tirsdag den 31. juli 2012

DR temaindslag om øget biblioteksbrug

I går havde DR et længere indslag i Orientering om biblioteker, hvor jeg giver mine bud på hvorfor stadig flere mennesker besøger de fysiske biblioteker, samtidig med de bruger flere digitale medier.
En dejlig måde at komme i gang på, efter en dejlig sommerferie.


DR's tilgang var lidt pudsig, for de kontakte mig med udgangspunkt i kommunale nøgletal og spurgte om ikke der var tale om en katastrofal nedgang i brugen af biblioteker. Det fik vi så en snak om inden indslaget, for sådan er sammenhængen jo netop ikke.

Der er tale om at der de seneste år har været forholdsvis store økonomiske besparelser, et stort fald i antallet af traditionelle filialer og et fald i det fysiske udlån, til gengæld er det digitale "udlån" voldsomt stigende og folk besøger oftere og oftere de fysiske biblioteker. Sidste år var der over 36 mio. besøgende på de danske folkebiblioteker.

Med den baggrund fik vi en lille snak om biblioteker i Danmarks Radio. På deres hjemmeside beskriver de det sådan:

Færre biblioteker, flere besøg

Orientering 30. juli 2012 kl. 16:29 på P1
De danske biblioteker lever en stille tilværelse uden stor politisk eller mediemæssig bevågenhed. Og når pressen en sjælden gang imellem sætter fokus på de offentligt tilgængelige bogsamlinger, er det typisk med dystre meldinger om masselukninger og krise. Færre og færre låner bøger, og antallet af biblioteker er næsten halveret de seneste ti år.

Ud fra en umiddelbar betragtning ser det ud til, at bibliotekerne må indstille sig på en tilværelse i historiebøgerne. Men antallet af biblioteker giver ikke et retvisende billede af, hvordan de klarer sig, mener Danmarks Biblioteksforening. Ifølge nye tal fra foreningen stiger antallet af besøg på landets biblioteker, og nye, åbne biblioteker uden personale giver borgerne mulighed for at låne bøger på skæve tidspunkter.

Bjarke Hartmeyer Christiansen har talt med direktør i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen om bibliotekernes udfordringer og fremtid.

Bibliotekar læser højt for børn på børnebiblioteket på Herning Bibliotek.
Mens flere danske biblioteker må lade livet ved sparekniven, besøger borgerne i landets kommuner stadig oftere de overlevende lokale biblioteker. Billedet viser højtlæsning på børnebiblioteket på Herning Bibliotek.
Foto: DR © P4 Midt & Vest


fredag den 6. juli 2012

Hvad skal vi med biblioteket i fremtiden?

Nu er jeg på vej på en treugers ferie, så her på falderebet vil jeg gerne dele lidt tanker om.....

Lukningen af små biblioteker og den stigende digitalisering af samfundet udfordrer folkebiblioteket. Vi har bedt direktøren for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, tage temperaturen på biblioteket og give sit bud på, hvad vi skal med det i fremtiden.Hent hele artiklen her 


Sigrid Nielsen-Boreas har på Kulturformidling, Københavns Universitet skrevet om Udfordringer i det danske folkebibliotek. I den anledning har hun begået denne fremragende artikel. 

__________________________________________Tænketanken ”Fremtidens biblioteker” UPDATE


Vidensamfundets bibliotek står i en situation, hvor de vilkår, som oprindeligt var med til at bestemme dets rolle og udformning er ændret. Megatrends som globalisering, digitalisering, individualisering og fremvækst af vidensøkonomi ændrer rammebetingelserne for bibliotekerne. Sektoren har ofte svært ved at skabe en rammefortælling om fremtidens bibliotek og dets brug.

Det er noget af baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening sammen med Danmarks Forskningsbiblioteksforening, Kommunernes Skolebiblioteksforening og Bibliotekschefforeningen har taget initiativet til Tænketanken ”Fremtidens biblioteker”
Læs mere på www.db.dk/tænketank
  • 25 folkebiblioteker og en række firmaer har indtil videre meldt sig som aktive, betalende medlemmer af Tænketanken - www.db.dk/tænketank-deltagerliste 
    Er I endnu ikke medlem, men overvejer at blive det, så få flere oplysninger hos DBs direktør Michel Steen-Hansen på msh@db.dk

    Er du den nye leder, så SØG!
  • Efter sommerferien ansættes en leder af Tænketanken. Ansøgninger til jobbet modtages frem til den 30. juli. Mere om jobbet kan ses på www.db.dk/udviklingskonsulent
Tænketanken vil løbende udsende nyhedsbreve, som du kan tilmelde dig på www.kortlink.dk/b7pv


Drop mediepanikken!

Når man følger debatten i medierne, hvor en række fremtrædende folk fra musik- og filmproducenternes side er ude efter bibliotekernes digitale services, kunne man let få den opfattelse, at bibliotekerne er ude på at sabotere det kommercielle marked på det digitale område.

