Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra juni, 2017

Mål kulturens værdi - eller kan man egentlig det?

"I ’gamle dage’ var der to forståelser  af kulturens værdi: Enten handlede det om kulturens (her blev der som regel ment kunstens) egenværdi eller også var der tale om instrumentalisering – om det, der kan udlægges som misbrug af kulturen til andre formål. Denne modstilling er grundfæstet i den kulturpolitiske tænkning, men den bliver udfordret i disse år. Det gør den, når Region Midtjylland igangsætter læseforsøg, hvor psykisk syge mennesker mødes og læser litteratur – og får det bedre af det ( www.tidtillasening.dk ). Det gør den, når de foreløbige resultater af evalueringen af Aarhus 2017 både peger på, at andre politikområder i højere grad indgår i kulturpolitikken i kommunerne, samtidig med at kulturen også i højere grad indgår i andre politikområder (se  datarapport  fra rethinkIMPACTS 2017 s. 11).   Denne integration af kulturpolitikken med andre politikområder kan næppe udelukkende forstås ud fra en tænkning om egenværdi over for instrumentalisering." Sådan

Tidens udfordringer for de folkeoplysende aktører

Hvor er aftenskolerne på vej hen? Antallet af aftenskoler er faldet drastisk over de seneste 10 år, og deltagernes gennemsnitsalder stiger. Vil aftenskolerne også i fremtiden spille en central rolle i danskernes fritidsliv – og i så fald hvordan? Videncenter for Folkeoplysning gennemfører i foråret en landsdækkende undersøgelse blandt alle landets aftenskoler. Hvordan ser landskabet ud i 2017? Hvordan kan store oplysningsforbund og mindre aftenskoler forny sig og spille en vigtig rolle i det danske samfund? Hvordan spiller aftenskolerne sammen med frivillighed og lokale dagsordener i kommunerne? Hvilke udfordringer deler aftenskolerne med andre aktører på det folkeoplysende område? På Folkemødet 2017 afholdt Videncenter for Folkeoplysning to debatter om aftenskolernes fremtid som folkeoplysende aktører i det danske samfund med udgangspunkt i deres undersøgelse.  Du kan høre hele debatten her  podcast fra sessionen  Til sidste i optagelsen kan du høre Esben Danielsen, dire

Falsk eller konstrueret nyhed? Bibliotekerne spotter #FakeNews

Der er lige nu meget fokus på fake news og deres betydning for borgerne i Danmark - og ikke mindst hvilken rolle, bibliotekerne har i forhold til de falske nyheder. Derfor vil vi med temadagen sætte spot på fake news og give bibliotekspersonalet et kompetenceløft, så de ved, hvad de skal kigge efter for at spotte fake news. Det er baggrunden når Biblioteksvagten og Danmarks Biblioteksforening sætter spot på fake news på den første temadag om emnet. Vi vil senere lægge hele konferencen ud som som video og du kan også følge Danmarks Bibliotekers Fake News indsats på www.spotfakenews.dk  hvor alle vore materialer ligger.  Pierre Collignon, tidligere chefredaktør på Jyllands-Posten, er i gang med at undersøge, hvordan fake news lægger ud med et view ud over udviklingen. Herefter skal jeg sætte det i en sammenhæng af den klassiske dannelsesinstitution BIBLIOTEKET og hvordan vi kan understøtte demokratiet. ”Fake News er ikke bare et anliggende for Facebooks algoritmer eller

Den der råber lyver – Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder #FMDK

Chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard har skrevet "Den der råber lyver – Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder" som sætter spot på medieudviklingen i det, nogen kalder ”det postfaktuelle samfund”. Den er udkommet i et samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, som samtidig har lanceret en nem guide til at spotte Fake News . Men som Lea Korsgaard skriver i sin bog er fake news "ikke bare et anliggende for Facebooks algoritmer eller Trumps erklærede krig mod ‘mainstream-medier’. Hvad der er på spil i den nye medievirkelighed, er snarere noget fundamentalt i en meningsfuld tilværelse, nemlig den tillid, som fæstner ethvert menneske i et forpligtende fællesskab." Hvilke rolle spiller biblioteket i den kontekst, både som indgang til viden og information, men også som klassiske dannelsesinstitution? Læs også  Hvorfor har jeg altid ret? En aften i det digitale ekkokammer  Fra Danmarks Biblioteksforening har vi sendt 10.000 af bøgerne ud til Danmarks Bibliote

Behovet for folkeoplysning i det postfaktuelle samfund #FMDK

I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, er den folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret stadig vigtigere.  I dansk demokratisk tradition, har den oplyste medborger altid været en forudsætning. Aftenskoler, oplysningsforbund og folkebiblioteker bør derfor gå sammen om at skabe fælles fokus på debatskabende aktiviteter, der skal sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati. Det er hvad jeg har tænkt at tage udgangspunkt i når jeg skal deltage i debat om Godnat til aftenskolerne? Har aftenskolerne en fremtid?’ på Folkemødet.   Debatten afholdes i Pilekroen, Pilegade 8, Allinge, fredag den 16. juni kl. 14.00-15.45. Arrangeret af Videncenter for Folkeoplysning. Biblioteker og aftenskoler kan nemlig være med til at styrke demokratiet i en tid der bl.a. udfordres af Fake News, filtre på de sociale medier og populistiske strømninger. Men kom selv og tag del ellers læs mere om bibliotekernes initiativer på www.spotfakenews.dk  Læ

Danskerne er bekymret over Google og Facebooks registrering af deres adfærd på nettet viser ny undersøgelse #FMDK

I en helt ny undersøgelse ser Danmarks Biblioteksforening blandt andet nærmere på borgernes oplevelse af at benytte nettet, herunder de sociale medier, i så stort et omfang som det er tilfældet for rigtig mange af os i dag. Undersøgelsen viser bl.a.: http://www.db.dk/er-du-sikker-på-nettet   71% er bekymret over, at sider som Google og Facebook registrerer og gemmer vores aktivitet på nettet 83% mener der er behov for mere information om, hvordan digitale medier bruger og gemmer vores aktivitet på nettet til at målrette nyheder og reklamer ”Fra politisk side skal der arbejdes på at sikre folk nemme muligheder for at kunne sige fra, når de ikke ønsker at deres private oplysninger bliver gemt" siger Steen B. Andersen (S), kulturudvalgsformand i Aarhus og formand for Danmarks Biblioteksforening på baggrund af undersøgelsen, og fortsætter: ”Danmark er et af de lande, hvor digitaliseringen generelt og den personlige brug af de digitale muligheder for alvor er slå

Mediebrugerne er ved at have fået nok af slagsiden i den politiske dækning #FMDK

Noget kunne tyde på, at seerne er ved at have fået nok af slagsiden i den politiske dækning skiver Lasse Jensen i går i Information med udgangspunkt i mediernes dækning af afhøringen af den fyrede FBI-chef James Comey. Det ser også ud til at brugerne specielt er trætte af den ensidige dækning hos de mere rabiate Trump-medier. I maj måned måtte Fox News efter at have været den suverænt mest sete og hurtigst voksende kabelstation, i en periode rykke ned på tredjepladsen, og den ’liberale’ station MSNBC rykkede op på førstepladsen. Tendenser som understøttes af ny undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening. Det er helt sikkert også et emne vi vil berøre i et par af de debatter Danmarks Biblioteker laver på Folkemødet. Torsdag den 15. Juni kl. 20.00-21.00 i Højskolernes Telt Hvorfor har jeg altid ret? En aften i det digitale ekkokammer med bl.a. Kulturminister Mette Boch Lørdag 17. juni kl. 10:30-11:10 på Allinge Bibliotek midt midt i Folkemødet Den der råber lyver - Mediebrugere

Hvorfor har jeg altid ret? En aften i det digitale ekkokammer #FMDK #DanmarksBiblioteker

Vi lever i digitale ekkokamre, hedder det sig, hvor vi kun bekræftes i det, vi i forvejen mente. Og algoritmerne sørger for, at vi bare får mere af det, vi selv har bedt om. Så findes der overhovedet en fælles offentlighed? Hvem har ansvaret for at skabe den? Er digitale rum løsningen eller problemet, og hvem skal levere public service? Det er oplægget når Højskolerne og Danmarks Biblioteker torsdag aften 15. juni kl. 20:00 - 21:00 lægger op til en aften i det digitale ekkokammer, i Højskolernes telt hvor vi debatterer under overskriften "Hvorfor har jeg altid ret?"  med Mette Bock, Kulturminister, LA. Christine Sørensen, Communications and Public Affairs Manager, Google. Esben Elborne, Nordic PR & Communications Manager, VICE. Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening. Sammen med moderator Mikkel Vinther fra Krogerup Højskole og Digital (Ud)Dannelse. Se debatten her Synes brugerne at de bliver manipuleret? Men oplever folk at de altid har r

Mit folkemøde handler om demokratisk samtale, fake news og den der dannelse som forudsætningen for det hele #FMDK

Når jeg drager til Folkemøde plejer jeg at med Hal Koch at sige demokrati er en livsform, hvor den demokratiske samtale er forudsætningen. I dagens aktuelle debat om hvad Folkemødet koster , skal jeg måske også understrege at demokrati ikke kommer af sig selv eller er gratis, men at det også kan koste penge på at udvikle den demokratiske dialog. Min erfaring er i øvrigt også, efter at have deltaget i Folkemødet hvert år er, at det ikke er de offentlig finansierede arrangementer, der lægger et ekstravagant niveau, men det er ganske andre kommercielle aktører der presser prisen, så en del folkelige organisationer har vanskeligt ved at være med. Men det gør ikke Folkemødet idegrundlag irrelevant og behovet for at styrke den demokratiske samtale mindre. Derfor blev min opmærksomhed også vakt da jeg i Jyllands Posten i dag læste om at den danske teolog og demokrati-tænker Hal Koch mente, at demokrati var lig med samtale mellem mennesker. "Men hvordan går det i grunden med dén

Digital dannelse, fællesskab og demokrati – det kommer ikke af sig selv. Danmarks Biblioteker på Folkemødet

I samarbejde med Allinge Bibliotek er en række af Danmarks største biblioteks-organisationer gået sammen om at sætte bibliotekernes samfundsrolle og værdi på agendaen på Folkemødet under parolen: Digital dannelse, fællesskab og demokrati – det kommer ikke af sig selv! Formålet er at sætte fokus på biblioteket som en mere aktuel og vigtig institution end nogensinde. Vi har lysten, kompetencerne og viljen til at bidrage med at løfte vigtige samfundsopgaver, som presser sig på i det stadig mere digitaliserede og fragmenterede samfund - nemlig at understøtte (digital) dannelse, de nationale og lokale fællesskaber og sikre demokratiet. Danmarks Biblioteker repræsenteres på Folkemøde 2017 af Bibliotekschefforeningen, Bibliotekarforbundet, Centralbibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker. Du kan se mere her  db.dk/FM17   eller følge os SoMe Twitter på   #DanmarksBiblioteker  og selvfølgelig mig   @saintmichels  Facebook hos   Danmarks Biblio