it and learn to distinguish true from false, when libraries and politicians meet in Strasbourg in the next few days. It's all about Libraries... The title of the 26th EBLIDA Annual Council Meeting & EBLIDA-NAPLE Conference is "Libraries bridging borders", a theme that suits Strasbourg and the Upper-Rhine region perfectly, in itself an international place right at the heart of Europe. See more We have also invited all the European MEPs to debate and drinks 16:00 on Wednesday 30th of May, at European Parliament in Strasbourg  “The only thing that you absolutely have to know is the location of the library.” Albert Einstein Europe is at a crossroads in its history. Over the past couple of years, political tensions have risen among the citizens of Europe and globally. Governments throughout Europe have been taking various steps and measures to open or close down their borders to refugees. Meanwhile, terrorism has had a huge impact

En reel debat om bibliotekernes positive dynamiske effekt

Kan de gode danske biblioteker med deres gratis internet, store bogreoler og enorme bladsamlinger være med til at holde arbejdsudbuddet nede? Nej vel? Men spørgsmålet lyder i dag i Berlingske. Sagen bliver diskuteret livligt på de sociale medier, efter at cheføkonom og vicedirektør i den borgerligt-liberale tænketank CEPOS Mads Lundby Hansen har udtalt, at biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse. »Hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, har man mulighed for at gå ned på biblioteket, surfe gratis på internettet, læse aviser og blade. Det trækker arbejdsudbuddet ned,« som Mads Lundby Hansen sagde til Information onsdag. Socialdemokraternes Peter Hummelgaard Thomsen kaldte udmeldingen for »gak-gak liberalisme for fuld udblæsning« og det er sgu lidt ærgerligt at en debat om hvordan man skal regne med dynamiske effekter i finansministeriets regnemodeller tager biblioteket som gidsel i sådan en debat form. Altså en debat om, hvad effekten af fo

CEPOS regner kun med negative dynamiske effekter af kultur

Måske er det forudsigeligt, at CEPOS kun bruger negative eksempler på kultur i deres kritik af brugen af dynamiske effekter i den økonomiske politik.  CEPOS hiver i hvert fald en hypotese ud af ærmet, som ikke har bund i undersøgelser eller andet, bortset fra egen ideologi.  CEPOS: Gratis museer og biblioteker gør, at færre gider at arbejde Sådan påstår CEPOS i artikel i  Information  23. maj 2018 af Sebastian Gjerding, som skriver  »Biblioteker gør det mere attraktivt at være på offentlig forsørgelse, ud fra en hypotese at ”hvis man er på dagpenge eller kontanthjælp, så har man mulighed for at gå ned på biblioteket, surfe gratis på internettet, læse aviser og blade. Det trækker arbejdsudbuddet ned,« siger Mads Lundby Hansen fra CEPOS »Museer med gratis adgang er også et eksempel. Der får man mere ud af sin fritid, og derfor bliver det mere attraktivt ikke at være i beskæftigelse.” Undersøgelser viser tværtimod, at  biblioteket skaber mønsterbrydere  som jo i de

Informationssamfundet har ingen grænser #IFLAglobalvision

Globalt er der en række fælles tendenser som påvirker informationssamfundet og dermed borgernes mulighed for at deltage som aktive demokratisk medborgere. I bibliotekerne har vi lobbyet for at få adgangen til information og evnen til at bruge den ind som et af FN’s 17 verdensmål, som et udgangspunkt for at skabe udvikling. Det er lykkedes og adgangen til information kom ind på linje med adgang til drikkevand, hvilket ikke mindst skyldes vores verdensorganisation IFLAs målrettede lobbyindsats med udgangspunkt i de udfordringer, informationssamfundet står over for, hvis alle skal have en mulighed for at deltage. Derfor har vi I biblioteksektoren, besluttet at skabe en global vision for alle verdens biblioteker, og deres rolle i at sikre borgerne mulighed for at deltage i demokratiet - #IFLAglobalvision I dag sætter Danmarks Biblioteksforening fokus på den proces, når vi på Dokk1 har inviteret til workshop . Moderator Marie, der overhører en af grupperne, med Marie i spids

