Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra november, 2011

Nye modeller for at købe e-bøger - Politiken.dk

E-boghandlere: Biblioteker forvrider konkurrencen - Politiken.dk Politiken skriver i deres artikel, "På bibliotekernes udlånstjeneste for e-bøger, ereolen.dk, bliver det muligt at købe bøger". Jeg synes det er en meget naturlig udvikling i forsøg på at finde nye forretningsmodeller. Modeller, der både sikre forfattere og forlag en fornuftig indtjening, samtidig med at der stadig sikres fri og lige adgang til al information gennem bibliotekerne, vel at mærke på et grundlag de offentlige biblioteker kan betale. I et demokratisk samfund er det vigtigt, at bibliotekerne sikre denne adgang for alle borgerne. Derfor skal der hele tiden arbejds med at udvikle nye modeller, der gør det så nemt som muligt for borgerne at få information og tilegne sig viden. Se også - "Hvor billig skal adgangen til bøger være, før der ikke er socialpolitiske grunde til at gøre dem gratis tilgængelige på bibliotekerne?"  LÆS OGSÅ " Udlån af e-bøger: 18,50 kr. per gang" ht

Hvor billig skal adgangen til bøger være, før der ikke er socialpolitiske grunde til at gøre dem gratis tilgængelige på bibliotekerne?

I går rejste Lotte Garbers,formanden for forfatterforeningen, et centralt spørgsmål i dagbladet Politiken : »Hvor billig skal adgangen til bøger være, før der ikke er socialpolitiske grunde til at gøre dem gratis tilgængelige på bibliotekerne?« Artiklen handlede egentlig om at Biblioteker skal sparke e-bogen i gang med den nye service ereolen.dk, men rejser altså et andet interessant aspekt. Set i det store billede, er det allervigtigst at få spurgt om når den gratis adgang til information og viden udfordres: Hvilke konsekvenser får det for borgerne? Hvordan sikrer vi alle, også dem, der i givet fald ville være afhængige alene af kommercielle udbydere, adgang til emusik og elitteratur af kvalitet i fremtiden? Garbers stiller spørgsmålet om gratisprincippet i forlængelse af hendes opfordring til, at vi på længere sigt bør have en mere principiel diskussion om bibliotekernes rolle i en digital verden. I den forbindelse stiller hun et andet meget væsentligt spørgsmål: "Komm

Når et billede siger alt

Guldet i nabolaget

Sidste år udgav Børne- og kulturchefforeningen et oplæg der hed Guldet i nabolaget. Det handler om at nedbryde de traditionelle grænser mellem sektorerne, både i kommuner og mellem det offentlige og private. Det oplæg synes jeg har fået alt for lidt opmærksomhed. Vi bør hylde foreningens opfordring til en helt ny helhedstænkning.  Da oplægget udkom sagde deres daværende formand Klaus Majgaard "Traditionelt ser vi vores område som en række af institutioner, der leverer pædagogiske og kulturelle tilbud til lokalsamfundet. Men hvad nu, hvis vi ikke tænker med afsæt i institutionerne? Hvad nu hvis vi i stedet ser lokalsamfundet som et miljø for læring og kulturskabelse? Hvad nu hvis vi ser på alt det, der ligger imellem vores institutioner, nemlig et forgrenet netværk af relationer og læringsrum? Vi ser den kolossale betydning af lokalsamfundets kræfter, når fx en virksomhed tager medansvar for udvikling af en ny linje i 10. klasse for skoletrætte unge. Vi ser det, når et boligsel

MILLIONER TIL AT HJÆLPE IT SVAGE PÅ NETTE I SATSPULJEFORLIGETT

En del mennesker har aldrig rørt en computer og mange føler sig magtesløse ved udsigten til den digitale kommunikation med kommunen. Det er et af udgangspunkterne for at der nu er sat penge af til at hjælpe de såkaldt IT svage. Det gælder ikke kun ældre, selvom det er mest åbentlyst i forhold til den gruppe, mens det er vanskeligere at se blandt de unge, men desværre er der også blandt dem en del der ikke kan begå sig i det digitale danmark, når det kommer til alle selvbetjeningsløsningerne. Jeg håber derfor at midlerne vil kunne fordeles lidt mere bredt end der umiddelbart lægges op til. Men det er fedt, at man har adresseret problemet i SATSpuljeforliget, hvor  man har sat 28 mio. kr af i en fireårig periode. 20 mio. kr er målrette de ældre, mens de 8 mio. er rettet mod den øvrige gruppe af IT svage.  Danmarks Biblioteksforening har tidligere skrevet til tre ministre om at styrke uddannelsesindsats overfor IT-svage borgere, så vi hilser tiltaget velkomment Radikale Venstre skr

