onsdag den 31. august 2011

Kulturstøtten er populær i alle samfundslag


I dag har Politiken en fantastisk artikel, om at folk i alle samfundslag synes det er vigtigt at støtte kulturen. Og de er tilsyneladende overrasket over at "Selv de dårligst uddannede, som sjældent går til opera, vil bevare den offentlige kunststøtte." Det er jeg nu ikke, for jeg mærker også en stor støtte til kulturstøtte hos de almindelige borgere, desværre kniber det ofte lidt mere når de etablerede politikere skal udmønte kulturbudgetterne.
Men jeg synes det er en interessant artikel, så jeg tillader mig lige at citere fra http://politiken.dk/kultur/article1376517.

"Trods økonomisk krise ønsker danskerne ikke at spare på de offentlige udgifter til kunst og kultur. 

Tværtimod ønsker 67 procent at fastholde eller øge støtten, der årlig udgør 12 milliarder kroner. Det viser en undersøgelse, Megafon har lavet for Politiken.
19 procent ønsker at nedsætte kulturstøtten, mens blot 9 procent vil afskaffe den.


»Det er overraskende, at opbakningen er så stor«, siger professor Jørn Langsted, leder af Kulturpolitisk Forskningscenter på Aarhus Universitet: »Der er ikke basis for at sætte støtten ned eller fjerne den«.
Oppositionen har i årevis kritiseret regeringen for at udhule støtten til kulturlivet, mens Venstre og Konservative mener, at de har fastholdt den. Socialdemokraterne og SF har bebudet, at de vil bruge 100 millioner mere på kultur årlig.

Den massive opbakning blandt vælgerne er stort set uafhængig af indkomst og uddannelse. Selv om danskere uden uddannelse bruger kulturtilbuddene langt mindre, mener næsten 60 procent, at kulturstøtten skal være på samme niveau som i dag eller højere.
»Det er en fuldstændig generøs holdning. Selv om de ikke selv bruger tilbuddene, synes de, at det er o.k., at samfundet bruger penge på det«, siger Jørn Langsted. 
Operaen fik 1.068 kr., Vega fik 25 kr.
Størst opbakning til kulturstøtten er der blandt folk med en universitetsuddannelse. Her mener 78 procent, at den skal sættes i vejret eller fastholdes.

Megafonundersøgelsen viser også, at det lige præcis er denne gruppe, der suverænt bruger de kulturelle tilbud mest. Mens stort set alle uddannelsesgrupper kan samles om film og dramaserier i tv, er der meget stor forskel på højt- og lavtuddannede, når det gælder klassisk musik, opera, ballet og teater."Det håber jeg så politikerne lægger vægt på i valgkampen og specielt bagefter når kulturpolitiken skal lægges og finansieres!

Trekantet biblioteksudvikling

I dag skal jeg lavet et lille oplæg til Kulturregion Trekantområdet. Deres styregruppen er  blevet enige om at inddrage bibliotekerne mere aktivt i kulturregionsarbejdet. Det synes jeg lyder fedt. Derfor har de inviteret bibliotekscheferne for at drøfte et samarbejde om fremtidens bibliotek under indsatsområdet "Flere kulturbrugere".

De har bedt mig om at deltager og giver et kort oplæg til inspiration. Jeg vil snakke om gulfisk, champagne og hajer, men alt sammen handler det om at række ud og være der, hvor samfundet har behov for bibliotekerne og jeg gør det under overskrifter "co- er det nye sort"

Du kan se lidt mere her:

tirsdag den 30. august 2011

"Beautiful Mistakes" at Next 2011 in Aarhus

Igen i år har jeg fået lov at deltage i NEXT konferencen i Aarhus, arrangeret af Innovation Lab. Temaet i år har de delt med Aarhus festuge som også finder sted i disse dage "Beautiful Mistakes"


Sidste år var jeg lidt skuffet over deres program og specielt deres udstilling, men i år er det et utrolig spændende program, der kommer vidt omkring og som jeg tror man uanset hvilken branche man er i, kan få meget ud af. En af deres hovedpointer for konferencen er også netop at det nye sort er "co-" hvilket bl.a. Alfons Cornella fra Infonomia gjorde rede for. Se hans blog her


Du kan se hele programmet og flere af de spændende oplæg her.

Der er live tv herfra, men det koster :-( selvom de snakker meget om værdien i at dele. Men der er da lagt lidt klip ud på deres site og der kommer flere. NEXT Exhibition - video | Next 2011En væsentlig del af konferencen er en udstilling med nogle af de innovative landvindinger fra de sidste år. Den har jeg ikke fået kigget så meget på, men forventer at nå at få optaget lidt video som vi kan dele ;-) og måske blive inspireret af. Du kan se lidt om den her


MISTAKES YOU MIGHT KNOW

Silly putty was original a rubber substitute created for use in the Second World War but, luckily, failed.
Cellophane was intended as a water proofer for tablecloths.
Penicillin was an accident caused by insufficient disinfection by Dr. Fleming before going on vacation.
Viagra failed as a chemical remedy for angina. However, male test persons would not give up excess pills from clinical tests.
The microwave oven was incidentally invented by Percy Spencer while testing a magnetron for radar sets – the candy bar in his pocket melted.
Teflon was discovered by Roy J. Plunkett in his attempt to develop a new gas for refrigeration. He ended up with a slick substance instead.

fredag den 26. august 2011

En stærk kulturpolitisk stemme X

I en politisk kontekst, hvor vi lige nu er præget af valgkamp, så bliver det stadig mere aktuelt, hvordan vi i fællesskab får sat kultur og biblioteker på den politiske dagsorden, for der er ikke altid så mange politikere der kæmper den kulturpolitiske kamp.

Danmarks Biblioteksforening arbejder på ideer om, at vi vil have en masse til at sprede budskabet om, at hvis man investerer i biblioteker og kultur så styrker man  demokratiet og vækstpotentialet i Danmark. På den måde kan vi i fællesskab sprede budskaber som:


Har du fortalt din politiker at……
-de der får en uddannelse er dem der har brugt biblioteker som børn, det viser undersøgelser fra Danmarks Biblioteksforening, så sørg for et godt bibliotek i dit område – se mere på http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6689

Har du fortalt din politiker at……
-et godt biblioteksvæsen skaber bedre integration, fordi mennesker med anden etnisk herkomst end Dansk bruger biblioteket som integrationsfaktor og bibliotekerne er aktive i at få integreret alle - http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6270

Bibliotekerne er en vækstfaktor
-en del undersøgelser viser at der skabes social kapital og sammenhængskraft gennem investeringer i biblioteker, hvilket er en forudsætning for at skabe vækst i Danmark - http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=5361

Borgerne strømmer til bibliotekerne – udnyt det!
I informationsjunglen er der brug for bibliotekerne som aldrig før, ikke kun som stedet man låner bøger, men også som lokalsamfundets mødested, hvor borgerne strømmer til. Over 35 millioner mennesker besøgte de danske folkebiblioteker i 2010. 


lørdag den 13. august 2011

Hvad sker der og hvorfor er vi med på en international bibliotekskongres som IFLA2011? wlic2011

I disse dage er mange tusinde mennesker fra hele verden samlet i Puerto Rico til den største internationale bibliotekskongres IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Fra Danmark er der over 30 deltagere. De består af politikere, biblioteksfolk og folk fra forskellige kommercielle selskaber.

Danmarks Biblioteksforeninges rolle?
Der er naturligt nok folk der spørger om hvas biblioteksforeningen laver i IFLA og hvad sker der under sådan en kongres?

Første og fremmest er det en konference, med et omfattende program af faglige og politiske oplæg. Der lå et 100 siders program til os, da vi indskrev os, så der er nok at tage fat på.

DB forsøger løbende at formidle det vi finder interessant via www.dbf.dk og på vores facebookprofil, hvor vi også vil lægge film og billeder ud og via blogs som denne og på formandens blog og så kan man følge en del deltageres tweets og miniblogs på #wlic2011 for Tweets, og wlic2011 I andre social medier.
Mine tweets og miniblogs kan også ses på http://www.facebook.com/saintmichels

Danmarks biblioteksforenings arbejder for at vi på politisk niveau deltager aktivt i det internationale biblioteksarbejde, sådan at der kan ageres proaktivt i forhold til at påvirke og skabe en international dagsorden. Det kan man jo gøre på mange måder…

IFLAs organisation og danske medlemmer

Vi er særligt aktive i IFLA som er den store verdensorganisation. Vi arbejder konstant på at få placeret personer på relevante poster, for at sikre den størst mulige indflydelse på det internationale arbejde. Vi støtter og lobbyer for at få danskere med i en del af de styrende organer og støtter deres arbejde økonomisk.

IFLA har over 1.600 medlemmer (organisationer og institutioner) i 143 lande. Medlemmerne arbejder sammen på tværs af landegrænser i forskellige divisioner, der igen er inddelt i sektioner. Medlem af DBs repræsentantskab Kent Skov er også medlem af sektionen for folkebiblioteker indtil i år og vores nyvalgte medlem af IFLAs bestyrelse Governing Bord.

DB’s næstformand Kirsten Boelt er med i sektionen for udviklingen af verdens børnebiblioteker og børns muligheder for at få bedre læsefærdigheder Libraries for Children and Young Adults

DBs chefkonsulent Hellen Niegaard repræsenterer DB i den gruppe, der arbejder med udviklingen af biblioteksforeninger (Management of Library Associations Section). Denne sektion er en del af den division, der arbejder med biblioteksbetjening af den almene bruger.

Det formelle og uformelle

Ud over sektionsmøderne er der selvfølgelige mange andre formelle og uformelle møder når så mange mennesker fra samme sektor mødes. Vi dansker benytter selvfølgelig lejligheden til at få afhold møder om de emner vi har fælles interesser i. Vi har også planlagt at holde møde med EBLIDA (den europæiske organisation) om den store konference vi skal arrangere i København 19. og 20. maj næste år, når Danmark har formandskabet i EU om Copyright og en fælles informations og bibliotekspolitik for EU.

I de nordiske lande har vi et særligt fællesskab og vi holder Nordic Caucus, hvor alle de nordiske deltagere mødes. Det er en formel samling, hvor de nordiske repræsentanter i de forskellige styrende organer fremlægger deres resultater og vi drøfter fælles interesser og strategier. Herunder også den næste præsident for IFLA Sinikka Sipliä fra Finland, som er den kandidat vi i norden har lavet fælles kampagne for. Vi har også en fælles og lidt mere uformel reception, hvor man kan få snakket med de nordiske deltagere og få planlagt fælles aktiviteter og møder.

Danmarks Biblioteksforening forsøger at skabe gode rammer for de danske deltagere og lave guideslines, hvor vi fremhæver særlig interessante møder og oplæg. Hvis man ikke til daglig beskæftiger sig med international informations og biblioteksarbejde kan det være ret uoverskueligt at deltage i så stor en kongres. Derfor gør vi en del for at få samlet alle de danske deltage mindst en par gange under konferencen til et fælles arrangement, hvor vi informere og har mere uformelle snakke. Inden kongressen har vi tilsendt vores oplæg til program og forskellige invitationer til alle danskerne.

IFLA program og DB’s anbefalinger

DB laver hvert år et forslag til interessante programpunkter som vi sender til de danske deltagere. Der er i år for en gangs skyld meget få danske oplægsholdere/udstillere i år men masser af centrale og spændende emner, og forhåbentlig væsentlige oplæg mv.

Fredag og lørdag er fyldt med sektionsmøder (som er praktiske business møder for de pågældende sektionskomitéer, andre er som observatører dog velkomne til at kigge forbi).

Så går det ellers i gang med fuldt program. Hvis du vil danne dig et indtryk kan du se vores anbefalinger herunder:

Congress 2011 theme: "Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all"

Congress programme tracks, se angivelserne i det endelige program:

1: Open access and digital resources
2:
Policy, strategy and advocacy
3: Users driving access and services
4:
Tools and techniques
5: Ideas, innovations, anticipating the new.

Saturday 13 August 2011
Puerto Rico Convention Center

09:15 - 11:45, room 101b – Kirsten Boelt

SC I Libraries for Children and Young Adults

12:00 - 14:30, room 208b – Hellen Niegaard

SC I Management of Library Associations

14:45 - 17:15, room 104c, Kent Skov Andreasen (sidste møde) og Tine Vind (første møde)

SC I Public Libraries

18:00 - 19:00, room 202 ab, alle, – mødet arrangeres af den finske biblioteksforening

Caucus: Nordic Countries

Sunday 14 August 2011

Puerto Rico Convention Center
Registreringen åbner – kl?

08:30 - 10:00, Grand Salon B, alle førstegangsdelegater

Newcomers Session

10:30 - 12:00, Grand Salon A, alle

Opening Session

Keynote speaker: Dr. Fernando Picó, historiker og erklæret humanist, forfatter til en række væsentlige værker om Puerto Rico

12:00 - 13:45, by invitation only

IFLA President's Lunch

12:15 - 13:30, tjek ’LibraryBoulevard udstillinger’ og div. aktiviteter i endeligt program
IFLA MARKET

13:45 - 15:45, Grand Salon A, alle

How to fix the World
— Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE)

16:00 - 18:00, Exhibition Hall B, alle

Exhibition opening and Opening party

Monday 15 August 2011

Puerto Rico Convention Center
Registreringen åbner – kl?

08:30 - 09:15, Grand Salon A, alle

Plenary Session

Speaker: Mr. Trevor C Clarke, WIPO, om copyright mv.

09:30 - 10:45, Grand Salon A, alle er velkomne og især presse/Hellen Niegaard, Michael Larsen

IFLA Highlights and News

09:30 - 11:30, Grand Salon B, alle

Track: Policy, strategy and advocacy, topic to be announced
oplæg bl.a. om Legal and policy challenges for libraries in the age of digital books
Committee on Copyright and Other Legal Matters (CLM)

09:30 - 12:45, Exhibition Hall A, alle

The importance of information literacy for multicultural populations: needs, strategies, programs, and the role of libraries

— Information Literacy Section with Library Services to Multicultural Populations and the Special Interest Group on Indigenous Matters

11:00 - 12:45

UNESCO Open Session, Grand Salon A, alle
FN’s organisation for uddannelse, videnskab og information informerer om aktuelle emner

12:00 - 14:00, Exhibition area, alle

Poster Sessions, en liste over alle de små posterudstillinger fra hele verden kan ses på http://conference.ifla.org/ifla77/poster-sessions.
Fra kl. 12 til 14 introducerer de enkelte posterudstillere deres projekter.

13:45 - 15:45, Grand Salon B, alle der vil vide ngt. om sydamerikas og regionens biblioteker

Integration, innovation and information for all in Latin America and the Caribbean librariesoplæg bl.a. fra Mexico, Argentina og Colombia

— Latin American and the Caribbean Section

13:45 - 15:45, room 104, alle

How broadband makes cities and libraries intelligent

— Metropolitan Libraries Section
Oplæg fra Australien, USA, Estland, Sverige, og Canada

13:45 - 15:45, Grand Salon A, alle/DBs digitale udvalg

Can the new book economy guarantee freedom of access to information?

— CLM with FAIFE

16:00 - 18:00, room 104, Kirsten Boelt/alle

Including children and young adults with special needs in the library

— Library Services to People with Special Needs Section with Libraries for Children and Young Adults

16:00 - 18:00, room 208, alle - om understøttelse af læsning/læsefærdigheder

Beyond the United Nations Decade of Literacy: what libraries can do

— Literacy and Reading Section with National Libraries

Tuesday 16 August 2011

08:30 - 09:15, Grand Salon A, alle

Plenary Session

Speaker: Ms Mayra Santos Febres, yngre lyriker og forfatter fra Puerto Rico

09:30 - 12:45, Grand Salon B, alle

Vision 2020: innovative policies, services and tools

— Management and Marketing Section with Academic and Research Libraries
Oplæg fra USA, England, Singapore, Tyskland, Australien, New Zealand

09:30 - 12:45, rum 208, evt Vagn Ytte Larsen og Michel Steen-Hansen

President-Elect Ingrid Parent (tiltrædende præsident) Planning Session

Tema: Libraries – A force for change

09:30 - 12:45, Exhibition Hall A, alle

Rethinking the role of public libraries

— Public Libraries Section with Metropolitan Libraries

Oplæg bl.a. fra biblioteksdirektørerne i Berlin, Helsinki og Malmø

09:30 - 12:45, room 209, Hellen Niegaard – evt. andre

Continuing Professional Development (CPD) as a strategy to build strong libraries and library associations
— Continuing Professional Development and Workplace Learning Section with Management of Library Associations

13:45 - 15:45, Grand Salon B, Hellen Niegaard, - evt. andre

Libraries beyond libraries; integration, innovation and information for all

— Social Science Libraries Section

15:00 - 16:30, room 102b, Kirsten Boelt

SC II Children and Young Adults

16:00 - 18:00, room 104, Michael Larsen/alle

2011 Access to Learning Awarduddeling af Bill Gates prisen

16:00 - 18:00, Grand Salon A, alle med interesse for e-service til læsehandicappede mfl.

e-Book technologies: global accessibility and information for all
— Libraries Serving Persons with Print Disabilities Section

16:00 - 18:00, room 209, alle med interesse for markedsføringsprojekter i praksis

@your Library-kampagnen
Præsentation af initiativer i Argentina, Barbados og Taiwan

19:00 Kulturaften – se program for aftenen i konferencetasken

Wednesday 17 August 2011

08:30 - 09:15, Grand Salon A, alle

Plenary Session

Speaker: Mr. Luis Molina Casanova, filminstruktør og kommunikationsekspert i Puerto Rico

09:30 - 11:30, room 208, VYL, HP, KiB, Msh og HN (By invitation only)

National Association Members Meeting

11:30 - 13:00, 102 c, Tine Vind

SC II Public Libraries

11:45 - 12:45, Exhibition Hall A, Kirsten Boelt/alle

Project Presentation - Sister Libraries: what and how and the role of godmothers — Libraries for Children and Young Adults Section

11:45 - 13:45, room 209, evt.

Improving Lives: Experiences from (ATLA) Access to Learning Award Recipients in Latin America — Bill & Melinda Gates Foundation - Update Session

11:45 - 12:45, rum 208, alle

The IFLA World Report – A call to action

Come and hear about the latest additions to the IFLA World Report and the plans for the future.

— Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE)

11:45 - 13:45, room 104, Hellen Niegaard, Michel Steen-Hansen og Vagn Ytte Larsen,?

The great exchange: highlighting the role of international activities offices of national-level organisations in facilitating the exchange of services and/or staff between organisations
— National Organisations and International Relations (NOIR) Special Interest Group

16:15 - 18:00, Grand Salon A, alle

General Assembly
Hent dagsorden på http://conference.ifla.org/ifla77/news/notice-of-ifla-2011-general-assembly-and-call-for-agenda-items

00:00, sted?/alle? – se konferencetaskens materiale

Canadian Reception in honour of incoming President Ingrid Parent

Thursday 18 August 2011

08:00 - 09:30, room 102c, Hellen Niegaard

SC II Management of Library Associations

08:30 - 10:30, room 204, alle

Sustainability issues in the design of libraries: the importance of creating environmentally responsible library facilities and spaces in the 21st Century

— Library Buildings and Equipment Section

08:30 - 10:30, Exhibition Hall A, evt.

IFLA President's Theme Session
Libraries Driving Access to Knowledge (A2K) — Ellen Tise (afgående) IFLA President's

08:30 - 10:30, room 209, alle

Innovative information services in the digital environment
— Reference and Information Services Section

Bl.a. dansk oplæg ved Jens Thorhauge/Erik Thorlund

08:30 - 12:00, Off-site meeting, KIB/ andre?

Children's libraries and books in Puerto Rico
— Libraries for Children and Young Adults

10:45 - 12:45, Grand Salon A, alle/DBs digitale udvalg

e-Legal deposit: from legislation to implementation; from ingest to access
— Bibliography Section with IFLA-CDNL Alliance for Digital Strategies Programme (ICADS), Information Technology, National Libraries and Knowledge Management

10:45 - 12:45, Exhibition Hall A, om efteruddannelse – måske især for fagfolk

Weaving continuing professional development into every library organisation
— Continuing Professional Development and Workplace Learning Section

13:45 - 15:45, Grand Salon B, Kirsten Boelt/alle

Can we keep up with the changes or are the children our teachers?
— Libraries for Children and Young Adults Section

16:15 - 17:30, Grand Salon A, alle

Closing Session

Friday 19 August 2011

Biblioteksbesøg: interesse for alle, tjek i registreringen.

IFLA og DB's videokanal - følg med #WLIC2011

Årets store international bibliotekskonference i Puerto Rico er så småt begyndt. Danmarks Biblioteksforening deltager på konferencen og vil hele konferencen igennem dele indtryk og oplysninger her på deres Facebook side.

Videoen her giver et lille indtryk af årets værtsby. (dobbeltklik, hvis du vil se den på fuldskærm)


#IFLA2011 #WLIC2011

onsdag den 10. august 2011

Årets store internationale bibliotekskonference IFLA 2011 - wlic2011

På fredag begynder årets store internationale bibliotekskonference - IFLA 2011. I år finder den sted i San Juan, Puerto Rico med mange tusinde deltagere fra hele verden.

Det kan være svært at danne sig et samlet overblik over alle de ting, der sker under så stor en konference, men der vil være mulighed for at følge blogs eller Twits fra konferencen, hvis du vil følge dem eller hvis du selv vil bidrage så se her hvordan du får dine meddelelser spredt bedst muligt – så se her http://conference.ifla.org/ifla77

Vi vil bruge følgende tags:

#wlic2011 for Tweets, og

wlic2011 I andre social medier

Det er så spændende, at se hvor mange der bidrager og ikke mindst hvad vi bidrager med.

I Danmarks Biblioteksforening er vores formål med de internationale aktiviteter at vi på politisk niveauvil deltage aktivt i det internationale biblioteksarbejde, sådan at der kan ageres proaktivt i forhold til at påvirke og skabe en international dagsorden.

Dels ved at deltage i videns- og erfaringsudveksling på et strategisk niveau, dels ved at deltage aktivt i det internationale bibliotekspolitiske arbejde.

Vi går efter maksimal indflydelse i den internationale arena, særligt IFLA og vil tilstræbe at få placeret personer på relevante poster, for at sikre den størst mulige indflydelse på det internationale arbejde.

I vores strategi lægger vi også vægt på at Danmarks Biblioteksforening skal tage initiativ til dannelsen af et nationalt netværk for internationalt samarbejde, som blandt andet skal fremme og diskutere biblioteks- og demokratiudvikling gennem bibliotekerne. Vi arbejder derfor også på at samle de danske deltagere under konferencen.

De fælles nordiske interesser bliver også vægte højt og under IFLA kongressen har vi da også flere fælles nordiske seancer .

Du kan iøvrigt se mere om Danmarks Biblioteksforenings internationale aktiviteter her og vores internationale strategi her

mandag den 8. august 2011

Bibliotekerne i fokus

Hen over sommeren er der blevet skrevet meget om borgernes syn på biblioteket, om udfordringer og gevinster. En meget stor del af spaltepladsen skyldtes den undersøgelse, som Danmarks Biblioteksforening bad Epinion og Moos-Bjerre Analyse & Rådgivning om at gennemføre.

En af de mest markante budskaber der kom ud af undersøgelsen er at ”biblioteksbrug som barn og ung øger sandsynligheden for, at man senere gennemfører en uddannelse” - Undersøgelsen viste nemlig at hvis man sammenholdt svarene med de adspurgtes uddannelsesniveau kunne man se, at borgere, der som børn har brugt biblioteket meget, også har en langt større sandsynlighed for at få en højere uddannelse end borgere som ikke brugte biblioteket som børn. Tendensen er klar på alle uddannelsesniveauer.

se http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6685

DB fulgte dette klare budskab op med pressemeddelelsen ”Hvis 95 % skal have en uddannelse skal bibliotekerne styrkes!” - den kan du se på http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6689

Biblioteket giver børn lyst til at læse

Hele 93 % af befolkningen mener, at biblioteket bidrager til børns læselyst. Børns læselyst er væsentlig, fordi den har betydning for udvikling af læseevne og dermed på sigt evnen til at uddanne sig. Undersøgelsen viser nemlig også, at biblioteksbrug som barn og ung bevirker, at man senere gennemfører en uddannelse.

Moderne og attraktive børnebiblioteker er derfor et afgørende element i det kommunale tilbud til børnene, i bestræbelserne på at stimulere de fremtidige generationer til at tilegne sig læsefærdigheder som en af de helt grundlæggende færdigheder for uddannelse og læring gennem hele livet.

Skal børnene lære at læse, er det nødvendigt at de har lyst til at læse, og her er bibliotekerne en fantastisk inspirationskilde. Evnen til at læse og tilegne sig viden nærer børn og unges fantasi og lyst til at lære mere, og som undersøgelsen også viser, så øger brugen af biblioteket som barn sandsynligheden for, at man gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse og siden opnår en videregående uddannelse.

Se mere her http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6685

Men undersøgelsen viser så også at vi skal passe på hvor langt borgerne har til deres nærmeste bibliotek.

Hver anden dropper biblioteksbesøget, hvis der er for langt til det nærmeste …

Af de flere end 1.000 adspurgte danskere svarede 67 % at de højest har 3 km til det nærmeste bibliotek. Samtidig svarede 55 %, at hvis afstanden steg til 5 km eller derover ville de ikke længere bruge biblioteket.

Flere konklusioner fra undersøgelsen kan ses på DBs hjemmeside www.dbf.dk, og hele undersøgelsen kan downloades på http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6693