Topchefer skal skifte hjørnekontoret ud med Twitter

Topcheferne skal komme ud fra deres hjørnekontorer og tage sociale medier til sig, skriver Infomedia i deres nyhedsbrev i dag.  Et interessant budskab, som viser hvor vigtigt det er at alle er parate til at bruge nye medier. Vi kan jo også se eksempler på at vigtige globale problemstillinger blandt verdens topledere bliver løst (eller forstærket) via twitter. I februar lancerede  Infomedia  en analyse af de 40 største danske CEOs og deres brands, og i den forbindelse kiggede vi også på, hvordan de klarer sig på sociale medier. OG nej forfatteren  bag biblioteksdebat.dk @saintmichels er ikke medtaget i analysen blandt de 40 største danske CEO, men....derfor kan analysen jo godt være interessant   ​Analysen viste, at kun få af de 40 er aktive på sociale medier.  Amy McIlwain mener, at topchefer skal tage sociale medier til sig. Ikke kun for dem selv og virksomhedens skyld, men også for medarbejdere, stakeholders og kunde

Hvad vil vi med UNESCO i Danmark?

Det er et spørgsmål som UNESCO Danmark i dag stiller på en stor konference på Dansk Arkitektur Center, BLOX. Et ret centralt spørgsmål, for i Danmark har man valgt at bruge betragteligt færre midler end det øvrige norden på arbejder for samarbejde mellem nationer inden for uddannelse, videnskab, kultur, kommunikation og information. Det er rigtigt ærgerligt, for i en tid præget af store forskelle på hvordan vi i forskellige lande tolker sandt og falsk, ud fra vores kulturelle og politiske opfattelse er det i stigende omfang for en global organisation, der arbejder for kulturel forståelse. En FN organisation der arbejder for kvinders rettigheder og ligestilling, ytringsfrihed, kulturel mangfoldighed og lige adgang til information og uddannelse, alt sammen noget som er under presse mange steder i verden.  Derfor er jeg også glad for at skulle deltage i at finde svaret på "Hvad vi vil med UNESCO i Danmark." Læs også  FN's kulturskabende styrker #UNESCO Når UNE

Når biblioteket omvender en fundamentalist

Hvis du kun skal læse en ting i denne weekend, så læs Frederik Stjernfelts anmeldelse af Ahmed Akkari bog "Mod til at tvivle. En fortælling om eksil, humanisme og hvilken forskel et bibliotek kan gøre" eller endnu bedre læs bogen. Som Stjernfelt skriver i sin anmeldelse i Weekendavisen "Der kan næppe skrives nogen mere rørende apologi for de danske folkebiblioteker end Ahmed Akkaris nye bog, Mod til at tvivle" "Akkari blev kendt som talsmand for den radikale gruppe af imamer, som det i løbet af efteråret 2005 lykkedes at orkestrere Muhammedkrisen. Den historie fortalte han for nogle år siden i bogen Min afsked med islamismen – Muhammedkrisen, dobbeltspillet og kampen om Danmark , der i flere dimensioner var en fantastisk bog: Den gav for første gang indblik i de interne spændinger i imamgruppen, den afslørede gruppens skjulte kontakter til Hamas og Hizbollah, og den åbnede debatten om problemerne i de muslimske skoler i Danmark. Den nye bog lægger vægten p

Styrk folkebibliotekernes rolle i fremtidens Norden

I anledning af The Nordic Cultural Political Summit , som afholdes i Malmö den 8. og 9. maj 2018, med deltagelse af stort set alle kulturministre fra Norden har formændene for de nordiske nationale biblioteksforeninger lavet et fælles oplæg om det moderne biblioteks betydning for videnssamfundet og demokratiet.  Styrk folkebibliotekernes rolle i fremtidens Norden Folkebibliotekerne er et af fundamenterne i et stabilt og velfungerende demokrati. Når kulturpolitikere fra hele verden samles i Malmø den 8. og 9. maj 2018 med de nordiske kulturministre i spidsen, vil vi opfordre til at folkebibliotekernes unikke rolle som del af demokratiets infrastruktur og centrum for lokal kultur får den centrale rolle i diskussionerne, som de fortjener. Fra de nordiske biblioteksforeninger vil vi derfor fremhæve tre områder, hvor bibliotekernes forandrings- og udviklingskraft kan bidrage til at åbne, forny og skabe bæredygtige samfund. Biblioteket kan løfte og understrege dets rolle som de