Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra maj, 2020

Nye retningslinjer for genåbning af biblioteker

Så kom der endelig retningslinjer efter af den seneste genåbningsaftale retningslinjer for museer, kunsthaller, videnspædagogiske aktivitetscentre, zoologiske anlæg/akvarier, biblioteker og arkiver . Der har været knoklet i kulturministeriet, for der går stærkt for tiden, med mange ændringer og politiske beslutninger. Retningslinjerne er endelige og offentlige, og kan frit deles. De lægges samtidig på ministeriets hjemmeside. De erstatter tillige tidligere udsendte retningslinjer for ind- og udlån på biblioteker og for zoologiske anlæg, hvor publikum færdes i bil. Hent retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt (pdf) Der er eksempelvis ændret retningslinjer for følgende: Institutionerne skal overholde det gældende forsamlingsforbud. Det bemærkes dog, at den samlede tilstedeværende publikumsmængde på en institution, der holdes åbent i overensstemmelse med disse retningslinjer, ikke i sig selv anses for en forsamling. Det bemærkes endvidere, at

Hvordan synes du næste fase af genåbningen skal være i bibliotekerne?

Selvom bibliotekerne er åbnet i dag den 18. maj for udlån og aflevering, regner vi naturligvis med, at de også i næste fase kan åbne lidt mere - gradvist, ansvarligt og kontrolleret   - for alle de mennesker som har brug for dem og savner dem. I morgen forsætter vi møderne i kulturministeriet om hvordan næste fase af genåbningen af kulturen kan foregå.  Hvordan synes du næste fase af genåbningen skal være i bibliotekerne?  Kom med dit bud her   Du kan se mere om første fase og retningslinjerne for genåbningen her

Bliver vi kunstigt intelligente af Corona?

Sagt på en anden måde, kan kunstig intelligens (AI artificial intelligence) være med til at løse Corona-udfordringerne? Det er jeg ikke et øjeblik i tvilvl om, at AI kan, men det kræver vi bruger den kunstige intelligens på den rigtige måde, og at vi ikke bare accepterer masseovervågning, jeg har i hvert fald ikke lyst til at installerer en app, der hele tiden registrerer hvor jeg er. Eller har jeg allerede gjort det? Når man bruger de teknologiske muligheder, som big data giver os, kræver det åbenhed og gennemsigtighed. Det er mit udgangspunkt når jeg i dag er inviteret till det store internationale "The Tortoise Intelligence AI Summit" hvor kapaciteter som Thomas L. Friedman, NY Times columnist, Pulitzer Prize vindende forfatter og den tidligere danske statsminister og nyudnævnte medlem af Facebooks tilsynsråd Helle Thorning-Schmidt. Det foregår på naturlig coronavis virtuelt, og du kan se mere om det her  Der er masser af faldgrupper når vi i samfundet udvikler

Retningslinjer for åbning af biblioteker for udlån og aflevering

Kulturministeriet lægger til følgende retningslinjer for genåbning af bibliotekerne for udlån og aflevering. Retningslinjerne omfatter såvel folkebiblioteker som fag- og forskningsbiblioteker. Jeg har netop modtaget dem fra kulturministeriet med følende bemærkning "hermed de endelige retningslinjer for åbning af biblioteker for ind- og udlån. Disse er offentlige og kan frit deles med alle interesserede. De kommer tillige på ministeriets hjemmeside om kort tid." Forudsætninger for gennemførsel af gradvis genåbning kan ses her  hvor også den fulde tekst kan ses….. Det skal bemærkes, at det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. biblioteksmaterialer, som brugere afleverer tilbage, eller som lånere kort-varigt studerer med henblik på at overveje hjemlån og derefter stiller tilbage, hvilket der har hersket lidt tvivl om.  Den gradvise genåbning bør håndteres, så sundhedsmyndighedernes anbefalinger og vejledninger kan følges for den enkel

Nye partnerskaber blomstre under Coronakrisen

I de seneste uger har jeg fået en del henvendelser om at indgå i nye partnerskaber. Det vidner om at Coronakrisen får os til at tænke mere tværgående og forsøge at finde nye veje for at nå vore mål og være der for de mennesker der har behov, og det tror jeg er en af de gode ting der kan komme ud på den anden side af krisen, hvis vi altså formår at holde fast . Jeg er på vegne af bibliotekerne inviteret ind i partnerskaber vedr.  udsatte børn og unge under, hvor Red Barnet, Børns Vilkår og Røde Kors faciliterer partnerskabet.  en partnerkreds, der skal ansøge om midler fra de hjælpepakker, der nu etableres i forhold til at hjælpe de danske byer igennem krisen. Det overordnede mål er at få byerne og bymidterne til at leve igen – dvs. at få gang i det velfungerende byliv, der formentlig også er afgørende for byerne. Det er bl.a. sammen med Landdistrikternes Fællesråd, De Samvirkende Købmænd, Dansk Erhverv, Dagrofa, Realdania og flere af erhvervshusene   KULTURLIVETS STØRSTE UDF

Til dig der holder mange online møder #corona

Bibliotekerne åbner igen på mandag den 18. maj.

Alle Folketingets partier er blevet enige om, at bibliotekerne er blandt de første kulturinstitutioner der kan åbnes i fase 2, efter flere ugers nedlukning som følge af coronaepidemien. Det betyder at de danske folkebiblioteker fra den 18. maj må åbne for udlån og aflevering. Det er vi rigtig glade for på bibliotekerne, og jeg er sikker på at alle brugerne er mindst lige så glade. Hvordan det kommer til at foregå i praksis ved vi endnu ikke i detaljer. Men vi har møde med kulturministeriet og sundhedsmyndighederne i dag for at få afklaret hvordan bibliotekernes genåbning og alt det med at låne og afleverer materialer kommer til at forløbe. I bibliotekerne har vi allerede for et par uger siden lavet en plan, så det kan ske gradvist, ansvarligt og kontrolleret. Den kan du se her  og den skal selvfølgelig revideres i takt med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Lige nu ser ud som om der lægges op til en løsning, hvor borgerne selv kan komme ind og finde deres materialerne

Ny rapport: Corona kan holdes under kontrol ved genåbning af storcentre, biblioteker, superliga og zoologisk have

Mens vi venter på de politiske beslutninger om genåbningen af Danmark er der i dag offentliggjort  et nyt notat fastslår en ekspertgruppe under SSI, at coronavirus selv med yderligere genåbning langsomt kan dø ud. Corona kan derfor holdes under kontrol ved genåbning af storcentre, biblioteker, superliga og zoologisk have Der er dermed plads til at genåbne en række yderligere sektorer og samtidig have fuld kontrol med udviklingen af coronavirusset og smitten. Det fastslår en ekspertgruppe under Statens Serum Institut i en rapport , som er sendt til partiledere i Folketinget her til middag. Rapporten indeholder beregninger, der slår fast, at udbruddet af coronavirus nu er så meget under kontrol, at coronavirus med "overvejende sandsynlighed" langsomt vil dø ud, hvis politikerne lader være med at genåbne mere i den næste fase. Men derudover er eksperterne også blevet bedt om at regne på scenarier for en yderligere genåbning. Fælles for alle beregningerne er, at de antager genå

Bibliotekerne er klar til genåbning, når næste bølge skylder ind over landet

I biblioteksbranchen var vi klar, allerede for et par uger siden udarbejde en plan, som vi også sendte til regeringen i et åbent brev om bibliotekernes gradvise åbning, når Danmark skal lukkes op efter corona-lukningen. Vi kan gøre det gradvist, ansvarligt og kontrolleret. På landets folkebiblioteker, vil man langt de fleste steder kunne indrette sig, så man er i stand til at tage de nødvendige forholdsregler og skabe den sikkerhed, der skal til for at undgå unødig smittespredning. Vi har hele tiden opdateret vores scenarier ud fra de anbefalinger der er fra myndighederne. I bibliotekssektoren forstår vi til fulde både borgernes og kommunernes behov, og derfor har Forbundet Kultur og Information, HK, Bibliotekschefforeningen og Danmarks Biblioteksforening sat sig sammen for at udarbejde scenarier og en række fælles anbefalinger til hvordan en forsvarlig genåbning kan ske, som oplæg til politikere og sundhedsmyndigheder – det har vi tidligere fremsendt som åbent brev til kulturmini

Bibliotekerne kan hæve fanen på denne 1. maj og melde klar til genåbning, når næste bølge skylder ind over landet

Jeg har endnu engang klodset PC op (for at undgå de dobbelthager vi ser så mange af for tiden, når folk taler gennem deres onlinekameraer)  og er klar til mødet med ministeriet.  Der er noget symbolsk i at bruge 1. maj, denne internationale kampdag på endnu et møde med kulturministeriet i kampen om genåbning af bibliotekerne, som for alvor er kommet på dagsordenen til flere møder i denne uge.  I biblioteksbranchen er vi klar, da vi allerede for et par uger siden udarbejde en plan, som vi også sendte til regeringen i et åbent brev om bibliotekernes gradvise åbning, når Danmark skal lukkes op efter corona-lukningen. Vi kan gøre det gradvist, ansvarligt og kontrolleret. På landets folkebiblioteker, vil man langt de fleste steder kunne indrette sig, så man er i stand til at tage de nødvendige forholdsregler og skabe den sikkerhed, der skal til for at undgå unødig smittespredning. I bibliotekssektoren forstår vi til fulde både borgernes og kommunernes behov, og derfor har Forbundet