onsdag den 27. maj 2015

Skriv til mig, hvis du ser kultur på dagsordenen til #FV15

Jeg har igennem de seneste år skrevet en del om, at man har nedprioriteret kulturen på den politiske dagsorden. Det er der mange årsager til, men vi har alle et fælles ansvar for at vise hvilken rolle kulturen spiller for udviklingen. Skal vi ikke ændre det i denne valgkamp.

Skriv til mig på saintmichels@gmail.com hvis du ser en debat, et arrangement eller bare en udtalelse i forbindelse med #FV15 der handler om kultur, så samler jeg op og forventer ikke at blive overbebyrdet, men overrask mig endelig.


Forleden sad jeg og overvejede  hvem jeg mon skulle stemme på og prøvede så en af de evindelige valgtest. Indgangsbilledet så sådan ud og så var jeg jo hægtet af, når nu jeg synes kulturpolitik skal prioriteres, for det var slet ikke nævnt.

Jeg har selv skrevet om nogle af årsagerne til at kulturpolitiken ikke står øverst og har faktisk også en del forslag til hvordan vi kan få den højere op. det kan du se lidt om her:
Men vi må indtil videre konstatere at det er sjældent kulturen som står øverst på dagsordenen til et Folketingsvalg, hvilket er ærgerligt i betragtning af, hvor stor en rolle kultur spiller i rigtig mange borgeres hverdag, og for udviklingen af det demokratiske samfund.

I Danmarks Biblioteksforening​ vil vi i samarbejde med landets folkebiblioteker benytte de næste ugers valgkamp til at sætte fokus på de mange opgaver som bibliotekerne løser, og som er med til at udvikle både det enkelte menneske, demokratiet og samfundet.

Kulturen skaber sammenhængskraft og styrker det enkelte menneskes identitet, og her spiller biblioteket som landets absolut mest besøgte kulturinstitution en afgørende rolle. Biblioteket sikrer adgang til information, også den digitale, det skaber læselyst og biddrager til at flere får en uddannelse.

På www.db.dk/fv15 sætter vi fokus på nogle af de initiativer, som bibliotekerne kan kaste sig over i valgkampen – også til inspiration for de politikere som de næste uger i høj grad vil i kontakt med borgerne i lokalsamfundet. 

Danmarks Biblioteker, har bedt partiernes kultur- ordførere svare på fem aktuelle spørgsmål herunder fortælle, hvorfor biblioteket er vigtigt, hvis det i det hele taget er det?

Det kan du læse her, altså fra de 6 partiers ordførere, der har prioriteret at svare. 
Følg og kontakt de politiske kulturordførere


torsdag den 21. maj 2015

Kulturen står ikke altid øverst på dagsordnen i kommunerne og deresforening KL

I dag starter KL's fritids- og kulturkonference. Der er knap 400 tilmeldte og det kan måske umiddelbart synes som stor interesse for kulturen i kommunerne, men det er f.eks. 100 færre end i Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske topmøde, som jo trods alt har et lidt smallere sigte på kulturpolitikere og biblioteksfagfolk. KL's Kultur og Fritidskonference skullegerne favne både kultur- og fritidssektoren i det kommunale landskab og det potientielle deltager antal derfor være væsentlig større.