Men rent faktisk er situationen modsat. Bibliotekerne efterlyser forretningsmodeller, som både er anvendelige for producenter og for bibliotekerne, hvis rolle også i en digital tidsalder ifølge 2000-loven er at sikre adgang til formidlere af viden og kulturoplevelser, som en del af de danske folkeoplysningstraditioner og en bæredygtig demokratiudvikling.

Danmarks Biblioteksforening deltager aktivt i debatten. Senest har formand Vagn Ytte Larsen i Politiken den 2/7 endnu en gang forklaret DBs standpunkter - www.db.dk/artikel/digitale-tjenester-til-alle

Danmarks Biblioteksforening arbejder på at samle alle parter i debatten til et dialogmøde efter sommerferien, hvor der skal skues fremad og brugbare forretningsmodeller skal identificeres.På min blog har der også været en del debat. Se her  Skader de offentlige biblioteker musikforretningen?


Læs også

torsdag den 5. juli 2012

Når flere bliver til færre!

Information den 4. juli
I går udsendte Ritzau et telegram som blev gengivet i flere medier om "stadigt færre på biblioteket".


Så da jeg i går morges læste Information kan det nok være jeg fik kaffen galt i halsen, for de signalerer jo klart færre besøg på bibliotekerne, selvom det forholder sig lige omvendt med stadigt flere besøgenden. Det synes jeg egentlig også fremgår rimelig klart af de netop  offentliggjorte tal fra Danmarks Statistik og som historien tilsyneladende bygger på.


Men i mediemøllen blev det pludselig til overskrifter om færre på biblioteket. Statistik kan være svær, at bruge og det kan godt  godt være vi ikke længere har en statslig styrelse for biblioteker, som indsamler statistik og udlægger teksten, men det her er simpel statistik som klart viser flere besøg, men som åbenbart i en journalistisk vinkel skal udlægges ved at der bliver længere og længere mellem brugerne, mens det der er blevet længere mellem er de fysiske bøger.


Det ser næste ud til at Ritzau/Information bruger statistik ud fra Churchill citatet "Den eneste statistik du kan tro på er den du selv har manipuleret."

Det fik mig da så også til at skrive et indlæg til Information om de mange flere brugere, på de færre biblioteker. 

Information.dk

Stadig flere går på biblioteket
Det kan derfor undre, at Information den 4. juli bringer en notits om biblioteksstatistik under overskriften ”Stadigt færre på biblioteket”, hvilket er faktuelt forkert. Tendensen er klart modsat; stadig flere borgere går på biblioteket.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2011 var 36.297.751 besøg på bibliotekerne hvilket er ca. en kvart million flere end i 2009. En anden oplysning i notitsen er dog korrekt: Der er færre fysiske biblioteker og der er færre materialer.

I de seneste tre år er 20 biblioteker lukket, så der nu er 483 tilbage. Set over en 10-årig periode er det næsten en halvering. Til gengæld er der kommet nye former for fysiske steder til, hvor man ud over de traditionelle bogbusser har lavet servicepunkter, hvor man f.eks. kan få udleveret sine materialer hos den lokale købmand – der er nu 62 af disse servicepunkter.

En af de største succeser i de seneste år, er de såkaldt åbne biblioteker, som er biblioteker med en meget lang åbningstid, og hvor der på visse tidspunkter ikke er personale, men hvor borgerne selv skal lukke sig ind. På landsplan er der nu over 100 af dem, så selvom der er færre fysiske biblioteker, så er åbningstiden for borgerne i de seneste år udvidet kraftigt.
Et let fald i udlånet af fysiske materialer bliver mere end opvejet af stigningen i udlån af digitale materialer. Særligt e-reolens tilbud om lån af e-bøger er i eksplosiv vækst, men den service er endnu så ny, at den ikke figurerer i statistikkerne. Samlet set er bibliotekernes udlån altså i stigning.

Lige nu er biblioteker og medieverdenen i en overgangsfase, hvor der skal tænkes i nye services, som afspejler borgernes vaner, forbrug og efterspørgsel.

Stigningen i udlån og besøg viser, at bibliotekerne formår at udvikle nye og nødvendige tilbud til borgerne. De seneste år har der f.eks. været stor fokus på læring, og bibliotekerne har gennemført over 1800 IT-kurser i f.eks. at bruge Nem ID og digital borgerservice. Dette afspejler, at bibliotekerne spiller en stadig større rolle som det demokratiske mødested, i mange lokalsamfund endda de sidste ikke-kommercielle mødesteder, hvor man kan komme uden at skulle betale eller være medlem, for at tilegne sig viden og information.

Information har ret i pointen, at der er færre bøger på bibliotekerne, men ikke at der er mere plads, for pladsen er optaget af alle de mennesker der strømmer til.


-------------
Den aktuelle statistik jeg bygger på kan ses herAktivitet på biblioteker efter type, område, aktivitet og tid
 200920102011
Folkebiblioteker
Hele landet
Åbningstimer pr. uge13 72816 41516 677
Årsværk4 5974 4904 297
Besøgende36 048 12536 124 93336 297 751
Aktive lånere1 763 1271 726 5181 726 859
Og du kan selv krydstabulerer data her hvis du vil vide mere