tirsdag den 7. oktober 2014

Tidens trends, fremtidens biblioteker og de nye brugere - forelæsning IVA

De seneste år har jeg fået lov at holde en årgangsforelæsning på Det Informationsvidenskabelige Akademi IVA - Det skal jeg også i år, så nu vil jeg betragte det som en tradition.

Mit udgangspunktet er folkebiblioteket i en politisk kontekst, hvordan og hvorfor det har udviklet sig som det har og hvilken rolle Danmarks Biblioteksforening har spillet og vil spille i fremtiden.

Jeg tager derfor fat på bibliotekesforeningens indsatsområder om biblioteket som indgang til læring, digitalisering og fællesskab og sætter det overfor folkebibliotekets formål, som i loven er beskrevet som:

Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet
-ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.”

Altså er formålet ikke at indkøbe eller udlåne bøger.

Det forsøger jeg at udfordre ved at  forestille en dekobling af materialer og en diskussion af, hvad bibliotekets kerneopgave så vil være?

Iøvrigt et dilemma jeg har lånt fra København Hovedbiblioteks Chef Jakob Heide Pedersen som har lagt det op i en politisk udvalgs diskussion - for dybest set er det et ret politisk spørgsmål


Inden den diskussion vil jeg indlede med at udfordre de globale tendenser vi har udviklet i IFLA regi - for ad den vej at beskrive hvordan vores informationsmiljø ændre sig og hvordan det påvirker os som mennesker.

Men jeg vil også vende perspektivet og se på borgernes forventninger og behov i forhold til bibliotekerne, med udgangspunkt i den største segmenteringsundersøgelse der er lavet af bibliotekerne, som TænkeTanken Fremtidens biblioteker har offentliggjort i år. Se mere på www.fremtidensbiblioteker.dk

I øvrigt faldt jeg over denne lille video fra Hernings nye visionære bibliotek, som har et godt greb om at vise hvad biblioteket også er og som måske er noget af svaret på tidens udfordring.Se oplægget her eller kom forbi IVA den 08 oktober kl 10.30 - 12.30

onsdag den 1. oktober 2014

International Follow a Library Day on Twitter #followalibrary

Selvom man kan blive mæt af dage, synes jeg  Follow a Library day er en sjov lille event som har har kørt en 4-5 år på twitter. Ideen er meget simpelFollowalibrary on twitter on Oct 1st
What would happen if each person on twitter would mention his or her favorite library there? One definite outcome would be: the enormous amount of positive attention to this great sector. And for this reason October 1 2010 has been declared the follow a library on twitter day. Well respected names from the international library community, such as Michael Stephens and David Lee King have ackowledged their participation in promoting the special event..
How does it work?
Participating is very simple: tweet on October 1st what your favorite twittering library (or libraries) is (or are). Use in your tweet the hashtag (or keyword) #followalibrary.
Get your users to follow your library’s news and tweets.