fredag den 27. juni 2014

Hvis du undrer dig over hvad du ser på facebook, så skulle du vide hvad du ikke ser

Forleden delte jeg nedenstående billede på twitter og facebook som en illustration af hvordan Facebook udvælger de opslag der bliver vist for dig, når du logger ind på din profil.
Billedet har jeg fra Bjarne Panduro Tveskov
Det fik straks nogle til at bemærke, at der forhåbentlig ikke var nogen som troede de selv var herrer over hvad de fik vist. Til det kunne jeg kun svare, at for de der får lov af facebook til at se min væg, er der nok ikke mange der tror på de selv vælger, men jeg er overbevist om, at der er ret mange som ikke har den fjerneste ide om der bliver sorteret eller censureret, i forhold til hvem de har som venner. De får tilgengæld ikke min facebookvæg at se

Naturligvis stille jeg så spørgsmålet, om ikke det er en  biblioteksopgave at fortælle, at der ligge mange komplicerede (og kommercielle) kriterier for hvad facebook synes den enkelte skal have vist, på samme vis som en googlesøgning hos dig ikke nødvendigvis viser samme resultat hos mig. Jeg har tidligere skrevet om det i Tendenser til tiden, SE og Hør, Nets, NSA, Qvortru...

Du kan se nogle gode råd til hvordan du bliver vist frem på Facebook her

Kommerciel arbejdes der naturligvis også en del med at gennemskue, hvordan man får vist de resultater man erne vil på facebook og alle de andre sociale netværk, ligesom vi gør det i biblioteksbranchen. Både i forhold til at gennemskue de algoritmer der ligger bag (jeg har ikke set nogen gøre det helt overbevisende)  men også hvordan man så får sit søgeresultat op i søgningen på google eller får vist det for så mange som muligt på facebook, sådan så vi tror at det er fordi netop deres produkt interesserer netop os.

Det er der også mange interessante vinkler, en af de mere grundige danske gennemgange kan du se her

ivaekst.dk
Ligesom søgemaskineoptimering hos Google ændrer sig over tid, så er Facebooks al... Se mere


fredag den 20. juni 2014

Stærke læsere tager i højere grad en uddannelse og bibliotekerne skaberstærke læsere

Stærke læsere tager i højere grad en uddannelse skriver DA i dag om ny PISA-PIAAC-RAPPORT

I den sammenhæng bør man være opmærksom på, at bibliotekerne øger læselysten og skaber stærke læsere, som andre undersøgelser viser

DA's medlemsblad AGENDA skriver
"Der er tæt sammenhæng mellem læsefærdigheder i folkeskolen og uddannelse efterfølgende. Stærke læsere er i højere grad i gang med eller har gennemført en uddannelse. Svage læsere har derimod i højere grad risiko for at modtage overførselsindkomst. Det viser resultaterne fra en ny PISA-PIAAC-rapport, der har testet unge med 12 års mellemrum. 
Hvis man er en god læser som 15-16-årig, er der større sandsynlighed for, at man tager en uddannelse, mens de unge, der er dårlige læsere, har større risiko for at modtage overførselsindkomst senere. Det viser en ny PISA-PIAAC-undersøgelse, der har testet 1.881 repræsentativt udvalgte danske unge i 2000, da de var 15-16 år og igen i 2011/12, da de var ca. 27 år. PISA-undersøgelsen er en international kortlægning af unges færdigheder, mens PIAAC-undersøgelsen tester voksnes færdigheder. Danmark har som det eneste land valgt at teste de unge, der deltog i undersøgelsen i år 2000 igen i 2011/12."
I bibliotekerne arbejdes systematisk med at øge læselysten både hos børn og unge, samt hele nationen gennem Danmark Læser projektet
Se Skønlitteraturen topper på biblioteket
Men for mig, at se er den vigtigste indsats, at give børnene lyst til at læse i så en tidlig alder som mulig. DB lavede for nogle år siden en opinionsundersøgelse, der viste at hele 93 % af befolkningen mener, at biblioteket bidrager til børns læselyst. 

