Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra september, 2015

Hvad er op og ned på et uigennemskueligt bogmarked?

I dag offentliggøres en større analyse af Bogmarkedet - se den her  Bogen og litteraturens vilkår 2015 Bogmarkedet har det godt, for danskerne køber bøger, men i bogbranchen går det alligevel alt andet end strygende. Forlagene har det skidt, og det har boghandlerne også. Så meget kunne Folketingets Kulturudvalg ifølge Politiken blive enige med daværende kulturminister Marianne Jelved (R) om ved et åbent samråd i 2013. Debatten handlede dengang, lige som i dag, om hvor meget man tjener på bøger. Kulturministerens udmelding var at I får masser af støtte og bogbranchen ønskede sig tilbage til de gode gamle dage med svaret vi vil have de faste priser tilbage . Nogle ret fastlåste og kendte positioner, hvor det gerne fyger med tal om manglende avance, men det ikke ligefrem driver med offentlig tilgængelige data. Det førte bl.a. til at Kulturministeren oprettede et bog- og litteraturpanel som skulle følge udviklingen på bogmarkedet, gennem: Årligt at samle tilgængelig statistisk

Hvornår holder et bibliotek op med at være bibliotek?

I den forløbne uge har der igen været debat om hvor meget man kan skære ned på biblioteket og stadig kalde det et bibliotek. I Danmarks Radio fik det denne vinkel I Bogmarkedet kan man i dag  læse denne Aktuelt er det den årlige biblioteksstatistik der er udkommet som rapport fra Kulturstyrelsen der giver anledning til diskussionen, og jeg må sige at den da også giver anledning til en vis bekymring. For godt nok er Folkebibliotekerne stadig langt den mest populære kulturinstitution med 36 mio. besøg om året. Det skal vi selvfølgelig være stolte af, fordi det viser at bibliotekerne forstår at tilbyde service, der tilpasser sig nye behov hos brugerne. Det dokumenterer ”Folkebiblioteker i tal 2014”, som også viser, at der er plads til viden og fordybelse, uden at bøgerne nødvendigvis er sikret en automatisk plads i forreste række, for der er nemlig forsat fald i bibliotekernes fysiske udlån. Der var i 2014 en stigning på næsten 10 pct. i udlånet af e-bøger til 1,6 mio. Men 95 p

Danish public libraries welcome the Syrian refugees

In Denmark, as in many other places, there is political debate about how many refugees we must take, and how to treat them when they came to Denmark. It is a political issue, but it is a fact that the refugees knocking on our door. In this context, the Danish Library Association describes the of libraries important for a successful integration and emphasizes it in a press release where they welcome the refugees . The Danish public libraries have a long and proud tradition of being open to everyone. And of course the libraries also welcome the Syrian refugees that enter Denmark at the mo ment. The Danish public libraries offers a lot of activities for kids as well as for adults, but most importantly; everybody is welcome at the libraries. The president of the Danish Library Association and Executive member of EBLIDA, Mr. Steen B. Andersen says: ’We can’t promise that the libraries have sufficient copies of books in the languages required for all refugees, but we will still d

Biblioteket, relationer, roller og kompetencer – nu og i fremtiden

I disse år er folkebibliotekernes traditionelle rolle under kraftig forandring. De færreste biblioteker hedder efterhånden kun ”bibliotek”, men sættes sammen med andre grene af samfundslivet – hvad enten det er med kulturhuse, medborgerhuse, idrætshuse, borgerservice osv. Det afspejler sig også i de nye relationer og anderledes krav, opgaver, og roller og kompetencebehov, vi som biblioteksansatte skal varetage. Bibliotekerne spiller i dag en vigtig rolle som kultur-, oplysnings- og læringsinstitution på mange forskellige platforme. Det er udgangspunktet når HK i de kommende dage holder  Fagkonference for biblioteksansatte 15.-16. september 2015 på Nyborg Strand. Om relationer, roller og kompetencer – nu og i fremtiden. De beskriver selv  at de som biblioteksansatte oplever "at vores fag er i rivende udvikling. Vi har altid gjort en forskel for den enkelte borger og for samfundet som helhed, men fokus har flyttet sig. Mange steder i branchen taler man om, at vi er gået fra

Aarhus wauw effekt - The wow factor at #nextlibrary2015

Når Aarhus åbner et af verdens mest spektakulære biblioteker Dokk1  sker det med det men en patos vi på dansk vist kun kan kalde "Wauw effekt". Ikke blot fordi det er et fantastisk bibliotek, men fordi hele det mindset der ligger bag projektet viser hvordan man kan udvikle en by, ja faktisk en hel kommune ved at tænke en kultur- og videninstitution ind som en dynamo. Med vanlig aarhusiansk udsyn kalder de hele den mangeårige proces " Urban  Mediaspace" fordi udgangspunktet ikke bare er en institution, men både et byrum og det man kan kalde et mentalt rum . Kommunen har ofret flere milliarder kroner på den proces, der  er  tog sit udspring i  omdannelsen   af   Aarhus   inderhavn   fra  industrihavn   til   byrum, og når ser Dook1 i sin (næsten) færdige form kan man ikke andet end være imponeret. Det er den samme tilgang der er bærende når Aarhus i disse dage byder mange hundrede  festivaldeltagere fra mere end 30 forskellige lande verden over velkomne i de

Demokratisk samtale mellem Grundtvig og Koch

I går var jeg til fødselsdagsmorgenkaffe hos Grundtvig. Eller det vil sige, jeg deltog på Vartov i fejringen af den  gamle præsts 232 års fødselsdag. Det er en fejring, den gamle grundvindiaske højborg hvert år lægger hus til, som indledes med en hovedtaler der perspektivere Grundvig ud fra sit eget kultursyn.  I år var det den danske politiker  Özlem Cekic  der med udgangspunkt i Grundtvig citatet "mennesket først" perspektiverede sit demokratisyn. Hverken jeg eller Özlem er grundtvianere, men har begge stor respekt for Grundtvigs betydning for hele den folkeoplysende ide og hans betydning for den danske måde at tænke demokrati og folkestyre på.  Özlem tog udgangspunkt i at hun er lidt mere brun end gennemsnits danskeren, er muslim og har Kurdisk baggrund og derfor af nogle danskere mødes med fjendtlighed, ja lige frem had. Det havde både hun og specielt hendes børn vanskeligt ved at forstå og gør dem indimellem rigtig bange. Men en dag havde hun snakket med fotogr