Læs også; Biblioteksdebat: Kultur som lokomotiv for vækst - men har kultur også en værdi i sig selv
Nu er det jo ikke altid størrelsen der er det afgørendende (vil den lille blogger bemærke) men antallet af deltagere er måske alligevel en indikator på den politiske prioritering af kultur når den sættes på den landspolitiske dagsorden. 
Konferencen lider desværre også under at KL har valgt at holde bestyrelsesmøde samtidig med de selv afholder Kultur og fritidskonference, så udvalgsformanden måtte forlade konferencen. Det var nok ikke sket under KL's skolerigsdag eller børnepolitiske topmøde.
I den enkelte kommume er det mit indtryk, at mange politikere er yderst bevidste om kulturen og hvad den betyder for kommunen og dens borgere. Det skyldes jo nok den nærhed som lokalpolitikeren har til både de udøvende kulturfolk, men ikke mindst deres borgere, så man i direkte tale er klar over hvor meget det egentlig betyder for det enkelte menneske.
Når man løfter kulturpolitikken op i et mere overordnet perspektiv, som en landsforening som KL uværdigt må gøre, så ændres prioriteringen ofte, fordi der ikke er samme opmærksomhed på kulturen i den enkelte kommune i de landsdækkende medier og for landspolitikerne på Christiansborg. Derfor får den kulturpolitiske debat en tendens til at dreje sig om eventkulturen og de mere spektakulære begivenheder, frem for kulturforsyningen i hverdagen, som har betydning for de mange mennesker i lokalområderne. Altså f.eks. bibliotekerne som er den langt mest besøgte kulturinstitution med 36 mio besøg om året. Et udtryk for hverdagskultur som de fleste mennesker bruger, men som en naturlig del af deres hverdag. Ikke det store planlagte besøg, hvor man planlægger i forvejen og måske tager det pæne tøj på og går ud og spiser med kniv og gaffel.
Det er da også den mere spektakulære kultur som præger KL dagsordnen, når der endelig er kultur på dagsordnen også i Børne og Kulturudvalget. Jeg hartidlige lavet søgning på KL beretning og konstateret at det eneste sted, man nævnte ordet "kultur" var i forbindelse med kulturændring. 
Det er KL's Børne- og kulturudvalg tilsyneladende bevidste om, og formanden udtrykker da også at de i denne periode vil sætte kultur og fritid på dagsordnen. Det er det nemlig ikke så ofte i det udvalg som også omfatter de store økonomisk tunge områder som skole og daginstitutionsområdet. Til denne konference har de lavet en pjece med titlen "Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid sin en del af hverdagen" (den findes ikke online!!! eller jeg kan ikke finde den andre steder end på min stol i konferencesalen) Dog må man sige om oplægget, at det har en klar prioritering af idræt, som jo også et hverdagskultur, men ikke aldrig rummer den anden og mere intellektuelle del af kulturen.
Efterfølgende er jeg blevet korrigeret om at pjecen ligger her 
Som direktør i biblioteksforeningen er jeg glad for at vi har fået lov at bidrage til udarbejdelsen, på det enemøde udvalget har holdt om den i januar, hvor vi også kan se at oplægget har forandret sig. Nu håber jeg så at udvalget formår at sætte det på hele KL dagsordnen, og også huske den hverdagskultur som bl.a. bibliotekerne er en vigtig del af. Den kultur som danner hele grundlaget for at mennesker dannes og kan deltage i fællesskabet.
Jeg kan ikke lade være at tænke på da Per Stig Møller blev udnævt til miljøminister i 1990, blev han spurgt, hvorfor han ikke gik efter Kulturministeriet. Hans svar var noget i retning af:
"Det skal jeg såmænd sige dig. Det er fordi, Miljøministeriets budget er otte gange så stort som Kulturministeriets - alene derfor."
Det er vel en meget sigende historie om det politiske fokus på kultur - eller manglen på samme. Ofte betegnes kultur i politisk kontekst som "det kit, der binder os sammen" og som grundlaget for demokrati. Desværre kommer det sjældent ud over skåltalerne. Jeg håber derfor at KL oplægget ikke blot kommer til at lide folderdøden, men det kræver at vi er fælles om at gøre opmærksom på kulturens betydning - også den hverdagskultur.

Læs også Husker regeringen kulturpolitikkens værdi, når der udvikles? 
http://biblioteksdebat.blogspot.dk/2013/09/husker-regeringen-at-kultur-er-det-stof.html 


mandag den 18. maj 2015

BIBLIOTEKERNES ROLLE I FORHOLD TIL DANNELSE

I dag står den på BIBLIOTEKERNES ROLLE I FORHOLD TIL DANNELSE

Er dannelse et mål for, et formål med eller et afledt resultat af folkebibliotekernes arbejde?
Uanset svaret er det nok svært at anfægte, at dannelse er en del af bibliotekernes værdigrundlag og selvforståelse. Men hvad taler vi så om, når vi taler dannelse? Og i hvilken forstand kan vi se os selv som dannelsesaktører i samtiden og fremadrettet, hvor dannelsesbegrebet er i transformation, som de øvrige omgivelser også er det. Ved at trække tråde til læring, literacy, demokrati og kultur prøver vi på dagens konference at bevæge os ind på svarene under denne konference, der er den anden i rækken af tre konferencer om folkebibliotekerne i den digitale verden.

Det er Kulturstyrelsen der under den fælles overskrift ’Folkebibliotekerne i den digitale verden’ holder tre heldagskonferencer om fremtidens strategiske pejlemærker for folkebiblioteker. Konferencernes formål er, at igangsætte en debat- og udviklingsproces for fremtidens folkebiblioteker, hvor styrelsen sammen med bibliotekssektoren drøfter relevante temaer. Konferencens målgruppe er bibliotekschefer, biblioteksaktører og udviklingsfolk i bibliotekssektoren.

FOTO: kulturstyrelsen www.kulturstyrelsen.dk/
Jeg fik lov at være moderator på den første konference om Bibliotekernes rolle i den digitale verden’: Her blev de digitale trends rammesat og der blev set nærmere på bibliotekernes rolle i relation til digital adfærd og digital velfærd, du kan se programmet for den konferende her (pdf) og alle oplæg fra Bibliotekerne i den digitale verden her. Det synes jeg var en udbytterig dag, og jeg er spændt på hvordan vi får opsamlet alle intput og samlet i et strategisk oplæg. Men jeg er sikker på vi i Danmarks Biblioteksforening vil være en konstruktiv samarbejdspartner når det hele skal behandles politisk og føres ud i livet.

Se DB STRATEGI2020 og de
tre pejlemærker om Læring,
Digitalisering og Rummet
Hele Kulturstyrelsen og Kulturministeriet ligger nemlig i skøn forlængelse af vores arbejde mede Strategi2020, som sætter pejlemærker og indsatsområder op for os og alle vore medlemskommuner, og det er jo trods alt ude i den enkelte kommune man former sit lokale bibliotek og møder sine borgere.


Dagens konference om BIBLIOTEKERNES ROLLE I FORHOLD TIL DANNELSE kan du se programmet for her og følg os på twitter, hvor jeg vil dele under #bibliotek

Den sidste konference er d. 16. juni har temaet ’Bibliotekernes rolle i krydsfeltet mellem individ og fællesskab’: Konferencen sætter fokus på værdien af social kapital, på relationer og brugerinvolvering.

Programmet opdateres løbende. Følg på denne side.

onsdag den 6. maj 2015

Digital Single Market and the libraries #Eblida2015

Yesterday presented the EU Commission

Digital Single MarketThe internet and digital technologies are transforming our world. But existing barriers online mean citizens miss out on goods and services, internet companies and start-ups have their horizons limited, and businesses and governments cannot fully benefit from digital tools.

Therefore the EU Commission say It's time to make the EU's single market fit for the digital age – tearing down regulatory walls and moving from 28 national markets to a single one. This could contribute €415 billion per year to our economy and create 3.8 million jobs.

In European libraries, we discuss some of the same things. However, we focus on the ability of citizens to participate in democracy and get access to information and culture. 
It is on the agenda when EBLIDA (The European Bureau of Library, Information and Documentation) meet in Riga today. See more http://eblida2015.lnb.lv/ 

Citizens access to knowledge and their opportunity for participation in democracy is under pressure in an increasingly digital society.

The legal framework of copyright limitations and exceptions need to be updated for libraries to give citizens digital services matching the print based services.

The president of the Danish Library Association therefore runs to become a member of the EBLIDA Exectutice Committee, hoping to take part in EBLIDAs ongoing work to affect EU and European copyright laws.

See his 

Statement of Candidacy
Mr. Steen Bording Andersen (Denmark)
For EBLIDA Executive Committee 2015-2018
For me, the main reason to run for the EBLIDA Executive Committee is the need to work for citizens access to knowledge and information, whether it is physical or digital. I am a Danish politician and member of Aarhus City Council.
Being the chairman of Aarhus’ Committee for Cultural Affairs it is very important to me that we have a European organization lobbying and fighting for citizens' access to libraries. I strongly believe that libraries can change lives and empower people.
I will work for:
 1. Access to knowledge, culture and information in digital formats via the libraries matching the access to printed and physical materials
   
 2. New e-models and business solutions - inspired by Danish experiences - developed in a stronger dialogue with European politicians and right-holders
   
 3. Libraries promoting awareness of digital democracy challenges such as mass surveillance
   
 4. Develop libraries role in order to empower people to take part in the democratic society
   
 5. As president of the Danish Library Association I believe strongly in public libraries as transformational institutions and as places open for all. A place you go to not because you have to, but because you want to. Places of information, inspiration, new learning, insight and understanding. Places stimulating citizenship

fredag den 1. maj 2015

Sover venstrefløjen i kulturtimen? #1maj

I hvert fald skriver DRs kulturkommentator Niels Frid-Nielsen i at Venstrefløjen snorksover i kulturtimen og på det skammeligste forsømmer den kulturpolitiske værdikamp.

Jeg har også selv for nylig skrevet om at man i det politiske landskab ikke skal glem ikke kulturens værdi, når demokratiet udfordres i Altinget, hvilket jeg synes er kan være en tentens til. På sådan en første maj, synes jeg det er værd, at kigge lidt nærmere på Frids interessante pointer.

Læs hele hans kommentar:
Niels Frid-Nielsen skriver bl.a. "Kultur er noget man i dansk politik snakker om ved festlige lejligheder, ikke i en valgkamp.

Selvfølgelig vil den radikale kulturminister Marianne Jelved profilere sig som læsehest og som lyttende til den opvoksende generation. På den måde vil folkene omkring kulturministeren forsøge at fremtidssikre den driftsikre og erfarne Jelved."

Man hvad vil venstrefløjen egentlig?
Frid-Nilsen kommer ikke med svaret, men har en række rammende spørgsmål; Pia Olsen Dyhr har som formand for folkesocialisterne på mange måder genskabt en knivskarp profil, men når det kommer til kulturen virker kniven unægtelig lidt sløv.

Enhedslisten har et solidt bagland i landets kulturmiljøer, ikke mindst de mere alternative af slagsen. Men har partiet formået at tale det unge, eksperimenterende og nybrydende kulturlivs sag?

På den baggrund konkluderer han så at sagen er, at venstrefløjen snorksover, når det kommer til kulturen. Og det er synd. For tiden kalder på kritisk kulturpolitik.
LÆS OGSÅ: Jorden kalder - 1maj handler også om KULTUR 01 maj 2013

Jeg skrev i sidste uge om forandreringen i den europæiske kulturkamp under overskriften Måske EU er stærkere end Google, når nu det er @Vestager der skal lægge armFrid fremhæver også hvordan Margrethe Vestager som EU kommissær har formået at bringe tidens måske største kulturkamp øverst på den globale dagsorden og hendes livtag med Google og den bagvedliggende diskussion om censur, ytringsfrihed og magt over internettet.

Kulturradikal arv
Frid-Nielsen slutter med at henvise til salig Poul Henningsens og Klaus Rifbjergs og den kulturradikal alliance der var mellem venstrefløjen og og slutter med at beklage at det desværre ikke virker, som om venstrefløjen kender sin besøgelsestid, når det drejer sig om kultur. Ærgerligt, for kultur er om noget værdikamp.
LÆS OGSÅ: Biblioteksdebat: 1maj solidaritet uden kultur 01 maj 2012

Det kan jeg være helt enig med ham i og det var også min pointe da jeg forleden skrev om, at det er mærkværdigt som en del af kulturparnasset ser det som sin fornemmeste opgave at disse initiativer som skal mangfoldiggøre kultur og inddrage flere mennesker. Ofte ender kulturprogressive meningsdannere, i deres iver på at virke folkelige, med at tale ned til samme folk. For var det ikke netop venstrefløjenens fornemmeske position i kulturkampen, at give alle en mulighed for at opleve, deltage og være en del af kulturen?

Eller har man valgt at overlade hele den kamp til ...... nogle andre?

Læs mere 

Hvorfor mener nogen på parnaset, at kultur ikke er for alle?