tirsdag den 29. juni 2010

Når besparelserne rammer.....

I Dagbladet Holstebro-Struer skriver man den 28. juni 2010,at de lokale besparelser vækker bekymring i biblioteksforeningen og det har de sgu ret i.

I artiklen skriver de at "Svage grupper rammes, når man skærer ned på biblioteksdriften...

Danmarks Biblioteksforening er bekymret over, at en kulturby som Holstebro skærer ned på biblioteksdriften .

»Hvis man skal spare, kan vi jo ikke stille noget op, men vi er meget kede af det,« siger Vagn Ytte Larsen, der er formand for Danmarks Biblioteksforening .

Michel Steen-Hansen, der er direktør i Danmarks Biblioteksforening , peger på, at det kan blive slemt for de små samfund, når Holstebro Kommune nedlægger bogbussen.
» Biblioteket er ofte det sidste offentlige, ikke-kommercielle rum, der er tilbage i lokalsamfundet, og lokalbefolkningen føler det identitetsskabende, at man kan gå der hen. Derfor har det stor betydning, når biblioteket lukkes, eller bogbussen indstilles,« siger Michel Steen-Hansen.

Der findes ingen statistik over bogbusserne og hvordan de klarer sig i de kommunale sparerunder, men Michel Steen-Hansen mener, at man de fleste steder bevarer bogbusserne.
»Tendensen er nok snarere, at man nedlægger de helt små biblioteker og vælger en bogbusløsning i stedet,« siger han.

Vagn Ytte Larsen er også socialdemokratisk formand for kulturudvalget i Odsherred Kommune, og han forstår godt, at politikerne er kommet på en svær opgave.
»Men vi har ingen forståelse for det, hvis biblioteket bliver ramt ualmindeligt hårdt. Biblioteket er det mest besøgte lærings-og kultursted vi har -også i Holstebro,« siger han.

Frygter konsekvenserne
Vagn Ytte Larsen er især bekymret, hvis besparelserne på materialekontoen går ud over de digitale ydelser.

»Jeg finder det meget beklageligt, hvis man dermed rammer it-oplæringen af den gruppe mennesker, der ikke har it-viden nok til at deltage i det digitale samfund,« siger han.
Michel Steen-Hansen peger på, at man også bør tage hensyn til de unge.
»Man vil gerne have de unge som kulturbrugere, men hvis der ikke er noget spændende at komme efter, vælger de måske noget andet. Så store besparelser vil klart få konsekvenser, og måske især overfor de grupper, man helst vil have fat i,« siger han.

Usolidarisk
Det kan også få konsekvenser, når Holstebro Kommune bruger færre penge til indkøb af materialer end de andre biblioteker .

»Vi har et unikt system, hvor man låner de materialer, man ikke selv har, hos et andet bibliotek , men det er ikke nogen særlig rar tanke, hvis man spekulerer i det og lader andre betale. Det er usolidarisk og underminerer hele systemet,« siger Michel Steen-Hansen og tilføjer, at han konkret ikke ved så meget om Holstebro. »Holstebro har valgt ikke at være medlem af vores forening,« siger han."

mandag den 28. juni 2010

Bibliotekschefer ser mørkt på fremtiden

På folkebibliotekerne forventer man flere lukninger af filialer, færre nye bøger og kortere åbningstider næste år, viser en rundspørge blandt bibliotekscheferne, som Berlingske Tidende har lavet.

Jeg må stille mig selv hvor pessimistiske vi skal være? Skal vi ikke håbe på en politisk erkendelse af, at man ikke kan spare mere hvis vi fortsat skal udvikle vores samfund?

I Berlingskes artikel citeres jeg da også for:
I Danmarks Biblioteksforening deler man bekymringen, men tror på et større politisk fokus på bibliotekerne fremover.

»Hvis der kommer store besparelser, vil det betyde et tab for videnssamfundet. Vi har at gøre med den største og mest besøgte kultur- og læringsinstitution, så derfor håber jeg ikke, at der er grund til pessimismen. Jeg ved godt, at krisen kradser, men jeg tror, at der er en politisk erkendelse af, at hvis vi skal udvikle vores videnssamfund, så er bibliotekerne en af indgangene til det,« siger Michael Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Jeg kan godt forstå, at man på bibliotekerne er bekymret, for der er skårret ind til benet og desværre er besparelserne jo ingenlunde et overstået kapitel alle steder.

I artiklen hedder det:
"De danske biblioteker står over for hårde tider. Lukninger af filialer, færre nye bøger på hylderne og kortere åbningstider med færre bibliotekarer er scenariet, som en stor del af landets biblioteker ser det.

Det viser en rundspørge, som Berlingske Research har foretaget blandt landets bibliotekschefer. 74 ud af 97 har svaret. Af dem forventer hele 82 procent, at der må gennemføres besparelser på budgettet for 2011.

Over halvdelen af disse, 57 procent, regner med, at nedskæringerne vil udmønte sig i mindre bemanding i åbningstiden. Og knap hver tredje, 31 procent, regner med at skære på indkøbet af nye bøger og andet materiale næste år.

Bekymring
De fremtidsudsigter bekymrer Pernille Drost, formand for Bibliotekarforbundet.

»Der er ikke flere knapper at skrue på. Vi har rationaliseret og digitaliseret alle processer for mange år siden, så der er ikke andre steder at spare end på materialer og den gode service. Det er chefernes svar et udtryk for, og jeg kan i den grad kende billedet. Både medarbejdere og ledere melder, at man kun lige kan holde den daglige drift kørende, og man prøver at tilgodese alle de krav, der er, men der er simpelthen ikke penge,« siger hun.

Over 300 filialer er blevet nedlagt de seneste ti år. Men også næste år vil flere små biblioteker lukke, lyder forventningen fra bibliotekscheferne. 19 af landets bibliotekschefer regner således med filiallukninger.

»Problemet ved at lukke filialer er, at når du lukker et lokalt bibliotek, lukker du også for adgangen for børn, unge og ældre. I debatten om folkeskolen er det vigtigt at huske, at det, der gør, at børn bliver gode til at læse, er, at de læser af lyst. Men det bliver sværere og sværere for dem og andre at komme på et bibliotek,« siger Pernille Drost.

Ansvar
Hun efterlyser, at politikerne tager ansvar. »Der er behov for, at lokalpolitikerne siger: Ja, vi har skåret i servicen. Man kan ikke blive ved med at skære i kerneydelserne og så hævde, at verden er uforandret,« siger Pernille Drost.

I Danmarks Biblioteksforening deler man bekymringen, men tror på et større politisk fokus på bibliotekerne fremover.

»Hvis der kommer store besparelser, vil det betyde et tab for videnssamfundet. Vi har at gøre med den største og mest besøgte kultur- og læringsinstitution, så derfor håber jeg ikke, at der er grund til pessimismen. Jeg ved godt, at krisen kradser, men jeg tror, at der er en politisk erkendelse af, at hvis vi skal udvikle vores videnssamfund, så er bibliotekerne en af indgangene til det,« siger Michael Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening.

Berlingske Tidende ville gerne have spurgt kulturminister Per Stig Møller (K), om bibliotekscheferne efter hans vurdering har grund til deres bekymring. Men det har ikke været muligt at få en kommentar fra ministeren. "

Kilde: http://www.berlingske.dk/boeger/bibliotekschefer-ser-moerkt-paa-fremtiden

E-books and Buildings - ALA Washington 8

Today it is our last day at American Library Association Annual Conference, whit full program. I will participate in .

Monday, 8:00 a.m. - 10:00 a.m.
E-Books: How Do You Know It Was Worth It?

 • Collection Management & Technical Services; Collection Development Models of ebook collection analysis continue to evolve. This program will provide a discussion of the different measures available to evaluate usage of ebooks as well as anticipated improvements desired to measure and evaluate the library’s investment in ebooks.
  Speakers: Terry Kirchner, Westchester Library System, Director; Christopher
  Warnock, Ebrary, CEO & CTO; Tom Wright, Brigham Young University, Collection
  Development Coordinator/Chair of Materials Acquisitions.

I hope to get some advice on which e-book reader to choose. I myself have a Kendel and a Booke but I’am not convinces that either of them are the future.

Monday 10.30-12.00 a.m.
Got Data? New Roles for Libraries in Shaping 21st

 • Research in the Information Age is driven by digital data. Libraries are emerging as critical partners in the curation, access, use, re-use, and preservation of research data. Digital stewardship, and the requisite cyber-infrastructure, economic models, and policies required to administer and protect research data, present both new opportunities and challenges for 21st century libraries. In this talk, we describe the emerging role for Libraries as stewards of valued digital research collections.
  Speakers: Francine Berman, Rensselaer Polytechnic Institute, Vice President
  for Research

And I hope to go to:

 • Top Library Building Trends

  A panel of architects, librarians and consultants will provide an overview of new and exciting ideas in planning public and academic library facilities. Topics will include the rethinking of spaces for services, new building design, and other “must have” items to keep your library up-to-date. Each panelist will provide a brief presentation with slides. The entire panel will then field questions from the audience.
  Speakers: Kimberly Bolan Cullin, Providence Associates LLC, Indianapolis,
  IN; Joan Frye Williams, Sacramento, CA, Library Consultant and Futurist;
  Barbara Norland, District of Columbia Public Library, Senior Librarian, Building
  Projects; Jeffrey Scherer, Meyer, Scherer & Rockcastle, Ltd. Architects,
  Architect; Richard Sweeney, New Jersey Institute of Technology, University
  Librarian

I will finish the day by the International Librarians Reception

 • International Librarians Reception
  Please join the International Relations Round Table (IRRT) in welcoming and celebrating with librarians from more than 80 countries at the ALA Annual Conference. The International Librarians Reception will be held at the Library of Congress, Great Hall. Open to all conference attendees, this reception offers a unique opportunity to network with hundreds of information professionals from around the world. Join us for a mixing of culture and ideas, regional cuisine, hors d’oeuvres and open bar

Tomorrow is the Closing Session

 • Amy Sedaris
  Tuesday, June 29, 9:00 – 10:00 a.m.

  Amy Sedaris is the author of the New York Times bestseller, I Like You: Hospitality Under the Influence. Her newest book is Simple Times which demonstrates that crafting is one of life’s more pleasurable and constructive leisure activities, Sedaris shows that anyone with a couple of hours to kill and access to pipe cleaners can join the elite society of crafters. She has appeared in several movies and television shows, and, with Paul Dinello and Stephen Colbert, is a co-author of the novel Wigfield. She also co-wrote Strangers with Candy, the hit show on Comedy Central. She lives in Manhattan with her pet rabbit, Dusty.Amy Sedaris will be signing immediately following the session outside the auditorium.

