fredag den 30. juni 2017

Mål kulturens værdi - eller kan man egentlig det?

"I ’gamle dage’ var der to forståelser af kulturens værdi: Enten handlede det om kulturens (her blev der som regel ment kunstens) egenværdi eller også var der tale om instrumentalisering – om det, der kan udlægges som misbrug af kulturen til andre formål.
Denne modstilling er grundfæstet i den kulturpolitiske tænkning, men den bliver udfordret i disse år. Det gør den, når Region Midtjylland igangsætter læseforsøg, hvor psykisk syge mennesker mødes og læser litteratur – og får det bedre af det (www.tidtillasening.dk).
Det gør den, når de foreløbige resultater af evalueringen af Aarhus 2017 både peger på, at andre politikområder i højere grad indgår i kulturpolitikken i kommunerne, samtidig med at kulturen også i højere grad indgår i andre politikområder (se datarapport fra rethinkIMPACTS 2017 s. 11).  
Denne integration af kulturpolitikken med andre politikområder kan næppe udelukkende forstås ud fra en tænkning om egenværdi over for instrumentalisering."

Sådan skriver Louise Ejgod Hansen, Forskningsleder på evalueringsprojekt af Aarhus Kulturhovedstad 2017, Aarhus Universitet i Altinget.

Det er ikke noget nyt at man gerne vil måle kulturens værdig som hun også skriver. Et eksempel på det finder man tilbage i 1977 i ’Kulturmodel HolstebroI sin artikel påpeger Louise at behov for nye måder at forstå kulturens samfundsmæssige værdi på. Og for nye måder at arbejde kulturpolitisk på.

Det kan jeg være ganske enig med hende i og det var også hele baggrunden for at vi i sin tid tog initiativ til Tænketanken Fremtidens biblioteker

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi
Folkebibliotekerne bliver ofte vurderet på undersøgelser om brugertilfredshed, antal udlånte bøger og besøgstal, selvom de løfter mange opgaver af stor samfundsmæssig værdi. Målet med denne undersøgelse er derfor, at sætte fokus på den samfundsøkonomiske værdi folkebibliotekernes tilfører samfundet. Læ om den undersøgelse fra Tænketanken  her
Louise tager udgangspunkt i den engelske kulturanalytiker John Holden som har udviklet en værditrekant som påpeger tre forskellige perspektiver på kulturens værdi: "Instrumentelle (oftest fremhævet i det politiske system), institutionelle/kunstfaglige (oftest fremhævet af kunstnere og andre kulturprofessionelle) og iboende relateret direkte til kunstoplevelsen (oftest fremhævet af tilskueren/borgeren) (Holden 2006)."

I sin artikel slutter Louise af med at konkludere at det handler om kunstens værdi – "om at måle, veje og forstå den bedre – og at forstå den i termer, der både rummer det økonomiske, sociale, og kulturelle."

Jeg tror hun har meget ret, og vi skal i den grad udvikle nye redskaber til at forstå kulturens betydning for samfundets udvikling, ikke mindst i det nære lokale fællesskab og betydningen af den hverdagskultur som bibliotekerne b.a. er en vigtig de af for mange mennesker. Behovet for nye målemetoder bliver specielt tydelig, når man ser hvordan man politiske nedprioritere hverdagskulturen i mange kommuner, i hvert fald når det kommer til budgetterne.

Læs også Kulturen som vækstdriver - skal vi have kulturens effekt på den politiske dagsorden?

Louise Ejgod Hansen referer til professor Geoffrey Cox, dsom jeg selv oplevede i foråret på KLs Kultur- og fritidskonference 2017, hvor han understregede behovet for nye evalueringsformer "og ikke mindst for, at den kunstneriske eller kulturelle oplevelse bringes i centrum for vores forståelse af kulturens samfundsmæssige værdi (se rapporten )

The Cultural Value Project

Læs også Er kultur og sundhed - et umage par eller det perfekte match?

mandag den 26. juni 2017

Tidens udfordringer for de folkeoplysende aktører

Hvor er aftenskolerne på vej hen? Antallet af aftenskoler er faldet drastisk over de seneste 10 år, og deltagernes gennemsnitsalder stiger. Vil aftenskolerne også i fremtiden spille en central rolle i danskernes fritidsliv – og i så fald hvordan?

Videncenter for Folkeoplysning gennemfører i foråret en landsdækkende undersøgelse blandt alle landets aftenskoler. Hvordan ser landskabet ud i 2017? Hvordan kan store oplysningsforbund og mindre aftenskoler forny sig og spille en vigtig rolle i det danske samfund? Hvordan spiller aftenskolerne sammen med frivillighed og lokale dagsordener i kommunerne? Hvilke udfordringer deler aftenskolerne med andre aktører på det folkeoplysende område?

På Folkemødet 2017 afholdt Videncenter for Folkeoplysning to debatter om aftenskolernes fremtid som folkeoplysende aktører i det danske samfund med udgangspunkt i deres undersøgelse. 

Du kan høre hele debatten her podcast fra sessionen Til sidste i optagelsen kan du høre Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden komme med en ret skarp analyse af hvorfor bibliotekerne er i synch med brugerne 

Titlen for debatten var ’Godnat til aftenskolerne? Har aftenskolerne en fremtid?

Deltagerne var
• Hanne Lundgren Nielsen, festival- og eventchef for Folkeuniversitetet i Aarhus
• Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden
• Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd
• Henriette Bjerrum, chefanalytiker hos Videncenter for Folkeoplysning
• Michel Steen-Hansen, direktør for Danmarks Biblioteksforening

onsdag den 21. juni 2017

Falsk eller konstrueret nyhed? Bibliotekerne spotter #FakeNews

Der er lige nu meget fokus på fake news og deres betydning for borgerne i Danmark - og ikke mindst hvilken rolle, bibliotekerne har i forhold til de falske nyheder. Derfor vil vi med temadagen sætte spot på fake news og give bibliotekspersonalet et kompetenceløft, så de ved, hvad de skal kigge efter for at spotte fake news.

Det er baggrunden når Biblioteksvagten og Danmarks Biblioteksforening sætter spot på fake news på den første temadag om emnet.

Vi vil senere lægge hele konferencen ud som som video og du kan også følge Danmarks Bibliotekers Fake News indsats på www.spotfakenews.dk hvor alle vore materialer ligger. 


Pierre Collignon, tidligere chefredaktør på Jyllands-Posten, er i gang med at undersøge, hvordan fake news lægger ud med et view ud over udviklingen.

Herefter skal jeg sætte det i en sammenhæng af den klassiske dannelsesinstitution BIBLIOTEKET og hvordan vi kan understøtte demokratiet.

”Fake News er ikke bare et anliggende for Facebooks algoritmer eller Trumps erklærede krig mod ‘mainstream-medier’. Hvad der er på spil i den nye medievirkelighed, er snarere noget fundamentalt i en meningsfuld tilværelse, nemlig den tillid, som fæstner ethvert menneske i et forpligtende fællesskab.” Lea Korsgaard "Den der råber lyver" 
Hvilke rolle spiller biblioteket i den kontekst, både som indgang til viden og information, men også som klassiske dannelsesinstitution, der skaber tillid og styrker det enkelte menneskes evne og lyst til at deltage som aktiv medborger?

Jeg tager udgangspunkt i et forsøg på at perspektivere begrebet Fake News ud fra en artikel af Lisbeth Knudsen fra Mandag Morgen.

Falsk eller konstrueret nyhed
ØDer er indhold, som er fuldstændig falsk. 
ØDer er billeder, som er fuldstændig falske.
ØDer er indhold, som delvis er baseret på sandhed og delvis på løgn.
ØDer er indhold, som er sandt, men taget ud af en kontekst og sat ind i en helt anden sammenhæng.
ØDet er løgn viderebragt ubevidst uden at tjekke.
ØDer er falske nyheder bragt videre for at tjene penge.
ØDer er falske nyheder bragt videre for at tjene et politisk formål.
ØDer er sande nyheder, som bliver bragt ud af proportion og dermed bliver falske.
ØDer er fejl skabt af journalister, som videreformidles som sandhed.
ØDer er redaktionelt indhold, som bliver ændret på de sociale medier til fejlagtigt indhold.
ØDer er indhold og fakta, som politikerne ikke kan lide, og som derfor bliver kaldt ”fake news”.

ØDer er satire


Læs også Hvem bidrager til Det postfaktuelle samfund? Lex Kontanthjælpsloft

Men du kan selv se mit oplæg her og senere kan hele konferencen ses online 

lørdag den 17. juni 2017

Den der råber lyver – Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder #FMDK

Chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard har skrevet "Den der råber lyver – Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder" som sætter spot på medieudviklingen i det, nogen kalder ”det postfaktuelle samfund”. Den er udkommet i et samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, som samtidig har lanceret en nem guide til at spotte Fake News. Men som Lea Korsgaard skriver i sin bog er fake news "ikke bare et anliggende for Facebooks algoritmer eller Trumps erklærede krig mod ‘mainstream-medier’. Hvad der er på spil i den nye medievirkelighed, er snarere noget fundamentalt i en meningsfuld tilværelse, nemlig den tillid, som fæstner ethvert menneske i et forpligtende fællesskab."
Hvilke rolle spiller biblioteket i den kontekst, både som indgang til viden og information, men også som klassiske dannelsesinstitution?

Læs også Hvorfor har jeg altid ret? En aften i det digitale ekkokammer 
Fra Danmarks Biblioteksforening har vi sendt 10.000 af bøgerne ud til Danmarks Biblioteker, som bruger dem til at sætte spot på den nye medievirkelighed og bibliotekernes funktion i at gøre mennesker i stand til at spotte fake news. 

FOLKEMØDE: Den der råber lyver – Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder
Danmarks Biblioteker har også sat emnet til debat på Folkemødet Lørdag 17. juni kl. 10:30-11:10 lige midt i Folkemødet på Allinge Bibliotek.

Her kan du opleve chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard og bibliotekschef I Kolding Pia Friis i samtale med biblioteksforeningens direktør Michel Steen-Hansen.

Vi deler bogen ud efter debatten og Lea signerer.
Du kan hente bogen digitalt  EPUB-FIL HER

Det er også en optakt til debat med bl.a. kulturministeren på Allinge Bibliotek lørdag 17. juni kl. 11:20 - 12:00 om
Public service, fake news og fællesskabets dannelsesinstitutioner  

Hvis ikke du når forbi debatten kan du se Lea Korsgaards 7 gode råd til alle os mediebrugere– lyt til hende og til hinanden som en god begyndelse for den moderne mediebruger og det er jo os alle sammenfredag den 16. juni 2017

Behovet for folkeoplysning i det postfaktuelle samfund #FMDK

I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, er den folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret stadig vigtigere.  I dansk demokratisk tradition, har den oplyste medborger altid været en forudsætning. Aftenskoler, oplysningsforbund og folkebiblioteker bør derfor gå sammen om at skabe fælles fokus på debatskabende aktiviteter, der skal sikre det folkelige engagement i det lokale demokrati.

Det er hvad jeg har tænkt at tage udgangspunkt i når jeg skal deltage i debat om

Godnat til aftenskolerne? Har aftenskolerne en fremtid?’ på Folkemødet.
 
Debatten afholdes i Pilekroen, Pilegade 8, Allinge, fredag den 16. juni kl. 14.00-15.45.
Arrangeret af Videncenter for Folkeoplysning.
Biblioteker og aftenskoler kan nemlig være med til at styrke demokratiet i en tid der bl.a. udfordres af Fake News, filtre på de sociale medier og populistiske strømninger.
Men kom selv og tag del ellers læs mere om bibliotekernes initiativer på www.spotfakenews.dk 

Læs også

Danskerne er bekymret over Google og Facebooks registrering af deres adfærd på nettet viser ny undersøgelse #FMDK

I en helt ny undersøgelse ser Danmarks Biblioteksforening blandt andet nærmere på borgernes oplevelse af at benytte nettet, herunder de sociale medier, i så stort et omfang som det er tilfældet for rigtig mange af os i dag.

Undersøgelsen viser bl.a.: http://www.db.dk/er-du-sikker-på-nettet
 •  71% er bekymret over, at sider som Google og Facebook registrerer og gemmer vores aktivitet på nettet
 • 83% mener der er behov for mere information om, hvordan digitale medier bruger og gemmer vores aktivitet på nettet til at målrette nyheder og reklamer

”Fra politisk side skal der arbejdes på at sikre folk nemme muligheder for at kunne sige fra, når de ikke ønsker at deres private oplysninger bliver gemt" siger Steen B. Andersen (S), kulturudvalgsformand i Aarhus og formand for Danmarks Biblioteksforening på baggrund af undersøgelsen, og fortsætter:

”Danmark er et af de lande, hvor digitaliseringen generelt og den personlige brug af de digitale muligheder for alvor er slået igennem. Det giver en masse fordele, men undersøgelsen dokumenterer også, at borgerne bliver stadig mere bevidste om de negative sider, som det digitaliserede samfund også fører med sig.

At der gemmes private oplysninger når vi benytter nettet er der tydeligvis stor bevidsthed om, men det er overraskende, at behovet for mere information om hvordan private oplysninger gemmes er så stort, som undersøgelsen her viser.”

Bibliotekerne er allerede gået i gang med at klæde borgerne på, til at færdes mere sikkert på nettet. I samarbejde med Forbrugerrådet TÆNK er kampagnen ”Sikker når du klikker” blevet iværksat, og biblioteker i hele landet er med til at sætte fokus på de mange gode råd til sikker internetfærden, som kampagnen fortæller om.

På Folkemødet har Danmarks Biblioteker fokus på emnet når de inviterer til debat 16. juni 15:00 - 16:00

Hvordan sikrer vi borgernes digitale tryghed?

Vi er online konstant. Men hvem har egentlig ansvaret for vores datasikkerhed og digitale dannelse?
Beskrivelse:
Vi er næsten alle online hele tiden. Den offentlige borgerservice er digital, over halvdelen af befolkningen får deres nyheder fra Facebook, og vi accepterer gang på gang alenlange betingelser, hvor man skal afgive personlige data som modydelse. Når vi færdes på nettet, efterlader vi os spor, som kan udnyttes kommercielt og måske bruges imod os. Hvem har egentlig ansvaret for befolkningens datasikkerhed og digitale dannelse? Hvordan sikrer vi befolkningens privatliv på nettet? Hvordan uddannes borgerne bedst til at passe på sig selv og deres data? Og hvor står de kommercielle online-tjenester, når det kommer til borgernes privatliv og datasikkerhed?
Deltagere:
Tine Jørgensen, Formand, Bibliotekarforbundet. Anette Høyrup, Seniorjurist, Forbrugerrådet. Ole Kjeldsen, Teknologi- og Sikkerhedsdirektør, Microsoft. Pernille Tranberg, Founder advisor and speaker, Digital Identity. Lea Wolffbrandt, Bibliotekar, Rønne Bibliotek.


Kampagnen ”Sikker når du klikker” bliver også præsenteret på Folkemødet, når Forbrugerrådet

TÆNK i samarbejde med Bornholms Biblioteker den 16. juni kl. 12.00 gennemgår kampagnen på et møde på Allinge Bibliotek.

”Behovet for mere oplysning om nettets håndtering af vores private oplysninger understreges også af det faktum, at over halvdelen af danskerne er bekymrede over, at sider som Google og Facebook registrer og gemmer vores aktivitet på nettet, som undersøgelsen også har vist.” siger formanden for Bibliotekarforbundet Tine Jørgensen

Mediebrugerne er ved at have fået nok af slagsiden i den politiske dækning #FMDK

Noget kunne tyde på, at seerne er ved at have fået nok af slagsiden i den politiske dækning skiver Lasse Jensen i går i Information med udgangspunkt i mediernes dækning af afhøringen af den fyrede FBI-chef James Comey. Det ser også ud til at brugerne specielt er trætte af den ensidige dækning hos de mere rabiate Trump-medier. I maj måned måtte Fox News efter at have været den suverænt mest sete og hurtigst voksende kabelstation, i en periode rykke ned på tredjepladsen, og den ’liberale’ station MSNBC rykkede op på førstepladsen. Tendenser som understøttes af ny undersøgelse fra Danmarks Biblioteksforening.

Det er helt sikkert også et emne vi vil berøre i et par af de debatter Danmarks Biblioteker laver på Folkemødet.
Torsdag den 15. Juni kl. 20.00-21.00 i Højskolernes Telt
Hvorfor har jeg altid ret? En aften i det digitale ekkokammer med bl.a. Kulturminister Mette Boch

Lørdag 17. juni kl. 10:30-11:10 på Allinge Bibliotek midt midt i Folkemødet
Den der råber lyver - Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder med bl. Lea Korsgaard
Lørdag 17. juni kl. 11:20 - 12:00
Public service, fake news og fællesskabets dannelsesinstitutioner med bl.a. kulturministeren
Se mere 


I Lasse Jensens analyse skriver han også at "seerne begynder at vise træthedstegn over for Fox. Og Breitbart News, der ellers i lang tid har nydt godt af at ride på Trump-bølgen, er nu under økonomisk pres, fordi webavisens nærmest propagandistiske indhold er blevet for meget for et stigende antal annoncører.

Ifølge Mediaradar, som holder øje med indrykningen af netannoncer, er antallet af store annoncører hos mediet faldet med næsten 90 procent siden marts – fra 242 til 26. Og når det gælder de traditionelle medier som New York Times, meldes der om stor tilvækst af nye netabonnenter.

Det sete afhænger af øjnene, der ser. Men når øjnene har skyklapper på og forvrænger den såkaldte sandhed nærmest til ukendelighed, må der komme en modreaktion. Det er for tidligt at konkludere, om den får nogen større virkning, men man kan jo altid håbe."

At mediebrugerne er trætte af polariseringen i mediebilledet eller i hvert fald har gennemskuet, at der er andet og mere på spil når de præsenteres for nyhedder understøttes af en ny stor undersøgelse som Danmarks Biblioteksforening har foretaget.

Undersøgelsen viser at 51% har indtryk af, at de modtager målrettede nyheder på nettet og 95% f.eks. at de har indtryk af, at Google i en vis grad bruger oplysninger om den enkeltes aktiviteter på nettet til at målrette reklamer og andet indhold til netop dem, samt at 87% er af det indtryk, at de på nettet modtager målrettede reklamer.


Undersøgelsen understreger også bibliotekernes ansvar for ikke kun at oplyse borgerne om nettets faldgruber, men også bibliotekets rolle som en troværdig kilde til information. Undersøgelsen viser nemlig også, at kun 6% af borgerne ikke stoler på de informationer og den viden, som de modtager på biblioteket. Se mere

Hvorvidt det får flere brugere til at købe, høre, se, læse og opleve flere nyhedder fra de troværdige "gamle" medier siger undersøgelsen ikke noget om, men er en vigtig indikation på at borgerne er ved at gennemskue en ny medievirkelighed styret af algoritmer og at der står kræfter bag, som ønsker an manipulerer os til at tro på en alternativ sandhed, det som vi i den gamle medievirkelighed kaldte løgn.
Du kan se mere her db.dk/FM17 eller følge os SoMeTwitter på #DanmarksBiblioteker og selvfølgelig mig @saintmichels Facebook hos Danmarks Biblioteker  og selvfølgelig mig facebook.com/saintmichels
Men kom selv og tag del i vore debatter
 Læs mere om bibliotekernes aktiviteter på Folkemøde 2017

Læs også Digital dannelse, fællesskab og demokrati – det kommer ikke af sig selv. Danmarks Biblioteker på Folkemødet

torsdag den 15. juni 2017

Hvorfor har jeg altid ret? En aften i det digitale ekkokammer #FMDK #DanmarksBiblioteker

Vi lever i digitale ekkokamre, hedder det sig, hvor vi kun bekræftes i det, vi i forvejen mente. Og algoritmerne sørger for, at vi bare får mere af det, vi selv har bedt om. Så findes der overhovedet en fælles offentlighed? Hvem har ansvaret for at skabe den? Er digitale rum løsningen eller problemet, og hvem skal levere public service?

Det er oplægget når Højskolerne og Danmarks Biblioteker torsdag aften 15. juni kl. 20:00 - 21:00 lægger op til en aften i det digitale ekkokammer, i Højskolernes telt hvor vi debatterer under overskriften "Hvorfor har jeg altid ret?"  med Mette Bock, Kulturminister, LA. Christine Sørensen, Communications and Public Affairs Manager, Google. Esben Elborne, Nordic PR & Communications Manager, VICE. Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening.

Sammen med moderator Mikkel Vinther fra Krogerup Højskole og Digital (Ud)Dannelse.

Se debatten her


Synes brugerne at de bliver manipuleret?
Men oplever folk at de altid har ret på de sociale medier, eller er de i virkeligheden bedre til at gennemskue de sociale mediers algoritmer og deres måde at manipulerer hvad vi får vist?

Danmarks Biblioteksforening har netop fået gennemført en undersøgelse blandt 1.534 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 15 og opefter i maj måned 2017. Den viser at:

Danskerne fornemmer, at reklamer målrettes dem på nettet, men tror ikke i så høj grad at nyheder gør

 • 87% er af det indtryk, at de på nettet modtager målrettede reklamer.
 • I undersøgelsen svarer 95% f.eks. at de har indtryk af, at Google i en vis grad bruger oplysninger om den enkeltes aktiviteter på nettet til at målrette reklamer og andet indhold til netop dem.
 • Det er til gengæld kun 51% som har indtryk af, at de modtager målrettede nyheder på nettet.
  Se mere på db.dk

På den vis ser det altså  til, at borgerne efterhånden har en ret klar opfattelse af, hvordan reklamer benyttes og placeres på nettet. Til gengæld ligger der stadig et stykke oplysningsarbejde forude for at få slået fast, at nyheder også langt hen ad vejen vises afhængigt af ens øvrige ageren på nettet. Big data og algoritmer styrer nemlig rigtig meget af det, vi præsenteres for på nettet.

Undersøgelsen viserogså at.:

 • 71% er bekymret over, at sider som Google og Facebook registrerer og gemmer vores aktivitet på nettet
 • 83% mener der er behov for mere information om, hvordan digitale medier bruger og gemmer vores aktivitet på nettet til at målrette nyheder og reklamer

Her tror jeg at bl.a. bibliotekernes har et stort ansvar for ikke kun at oplyse borgerne om nettets faldgruber, men også bibliotekets rolle som en troværdig kilde til information. Undersøgelsen viser nemlig også, at kun 6% af borgerne ikke stoler på de informationer og den viden, som de modtager på biblioteket.

Troværdighed er et af de helt grundlæggende elementer bag ”Sådan spotter du Fake News” – indsatsen, som Danmarks Biblioteker ruller ud over hele landet i disse måneder. En indsats som også har stor betydning for at punktere de ”bobler” som vi ind i mellem oplever på de sociale medier.

Dette er også baggrunden for at Danmarks Biblioteker har fokus på digitaliseringens betydning for vores demokrati og den folkelige deltagense på årets Folkemøde.
Læs også Mit folkemøde handler om demokratisk samtale, fake news og den der dannelse som forudsætningen for det hele #FMDK

Vi sætter nemlig også spot på Public service, Fake News og fællesskabets dannelsesinstitutioner, når der lørdag den 17. juni fra kl. 11.20 på Allinge Bibliotek indbydes til debat med Kulturminister Mette Bock, Rasmus Nordqvist, kulturordfører i Alternativet, Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør på Mandag Morgen og Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland om netop demokratiets og danskernes brug af troværdig information. Debatten finder sted på Allinge Bibliotek.

Når så meget information på vores skærme i dag er styret af vores aktivitet på nettet, er det nemlig vigtigere end nogensinde, at vi formår at skelne mellem hvad der er sandt og hvad der ikke er. For at kunne forstå og agere i et demokrati, er vi nødt til at kunne skille skidt fra kanel på nettet, og her er bibliotekernes 6-trins Fake News Guide et rigtig godt udgangspunkt for alle, som ind imellem bliver i tvivl som formanden for Danmarks Biblioteksforening Steen B. Andersen udtrykte det i en pressemeddelelse for nylig - (undersøgelsen er lavet af Moos-Bjerre Analyse blandt 1.534 repræsentativt udvalgte danskere i alderen 15 og opefter i maj måned 2017)

Findes Ekkokammeret ?
Ingen tvivl om det er en  vedkommende debat, og der er faktisk flere positioner i forhold til hvor meget bobler styre og hvor meget vi som mediebrugere er lukket inde i ekkokamrer.

Et par eksempler på det er Berlingske som i januar i år skriver Danskerne er trætte af Facebooks ekkokamre
Konkluderer Berlingske ud fra en rapport som professor i kommunikation Kim Schrøder har lavet sammen med professor i journalistik Mark Blach-Ørsten og ph.d.-studerende Rasmus Burkal fra Roskilde Universitets Center for Nyhedsforskning set nærmere på danskernes brug af nyhedsmedier som en del af en årlig international undersøgelse i samarbejde med The Reuters Institute for the Study of Journalism på Oxford Universitet


Er ekkokammeret en illusion 
Et andet eksempel er at ny forskning tyder på, at der ikke er nogen åbenlys årsagssammenhæng mellem brug af sociale medier og politisk polarisering. Det bør få os til at genoverveje, hvad internettets ekkokamre egentlig betyder for den offentlige samtale? I stedet for at give digitale platforme skylden for en verden i opbrud og et demokrati i forandring har vi et ansvar for at være med til at udvikle de redskaber, der skal sikre en ønskværdig demokratisk praksis i fremtiden, som Associate Professor Anders Kristian Munk skriver i Kommunikationsforum

I denne artikel argumenterer han for at slå koldt vand i blodet, før vi giver ekkokamre og filterbobler for stort et ansvar for Trumps valgsejr. Nu viser ny forskning fra Stanford University, at der mere end nogensinde er grund til at forholde sig kritisk nuanceret til teorier om de sociale mediers skadelige konsekvenser for demokratiet.

Det er vigtigt at slå fast, at spørgsmålet hverken drejer sig om, hvorvidt mediernes algoritmer personaliserer den informationsstrøm, vi præsenteres for, eller om vi som brugere på internettet har en tendens til at søge mod fora af ligesindede.

Læs også Digital dannelse, fællesskab og demokrati – det kommer ikke af sig selv. Danmarks Biblioteker på Folkemødet
Vi ved, at filtereffekter forekommer, og vi ved, at mennesker har et kognitivt bias, der får os til at stole på informationer, der bekræfter vores synspunkter. Det betyder rimeligvis, at der har været ekkokamre lige så længe, som der har været menneskelige fællesskaber.

Det, der er sagens kerne, er, hvorvidt de sociale medier har forstærket ekkokamrenes effekter, og om de har gjort det i en sådan grad, at det kan siges at have forværret den offentlige samtale?

Du kan se mere her db.dk/FM17 eller følge os SoMe
Twitter på #DanmarksBiblioteker og selvfølgelig mig @saintmichels 
Facebook hos Danmarks Biblioteker  og selvfølgelig mig facebook.com/saintmichels

Det kan du selv blive klogere på ved at deltage i vores debatter
  Læs mere om bibliotekernes aktiviteter på Folkemøde 2017

mandag den 12. juni 2017

Mit folkemøde handler om demokratisk samtale, fake news og den der dannelse som forudsætningen for det hele #FMDK

Når jeg drager til Folkemøde plejer jeg at med Hal Koch at sige demokrati er en livsform, hvor den demokratiske samtale er forudsætningen. I dagens aktuelle debat om hvad Folkemødet koster, skal jeg måske også understrege at demokrati ikke kommer af sig selv eller er gratis, men at det også kan koste penge på at udvikle den demokratiske dialog. Min erfaring er i øvrigt også, efter at have deltaget i Folkemødet hvert år er, at det ikke er de offentlig finansierede arrangementer, der lægger et ekstravagant niveau, men det er ganske andre kommercielle aktører der presser prisen, så en del folkelige organisationer har vanskeligt ved at være med.

