Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra april, 2014

The future of books and publishing in a digital age: Views from the industry

I dag skal jeg deltage i The future of books and publishing in a digital age: Views from the industry. Det er en paneldiskussion mellem Stig Andersen, Gyldendal; Jørgen Balle Olesen, SAXO.com; Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening, and Morten Visby, Dansk Forfatterforening. Det er afslutningen på en større konference på Københavns Universitet arrangeret af professor Stig Hjarvard, som også skal være moderator på debatten Du kan se hele programmet her Budskabet i mit indlæg er Hvorfor digitaliseringen og e-bogen skal ændre bibliotekernes mulighed for at give borgerne adgang?  Det spørgsmål stiller jeg med udgangspunkt i ophavsretsloven, som er den der afgør at bibliotekerne har ret til at købe en fysik bog og udlåne den. (Det gælder iøvrigt også for de fleste andre fysiske materialer cd'er o.l., men lad os holde fokus på bogen) I forhold til ophavsretsloven er det indskrænkningerne i loven, der er interessant for bibliotekerne, fordi det er efter disse re

Anerkender regeringen bibliotekernes rolle i at den offentlige digitaliseringsstrategi bliver en succes?

Kan bibliotekerne også forvente en økonomisk  håndsrækning fra regeringen, når den tredie bølge i digitaliseringsstrategien skal udrulles og alle borgere skal have en digital postkasse? For det er j bibliotekerne de der har hjælp behov kommer og søger hjælp.  I ugens løb, har vi afholdt en større digitaliseringskonference med temaet Digitaliseringen er det største dannelsesprojekt i nyere tid - hvordan sikrer vi den brede deltagelse, demokratiet og den enkelte borger? Det er en udfordring vi løbende forholder os til i bibliotekerne, fordi vi mærker et stadigt stigende pres på vejledning i ikke kun hvordan det tekniske fungerer, men også på hvordan det offentlige er skruet sammen, når man som borger står og har behov for hjælp. Grundlæggende er der to store problemstillinger for bibliotekerne (og borgerne) i at stadig mere bliver digitalt. Den ene er at sikre alle adgang til de digitale materialer og informationer, f.eks. e-bøger eller datasabaser, den anden er at gøre b

Et lærestykke i sociale medier og ny kommunikation

Historien om hvordan en homofobisk udtalelse fra en bankrådsformand for Spar Nord København endte med at banken gav regnbuesodavand og formanden gik af og jeg trods alt stadig er kunde i banken. Alt sammen inden for samme døgn Jeg synes det er et lærestykke i kommunikation, de socialemediers magt og den interaktive verden vi alle skal forholde os til. Sagen startede med en artikel i Metroxpress 02/04-14 17:13 om at den del af Rådhuspladsen mellem Lavendelstræde og Farvegade skal skifte navn til Regnbuepladsen. Spar Nord Bank København skrev i et høringssvar , at kommunen har ladet sig forføre af en absolut minoritetsgruppe – med henvisning til det homovenlige navn: "- Det forekommer pinligt og useriøst, at et så stort flertal i Borgerrepræsentation bakker op om denne intetsigende naturbeskrivelse blot fordi, den tilsyneladende – af visse minoritetsgrupper – er knyttet til en bestemt seksuel observans. Spar Nord Københavns bankrådsformand Thomas Højlund oplyser, at banke

Folkeskolen og folkebibliotekerne kan udvikle hinanden - på trods

En stadig mere aktuel debat er, hvordan folkeskolereformen bliver til virkelighed, for godt nok er den vedtaget af politikerne, men hvordan skal den realiseres og hvad gør alle os der skal sørge for den bliver til virkelighed. Jeg synes folkeskolereformen rummer rigtig mange gode elementer, specielt i forhold til "den åbne skole og den såkaldte "understøttende undervisning" fordi den giver mulighed for at alle lokalområdets foreninger og institutioner kan bidrage til den fælles læring for vores alle sammens børn. Samtidig også en forpligtelse for folkeskolen til at lukke det omkringliggende samfund endnu mere ind og det tror jeg der kan komme noget godt ud af. Jeg tror nemlig på man gør det bedst i fællesskab og kan opnå synergier på den måde. § 1, stk. 4 i Lov om ændring af folkeskoleloven ”Skolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts og foreningsliv, kunst og kulturskoler og med de kommun