And the end of the conference is a Inaugural Banquet

 • Inaugural Banquet
  Tuesday, 7:00 p.m. - 12:00 a.m.
  Join us in celebrating the inauguration of Roberta Stevens as she assumes the role of the new American Library Association President. The night will also recognize the incoming Divisional presidents and new board members. Dinner and entertainment will round out the evening.
  Speakers: Camila Alire, Current American Library Association President; Roberta
  Stevens, Incoming American Library Association President

Then I take a little vacation in San Francisco when I'm still in USA

søndag den 27. juni 2010

Mobile Devices, Libraries, and Public Policy - ALA Washington 7

Today I also was to a workshop about Mobile Devices, Libraries, and Public Policy

The Program:

 • The mobile revolution is only accelerating with changing expectations by
  library patrons for service. But what is really distinctive about mobile computing
  for the library context? And what are the various legal and policy
  concerns around access to information in the digital age, including content
  ownership and licensing, digital rights management, reader privacy, and accessibility
  for the disabled? This session will address these issues through
  the lens of a recently-published policy brief.

“There’s App for That!” is a report written by Timothy Vollmer, Sherwin Siy og Cody Hanson.

“There’s an App for That! Libraries and Mobile Technology: An Introduction to Public Policy Considerations” takes a look at how the adoption of mobile technology alters the traditional relationships between libraries and their users.

Today Timothy Vollmer, told of the challenges to reader privacy, issues of access to information in the digital age (including content ownership and licensing), digital rights management, and accessibility.

As the information revolution continues to unfold, libraries will experiment with mobile devices and services to support the information needs of their users wherever they may be. The adoption of mobile technology alters the traditional relationships between libraries and their users and introduces novel challenges to reader privacy. At the same time, the proliferation of mobile devices and services raises issues of access to information in the digital age, including content ownership and licensing, digital rights management, and accessibility. This policy brief explores some of these issues, and is intended to stimulate further community discussion and policy analysis.

In the book they tell:
Bringing the Power of the Internet to Life on the Go
Mobile technology is altering and extending the ways we communicate, conduct business, teach, learn, entertain ourselves, and make consumer decisions. It is bringing the Internet into our daily lives, enabling the retrieval and broadcast of information from anywhere at any time. Through mobile connectivity, information is becoming intertwined with our lives more profoundly than is the case when we sit down at a desktop or even with a laptop computer.

Mobile computing and communication services are spreading rapidly. Research suggests that in 2009, there were nearly 250 million wireless data-capable devices in use in the United States. Adoption rates for mobile technology dwarf those for nonmobile technologies; for example, there are eight times more iPhone/ iPod Touch users 2 years after their launch than there were AOL users 2 years after its launch. At the end of 2009, there were 4.6 billion mobile cellular subscriptions worldwide, representing two-thirds of the world population. Mobile industry analysts suggest that worldwide mobile data traffic will double every year through 2013, increasing 66 times between 2008 and 2013. Mobile devices today can run increasingly complex software, interact with cloud services, play rich multimedia content, and allow for advanced user interactivity.

New hardware and technologies such as Bluetooth, accelerometers, and multitouch screens, as well as text messaging, smartphone software applications, mobile websites, global positioning systems (GPS), wi-fi, and media creation and capture tools, are all part of the mobile environment. Many of today’s mobile devices are increasingly “always on,” that is,
by default meant to be connected to a wireless network……..

…..Mobile devices make our lives more convenient by providing access to useful information such as weather forecasts, bus schedules, bank accounts, and grocery lists. They make commutes or other downtime enjoyable by providing on-the-go access to entertainment, such as e-books, games, podcasts, and streaming video. They keep us connected with family, friends, and coworkers through e-mail, text messaging, and access to social networking applications. And they expand capabilities for teaching and learning, providing access to rich multimedia resources and student-centered mobile applications.

Enabling Libraries to Provide Expanded Services to Users
Libraries can better serve their users by embracing the growing capabilities of mobile technology. They can promote and expand their existing services by offering mobile access to their websites and online public access catalogs; by supplying on-the-go obile reference services; and by providing mobile access to e-books, journals, video, audio books, and multimedia content.”

Can they do it?

Despite these challenges, Vollmer said libraries are embracing the growing capabilities of mobile technology and providing new, innovative services that extend the way libraries serve their existing patrons.

The policy brief is available here. (18 Page free PDF)

Open to Change: Open Source and Next Generation ILS and ERMS - ALA Washington 6

Today I was to a workshop about Open Source.
 • “Join us in thinking outside the out-of-the-box, proprietary ILS or ERM as the
  members of this panel discuss the latest developments in open source library
  applications. Although much attention has been paid to the promise of
  open source and new technologies for the OPAC, this panel will shed light on
  how next-generation technology, open source projects, and the widespread
  sharing of home-grown solutions can help change the game in acquisitions
  and e-resource management.
  Speakers: Galadriel Chilton, University of Wisconsin La Crosse, Electronic
  Resources Librarian; Bill Erickson, Equinox Software, VP of Software Development
  & Integration; Joshua Ferraro, LibLime, CEO; Robert H. McDonald,
  Indiana University, Associate Dean for Library Technologies & Executive Director,
  Kuali OLE”

I will specifically, highlight Bill Erickson from Equinox Software
He was talking about open source library systems.
On their website, they tell “Equinox Software unites the designers and developers of open source ILS software, advancing the future of library technology.
Equinox Software employs core developers from both the Evergreen and Koha ILS projects — no one knows open source library software like we do. We provide the resources and answers you need, right from the source. Migration, project management, 24-hour support, consulting, system hosting, and customized software development are just a few of our solutions."

What are the advantages of Open Source?
• Truly open source software products are free.
• There is a diverse community which provides support and shares documentation or best practices.
• Open source communities value individuals and encourage feedback and participation.
• Due to the community input and early/often release schedules, it can have fewer bugs than closed source.
• It is often more responsive to innovation.

It is an interesting that there are developed so many open source systems for libraries, but look you self on: http://esilibrary.com/esi/

----------------

Also Robert H. McDonald, (Indiana University, Associate Dean for Library Technologies & Executive Director,Kuali OLE”) made a interesting paper

I probably not understood all his technical points, but you can see his blog on http://www.educause.edu/Community/MemDir/Profiles/RobertHMcDonald/47378

ALA Washington 5

Today its Sunday. I'am in Washington participating in American Library Association Annual Conference. Today I will participate in a series of interesting presentations.

I will start the day 8:00 a.m. - 10:00 a.m.

PR Forum: Next practices in communications @your library
In 2007, Stephen Abram spoke before a crowd of 350 people at the PR Forum about Library 2.0. But what’s next? Attend this session to hear his ideas on the role of social networking in library marketing and communications and on the new skills and competencies that library PR folks need. The PR Forum is an annual program for library public relations and marketing
professionals, coordinated by the ALA PR Assembly.


Open to Change: Open Source and Next Generation ILS and ERMS
Join us in thinking outside the out-of-the-box, proprietary ILS or ERM as the members of this panel discuss the latest developments in open source library applications. Although much attention has been paid to the promise of open source and new technologies for the OPAC, this panel will shed light on how next-generation technology, open source projects, and the widespread sharing of home-grown solutions can help change the game in acquisitions
and e-resource management.
Speakers: Galadriel Chilton, University of Wisconsin La Crosse, Electronic
Resources Librarian; Bill Erickson, Equinox Software, VP of Software Development
& Integration; Joshua Ferraro, LibLime, CEO; Robert H. McDonald,
Indiana University, Associate Dean for Library Technologies & Executive Director,
Kuali OLE

Sunday, 1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Mobile Devices, Libraries, and Public Policy

The mobile revolution is only accelerating with changing expectations by library patrons for service. But what is really distinctive about mobile computing for the library context? And what are the various legal and policy concerns around access to information in the digital age, including content ownership and licensing, digital rights management, reader privacy, and accessibility
for the disabled? This session will address these issues through the lens of a recently-published policy brief.

And then I think I will drop by and say hallo to Eppo, who I have met in Denmark and Finland.

Sunday, June 27, 2010, 3:30-5:30 p.m.
Libraries Wanted: Dead or Alive
Featuring Eppo van Nispen tot Sevenaer
The story Eppo van Nispen will tell is inspiring for anyone who is interested in the future of libraries. During his talk he will take you on an inspirational trip through the universe and the future onto a new horizon. Eppo will give an enormous positive boost to your mindset on how to cope with that future. High paced, smart, funny and touching, he will reach you where people should reach each other; in your heart.
An inspirational speaker, Eppo van Nispen’s vision on the future of media and libraries is highly acclaimed by world leaders and visionaries. After a successful career in broadcasting, where he was among the first to work on interactive formats, he decided to dedicate his knowledge of media and how people use media to work on the future for libraries. Eppo started the DOK Library Concept Center in Delft, a small city near Amsterdam (the Netherlands) with one of the best technical universities in the world. DOK’s mission is to build the world’s most modern library. In 2008, DOK was designated by international experts as the
worldwide number one library in innovation. In 2009, they were appointed as the best library of the Netherlands.
This summer, Eppo will become the CEO of the national board for the (Dutch) book, known
as the CPNB. The CPNB is funded by publishers, booksellers, government and libraries and is lauded all over the world for its clever, carefully targeted programs for young people and adults.


Then I think we will call it a day and go out to eat at one of the many restaurants that Washington offers.

lørdag den 26. juni 2010

Digital Activism - ALA Washington 4

Today I was to:
Participatory Democracy in an Internet Age

 • The 2008 elections were a potential watershed moment for the intersection of politics and the Internet. Candidates and voters connected in new ways reshaping campaign planning, discourse and politics. New mediumsof communication from the campaign trail, such as Facebook, Youtube, Twitter and other social networking tools may radically alter U.S. democratic institutions, including how Americans get information about and interact with public officials. Learn how the Internet is transforming participation in the political process.
  Speakers: Julie Barko Germany, George Washington University, Director, Institute
  for Politics, Democracy & the Internet; David Karpf, Brown University,
  Postdoctoral Research Associate, Taubman Center for Public Policy

I will specifically, highlight David Karpf for his points about how the Internet is transforming our media and political institutions – and how is affects the political organization.

He has written a book about Digital Activism. An excerpt from his book in Digital Activism Decoded is available on the meta-activismsite. The chapter is titled “Measuring the Success of Digital Campaigns” and is written for an audience of digital activism practitioners rather than academics (translation: very little literature review + some relatable personal stories from my days as an environmental organizer, he writes on his website ).

The whole book is available for free download at meta-activism.org.

You can se more about him on http://davidkarpf.com/

ALA 2010 konference i Washington 3 - lidt oplevelser


Når man vandrer rundt I Washington falder det i øjnene, at Amerikanske mænd stort set ikke går i sandaler. Så selvom der er en del myter om amerikanernes påklædning, må man sige, at mændene vælger anstændigt fodtøj, også selvom byen er præget af hedebølge med temperaturer op mod 40 grader. Så i den forbindelse kan de europæiske mænd lære noget.
Jeg har de sidste dage været ude at gå morgentur rigtig tidlig, når byen er ved at vågne og temperaturen er i et niveau hvor man kan holde ud at bevæge sig. På sådanne morgenture oplever man den amerikanske hovedstad på en helt anden og stille vis, med næsten mennesketomme gader. Dog møder man en del letlevende kvinder, der tilsyneladende leder efter kunder omkring forretnings- og kongreskvarteret. Det er lidt mistrøstigt at opleve, at der er en så ”naturlig” sammenhæng mellem verdens ældste erhverv og mænd der deltager i kongresser.

En ting mere jeg har bidt mærke i, er at en del cafeer kan lade deres borde og stole stå ude om natten, uden de er låst fast. Så selvom det det siges at Washington har den højeste mordrate i USA, så er den kriminelle adfærd i forhold til cafemøbler åbenbart lav.

Min tur til Washington er betinget af, at jeg deltager i American Library Association (ALA) 2010 Annual Conference. Jeg deltog også I deres konference sidste år, hvor jeg selv havde et indlæg, men I år skal jeg bare suge til mig og opleve. Det er også mit andet besøg i Washington og byen er en stor oplevelse. Der er ekstremt mange kulturinstitutioner og der er noget for enhver smag. Desværre har vi et lidt stramt program, da en konference som ALA, starter kl. 8.00 og slutter mellem 18-20, hvis der da ikke er aftenarrangementer;-)

Men med et program på 180 sider er der jo også en del der skal nås og heldigvis kan man plukke som man lyster. Så her på dag tre kan vi konstatere, at vi har oplevet lidt andet end kun Washington Convention Center. Selve konferencen sætter også sit tydelige præg på byen, da vi er 25.000 deltagere. Det er en fantastisk stemning, med en meget intens fokus på det faglige og ikke så mange sociale impulsive festligheder som man ofte oplever når der er konferencer i Danmark.
En tur i Chinatown blev der også tid til, her er formanden for Danmarks Biblioteksforening i turiskhumør.

American Library Association 2010 Annual Conference in Washington 2

I'am still participate in American Library Association 2010 Annual Conference in Washington June 24-29. Today I will participate in a series of interesting presentations. I will start the day with:

Saturday 8.00 a.m -10.00 p.m
Grassroot Program - Digital Initiative for College Libraries

University libraries, museums, and commercial repositories have made
great efforts to select, convert and make available, some of their collections through digital initiatives. How does such an initiative translate to smaller institutions, including colleges. What collection will give the library the biggest digitization bang for its buck? Currently, libraries are asked what their roll will be in such a fast paced technological world. Here is an opportunity for the library to demonstrate its worth during the transition from print.
Speakers: David Dudek, Washington College, Information Commons
Librarian

Saturday, 10:30 a.m. - 12:00 p.m.
ABOS What Is Outreach-24/7 Library to Meet Customer’s Needs

User Services; Outreach
Outreach is the 24/7 library where all departments meet customer needs.
Traditional outreach services, serving special needs communities, a library
presence at coffee houses and farmers markets, new ways to help the unemployed, outreach through cable television, teen programs, concert series, twitter, podcasts, and more.

Saturday, June 26, 1:30 – 2:30 p.m.
Sir Salman Rushdie
Sir Salman Rushdie is the author of ten previous novels--Grimus, Midnight’s Children (for which he won the Booker Prize and, recently, the Booker of all Bookers), Shame, The Satanic Verses, Haroun and the Sea of Stories, The Moor’s Last Sigh, The Ground Beneath Her Feet, Fury, halimar the Clown, and The Enchantress of Florence—and one collection of short stories, East, West. He has also published five works of nonfiction: The Jaguar Smile, Imaginary Homelands, The Wizard of Oz, Mirrorwork, and Step Across This Line. He is the former president of American PEN. His newest work of fiction, Luka and the Fire of Life will be published by Random House in November 2010.
Sir Salman Rushdie will be signing outside the auditorium immediately following the event.
Sponsored by Random House

And so there will be a problem, when I at the same time would like to participate in another presentation, but I will try to be there in a hour.

Saturday, 1:30 p.m. - 3:30 p.m.
Participatory Democracy in an Internet Age
The 2008 elections were a potential watershed moment for the intersection of politics and the Internet. Candidates and voters connected in new ways reshaping campaign planning, discourse and politics. New mediums of communication from the campaign trail, such as Facebook, Youtube, Twitter and other social networking tools may radically alter U.S. democratic institutions, including how Americans get information about and interact with
public officials. Learn how the Internet is transforming participation in the
political process.
Speakers: Julie Barko Germany, George Washington University, Director, Institute
for Politics, Democracy & the Internet; David Karpf, Brown University,
Postdoctoral Research Associate, Taubman Center for Public Policy

I will finish the day by hearing the author

Toni Morrison
Saturday, June 26, 5:30 – 7:00 P.M.
Toni Morrison is a Nobel Prize-winning American author, editor, and professor. Her contributions to the modern canon are numerous. Some of her acclaimed titles include: The Bluest Eye, Song of Solomon, and Beloved, which won the Pulitzer Prize for Fiction in 1988. She won the Nobel Prize for Literature 1993. Her newest books for children are Peeny Butter Fudge and; Little Cloud and Lady Wind. Toni Morrison will be signing for one hour immediately following the session outside the auditorium.

fredag den 25. juni 2010

American Library Association 2010 Annual Conference 1

I participate in American Library Association 2010 Annual Conference in Washington June 24-29.I’am here with my president of The Danish library Association.

I will try to do a diary in the form of small blogs that will tell about my experiences. Some in English and some in Danish.

Today is the start of the conference. There is an Unconference, and we're curious to experience the form of this special Unconference. We think it cut be an inspiration to our own Annual conference in Denmark.

What is an Unconference?
An unconference is a participantguided experience that harnesses the unstructured conversations people usually have between conference sessions into the conference itself. Unlike most conferences where talking heads and group leaders decide what is important, unconferences are organized by the crowd. Unconferences are about sharing the knowledge and passion we have for our profession and taking what we learn into the world to make a difference. Everyone has something to share.
Everyone has something to learn. We can all change the world.

About this Unconference
Attendees will collaborate online prior to the Unconference to identify topics they’re interested in presenting to the group or facilitating a discussion about. Everyone will be both teacher and learner, discussing the topics they’re most passionate about.
The hashtag for the unconference is #unala10.

Unconference Schedule
There will be five different types of events during the unconference:
9x9 Long Lasting Greetings - Exchange 9 business cards with 9 people you
do not know in 9 minutes.
Pecha Kucha presentations - The presenter shows 20 slides for 20 seconds each. Never boring! Fast Paced!

Group Sessions - Topic and format TBD by the group.

Flash Debates - The format is to have two teams of three people debate each other on a fixed topic. Trapping the opposition and anticipating their arguments beforehand are encouraged. Clever use of funny insults and rebuttals are all part of the fun. The goal is to have fun and a sense of humor while showing off your knowledge. Each speaker gets 2 minutes to make their case. We will alternate with rebuttals in a 2-2/2-2/1-1 format for a total of 10 minutes for each debate. Topics for the debates and teams TBD by the group.

Fishbowl - This is a group discussion where everyone can participate, but only three people can engage in the discussion at a time with everyone watching. You know, like fish in a bowl. Topic for the discussion will reflect the events of the day as determined by the group.

The exciting program for today:

Proposed Schedule
Time Event
9:00-9:05 Greetings and brief explanation of the day
9:05-9:20 9x9 Long Lasting Greetings
9:20-10:20 9 Petcha Kutcha Presentations
10:20-10:30 Break
10:30-11:00 Filling in the schedule
11:00-12:00 Group Sessions 1
12:00-1:15 Lunch (on your own)
1:15–1:20 Set up for Flash Debates
1:20-1:25 Teams organize their topic
1:25-1:35 Debate 1
1:36-1:46 Debate 2
1:47-1:57 Debate 3
2:00-3:00 Group Sessions 2
3:00-3:10 Break
3:10-4:10 Fishbowl
4:10-4:15 So Long, Farewell. Go Change the World.

mandag den 21. juni 2010

Øget personregistrering er en trussel mod vidensamfundet

Forbrugerrådet rejste i sidste uge kritik imod de nye overvejelser om registrering, bl.a. i forbindelse med køb af taletidskort og registrering af internetbrugere på bibliotekerne.

Bl.a. betyder det ingen adgang til internettet på biblioteket uden at oplyse sit CPR-nummer. Det er et af de forslag som overvejes i regeringen i forbindelse med en optrapning af kampen mod terror og organiseret kriminalitet. Justitsministeriet mener, at de mange frit tilgængelige internetopkoblinger på offentlige steder medfører stigende problemer for politiets efterretningstjeneste, og derfor overvejes det, at indføre påbud om at brugere af offentlige tjenester skal identificere sig for at få adgang til tjenesterne.

Jeg synes ikke om ideen og har tidligere skrevet om det. En sådan ordning vil kræve mange ekstra ressourcer, og den vil næppe have den store effekt, fordi der alligevel er så mange andre steder i det offentlige rum, hvor kriminelle og potentielle terrorister kan komme på internettet.

Det er også et spørgsmål om hvor langt det danske samfund vil gå i forhold til en stadig mere klaustrofobisk overvågning. Og man kan jo også stille spørgsmålet om den stigende overvågning har nogen synderlig effekt på terror og organiseret kriminalitet

Man kan til gengæld frygte, at en sådan øget overvågning og mistænkeliggørelse vil afholde almindelige og helt lovlydige borgere fra at benytte bibliotekets tjenester, hvilket vil være et tab for alle i vidensamfundet.

fredag den 11. juni 2010

Afskaf barriererne - EBLIDA Council Meeting & Conference 2010

På EBLIDA’s (den europæiske biblioteksorganisation) generalforsamling i starten af maj i Helsinki var hovedfokus på foreningens nye vedtægter, som nu også giver institutioner stemmeret. På Council-mødets tilknyttede konference, der blev arrangeret sammen med NAPLE (de nationale biblioteksstyrelser o.l.), var årets tema “Afskaf barriererne: bibliotekernes rolle i en fortsat udvikling af Europa”. Det har jeg skrevet en artikel om i Danmarks Biblioteker

Det finske parlament lagde lokaler til begge dele i sin nye anneksbygning Parliament Annex Little Parliament. En arkitektonisk perle skabt af arkitektfirmaet Helin & Co i 2004, så omgivelserne for de cirka 100 deltagere var indbydende og inspirerende. Fra DB deltog udover undertegnede formanden, Vagn Ytte Larsen, og DBs repræsentant i Executive Board, stadsbibliotekar Lene Byrialsen fra Odense.
Nye vedtægter
EBLIDAs generalforsamlig forløb uden de store overraskelser. Der var enstemmig opbakning til at lave nye vedtægter, der åbner for at institutionsmedlemmer fremover har stemmeret, hvor det tidligere kun har været organisationerne. De nye vedtægter betyder desuden, at bestyrelsesmedlemmernes valgperiode hæves fra to til tre år. Danmarks Biblioteksforening bakkede op om forslaget til ændringer på trods af den spidsfindighed, at valgperioden ændres med tilbagevirkende kraft; hvilket kan lade sig gøre i hollandsk lovgivning, som EBLIDA er underlagt.
AFSKAF BARRIERRNE
Vi bevæger os hen imod et Europa, hvor gammelkendte grænser bid for bid falder væk. Hvilken rolle kan og skal biblioteker spille i den nye sammenhæng? Ifølge EBLIDA’s årskonference kan bibliotekerne komme til at spille en central og væsentlig rolle. I deres funktion som understøtter af læsefærdigheder og it-kompetencer og ikke mindst som sted for alle i samfundet. Specielt set i lyset af bibliotekernes udvikling når det gælder de informationsteknologiske muligheder i forhold til vidensformidling og vidensdeling; det at kunne navigere og finde frem til de væsentlige informationer på nettet mv. Forudsætningen er dog at barriererne for denne nyudvikling identificeres.
‘Abolish barriers’, anden-dagens konference, fulgte op på sidste års konference i Wien, hvor idéen om en fælles bibliotekspolitik for Europa blev rejst. På årets konference diskuterede vi, hvilke muligheder bibliotekerne har for at påvirke EU’s digitale dagsorden, og hvilke barrierer, der er for at skabe en fælles bibliotekspolitik.
Europa er under forandring, men det er ikke altid klart for politikerne, at bibliotekerne også er under forandring og spiller en stor rolle i den transformation. Det er vigtigt, at vi viser, at bibliotekerne og vores profession kan være proaktive og faktisk en del af løsningen på de problemer, som præger EU’s dagsorden såsom fattigdom, social integration, konkurrenceevne og beskæftigelse. Og vi er nødt til klart at vise hvilke barrierer, der forhindrer os i at være proaktive og komme med bud på hvordan de kan fjernes. På konferencen handlede det meget om at skabe adgang til indhold og de forhindringer som ophavslovgivningen skaber, men det blev også klart, at der er store forskelle i Europa, hvor forhindringerne i de skandinaviske lande er ganske minimale i forhold til det centrale og sydlige Europa.
Transforming the Public Libraries - et eksempel fra Danmark
Rolf Hapel, forvaltningschef i Århus Borgerservice og Biblioteker, kom med et flot indspark fra den danske verden. Han tog udgangspunkt i Århus Kommunes Biblioteker, der er blandt de førende i bestræbelserne på at skabe nye institutioner til netværkssamfund. Et af eksemplerne han fremviste, var bibliotekets nye hjemmeside, som bygger på ‘TING-Konceptet’, der er et databrøndsamarbejde mellem bl.a. København, Århus og DBC. Man kan se meget mere om den vision på www.ting.dk eller se et af resultaterne på deres hjemmeside.
Fra dette udgangspunkt fortalte Hapel medrivende om alle de aktiviteter, vi i Danmark faktisk har gang i. Han beskrev også idéen om “Danskernes Digitale Bibliotek”, som foreslået i rapporten om Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Visionen rummer, at vi fremover kun skal lede ét sted, når vi vil downloade gratis musik, e-bøger, computerspil, film eller lydbøger og alt det andet fra biblioteket. At vi ved at bygge en fælles national løsning på serviceorienteret arkitektur (SOA) Open Source og Open Content er i stand til at skabe en fantastisk fælles indgang til bibliotekerne og alle de ting, de har at byde på. Når man hører en så fremragende formidler som Rolf Hapel fortælle om de visioner, det danske biblioteksvæsen er i gang med at udvikle, er man helt stolt af at være dansker.
På konferencen var der mange andre indlæg og inspirerende workshops. Bl.a. kom den hollandske biblioteksdirektør Eppo van Nispen tot Sevenaer med et indlæg om, hvordan bibliotekerne kommer folk i møde på en anderledes, inspirerende og overraskende måde. Et indlæg som lå i forlængelse af den debat, som han også var med til at rejse på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde (se Danmarks Biblioteker nr. 3, 2010).
Derudover var der indlæg fra Derek LAW (University of Strathclyde, Scotland) og Bas SAVENIJE (KB, National Library of the Netherlands) inden der kom gang i fire workshops med en masse snak om, hvordan vi kommer nærmere på at lave en fælles bibliotekspolitik for Europa.

Jeg vil gerne opfordre til, at man besøger konferencens hjemmeside http://indico.eblida.org/conferenceDisplay.py?confId=4 – og selv ser de forskellige oplæg, efterhånden som de kommer på.

Eller endnu bedre: overvej selv at deltage i næste års EBLIDA konference i Spanien og vær med til på den måde aktivt at påvirke den europæiske dagsorden.

fredag den 4. juni 2010

Bibliotekslukninger

Der har igen været debat om de mange biblioteksfilialer der er lukket og det er da også en kendsgerning, at der er nedlagt over 300 filialer i de seneste 10 år og desværre også lavet store besparelser på sektoren.