Sæt en stopper for biblioteksdøden

Mens fordummelsen er ved at vokse nationen over hovedet, bliver bibliotekerne skåret ned til sokkeholderne. Sådan skriver  ANALYSEREDAKTØR   POUL AARØE PEDERSEN i Politiken  idag. Han har en interessant analyse som jeg tillader mig at bringe her. "Når smalhalsen strammer til i velfærdsstaten, og både børn og blebærende gamle må holde for, kan det være en prekær sag at bede om flere penge til kulturlivet. Så det lod regeringen behændigt være med, da den for nylig fremlagde sit forslag til næste års finanslov – den finanslov, der netop i disse dage er til forhandling. Bortset fra en ekstra pose teaterpenge på 44 millioner kroner og et par andre administrative plusser var S-R-SF’s forslag en tro kopi af VK’s bebudede besparelser for 2012. Omtrent samtidig med fremlæggelsen af finanslovsforslaget kom en kedelig nyhed fra Danmarks Biblioteksforening: I 2012 vil hele seks ud af ti kommuner (endnu en gang) skære i bibliotekernes budgetter. I tre ud af ti kommuner vil man fasth

Kæmpe behov for IT-kurser, fører til ventelister

Der stilles flere og flere krav til danskernes IT-kundskaber. På bibliotekerne er der en masse kurser, men behovet er så stort at der nogle steder kan være svært at få en plads på et IT-kursus. Der må en meget større indsats til, hvis alle skal have en chance for at deltage i Det Digitale Danmark. I  Fredericia Dagblad kunne man i sidste uge læse følgende historie om læring i IT-junglen "Det kan være svært at finde rundt i IT-junglen ikke mindst for ældre, der ikke er vokset op med computere og internet. Men i stigende grad bliver det et krav at kunne bruge en computer for at være en del af samfundet. Fredericia kommune har for eksempel digitaliseret søgningen af daginstitutionspladser og har i det hele taget som ambition, at de fleste henvendelser til kommunen skal ske via internettet. Kravet til computerkundskaber har resulteret i, at Fredericia Bibliotek og flere aftenskoler konstant har fyldt op på deres IT-kurser, der enten er målrettet specifikt de æld

Gang i biksen, når åbningstiden udvides

I dag skriver magasinet Danske Kommuner at, der kommer gang i biksen, når kunderne ikke skal nå på biblioteket på bestemte åbningstider, viser nye tal. Egentlig ikke en epokegørende konstatering, at udvidet åbningstid fører til øget åbningstid! Eller er det mon det for landets kommuner? Er det bare bibliotekerne, der ikke tænker som den traditionelle kommunale institution, men ved at de kun er sat i verden for borgernes skyld? I Danske Kommuner skriver de under overskriften, at lånere flokkes til åbne biblioteker og de har jo ganske ret. Det er populært med biblioteker der har rigtig lang åbningstid, så borgerne kan bruge dem når det passer dem også uden for almindelig åbningstid, og altså biblioteker hvor der ikke er personale hele tiden. Den udvidet selvbetjening, kræver tydeligt personale Det er en naturlig tanke i bibliotekerne, at man åbner rummene endnu mere op, da det jo netop er borgernes rum og skabt som mødested. Samtidig har bibliotekerne sørget for at alt er så

Det styrker Danmark at tænke de akademiske uddannelser på tværs

Jeg har sammen med Jørgen Bartholdy, biblioteks- og borgercenterchef i Skanderborg Kommune i dag haft dette debatindlæg i Magasinet  Danske Kommuner Bibliotekerne 
styrket som kultur- og videnscentre Biblioteks- og Informationsvidenskab er en central ressource for og inspirationskilde til biblioteksudviklingen i Danmark, ja for hele informations- og videnssamfundet. Det er i høj grad Danmarks Biblioteksskole, der har præget denne udvikling. Biblioteksskolen, der siden 2010 har heddet Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), var en selvstændig akademisk uddannelse. Indtil den nye regering kom til, lå den under Kulturministeriet, hvor de andre universiteter lå under Videnskabsministeriet. Det er nu lavet om. I forbindelse med regeringsdannelsen er IVA overført til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ( I udgaven i Danske Kommuner, havde der indsneget sig en fejl, hvor vi skrev "Akademiets to afdelinger er organisatorisk overflyttet til unive

Strategier, planer og improvisationer

I dag skal jeg holde oplæg for Dansk Folkeoplysningssamråds strategiseminar. Jeg tager udgangspunkt i biblioteksforeningens eget strategiarbejde, og arbejdet de redskaber vi har udviklet, når politikerne vedtager strategier, der rækker en hel valgperiode frem. At skabe denne fremsynethed, samtidig med at man opnår en nødvendig fleksibilitet, når verden forandre sig. At følge med udviklingen og samtidig påvirke eller ændre samfundets udvikling. At opnå en synergi mellem planer og improvisationer. At skabe omverdensforståelse, omstillingsparathed og fleksibilitet, når man arbejder med flerårige strategier i en politisk ledet organisation. Og udvikle nye værktøjer, så man kan skabe en dynamisk sammenhæng mellem bestyrelse, organisation og omverden. Strategier, planer og improvisationer View more presentations from Michel Steen-Hansen

Læsesvage får hjælp via pc

Bibliotekerne skaber stadig flere projekter sammen med andre, for at hjælpe den store gruppe af IT- og læsesvage borgere, som har det svært når stadig mere offentlig service digitaliseres. På landsplan arbejder Danmarks Biblioteksforening konstant på at finde samarbejdsparte og ikke mindst finansiering til den ekstraordinære læringsindsats, der skal igang for at virkeliggøre visionen om det Digitale Danmark, hvis alle skal have en chance for at deltage. Lokalt findes der også rigtig mange gode eksempler, f.eks.  kunne man den 25. oktober læse I Sjællandske: En overvældende stor del af kommunikation mellem det offentlige og den enkelte borger er baseret på skriftlig information. Det kan ofte være svært helt at forstå indholdet og rækkevidden i de informationer man får, men for en meget stor del af befolkningen, byder det på en helt særlig vanskelighed, nemlig for de ordblinde. Dem forsøger Slagelse Kommunes biblioteksvæsen nu at hjælpe. Biblioteker forbindes normalt med bøger og læs

Beklagelser eller handlinger?

Kulturminister Uffe Elbæk siger idag til Politiken: »Biblioteket er vor tids forsamlingshus og en demokratisk livsnerve for samfundet. Det spiller en helt central rolle i kulturlivet for os alle sammen. Derfor er det en skam, at kommunerne nedprioriterer dem. Har man først lagt bibliotekerne ned, er det svært at rejse dem igen«. Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Kommunernes Landsforening, Jane Findahl (SF), kalder det i samme avis »dybt beklageligt«, at så mange kommuner er nødsaget til at spare på bibliotekerne. De udtaler sig på baggrund af en undersøgelse Danmarks Biblioteksforening har lavet og som viser, "at ud af landets 98 kommuner sparer 57 på bibliotekerne næste år. 36 med op til 3 procent, 11 med 3-5 procent, 7 med 5-8 procent og 3 kommuner sparer mere end 8 procent. 27kommuner fortsætter med uændret budget. 5 kommuner øger budgettet.9 kommuner har ikke svaret eller kender ikke budgettet." Spørgsmålet til de centrale politikere kunne så være, hvad vil I

Seniorsurf-dagen har vundet en europæisk pris

Seniorsurf-dagen, som løb af stablen 7. oktober, har vundet en pris for "best initiative" i den europæiske organisation Telecentre Europe. Der var rigtig mange biblioteker rundt om i landet, der var med til at bakke op om projektet, og rigtig mange mennesker tog denne dag en ældre med på biblioteker, for at lære mere om den forunderlige digitale verden. Projektet fik bragt omkring 3500 ældre it-nybegyndere på internettet for første gang, og det har givet en masse effekt i form af øget samarbejde lokalt mellem biblioteker og ældreorganisationer. I kan læse om prisen her: http://www.oes.dk/Servicemenu/Nyheder/Nyhedsarkiv/OEkonomistyrelsen/Seniorsurfdag-2011-modtager-europaeisk-pris