Gå videre til hovedindholdet

Afskaf barriererne - EBLIDA Council Meeting & Conference 2010

På EBLIDA’s (den europæiske biblioteksorganisation) generalforsamling i starten af maj i Helsinki var hovedfokus på foreningens nye vedtægter, som nu også giver institutioner stemmeret. På Council-mødets tilknyttede konference, der blev arrangeret sammen med NAPLE (de nationale biblioteksstyrelser o.l.), var årets tema “Afskaf barriererne: bibliotekernes rolle i en fortsat udvikling af Europa”. Det har jeg skrevet en artikel om i Danmarks Biblioteker

Det finske parlament lagde lokaler til begge dele i sin nye anneksbygning Parliament Annex Little Parliament. En arkitektonisk perle skabt af arkitektfirmaet Helin & Co i 2004, så omgivelserne for de cirka 100 deltagere var indbydende og inspirerende. Fra DB deltog udover undertegnede formanden, Vagn Ytte Larsen, og DBs repræsentant i Executive Board, stadsbibliotekar Lene Byrialsen fra Odense.
Nye vedtægter
EBLIDAs generalforsamlig forløb uden de store overraskelser. Der var enstemmig opbakning til at lave nye vedtægter, der åbner for at institutionsmedlemmer fremover har stemmeret, hvor det tidligere kun har været organisationerne. De nye vedtægter betyder desuden, at bestyrelsesmedlemmernes valgperiode hæves fra to til tre år. Danmarks Biblioteksforening bakkede op om forslaget til ændringer på trods af den spidsfindighed, at valgperioden ændres med tilbagevirkende kraft; hvilket kan lade sig gøre i hollandsk lovgivning, som EBLIDA er underlagt.
AFSKAF BARRIERRNE
Vi bevæger os hen imod et Europa, hvor gammelkendte grænser bid for bid falder væk. Hvilken rolle kan og skal biblioteker spille i den nye sammenhæng? Ifølge EBLIDA’s årskonference kan bibliotekerne komme til at spille en central og væsentlig rolle. I deres funktion som understøtter af læsefærdigheder og it-kompetencer og ikke mindst som sted for alle i samfundet. Specielt set i lyset af bibliotekernes udvikling når det gælder de informationsteknologiske muligheder i forhold til vidensformidling og vidensdeling; det at kunne navigere og finde frem til de væsentlige informationer på nettet mv. Forudsætningen er dog at barriererne for denne nyudvikling identificeres.
‘Abolish barriers’, anden-dagens konference, fulgte op på sidste års konference i Wien, hvor idéen om en fælles bibliotekspolitik for Europa blev rejst. På årets konference diskuterede vi, hvilke muligheder bibliotekerne har for at påvirke EU’s digitale dagsorden, og hvilke barrierer, der er for at skabe en fælles bibliotekspolitik.
Europa er under forandring, men det er ikke altid klart for politikerne, at bibliotekerne også er under forandring og spiller en stor rolle i den transformation. Det er vigtigt, at vi viser, at bibliotekerne og vores profession kan være proaktive og faktisk en del af løsningen på de problemer, som præger EU’s dagsorden såsom fattigdom, social integration, konkurrenceevne og beskæftigelse. Og vi er nødt til klart at vise hvilke barrierer, der forhindrer os i at være proaktive og komme med bud på hvordan de kan fjernes. På konferencen handlede det meget om at skabe adgang til indhold og de forhindringer som ophavslovgivningen skaber, men det blev også klart, at der er store forskelle i Europa, hvor forhindringerne i de skandinaviske lande er ganske minimale i forhold til det centrale og sydlige Europa.
Transforming the Public Libraries - et eksempel fra Danmark
Rolf Hapel, forvaltningschef i Århus Borgerservice og Biblioteker, kom med et flot indspark fra den danske verden. Han tog udgangspunkt i Århus Kommunes Biblioteker, der er blandt de førende i bestræbelserne på at skabe nye institutioner til netværkssamfund. Et af eksemplerne han fremviste, var bibliotekets nye hjemmeside, som bygger på ‘TING-Konceptet’, der er et databrøndsamarbejde mellem bl.a. København, Århus og DBC. Man kan se meget mere om den vision på www.ting.dk eller se et af resultaterne på deres hjemmeside.
Fra dette udgangspunkt fortalte Hapel medrivende om alle de aktiviteter, vi i Danmark faktisk har gang i. Han beskrev også idéen om “Danskernes Digitale Bibliotek”, som foreslået i rapporten om Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Visionen rummer, at vi fremover kun skal lede ét sted, når vi vil downloade gratis musik, e-bøger, computerspil, film eller lydbøger og alt det andet fra biblioteket. At vi ved at bygge en fælles national løsning på serviceorienteret arkitektur (SOA) Open Source og Open Content er i stand til at skabe en fantastisk fælles indgang til bibliotekerne og alle de ting, de har at byde på. Når man hører en så fremragende formidler som Rolf Hapel fortælle om de visioner, det danske biblioteksvæsen er i gang med at udvikle, er man helt stolt af at være dansker.
På konferencen var der mange andre indlæg og inspirerende workshops. Bl.a. kom den hollandske biblioteksdirektør Eppo van Nispen tot Sevenaer med et indlæg om, hvordan bibliotekerne kommer folk i møde på en anderledes, inspirerende og overraskende måde. Et indlæg som lå i forlængelse af den debat, som han også var med til at rejse på Danmarks Biblioteksforenings årsmøde (se Danmarks Biblioteker nr. 3, 2010).
Derudover var der indlæg fra Derek LAW (University of Strathclyde, Scotland) og Bas SAVENIJE (KB, National Library of the Netherlands) inden der kom gang i fire workshops med en masse snak om, hvordan vi kommer nærmere på at lave en fælles bibliotekspolitik for Europa.

Jeg vil gerne opfordre til, at man besøger konferencens hjemmeside http://indico.eblida.org/conferenceDisplay.py?confId=4 – og selv ser de forskellige oplæg, efterhånden som de kommer på.

Eller endnu bedre: overvej selv at deltage i næste års EBLIDA konference i Spanien og vær med til på den måde aktivt at påvirke den europæiske dagsorden.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet