Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra 2012

Barselsorlov

Manden bag denne blog er på barselsorlov de næste tre måneder, så her vil være lidt stille. Vitus på bogen. En gave fra mor, hvor den næste nyfødte knægt hviler på fars ynglings forfatter.  Den første dag i orloven, tror far stadig, at han skal læse en hel masse, mens Vitus sover og leger. Men jeg blir nok klogere ;-) Jeg er sikkert ikke helt stille så jeg pipper sikkert lidt på: farsbarsel.blogspot.dk/ facebook.com/saintmichels twitter.com/saintmichels

NonUsers - flere kunder i butikken?

I dag skal jeg lave oplæg til en konference, der stiller spørgsmålet om man kan få flere kunder i butikken. Konferencen er lavet på baggrund af en stor fynsk segmenteringsundersøgelse om NonUsers eller som man så poetisk plejer at kalde dem i kulturbranchen ”ikke brugere” Det er en interessant undersøgelse som Moos-Bjerre Analyse har lavet og mit udgangspunkt for dagens oplæg er da også, at vi skal kende vores kunder og deres behov, men vi skal også række ud efter nye grupper og det kan vi kun gøre, hvis vi kender mere til de potentielle brugere. Altså NonUsers. Kun på den måde kan vi skabe fremtidens bibliotek og få flere kunder i butikken. De kunder som vi i et demokratisk samfund kalder borgere og for hvem vi skaber bibliotekerne. Hvis ikke de har brug for biblioteker og vil finansierer dem, så har vi nemlig ikke offentlige biblioteker. Så de skal være i centrum. I bibliotekerne har vi ret mange statistikker på hvad brugerne har gjort når de bruger os og vi har også en

Er der behov for fysiske rum i en digital verden?

Kulturstyrelsen har sammen med Realdania igangsat en proces om at skabe ”MODELPROGRAM FOR FOLKEBIBLIOTEKER - NYT BLIK PÅ BIBLIOTEKETS RUM” . De lancerede deres initiativ på en velbesøgt konference forleden. Prøv at dykke ned i alle de spændende elementer i projektet, som løbende kan følges på dette site  Det er et projekt som Tænketanken Fremtidens Biblioteker samarbejder med, da udformningen af det fysiske rum er en meget væsentlig faktor for fremtidens bibliotek. På vegne af Tænketanken kom jeg med indlæg om de udfordringer kulturinstitutioner står over for, i en stadig mere digitaliseret verden. Du kan se hele mit oplæg på livestream her(åbner i eksterne vindue): Til alle jer der ikke gider se 20 min video, så er mit svar på det indledende spørgsmål JA Jeg glæder mig til at følge udviklingen i Modelprogram for Folkebiblioteker og se hvordan samarbejderne udvikler sig med Tænketanken for fremtidens Biblioteker Du kan se mine PoverPoint her Bibliotekernes udfor

Scenarier, forståelse og politisk engagement

I dag deltog jeg sammen med lederen af Tænketanken Fremtidens Biblioteker Lotte Hviid Dhyrbye i en fantastisk udviklende scenarieleg på Esbjerg Biblioteket. En proces som jeg tror mange kommunale institutioner kunne have gavn af at gennemføre. Processen skaber nemlig forståelse for de konstante omstillings krav institutionen og medarbejderne udsættes for betinget af samfundets udvikling og borgernes ændrede behov. Samtidig havde man i scenarieprocessen indbygget en politisk forståelse for prioriteringer da en del af medarbejderne blev valgt til et "byråd". Det svingede bare for vildt. Mens min departementschef og jeg stod uden for det lukkede bibliotek i to minutter forsøgte 11 mennesker forgæves at forcere den låsede dør. Konceptet var bygget op omkring, at de knapt 100 medarbejdere en hel dag skulle spille KOMMUNEN. De valgte et byråd, som konstituerede sig og valgte en borgmester og en kulturudvalgsformand. Kommunen var døbt Vadehavsby, for at sætte en helt ny scene

Videnspolitik i Vadehavby

Byrådet i Vadehavsby har sat sig for at lave en ny videnspolitik. En vigtig del af den er selvfølgelig bibliotekspolitiken. Byrådet har afsat en dag til at lave et visionsseminar, som skal udmønte sig i at de skal vedtage oplæg til en ny videns- og bibliotekspolitik. Jeg har lovet at hjælpe dem med processen, og skal lægge ud med at lave et indlæg om State of the nation. Du kan se mit oplæg her og senere, vil vi dele resultaterne fra dagen. Vadehavdby state of the nation from Michel Steen-Hansen Konceptet for dagen er skabt i Vadehavsby og det bliver spændende at udfolde. Vadehavsby Kommunebibliotek 9.00            Alle kommunens borgere samles i rådhushallen  §   Hver afdeling/lokalbibliotek har valgt en repræsentant, der indtræder i Byrådet. §   De øvrige borgere fordeles i målgrupper  ·          Ældre ·          Unge ·          Udsatte unge (herunder indvandrerdrenge) ·          Familier ·          Voksne ·          Studerende ·          ?

Hvad skal vi kunne, når vi møder borgerne?

I dag afholder vi workshop for inviterede biblioteks- og borgerservicechefer. Det er kulminationen på et projekt vi har kaldt DIGITALT MEDBORGERSKAB, hvis primære formål er at afklare hvilke kompetencebehov personalet i de borgerrettede funktioner har og hvordan vi laver et efteruddannelsesforløb der matcher det.   Du kan finde alle oplæg fra workshopen om digitalt medborgerskab på SDU i Kolding her: Workshop om digitalt medborgerskab - Danmarks Biblioteksforening db.dk Danmarks Biblioteksforening koordinerer projektet med arbejdstitlen ”Digitalt medborgerskab”. Konsortiet bag  Konsortiet bag projektet har gennem de sidste to år afdækket mulighederne for at udvikle et kompetenceudviklingsforløb for biblioteks- og borgerservicemedarbejdere, som skal tage højde for de ændringer og udviklinger, der sker med hele borgerbetjeningen, kombineret med elementerne fra ”den venlige betjening”, som har rødder i folkeoplysningstraditionen. Projektet har været lidt længere u

ÅBEN høring om bogmarkedets situation

Folketingets Kulturudvalg afholder en ÅBEN høring om bogmarkedets situation på Christiansborg 7. nov. hvor jeg bl.a. skal komme med oplæg.  Formålet med høringen er at få belyst, hvad det er for nogle udfordringer og problemstillinger som præger bogmarkedet i disse år og bud på mulige løsninger set med forskellige interessenters øjne.  Du kan følge debatten live på Folketingets tv-kanal (mit indlæg kan høres 9.31 inde i klippet)  Mit udgangspunkt er den FÆLLES INTERESSE •Forfatter •Forlag •Forhandler •Folkebiblioteker •Formidler •Folket •Folkestyre For bogen..... også når den bliver digital. Høring om bogmarkedet situation uddeling from Michel Steen-Hansen Kulturpolitisk har der i Danmark altid været fokus på, at borgerne skal have adgang til bøger, fordi det udvikler vidensamfundet, og er et grundlag for demokratiet. Det ændrer sig ikke ved at bøgerne digitaliseres! For 60 år siden havde forlæggere, forfattere og biblioteker den samme diskussion, nemli

Nyt blik på bibliotekets rum

I dag afholder kulturstyrelsen workshop, hvor jeg skal have et indlæg om udfordringer for fremtidens biblioteker, set fra T ænketanken Fremtidens Biblioteke r. Kulturstyrelsen har igangsat en proces om at skabe ”MODELPROGRAM FOR FOLKEBIBLIOTEKER - NYT BLIK PÅ BIBLIOTEKETS RUM”. Det er et projekt som Tænketanken Fremtidens Biblioteker samarbejder med, da udformningen af det fysiske rum er en meget væsentlig faktor for Fremtidens Bibliotek. Tænketanken Fremtidens Biblioteker fokus er derfor i første omgang ikke rettet mod det fysiske rum, men om Services/tilbud, Brugerne og den Fri og lige adgang til viden & information på Folkebiblioteket, Skolebiblioteket, samt Fag- og forskningsbiblioteket. Du kan se mine PoverPoint her Bibliotekernes udfordringer set fra tænketank fremtidens biblioteker from Michel Steen-Hansen En af mine pointer er at den opvoksende generation har den holdning, at findes det ikke på nettet, så findes det ikke. I den kontekst findes denne konf

Er en sammenlægning af biblioteker og boghandler en god ide?

Sjovt som journalistisk fokus kan skabe fortællinger. I dag har Kristeligt Dagblad skabt en overskrift om at " Biblioteker vil slå sig sammen med boghandlere " en overskrift som er citeret i mange online medier. Det pudsige er, at det der bliver udtrykt i artiklen  fra biblioteksforeningen ikke helt er det der fremgår af overskrivten: (Efter jeg har skrevet ovenstående skal jeg gøre opmærksom på at Kristeligt Dagblad har ændret deres overskrift til "Biblioteker indbyder boghandlere til samarbejde" Så respekt til KD for hurtig og etisk optræden) ”Jeg vil hermed gerne opfordre boghandlerne til at tage initiativet til et møde, hvor vi kan diskutere mulighederne i en alliance,” siger formand for Danmarks Biblioteksforening Vagn Ytte Larsen. ”Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vi ikke har gjort det for længst, idéen er jo helt oplagt, og den er velkendt i særligt USA. Mange af dem, der låner bøger, vil gerne eje dem efterfølgende. Der er også et stort marked i alle dem

Forlagene er trængt af mange tendenser i tiden

Forlagene er trængt af mange tendenser i tiden som f.eks. selvudgivelser, hvor digitaliseringen betyder, at forfattere nemmere selv kan udgive egne bøger, som sker samtidig med (eller på grund af) at der er ved at udvikle sig et helt nyt marked for e-bøger. I august havde The New York Times fire bøger på bestsellerlisten, som forfatterne selv havde udgivet. Saxo Publish er det nyeste initiativ herhjemme. Tidligere har Books on Demand og Forlaget Underskoven tilbudt lignende ydelser. I Danmark er der flere af de store forlag, der tilsyneladende valgt strudse metoden,  jeg håber ikke det er fordi de tror internettet og e-bogen er en døgnflue. Læs også Usikker fremtid for E-bogen i Danmark Jeg håber at forlagene vil erkende de nye tider i en mere digital verden og være åbne for nye forretningsmodeller f.eks. sammen med bibliotekerne, alt sammen til gavn for læserne. Jeg kan frygte at den manglende erkendelse fra forlagene på at nye tider kræver nye tanker, har ført til at flere

Den nordiske model?

Den nordiske model bliver ofte fremhævet som en unik måde at indrette et moderne velfærdssamfund på. Vi taler om nyt nordisk køkken, ny nordisk skole og på kulturfronten taler vi om fælles modeller. Uden tvivl har vi nogle spændende fællestræk i de nordiske lande, hvor vi tænker velfærd i bredden og forsøger at styrke udviklingen ved at skabe tillidskultur og sikre en vis lighed og et finmasket socialt sikkerhedsnet. Der kan man vel tale om fælles KULTUR LÆS også  E-bogsmodeller i Norden Der er mange bud på hvilke træk der er fælles i norden og hvilke styrker og svagheder der er. Jeg har lige oplevet et af de mere spændende bud på Louisiana kunstmuseums udstilling NEW NORDIC Det er en udstilling om arkitektur, men arkitektur er jo egentlig en spejling af hele vores kultur. Ved indgangen til udstillingen mødes man af spørgsmålet: Hvad er nordisk for dig? New Nordic fokuserer i tre hovedtemaer – det stedsbestemte, fællesskabet og det offentlige rum – på områder, h

eReolen og forretningsmodellen i norden

I sidste uge holdt de nordiske bibliotekesforeninger workshop i Stockholm om e-bøgen og de forskellige forretningsmodeller der findes for at giver borgerne adgang til e-bøger. Det kom meget til at handle om den danske eReolen og forretningsmodellen bag. Det skete i en positiv og optimistisk ånd, hvor eReolen fra Danmark blev fremhævet som en helt unik og fantastisk model for deling. Det var før forhandlingerne om eReolen brød sammen og de to store danske forlag meddelte at de ikke længere ville stille deres bøger til rådighed for borgerne via bibliotekerne. Læs også  Derfor burde forlagene omfavne eReolen Vores mål med det nordiske møde var gensidigt at inspirere hinanden til at skabe endnu bedre mulighed for at bibliotekerne kan skabe vidensVÆKST. Foto fra udstilling på kunstmuseet Louisiana om Nordisk Arkitektur Derfor er vi virkelig ærgerlige over at forlagene ikke vil være med til at skabe gode løsninger for at give borgerne adgang til e-bøgerne via bibliotekerne. P

E-bogsmodeller i Norden

I denne uge mødes de nordiske bibliotekesforeninger i  Stockholm . Vi har temasat e-bøgen og de forskellige forretningsmodeller der findes i de nordiske lande, for at giver borgerne adgang til e-bøger. Vi håber gensidigt at inspirerer hinanden til at skabe endnu bedre mulighed for at bibliotekerne kan skabe vidensVÆKST. Læs også Frugtbar dialog om digitale løsninger I Danmarks har vi tradition for at finde konstruktive forhandlingsløsninger mellem bibliotekerne og leverandører uanset om det handler om fysiske eller digitale materialer. Således har vi f.eks. siden 1. november sidste år haft en af de mest velfungerende e-bogsmodeller i verden, hvor bibliotekerne via eReolen.dk giver borgerne adgang til et væld af ebøger. Den model er netop nu til forhandling mellem forlagene og bibliotekerne, og vi håber at man når frem til en løsning inden forsøgsordningen udløber 1. November. Fra Danmarks Biblioteksforening vil vi på det fællesnordiske møde fremhæve netop denne løsnin