Men det gør ikke Folkemødet idegrundlag irrelevant og behovet for at styrke den demokratiske samtale mindre.

Derfor blev min opmærksomhed også vakt da jeg i Jyllands Posten i dag læste om at den danske teolog og demokrati-tænker Hal Koch mente, at demokrati var lig med samtale mellem mennesker.

"Men hvordan går det i grunden med dén samtale i dagens Danmark? Tja, det er da ikke helt ad helvede til, lyder det fra psykolog og samfundsrevser Svend Brinkmann. »Jeg hører ikke til dem, der ser det hele som en stor forfaldsfortælling, hvor kun de stærke kommer til orde, og det er slut med demokratiet. Vi har en levende og rig tradition i Danmark for demokratisk samtale. Vi kan skrive direkte til statsministeren på Twitter, og i mange tilfælde vil man faktisk få et svar,« siger han og fortsætter:

»Det er jo enestående, og det synes jeg faktisk, han skal have ros for. Donald Trump er modbilledet på det. Han er også meget aktiv på Twitter, men han sender bare noget ud. Han bliver svinet til, og nogle forsvarer ham – men der er ikke nogen egentlig samtale i det. Vi har faktisk samtaler med magthaverne i Danmark, og det skal vi virkelig værdsætte.«

Men det gør vi ikke tilstrækkeligt, mener Svend Brinkmann. Tværtimod har vi – de almindelige
danskere – ifølge ham en tendens til at glemme, hvad demokrati i grunden er. Og ikke mindst, at vi også har en rolle at spille.

»Det er vigtigt at minde os selv om, at demokrati ikke bare er det her formelle system, hvor vi har en repræsentation i et parlament, som vi vælger hvert fjerde år. Demokrati er en livsform. Og som en del af den livsform skal vi lære at samtale med hinanden på demokratisk vis. Det er i kommunikation med hinanden, at demokratiet lever,« siger han til Jyllandsposten

Lidt drillende kan jeg tilføje, at jeg er glad for Brinkmann
selv deltager i Folkemødet i år, frem for at sidde der
hjemme og twitte om hvad han tror der sker. 
Her er jeg helt enig med Brinkmann og det er jo netop det der er fokus på når man lavet et arrangement som Folkemødet. At skabe en anderledes, mere afslappet og mindre iscenesat dialog mellem politikerne, interesseorganisationer og folk, som der efterhånden er mange af på Borholm i folkemødedagene.

Derfor skal vi arbejde hårdt på at udvikle og styrke den demokratiske samtale og her er Folkemødet et element, hvor man kan møde politikerne i lidt mindre stivnede former, end vi gør når de er castet til at være uenige i primetime konflikt underholdning på TV


Læs også Folkemødet er demokratisk samtale #FMDK #Bibzonen

Jeg vil i hvert fald være på Folkemødet og indgå i demokratiske samtaler. Min dialog starter med en aften i det digitale ekkokammer, hvor vi debatterer
Hvorfor har jeg altid ret?

Arrangør:
Højskolerne. Danmarks Biblioteker.
Dag:
15. juni 20:00 - 21:00

Sted:
A1 Højskolernes Folkekøkken - Danchells AnlægBeskrivelse:
Vi lever i digitale ekkokamre, hedder det sig, hvor vi kun bekræftes i det, vi i forvejen mente. Og algoritmerne sørger for, at vi bare får mere af det, vi selv har bedt om. Så findes der overhovedet en fælles offentlighed? Hvem har ansvaret for at skabe den? Er digitale rum løsningen eller problemet, og hvem skal levere public service? 

Deltagere:
Mette Bock, Kulturminister, LA. Christine Sørensen, Communications and Public Affairs Manager, Google. Esben Elborne, Nordic PR & Communications Manager, VICE. Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening. Mikkel Vinther, Lærer og projektleder, Krogerup Højskole og Digital (Ud)Dannelse.

Kan aftenskolerne forny sig på trods af færre skoler og stigende gennemsnitsalder blandt deltagerne?
Arrangør: Idrættens Analyseinstitut 
Dag:
16. juni 14:00 - 15:45
Sted: L13 Pilekroen - Kirkepladsen

Beskrivelse:
Hvor er aftenskolerne på vej hen? Antallet af aftenskoler er faldet drastisk,og deltagernes gennemsnitsalder stiger. Vil aftenskolerne også i fremtiden spille en central rolle i danskernes fritidsliv – og i så fald hvordan? Hvordan kan store oplysningsforbund og mindre aftenskoler forny sig og spille en vigtig rolle i det danske samfund? Hvordan spiller aftenskolerne sammen med frivillighed og lokale dagsordener i kommunerne? Deler aftenskolerne udfordringer med andre folkeoplysende aktører? Indledere: Chefanalytiker Henriette Bjerrum og analytiker Malene Thøgersen Videncenter for Folkeoplysning (vifo.dk)

14.00-15.00: Leif Mikkelsen, MF, kulturordfører (LA) Torben Dreier, skoleleder FO-Byen Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd
15.00-15.45: Michel Steen-Hansen, direktør, Danmarks Biblioteksforening Hanne Lundgreen Nielsen, festival- og eventchef, Folkeuniversitetet Esben Danielsen, direktør, LOA Per Paludan Hansen, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd


Lørdag 17. juni kl. 10:30-11:10
Den der råber lyver - Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder
Chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard har skrevet "Den der råber lyver – Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder" og sætter spot på medieudviklingen i det, nogen kalder ”det postfaktuelle samfund”. Den er udkommet i et samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, som samtidig har lanceret en nem guide til at spotte Fake News. Men som Lea Korsgaard skriver i sin bog er fake news "ikke bare et anliggende for Facebooks algoritmer eller Trumps erklærede krig mod ‘mainstream-medier’. Hvad der er på spil i den nye medievirkelighed, er snarere noget fundamentalt i en meningsfuld tilværelse, nemlig den tillid, som fæstner ethvert menneske i et forpligtende fællesskab."
Hvilke rolle spiller biblioteket i den kontekst, både som indgang til viden og information, men også som klassiske dannelsesinstitution?
Oplev chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard og bibliotekschef I Kolding Pia Friis biblioteksforeningens i samtale med direktør Michel Steen-Hansen.
Vi deler bogen ud efter debatten og Lea signerer.
Deltagere
 • Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland
 • Pia Friis, formand for BCF og bibliotekschef i Kolding
 • Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
”Den der råber lyver - mediebrugernes manual til løgnens tidsalder” se Lea Korsgaard fra Zetlands 7 gode råd til alle os mediebrugere– lyt til hende og til hinanden som en god begyndelse og kom og deltag i debatten på Folkemødet


”Den der råber lyver” er også en bog udgivet bl.a. med støtte fra Danmarks Biblioteksforenings , Frirummet og TrygFonden

Du kan hente bogen digitalt  EPUB-FIL HER
eller komme forbi vores debat og få den i en rigtig fysik bog af Lea. 

 I bibliotekerne bruger vi den som en del af vores indsats om ’Sådan spotter du Fake News’-guide som bibliotekerne har lavet og som også findes som film. Så man vil møde både bog og "sådan spotter du Fake News" elementerne ude på landet biblioteker i den kommende tid. 
Lørdag 17. juni kl. 11:20 - 12:00
Public service, fake news og fællesskabets dannelsesinstitutioner
Vi lever i et online samfund, hvor de væsentligste nyhedskriterier er hastighed og breaking news-overskrifter og hvor de sociale medier er styret af delbarhed og klikpotentiale. Hvilke krav stiller det til civilsamfundets klassiske institutioner såsom folkebiblioteket?  Hvilke krav stiller det til bibliotekariske kompetencer som kildekritik, kulturformidling og dannelse i en stadig mere digital verden? Hvordan udvider vi public service tænkningen til at inddrage den traditionelle folkeoplysning, der skal sikre alle lige mulighed for at være deltagende medborgere.
Debattører
 • Mette Bock, Kirke- og kulturminister i Folketinget
 • Rasmus Nordqvist, kulturordfører i Alternativet
 • Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør på Mandag Morgen
 • Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland
 • Steen B. Andersen, formand i Danmarks Biblioteksforening
Lørdag 17. juni kl. 17:30-18:30
Aktivistisk poetry slam show
Oplev digte, som du aldrig lærte om i skolen. Tekster, der flyder over af humor og skævheder og krop og meget mere, og som tilmed stræber efter at ændre verden (lidt). Kom og nyd politisk performance-poesi med DM-vinder i poetry slam, Peter Dyreborg. Og vil du selv prøve at skrive nogle af de sjove og skæve tekster til showet, så kom med på kreativ skrive-workshop her på biblioteket tidligere på dagen.
Deltagere
 • Peter Dyreborg, Spoken word og poetry slam-performer, Peter Dyreborg & Co.
 • Rasmus Rohde, skuespiller

Digital dannelse, fællesskab og demokrati – det kommer ikke af sig selv. Danmarks Biblioteker på Folkemødet

I samarbejde med Allinge Bibliotek er en række af Danmarks største biblioteks-organisationer gået sammen om at sætte bibliotekernes samfundsrolle og værdi på agendaen på Folkemødet under parolen: Digital dannelse, fællesskab og demokrati – det kommer ikke af sig selv!Formålet er at sætte fokus på biblioteket som en mere aktuel og vigtig institution end nogensinde. Vi har lysten, kompetencerne og viljen til at bidrage med at løfte vigtige samfundsopgaver, som presser sig på i det stadig mere digitaliserede og fragmenterede samfund - nemlig at understøtte (digital) dannelse, de nationale og lokale fællesskaber og sikre demokratiet.

Danmarks Biblioteker repræsenteres på Folkemøde 2017 af Bibliotekschefforeningen, Bibliotekarforbundet, Centralbibliotekerne, Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker.

Du kan se mere her db.dk/FM17 eller følge os SoMeTwitter på #DanmarksBiblioteker og selvfølgelig mig @saintmichels Facebook hos Danmarks Biblioteker  og selvfølgelig mig facebook.com/saintmichels

Jeg deltager også selv i en del andre debatter - dem vil jeg givetvis skrive meget mere om undervejs.
Det hele begynder med en aften i det digitale ekkokammer, hvor vi debatterer 

Hvorfor har jeg altid ret?

Arrangør:
Højskolerne. Danmarks Biblioteker.
Dag:
15. juni 20:00 - 21:00

Sted:
A1 Højskolernes Folkekøkken - Danchells AnlægBeskrivelse:
Vi lever i digitale ekkokamre, hedder det sig, hvor vi kun bekræftes i det, vi i forvejen mente. Og algoritmerne sørger for, at vi bare får mere af det, vi selv har bedt om. Så findes der overhovedet en fælles offentlighed? Hvem har ansvaret for at skabe den? Er digitale rum løsningen eller problemet, og hvem skal levere public service? 

Deltagere:
Mette Bock, Kulturminister, LA. Christine Sørensen, Communications and Public Affairs Manager, Google. Esben Elborne, Nordic PR & Communications Manager, VICE. Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteksforening. Mikkel Vinther, Lærer og projektleder, Krogerup Højskole og Digital (Ud)Dannelse.Programmet for Danmarks biblioteker se således ud:
Fredag 16. juni kl. 15:00 - 16:00
Hvordan sikrer vi borgernes digitale tryghed?
Vi er næsten alle online hele tiden. Den offentlige borgerservice er digital, over halvdelen af befolkningen får deres nyheder fra Facebook, og vi accepterer gang på gang alenlange betingelser, hvor man skal afgive personlige data som modydelse. Når vi færdes på nettet, efterlader vi os spor, som kan udnyttes kommercielt og måske bruges imod os.
Hvem har egentlig ansvaret for befolkningens datasikkerhed og digitale dannelse? Hvordan sikrer vi befolkningens privatliv på nettet? Hvordan uddannes borgerne bedst til at passe på sig selv og deres data. Og hvor står de kommercielle online-tjenester, når det kommer til borgernes privatliv og datasikkerhed?
Debattører
 • Anette Høyrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk
 • Pernille Tranberg, founder, advisor og speaker, Digital Identity
 • Anders Thomsen, Government Affairs Director hos Microsoft
 • Louise Overgaard, innovatør og Coding Pirate, LouiseOvergaard.com
 • Tine Jørgensen, formand i Bibliotekarforbundet, moderator
Lørdag 17. juni kl. 10:30-11:10
Den der råber lyver - Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder
Chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard har skrevet "Den der råber lyver – Mediebrugerens manual til løgnens tidsalder" og sætter spot på medieudviklingen i det, nogen kalder ”det postfaktuelle samfund”. Den er udkommet i et samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, som samtidig har lanceret en nem guide til at spotte Fake News. Men som Lea Korsgaard skriver i sin bog er fake news "ikke bare et anliggende for Facebooks algoritmer eller Trumps erklærede krig mod ‘mainstream-medier’. Hvad der er på spil i den nye medievirkelighed, er snarere noget fundamentalt i en meningsfuld tilværelse, nemlig den tillid, som fæstner ethvert menneske i et forpligtende fællesskab."
Hvilke rolle spiller biblioteket i den kontekst, både som indgang til viden og information, men også som klassiske dannelsesinstitution?
Oplev chefredaktør på Zetland Lea Korsgaard og bibliotekschef I Kolding Pia Friis biblioteksforeningens i samtale med direktør Michel Steen-Hansen.
Vi deler bogen ud efter debatten og Lea signerer.
Deltagere
 • Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland
 • Pia Friis, formand for BCF og bibliotekschef i Kolding
 • Michel Steen-Hansen, direktør i Danmarks Biblioteksforening
Lørdag 17. juni kl. 11:20 - 12:00
Public service, fake news og fællesskabets dannelsesinstitutioner
Vi lever i et online samfund, hvor de væsentligste nyhedskriterier er hastighed og breaking news-overskrifter og hvor de sociale medier er styret af delbarhed og klikpotentiale. Hvilke krav stiller det til civilsamfundets klassiske institutioner såsom folkebiblioteket?  Hvilke krav stiller det til bibliotekariske kompetencer som kildekritik, kulturformidling og dannelse i en stadig mere digital verden? Hvordan udvider vi public service tænkningen til at inddrage den traditionelle folkeoplysning, der skal sikre alle lige mulighed for at være deltagende medborgere.
Debattører
 • Mette Bock, Kirke- og kulturminister 
 • Rasmus Nordqvist, kulturordfører i Alternativet
 • Lisbeth Knudsen, direktør og chefredaktør på Mandag Morgen
 • Lea Korsgaard, chefredaktør på Zetland
 • Steen B. Andersen, formand i Danmarks Biblioteksforening
Lørdag 17. juni kl. 17:30-18:30
Aktivistisk poetry slam show
Oplev digte, som du aldrig lærte om i skolen. Tekster, der flyder over af humor og skævheder og krop og meget mere, og som tilmed stræber efter at ændre verden (lidt). Kom og nyd politisk performance-poesi med DM-vinder i poetry slam, Peter Dyreborg. Og vil du selv prøve at skrive nogle af de sjove og skæve tekster til showet, så kom med på kreativ skrive-workshop her på biblioteket tidligere på dagen.
Deltagere
 • Peter Dyreborg, Spoken word og poetry slam-performer, Peter Dyreborg & Co.
 • Rasmus Rohde, skuespiller

Workshops på væveloftet
Lørdag 17. juni kl. 12:00-12:45
Lørdag 17. juni kl. 15:00-15:45
"Slip skrivelysten fri og sæt dit folkemøde på vers"
Slam bam! Kan dit Folkemøde blive til en sjov, skæv tekst? Vær med til skrive-workshop oppe på biblioteks-loftet med DM-vinder i poetry slam, Peter Dyreborg. Peter fortæller samtidig om aktivistisk litteratur = tekster, der gerne vil ændre verden (lidt), og viser, hvordan fx digte kan bruges politisk. Du kan indlevere dine tekster efter workshoppen, og få Peter til at fremføre dem som performance i sit poetry slam show på biblioteket senere på dagen. Denne workshop afholdes igen kl. 15 samme dag og sted.
Facilitator
 • Peter Dyreborg, Spoken word og poetry slam-performer, Peter Dyreborg & Co
   
Torsdag 15. juni kl. 14.00-15.00
Fredag 16. juni kl. 12.00-13.00
Lørdag 17. juni kl. 17.00-18.00
"Sikker når du klikker"
Arrangeret i samarbejde mellem Forbrugerrådet TÆNK og Bornholms Biblioteker
Koordinatorer
 • Michael Thage Wohlert, TÆNK
 • Jon Madsen fra Bornholms Biblioteker