Den 3. juni var DR fremme med overskrifter om at nedlæggelse af biblioteksfilialer har ført til større udlån, hvilket givetvis er rigtigt nogle steder, men absolut ikke alle. Hvor det er tilfældet skyldes det ofte at det bibliotekstilbud der er nedlagt ikke har været tiltrækkende nok, ikke har haft en tilstrækkelig interessant samling og måske endda er udsultet økonomisk.

I de tilfælde hvor et filialbibliotek ikke er bærerdygtigt og kan revitaliseres, så synes jeg, at det kan være ok at lave en omfordeling til andre løsninger, som udbygning af større biblioteker eller mobile betjeningsformer.

Det skal så også understreges, at det ikke er på udlån alene, at man kan bedømme om biblioteket er bæredygtigt. Vi kan se at udlånet af bøger generelt er svagt faldende i Danmark, men der komme stadig flere på de fysiske biblioteker. Vi ved f.eks. at halvdelen af dem der kommer på biblioteket slet ikke kommer for at låne fysiske materialer. Folk kommer altså efter noget andet end blot af låne. Bibliotekernes ændrede rolle er også at de spiller en stadig større rolle, som det lokale mødested.

Lukning og flere udlån

Medierne får det til at se ud som om der er en automatik mellem færre biblioteker og flere udlån, men den automatik er der altså ikke og er på grænsen til manipulation i sin forenkling.

F.eks. skriver DR.dk 03. jun. 2010 09.30 Kultur
”Lukkede biblioteker gav flere udlån

Politikerne behøver ikke at frygte for mindre belæste borgere, hvis de lukker biblioteker.

Erfaringen viser nemlig, at udlånet af bøger faktisk stiger i kølvandet af bibliotekslukninger, skriver Fyens Stiftstidende.

- Når lånerne rykker fra det lille bibliotek til et større, udnytter de, at der er mere at vælge mellem på hylderne, forklarer direktøren i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen.” Det sagde jeg - men i en lidt mere nuanceret kontekst.

Den forenkling har de så gentaget i DR nyhederne på P3 om morgen den 3. juni, mens de på P1 nuancerer den lidt mere. DR fandt så i løbet af dagen ud af at det nok ikke er helt så simpelt, så de bragte et længere interview med mig i Kulturnyt samme eftermiddag.

Hvorfor er det ikke så enkelt?

Bibliotekerne er kendt for at være nogle ekstremt omstillingsparate institutioner og derfor sker der selvfølgelig også tilpasninger i den fysiske struktur. Nogle steder er det helt naturligt, at de meget små filialer nedlægges, fordi de ikke længere er tidssvarende og befolkningen stemmer med fødderne og ikke længere benytter dem. I andre lokalområder er det mere betænkelig at der lukkes filialer, da biblioteket i en del lokalområder er en vigtig del af den lokale identitet.

Når man træffer lokale beslutninger om at ændre biblioteksstruktur er det derfor vigtigt nøje at overveje, hvilke konsekvenser det får for lokalområdet og for borgernes mulighed for at få adgang til information, viden og kulturel oplevelse.

For Danmarks Biblioteksforening er det et helt centralt mål, at alle mennesker har adgang til et stærkt bibliotekstilbud i videns- og kultursamfundet. Det er derfor vigtigt at understrege, at tilpasning af den lokale biblioteksstruktur ikke må blive et mål for besparelser i sig selv. Det er bydende nødvendigt at de frigivne midler bruges til at sikre, at bibliotekerne forsat kan udvikle sig som et omdrejningspunkt i vidensamfundet, til gavn for alle borgere.onsdag den 2. juni 2010

Nordic Library Associations meeting 3.- 4. June 2010 in Reykjavík

in the next days I will participate in Nordic Library Associations meeting in Reykjavík

The Agenda:

9:00 Welcome & presentations of participants

1. Rapports
Short rapports from each library association on conferences and other arrangements and activities.

2. Library politic
Plans and decisions made by Nordic governments influencing the library world

3. IFLA topics

· GB decisions in April,

· Plans to change the WLIC,

· The IFLA Presidential Meeting and the MLAS workshop and meeting in Stellenbosch 17.-20.2.

· IFLA WLIC in Gothenburg in August 2010,

· IFLA WLIC 2012 in Helsinki preparations

· Other IFLA matters...

12:00 – 13:30 Lunch

4. Joint activities:

The joint international affairs of the Nordic Library Associations discussed in Oslo – status and projects.

5. Copyright
The copyright meeting in Oslo in Feb 2010 - what is next in the copyright

field?


6. Open access
Following up on the Open Access movement

17:00 End of first day´s meeting.

Agenda: Friday 4. June

9:00

7. EBLIDA
EBLIDA Council meeting and seminar in Helsinki 6.-7.5. – Outcome and results of the meeting there? What next in the European library policy?

8. Miscellaneous

· Time and place for next meeting in 2011

·

12:00 Lunch

15:00 End of meeting

At the meeting we will propose that the next Nordic meeting be held in Denmark 2011

21st – 22st June 2011 in Aarhus

The Danish Library Association will in collaboration with the Danish Research Library Association and the school library association, arrange a half day's conference on libraries various forms of organization in Scandinavia and our political lobbying. In cooperation with the Aarhus library that organize The Halmstad Conference next year 19th-21st June in Aarhus.


next library in 2011
http://nextlibrary.net/