Børns læselyst er væsentlig, fordi den har betydning for udvikling af læseevne og dermed på sigt evnen til at uddanne sig. Undersøgelsen viser nemlig også, at biblioteksbrug som barn og ung bevirker, at man senere gennemfører en uddannelse.

Moderne og attraktive børnebiblioteker er derfor et afgørende element i det kommunale tilbud til børnene, i bestræbelserne på at stimulere de fremtidige generationer til at tilegne sig læsefærdigheder som en af de helt grundlæggende færdigheder for uddannelse og læring gennem hele livet. Læsning og uddannelse hænger uløseligt sammen, det interessant er i den forbindelse, hvor stor indflydelse bibliotekerne har på evnen til at læse.

En sammenhæng Tænketanken Fremtidens Biblioteker har taget fat på at undersøge i projekt Folkebibliotekernes samfundsværdi 2014 som netop er søsat.

mandag den 16. juni 2014

Tendenser til tiden, SE og Hør, Nets, NSA, Qvortrup, Sessionslogning & overvågning

SE og Hør, Nets, NSA, Qvortrup, Sessionslogning og overvågning er nogle af de ting der skal debatteres på CB konference i Skibelund Krat i Vejen.

Det er på et CB ledermøde, hvor de har temasat IFLA Trends rapport (International Federation of Library Associations ) så rammen er biblioteker og hvad har det så med NSA og Qvortrup at gøre?

For mig er der en helt naturlig sammenhæng, da vi i biblioteksverdenen beskæftiger os med fremtidige tendenser, for at kunne navigerer og skabe fremtids tilbud til borgerne i et stadig mere teknologisk samfund.

Derfor har vi i vores internationale organisation laves en trendrapport, som vi har oversat til dansk. I den analyserer fag- og informationseksperter udviklingen i informationssamfundet. Rapporten er inddelt i fem trends, formuleret som udsagn om nogle af de helt centrale udfordringer, alle skal holde øje med, når informationsmængderne vokser og nye teknologier kommer til.

Vi beskriver altså nogle udviklingstendenser som påvirker både borger, samfund og vores virksomheder. En af de tendenser vi beskriver er at Grænserne for privatliv og databeskyttelse redefineres. Det er der både fordele og udlemper i, og en af konsekvenserne er altså at Se og Hør kan få indsigt i hvornår de kendte bruger deres dankort.

"Voksende datasæt, som både offentlige og private virksomheder er i besiddelse af, vil understøtte den avancerede profilering af individer, mens sofistikerede overvågningsmetoder og filtrering af kommunikationsdata vil gøre sporing af disse individer billigere og nemmere.

Der vil kunne opleves alvorlige konsekvenser for den enkeltes privatliv og for tilliden i en online verden."
Det er dybest set det SE og Hør skandalen handler om. Det understreger vigtigheden af at nogle beskæftiger sig med at beskrive udviklingstendenserne og advarer om konsekvenserne, vi må så bare håbe at magthaverne bliver bedre til at lytte og tage konsekevnserne end vi har set i forbindelsen med NETS, IBM og deres databehandling.

Det er noget af det jeg vil sætte til debat. Men i dag bliver det yderligere interessant, for en af de kapaciteter, der har været med til at skabe den internationale TREND rapport deltager med oplæg. Det er Frederic Blin, Head of Preservation and Heritage Collections Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg og medlem af Governing Board, IFLA

De fem tendenser, har vi oversat til følgende og hele rapporten kan du se her Hent den danske version af IFLA Trend Report

Se mine PowerPoint til dagens oplæg:

søndag den 15. juni 2014

Folkemødet er demokratisk samtale #FMDK #Bibzonen

»Demokratiets Væsen beror paa, at man mødes og tales ved, at man gennem Samtaler naar til en bedre og rimeligere Forstaaelse og derudfra formaar at træffe en Afgørelse, som ikke alene tjener en enkelt Person eller Klasse, men som tager billigt Hensyn til Helheden.«
Sådan skrev Hal Koch i kronik i 1945 i Berlingske Aftenavis.

I Information kaldte politiske redaktør Casper Dall i går folkemødet på Bornholm for lobbyisternes juleaften, men konkluderede også at folkemødet er oplysning til politikerne om samfundet. 

"Politikerne på Christiansborg bliver hele tiden beskyldt for at være alt for langt væk fra danskerne. De har ingen føling med dagligheden, lyder kritikken. Men når de så rent faktisk opsøger indtryk og indput fra nogle af de mennesker, der ved, hvad der sker i dagligheden – interesseorganisationerne – så er det også noget skidt.

I stedet for at parterne mødes på lukkede kontorer i fjerne kroge af Christiansborg, foregår lobbyismen på Bornholm ude i det fri, hvor alt og alle kan se, hvem der taler med hvem."

Jeg synes også folkemødet er en rigtig god ramme om samtalen mellem politikere, lobbyister og de mange borgere som altså også er begyndt at deltage i rigt mål. Jeg har deltaget i de fire år, som folkemødet har været afholdt og godt nok er der kommet mange flere telte og lobbyister, men den største vækst er blandt FOLK, hvor der er mange flere, der tager til folkemødet for at se giraffen, få en på opleveren og tage del i den demokratiske samtale. Så jeg synes vi oplever et spillevende demokrati, når vi er på folkemøde. I vores telt har der i hvert fald været stuvende fuldt til stort set alle arrangementerne, og de der fyldte var hverken lobbyister eller politikere.

I Danmarks Biblioteksforening har vi sammen med en række andre biblioteksaktører, med statsbiblioteket i spidsen brugt en del ressourcer på at styrke den demokratiske samtale, der de sidste tre dage er foregået på Bornholm. Og jeg skulle hilse fra mange af de politikere, ministre, eksperter og borgere der har deltaget i arrangementerne, at også på folkemødet er bibliotekerne en fantastiske ramme om samtalen. Både den politiske, den kulturelle og den underholdende,  vi har nemlig haft lidt af det hele. Det kan I se en nærmere opsamling af senere eller se programmet. På twitter har vi løbende lagt statments, kommentarer og billeder på #Bibzonen

Se også Bibzonen på Folkemøde 2014 (with images, tweets ... - Storify

Jeg er sikker på vi vender stærkt tilbage næste år.

12/06/14 Hvad får borgerne ud af public service?
Marianne Jelved og Clement Kjærsgaard
13/06/14 Er bibliotekerne godt eller skidt nyt for bogbranchen?
Hvor formanden for DB Steen B. Andersen har ordet
TV2 på besøg i #Bibzonen
Et bibliotek har et væld af underholdning, så det havde #bibzonen også, her er Matilde Falck på scenen
 live tegning til teatersport om online lektiehjælp
Folkemødet er også fis og ballade. Den første aften havde vi kulturquiz Når ØL og kultur sætter dagsorden med mig som Quizmaster.
Her er jeg udklædt som DAD og mærkværdigvis gættede de deltagende hold det, de bestod af Tobias Trier, Musiker. Morten Hesseldahl, Direktør, Det Kgl Teater. Mathilde Falch, Musiker. Ayse Dudu Tepe, Vært, Radio 24/7. Jacob Morild, Skuespiller. Anne-Marie Meldgaard, Formand, Europanævnet.
 

torsdag den 12. juni 2014

Debat med Kulturministeren om public service i kulturen - bibliotekernes rolle i fremtiden #FMDK #Bibzonen

Mit Folkemøde starter officielt med debat med Kulturministeren om public service i kulturen & bibliotekernes rolle i fremtiden. Det foregår i bibliotekssektorens telt ”BIBZONEN”på Kæmpestranden
Det foregår Torsdag d. 12. juni 2014 kl. 15.30 i Allinge på Bornholm

Mit udgangspunkt som direktør i Danmarks Biblioteksforening er, at bibliotekerne spiller en nøglerolle som landets mest besøgte kulturinstitution når det kommer til at udvikle den demokratiske deltagelse, som er grundlaget for at have skattefinansierede public service institutioner.” siger Michel Steen-Hansen i anledning af debatten ”Public service i kulturen – bibliotekernes rolle i fremtiden”

Bibliotekerne spiller en stor rolle som public service leverandør, blandt andet i forbindelse med den igangværende digitalisering af kommunikationen mellem det offentlige og borgerne, og indførelsen af den digitale postkasse til alle. En helt ny undersøgelse gennemført for Danmarks Biblioteksforening af Epinion og Moss-Bjerre Analyse viser nemlig, at det langt fra er alle borgere, som er klar til digitaliseringen. Det kan du se en uddybning af på db.dk


Den officielle beskrivelse af debatten ser således ud i programmet:

Resumé:
Clement Kjersgaard styrer debatten, hvor kulturminister Marianne Jelved vil forklare og forsvare, hvordan de offentlige midler bidrager til at styrke og berige kulturen. Politikere, meningsdannere og fagfolk vil udfordre hinanden med bl.a. spørgsmålet: Hvad får borgerne ud af Public Service?
Beskrivelse:
Debatten runder forskellige temaer, når Bibzonen sætter fokus på ’public service i kulturen’. Temaerne spænder vidt, når kulturminister Marianne Jelved debatterer med bl.a. SF’s Jonas Dahl og Carl Christian Ebbesen fra Dansk Folkeparti. Nogle af de temaer, der vil komme i spil, er: - Er Public Service også for den unge generation, som der satser mange ressourcer på at nå? - hvad betyder internet og digitalisering for den danske kultur? - hvordan ser fremtiden ud for de klassiske aktører som biblioteker, forfattere, kunstnere og kulturhuse? - hvordan kan de offentlige aktører navigere i en verden, som er så dynamisk og præget af nye trends? - hvor vigtig en rolle spiller teknologien i forhold til selve kulturindholdet? Clement Kjersgaard styrer debatten og vil undervejs inddrage publikum i de spændende diskussioner.
Deltagere:
Clement Kjersgaard. Marianne Jelved, Kulturminister. Jonas Dahl, mf, SF. Carl Christian Ebbesen, Kultur- og fritidsborgmester i København, Dansk Folkeparti. Mogens Vestergaard, Formand, Bibliotekschefforeningen og Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening

Du kan følge alle de andre aktiviteter som vi har planlagt her hvor du også kan se de andre aktiviteter som Danmarks Biblioteksforening er engageret i under folkemødet.

Bag #Bibzonen står Statesbiblioteket, Kulturstyrelsen, Det Kg. Bibliotek, Herning Bibliotekerne, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening


onsdag den 11. juni 2014

Når ØL og kultur sætter dagsorden – kom og smag #FMDK Folkemøde Kulturquiz

Vi kommer ikke uden om det, dansk kultur og øl hænger uløseligt sammen. Derfor er Øl også både indgangen, grundlaget og udgangen for Folkemødets #Fmdk sjoveste kulturquiz, som jeg har fået lov til at stå for i år, i stedet for Adrian Hughes, som var vært sidste år, så derfor har jeg tilføjet lidt bajersk stemning og en knivspids Danmarks Biblioteksforening – og der vil også være smagsprøver undervejs

At der ikke står noget om ØL i programmet er fordi folkemødet er så puritansk, at man ikke må skrive noget om alkoholiske drikke i programmet.

Men kig selv forbi torsdag den 12. juni kl. 18.45-19.30 i Bibzonens telt kæmpestranden S1 i Allinge og se hvad det udvikler sig til denne aften.

Jeg ved det nemlig heller ikke for verden udvikler sig ikke altid som forventet, derfor er det desværre ikke Stronzo Brewing, vi skal nyde til spørgsmålene. Det havde jeg ellers planlagt, men de gik desværre konkurs for et par dage siden 


Kom og se hvad vi har erstattet STRONZO med og mød:
· Morten Hesseldahl, direktør, Det Kgl. Teater
· Tobias Trier, musiker
· Ayse Dudu Tepe, vært på 24/7 og samfundsdebatør
· Mathilde Falck, musiker
· Jacob Morild, skuespiller, instruktør
· Anne-Marie Meldgaard, formand Europanævnet

Du kan følge alle de andre aktiviteter som vi har planlagt her hvor du også kan se de andre aktiviteter som Danmarks Biblioteksforening er engageret i under folkemødet.Bag #Bibzonen står Kulturstyrelsen, Det Kg. Bibliotek, Herning Bibliotekerne, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening