søndag den 30. juni 2019

Skal regeringens “operation tillid” lykkedes kræver det fokus på kulturens betydning

Operation tillid - Her er den nye regerings mest oversete projekt, skriver Politikens chefredaktør i dag uden at nævne, at et af de væsentligste elementer i at genskabe den tillig bygges af kultur, hvor bibliotekerne er en væsentlig spiller som menneskers indgang til det tillidsskabende fællesskab.

Christian Jensen sætter fingeren på et centralt punkt i regeringens forståelsespapir, når han skriver “Det står til allersidst, og det står ikke lysende klart. Men i det 18 sider lange regeringsdokument anes omridset af et vidtrækkende politisk projekt, der tager afsæt i den usynlige skrift, den danske samfundskontrakt er skrevet med: tillid.

Fra flere positioner og vinkler kredser Mette Frederiksen og hendes tre støttepartier om svigtende samfundsansvar, svækket sammenhængskraft og en tillid, der er slået skår i.

Den tillid, som generationer før os har lagt ud som bærende brædder under alt det, der gør dette land til et demokratisk mønsterbrug i nogenlunde harmoni med sig selv. Tillid til politikere, tillid til erhvervsliv, tillid til centraladministrationen, tillid til medierne, tillid til hinanden.

»Det underminerer den samfundskontrakt, vi har med hinanden, og det er alvorligt«, hedder det.

Det er stærke ord, men partierne bag den nye regering ser helt rigtigt. Vi kender alle rædselskabinettet af aktuelle skandaler: udbytteskat, hvidvask, ublu direktørbonusser, techgiganters skattevægring, og senest har det vist sig, at vi ikke engang nødvendigvis kan have tillid til politiets efterforskning og dermed domstolenes afgørelser.”

“Derfor ser den nye regering rigtigt, når den ser et behov for en national tillidsplan, som ifølge regeringsnotatet skal realiseres gennem et »forpligtende samarbejde mellem politikere, medier, erhvervsliv, samfundsbærende institutioner og civilsamfund«.

Hvad det mere præcist handler om, står hen i det uvisse. Men at regeringen og dets støttepartier sætter fingeren på et ømt punkt, der kræver akut politisk massage, er hævet over tvivl.

Intet vil kunne omstyrte det danske samfund mere end befolkningens tab af tillid til samfundets bærende institutioner. Omvendt ved vi, at åbenhed er forudsætning for tillid. Et første velvalgt skridt ville derfor være et hurtigt opgør med den offentlighedslov, der skaber mørke og myter.

Hvis det lykkes at konkretisere projektet, kan ’Operation tillid’ meget vel blive et af Mette Frederiksen-regeringens vigtigste bidrag til et fremtidigt Danmark i balance med sig selv og hinanden.” slutter chefredaktøren af.

Men efter min opfattelse lykkes det nok kun, hvis den nye regering får forståelse for at den kultur som ikke er nævnt i det såkaldte forståelsespapir, skal op på den politiske dagsorden, hvis vi skal have styrket sammenhængskraft og tillidskultur. 

tirsdag den 25. juni 2019

Vi skal inspirere hinanden til at læse

INDLAND


Skal bibliotekerne spille en samfundsrolle, som handler om mere end at udlåne bøger? er spørgsmålet som Tidsskriftet Bogmarkedet i denne uge stiller skarpt på i interview med mig.
 

Danmarks Biblioteksforening har deltaget i Folkemødet på Bornholm hver eneste år siden starten. Hvad er formålet med at deltage her?
”Det særlige ved Folkemødet er, at folket mødes. Det kan godt være, at nogen siger, eliten møder folket, og nogen kommer for at se giraffen på scenen, men når det var så mange mennesker, som der var i år, betyder det, at man taler sammen på en anden måde. Og det er det gode ved Folkemødet.
Danmarks Biblioteksforening afholdt debatter flere forskellige steder i år, blandt andet på Den Sociale Scene sammen med andre aktører. Det skabte en form for rummelighed.
Vi deltager sammen med Bibliotekschefforeningen og Bibliotekarforbundet. Sammen optræder vi som Danmarks Biblioteker. Vi vil vise, hvad biblioteket kan være i 2019.
I år havde vi tre debatspor under fællesoverskriften ‘Slap nu af!!! med al den kultur’ – slap nu af med al den læsning og kultur for børn, slap nu af. Den røde tråd var at adressere den udfordring, vi står med i et stadig mere digitaliseret samfund.
LÆS OGSÅ & SE HELE DEBATTEN: Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges! Debat på Folkemødet #FMdk
Vi lever i en opmærksomhedsøkonomi, hvor vi bliver bombarderet fra mange sider med underholdningstilbud – Netflix, YouTube, alle de kulturelle tilbud og så videre.
Hvor giver alt dette rum til fordybelse og refleksion? Hvor bliver læsningen og litteraturen af? Og udfordrer dette sansebombardement særligt børn og unge til ikke at læse så meget af lyst?”
Panelsamtale med (v-h) Birgitte Boesen, Henrik Lehmann Andersen, Mogens Jensen, Pia Henriette Friis og Laust Johan Westtoft. Ordstyrer Michel Steen-Hansen er yderst til venstre. Debatten kan ses på bloggen Biblioteksdebat. Foto: Niels Offenberg © Danmarks Biblioteksforening. 
Sammenligner man med ‘Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed’ (2008), hvor bibliotekerne fremstår som materialelagre uden udadvendt funktion, er kontrasten til det, du fortæller, slående.
Hvorfor påtager I jer denne aktivistiske samfundsrolle?
”Folkebiblioteket er skabt for at give folk en mulighed i at deltage i samfundet, så det er bibliotekerne forpligtet til på mange planer. Lige nu har vi særligt fokus på, at der er en udvikling i den almene læsning, som vi er bekymrede for. Jeg synes personligt, at biblioteket skal udvikle sig sammen med resten af samfundet, så vi kan løse udfordringerne.
I den opmærksomhedsøkonomi, vi lever i, skal vi være opsøgende, når vi mener, at bibliotekerne som institution har noget at byde på. Og det har vi i forhold til at få flere til at læse.
Det er vigtigt at sikre evnen til at læse og læse indenad. Det kræver fordybelse, og det er noget af det, litteraturen kan være med til at give os.  
Vi er til tider meget aktivistiske, når vi påpeger, at det vil have negative konsekvenser for vores samfund, hvis især de unge langsomt mister evnen til at læse en længere tekst.
Når vi rækker ud, kræver det, at vi har mere end bøger på reolerne – det er for så vidt en tendens, man også ser i bogbranchen, hvor mange gentænker deres indsats. For eksempel når Gyldendal begynder at sælge brugt tøj, eller når boghandlere omdøber sig til litteraturhuse og laver en café i butikken.
Jeg er for så vidt ligeglad med, om folk låner eller køber bogen. Det, det handler om, er, at litteraturen er tilgængelig. Derfor samarbejder bibliotekerne ofre med folkeskoler og daginstitutioner.
I Odense har man lavet 88 såkaldte kængurubiblioteker i børnehaver, hvor man opfordrer forældrene til at læse sammen med deres børn:
Forældrene får at vide, hvilke bøger børnene har læst i, og så kan de låne bogen med hjem og læse den færdig. Hvis forældrene ikke har tid til at komme forbi biblioteket, ved man i hvert fald, hvor man kan få fat på dem to gange om dagen.”

Skal læsning i højere grad præsenteres som en social aktivitet i stedet for en strengt individuel proces?
”Ja, helt bestemt. Vi ved fra undersøgelsen ‘Børns læsevaner 2017’, hvor 9.000 børn svarede, at kammerater er den allerstørste inspirationskilde, når børnene finder læsestof. Det er  vigtigt, at vi får de snakke aktiveret. Den næststørste inspirationskilde er film, og den tredjestørste er mor.
Derfor skal vi ind i nogle andre dialoger, end vi plejer at deltage i. Vi skal tænke nyt. Vi skal være bedre til at inspirere hinanden. Vi skal skabe en læsekultur, der er præget af lyst.
Danmarks Biblioteker går forrest i skabelsen af en overordnet national læsestrategi, hvor vi p.t. har ti parter med – skoleelever, forlag, forfattere, pædagoger, PLC’er med mere. I alt har vi haft over 100 parter inde over processen. Vi er klar med et udspil til en National Læsestrategi, som præsenteres på en høring på Christiansborg den 11. september.
Vi skal få flere til at læse. Børnene i undersøgelsen forbinder læsning med skole og pligt, og det skal de ikke! Det skal være fedt at læse, det skal give dem noget rent personligt.
Og vi ved, at de unge bliver dygtigere i skolen, hvis de læser mere. Vi får et bedre samfund, hvis vi får flere til at læse af lyst. Tingene hænger sammen.”     

Forsidefoto: Poetry slam med Eva Wille Bach fra Brønderslev Forfatterskole som indledning til panelsamtalen om læsning. Foto: Niels Offenberg © Danmarks Biblioteksforening.

tirsdag den 18. juni 2019

Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges! Debat på Folkemødet #FMdk


Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges. Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – mod 43 procent internationalt. Og de danske skoleelever læser dårligere i dag end i 2011.

Det er gået den forkerte vej i mange år. En af grundende er, at litteratur i dag er i skarp konkurrence med den nyeste serie på Netflix, tidsrøvende mobilspil og populære influencervideoer på YouTube.

Udviklingen er hverken sensationel eller ny – men det gør den ikke mindre vigtig. Vi står tilbage med et fattigere samfund, hvis læsning bliver en parentes i vores kultur. Læsning styrker den personlige identitetsdannelse. Stimulerer den kritiske sans. Skærper evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden – udover selvfølgelig at træne den basale evne til at læse og skrive.

Det er baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening har igangsat arbejdet med at skabe en National Læsestrategi, og det vil i dag også danne udgangspunkt for en debat på Folkemødet.

På folkemødet havde vi lavet tre debatter om at skabe rum og ro til fordybelse, hvor et af de helt centrale redskaber er læsning. De så sådan ud.


Slap nu af!!! med al den kultur 
Lørdag den 15. juni  10:30 - 11:15
Danmarks Biblioteker A28 - Den Sociale Scene A - Danchells Anlæg
Børn og unge har brug for fordybelse! Er det en samfundsopgave og hvilken rolle spiller fondene? Hvordan skaber vi et godt liv for børn og unge, når det ikke kun handler om flere I-pads og at ta’ sig godt ud på de sociale medier? Et godt liv er også rum og mulighed for at fordybe sig i bøger og fortællinger. Men er det en reel samfundsopgave eller noget som den enkelte selv må stå for? Og hvordan skaber vi mulighederne, så alle kan være med.? Fondene i Danmark gør langt mere end blot at uddele midler på det almennyttige område. De udpeger nye specifikke indsatsområder og er dermed til at sætte dagsordenen. Det har betydning for kulturens institutioner og udviklingsretninger. Men hvad er på spil, hvordan arbejder fonde og kulturinstitutioner sammen om rammerne for det gode liv gennem hverdagskulturen? Og hvordan sikrer vi, at også udsatte børn og unge kommer med ind i ligningen om et godt liv, hvor der er rum til ro, fordybelse og fællesskaber.
Se med her, hvor vi starter med at udfordre med litteratur i en ny form, nemlig poetry slam af Eva Wille Bach, som til daglig går i 8 klasse, men også går på Brønderslev forfatterskole, som er et projekt startet af Brønderslv Bibliotek. Se selv med....

Deltagere
Mogens Jensen (S) Mf. kulturordfører Birgitte Boesen, Forfatter og rådgiver, büroCHP 
Laust Westtoft, Sekretariatschef, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud  
Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Nordea-fonden 
Pia Henriette Friis, Bibliotekschef og formand, Kolding Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen   

Moderator 
Michel Steen-Hansen, Direktør Danmarks Biblioteksforening  Slap nu af!! med al den med al den læsning og kultur til børn
Fredag den 14. juni  10:30 - 11:15


Vores børn lever i en strøm af indtryk, og behovet for at slappe af stiger.
Hvad kan kulturen gøre? Hvordan får vi dem til at vælge læsning som alternativ?

Det havde Danmarks Biblioteker debat om på Folkemødet 2019 - I kan se hele debatten herVores børn bliver bombarderet med information og kommunikation i en konstant strøm af indtryk. Behovet for at slappe af og koble fra bliver større. Selv skoleelever har mindfulness på skemaet. Vi bør på mange forskellige måder sikre mulighederne for og rum til ro og koncentration, sådan at alle børn oplever tilfredsstillelsen ved for alvor at fordybe sig i noget og måske endda glemme sig selv. Både nu og i fremtiden. Men hvor finder vi disse rum? Er det i kulturen og kunsten - i litteraturen, i musikken, i billedkunsten? Hvad består rummene i og af? Og hvordan bliver kulturen til et need- to-have og ikke bare nice-to-have i vores børns liv?

Slap nu af!! med al den læsning og litteratur 
Fredag den 14. juni  16:30 - 17:30

Læsning er al lærings moder og en unik kilde til oplevelser. Men børn læser mindre. Hvad gør vi?Vores forhold til læsning, ro og fordybelse har ændret sig. Børn og unge læser mindre i deres fritid end tidligere. Mange har udfordringer med dybdelæsning og fordybelse. Vores samfund er præget af uendelige forstyrrelser på arbejdet, hjemme og på de sociale medier. Der skal derfor skabes rum, sprækker og tid til ro, fordybelse og ikke mindst lyst til læsning i hverdagen. Læsning er alt lærings moder, siger man, og i det nyeste folkeskoleforlig er der afsat flere midler til en læseindsats. Men en af udfordringerne med børns dalende læselyst er, at de mest af alt forbinder læsning med skolen. I denne debat vil vi undersøge, hvem der tager têten, hvordan litteraturen kan spille en rolle i de unges liv og hvordan vi skal gå til opgaven med at stimulere børns egen lyst til at læse. Kulturkritiker Katherine Diez sætter rammen ved at fortælle om manglen på litterær dannelse i de unges liv og udfordrer derefter panelet af fagfolk og politikere.

Deltagere 
Marianne Jelved (R) kulturordfører.
Peter Heller Lützem, Special Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
Steen Bording Andersen, Kulturudvalgsformand Aarhus (S) og formand Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening
Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet
Niels Lykke Lynnerup, HB og undervisningsudvalg i Danmarks Lærerforening

Moderator Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder


Og vi laver endnu flere debatter om fordybelse og læsning. Se mere om alle arrangementer af
 Danmarks Biblioteker på Folkemøde 2019

Slap nu af! med al den kultur og fordybelse til børn #fmdk

Vores børn lever i en strøm af indtryk, og behovet for at slappe af stiger.
Hvad kan kulturen gøre? Hvordan får vi dem til at vælge læsning som alternativ?

Det havde Danmarks Biblioteker debat om på Folkemødet 2019 - I kan se hele debatten her


Vores børn bliver bombarderet med information og kommunikation i en konstant strøm af indtryk. Behovet for at slappe af og koble fra bliver større. Selv skoleelever har mindfulness på skemaet. Vi bør på mange forskellige måder sikre mulighederne for og rum til ro og koncentration, sådan at alle børn oplever tilfredsstillelsen ved for alvor at fordybe sig i noget og måske endda glemme sig selv. Både nu og i fremtiden. Men hvor finder vi disse rum? Er det i kulturen og kunsten - i litteraturen, i musikken, i billedkunsten? Hvad består rummene i og af? Og hvordan bliver kulturen til et need- to-have og ikke bare nice-to-have i vores børns liv?

Deltagere 
Michael Egelund, Formand, Storkøbenhavn, BUPL 
Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet 
Imran Rashid, Speciallæge, forfatter, foredragsholder, Sund Digital 
Anne Mette Thorhauge, Lektor og Formand for Medierådet, KU/Medierådet 
Sophie Fuglesang, Projektleder, Køge Bibliotekerne/Billedstrøm  

Moderator 

Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder Børn og unge har brug for fordybelse! Hvordan sikrer vi det? Hvilken rolle spiller læsning? #FMDK

Børn og unge har brug for fordybelse!
Er det en samfundsopgave og hvilken rolle spiller fondene? 

Sådan spurgte Danmarks Biblioteker på Folkemødet, du kan se en masse svar på spørgsmålene i denne debat.
Hvordan skaber vi et godt liv for børn og unge, når det ikke kun handler om flere I-pads og at ta’ sig godt ud på de sociale medier? Et godt liv er også rum og mulighed for at fordybe sig i bøger og fortællinger. Men er det en reel samfundsopgave eller noget som den enkelte selv må stå for? Og hvordan skaber vi mulighederne, så alle kan være med.? Fondene i Danmark gør langt mere end blot at uddele midler på det almennyttige område. De udpeger nye specifikke indsatsområder og er dermed til at sætte dagsordenen. Det har betydning for kulturens institutioner og udviklingsretninger. Men hvad er på spil, hvordan arbejder fonde og kulturinstitutioner sammen om rammerne for det gode liv gennem hverdagskulturen? Og hvordan sikrer vi, at også udsatte børn og unge kommer med ind i ligningen om et godt liv, hvor der er rum til ro, fordybelse og fællesskaber.
Deltagere
Mogens Jensen (S) 
Mf. kulturordfører Birgitte Boesen, Forfatter og rådgiver, 
büroCHP 

Laust Westtoft, Sekretariatschef, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud  
Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Nordea-fonden 
Pia Henriette Friis, Bibliotekschef og formand, Kolding Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen   

Moderator 
Michel Steen-Hansen, Direktør Danmarks Biblioteksforening

fredag den 14. juni 2019

At udvikle nu debatform om byplanlægning med litteraturskrevet til lejligheden #FMdk

#DenSocialeScene på Folkemødet har vi leget med debatformen.

Vi har sat en debat op om "Alrum, Byrum, Havnerum" og hvordan vi udvikler vores byer, men for at bryde formen og debatørernes vante former, udgiver vi samtidig et litterært værk af Victor Boy Lindholm. Han laver så også interventioner i debatten ved at læse op af sin lidt dystopiske tekst.

Litteratur giver nemlig perspektiv og nye vinkler, så debatten får helt andre dimissionen.

Hvor var du da isen/smeltede? startede forfatteren med at spørge som et billede på byen, efter klimakrisen.

Fik panelet til at ændre syn på de præfabrikerede spørgsmål som:
Hvad er værdiskabelse? Hvordan skaber vi udvikling og vækst med omtanke for social inklusion og fællesskaber?

Om det virker kan du selv bedømme.
Du kan se første del af debatten her:Og hele debatten her:
Deltagere
Natalie Mossin, Institutleder, IBT, KADK og Co-chair UIA commision on Sustainable Development, Institut for Bygningskunst og Teknologi, KADK
Per Schulze, Udviklingschef, By&Havn
Steen Bording Andersen, Kulturudvalgsformand Aarhus (S) og formand Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening
Mette Mogensen, Projektudviklingschef, Domea
Mia Manghezi, projektudviklingsdirektør, PensionDanmark

torsdag den 13. juni 2019

Folkemødet er så overbefolket af folk, at der næsten ikke er plads til flere folk og det er da folkeligt


Folkemødet er efterhånden så overbefolket af folk, at der næsten ikke er plads til flere folk, hvilket vel egentlig er et udtryk for folkelighed. Alligevel oplever jeg ofte folk, der ikke har været på Folkemødet, der udtrykker, at de synes der mere elite end folk. Udfordringen er derfor hvordan man inkluderer der der ikke er med og  favner endnu bredere, samtidig med man skaber plads til både begejstring og flere folk.

Det skiver jeg om i Kulturmonitor i dag.


Jeg tror Folkemødet har ramt en tendens i tiden, hvor folk vil møde folk, snakke med folk, se folk og opleve alt det der sker, når folk er sammen. En oplevelse man også kan få, når man deltager i landets mange festivaller, hvor det ikke kun er musikken der fylder, men også debatter og samtaler, som på moderne dansk kaldes talks, hvor folk deltager i kvalificerede snakke. Kulturen har i den grad indoptaget debatten og eksperimenterer med at udfolde formerne for demokratisk samtale, som modvægt til den medieskabte konfliktunderholding vi oplever i primetime TV eller i den nys overståede valgkamp.

Folkemødedebat 2018 med kulturminister Mette Bock. I år har Danmarks Biblioteker
for første gang ikke den siddende kulturminister med på scenen,
men både en tidligere og måske den kommende.  
Man kan kalde det fællesskab!
Samme tendens oplever vi på folkebibliotekerne, og ikke kun til enkeltestående events, men hver dag på landets 350 biblioteker. Her oplever vi også folk søge fællesskabet med kulturen som ramme, og som modvægt til alle de digitale formidlingsformer. Her søger folk sammen for at opleve og snakke sammen. Selvom folk låner færre fysiske bøger, men til gengæld henter digitale lyd- og e-bøger, så kommer der stadig flere besøgende på bibliotekerne. Både for at mødes i rummet, deltage i de mange arrangementer eller selv skabe fælles aktiviteter. 
Alt det som på tre dages Folkemøde er sat i system, og hvor der også stadig kommer flere deltagere. Alligevel oplever jeg stadig folk, som siger at folket er fraværende. Men den holder altså ikke, der er nemlig rigtig mange helt almindelige folk som bare er interesseret i at vide lidt mere og som ønsker at indgå i samtalen. Også sådan én som mig, der godt nok er på arbejde som debattør og arrangør, men i langt størstedelen af tiden på Folkemødet, er jeg jo også bare en af folket som går rundt og deltager i de andres samtaler, ligesom alle de andre tusinder, som er på Bornholm.
Man kan kalde det demokrati!
Hvis der skal lidt malurt i bægeret og der skal der jo tit for at holde smagsbalancen, så kan jeg være rigtig ked, at at så mange fra kultursektoren vælger ikke at deltage særligt aktivt på Folkemødet, fordi de vælger at prioritere deres få ressourcer på Kulturmødet på Mors. Tidligere har vi fra kultursektoren haft flere scener, hvor vi satte fokus på kulturens rammevilkår blandet med en masse oplevelser. De kulturelle oplevelser er der stadig flere af på Folkemødet, mens der er betydelig færre debatter om kulturens rammer.

Fra bibliotekerne deltager vi både på Kulturmødet og Folkemødet. Jeg synes det er fantastisk at gå i dybden med de kulturelle debatter med de andre kulturaktører på Kulturmødet, men i bibliotekerne prioriterer vi stadig Folkemødet rigtig højt, da der her er mulighed for at diskutere kulturens rammevilkår med andre politikområder. På Folkemødet kan man f.eks. være i dialog med Dansk Industri og pludselig opnå en fælles forståelse af kulturens betydning for vækst. Det kræver jo at man er tilstede og indgår i dialogen med folk fra andre sektorer. De brydninger kommer ikke hvis kulturen ikke byder ind eller isolerer sig selv på sine egne øer. Der er brug for både de mere interne debatter og de brede med andre interessenter, så fra mig skal lyde en opfordring til alle kulturfolkene om at skabe flere debatter om kultur på Folkemødet.


LÆS OGSÅ Mit folkemøde handler om demokratisk samtale, fake news og den der dannelse som forudsætningen for det hele #FMDK

Jeg skal selv deltage en en række forskellige debatter om FN's verdensmål og UNESCO's lærende byer, Fake News, læsning og kulturpolitik

Jeg åbner mit Folkemøde med

Kulturen som kampplads i det 21. århundrede
Torsdag den 13. juni kl.13:00 - 13:45 C6 - Radikale Venstre C - Cirkuspladsen

Eventbeskrivelse

Public service medierne, højskolen, foreningslivet og kulturoplevelsen er grundstenene i vores demokratiske nationale identitet. Vi forstår os selv og hinanden gennem god kunst, kultur, frivilligt foreningsarbejde og den gode samtale. Men kulturen er blevet en kampplads, hvor nationalkonservative kræfter indtil videre har vundet slaget, fordi man på venstrefløjen har taget kulturpolitikken for givet og ladet den sande til. Men sådan behøver det ikke være! 

I denne debat vil vi diskutere en ny retning for en ny, opdateret, progressiv kulturpolitik anno 2019.
Medvirkende
Louise Alenius Boserup som bl.a. er komponist m.m.
Kathrine Olldag, Medlem af Folketinget for Radikale Venstre
Michel Steen-Hansen, Direktør i Danmarks Biblioteksforening
Fake News og Folkeoplysning – hvem kontroller informationer?

Fredag den 14. juni 17:50 - 18:50 C8 - Dansk Folkeoplysnings Samråd C - Cirkuspladsen

Hvem har styr på Fake News - har Folkeoplysningen det - eller risikerer den selv at sprede Fake News

Eventbeskrivelse
Hvem har egentlig styr på Folkeoplysningen og hvad den formidler til befolkningen. Hvordan sikres en god folkeoplysning, der både giver rammen for en bred debat og som samtidigt ikke spreder falske nyheder. Hvordan sikrer vi en bred debat, hvor alle kan komme til orde?

Deltagere

Per Paludan Hansen, Formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk Folkeoplysnings Samrås
Michel Steen-Hansen, Direktør, Danmarks Biblioteker
Lars Bangert Struwe, Generalsekretær, Atlantsammenslutningen

Kan en by lære? Alle unge i Sønderborg bliver grønne agenter


Lørdag den 15. juni kl. 15.00-15.55 Energibyerne B8 - Nordlandspladsen


FNs verdensmål er omdrejningspunktet for et ambitiøst og langsigtet arbejde på Als

Eventbeskrivelse
Sønderborg er den eneste danske UNESCO Learning City. Med udgangspunkt i FNs verdensmål arbejder byen med viden og læring som drivkraft for den grønne omstilling. I første omgang gælder det alle unge. Hør om erfaringerne og vær med til at debattere, om fælles læring i en by er vejen frem.


Hos Danmarks Biblioteker har vi lavet tre event med fokus på fordybelse, at få flere til at læse med en National Læsestrategi, samt om fondenes rolle i kulturlivet.
Den Sociale Scene 2018, hvor Danmarks Biblioteksforening er en af partnerne:
I år er temaet ALRUM og her er plads til alle der vil fællesskabet.Slap nu af! med al den kultur og fordybelse til børn 
Fredag den 14. juni  10:30 - 11:15 
Danmarks Biblioteker 
Debat - Kultur, medier og idræt - Børn, unge og undervisning 
A28 - Den Sociale Scene 
A - Danchells Anlæg 
Vores børn lever i en strøm af indtryk, og behovet for at slappe af stiger. Hvad kan kulturen gøre?
Eventbeskrivelse 
Vores børn bliver bombarderet med information og kommunikation i en konstant strøm af indtryk. Behovet for at slappe af og koble fra bliver større. Selv skoleelever har mindfulness på skemaet. Vi bør på mange forskellige måder sikre mulighederne for og rum til ro og koncentration, sådan at alle børn oplever tilfredsstillelsen ved for alvor at fordybe sig i noget og måske endda glemme sig selv. Både nu og i fremtiden. Men hvor finder vi disse rum? Er det i kulturen og kunsten - i litteraturen, i musikken, i billedkunsten? Hvad består rummene i og af? Og hvordan bliver kulturen til et need- to-have og ikke bare nice-to-have i vores børns liv? 
Deltagere 
Michael Egelund, Formand, Storkøbenhavn, BUPL 
Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet 
Imran Rashid, Speciallæge, forfatter, foredragsholder, Sund Digital 
Anne Mette Thorhauge, Lektor og Formand for Medierådet, KU/Medierådet 
Sophie Fuglesang, Projektleder, Køge Bibliotekerne/Billedstrøm  

Moderator 

Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder 
 Slap nu af!! med al den læsning og litteratur 
Fredag den 14. juni  16:30 - 17:30 
Danmarks Biblioteker 
Debat - Kultur, medier og idræt - Børn, unge og undervisning 
C8 - Dansk Folkeoplysnings Samråd 
C - Cirkuspladsen 
Læsning er al lærings moder og en unik kilde til oplevelser. Men børn læser mindre. Hvad gør vi? 
Eventbeskrivelse 
Vores forhold til læsning, ro og fordybelse har ændret sig. Børn og unge læser mindre i deres fritid end tidligere. Mange har udfordringer med dybdelæsning og fordybelse. Vores samfund er præget af uendelige forstyrrelser på arbejdet, hjemme og på de sociale medier. Der skal derfor skabes rum, sprækker og tid til ro, fordybelse og ikke mindst lyst til læsning i hverdagen. Læsning er alt lærings moder, siger man, og i det nyeste folkeskoleforlig er der afsat flere midler til en læseindsats. Men en af udfordringerne med børns dalende læselyst er, at de mest af alt forbinder læsning med skolen. I denne debat vil vi undersøge, hvem der tager têten, hvordan litteraturen kan spille en rolle i de unges liv og hvordan vi skal gå til opgaven med at stimulere børns egen lyst til at læse. Kulturkritiker Katherine Diez sætter rammen ved at fortælle om manglen på litterær dannelse i de unges liv og udfordrer derefter panelet af fagfolk og politikere. 
Deltagere 
Marianne Jelved (R) kulturordfører. 
Peter Heller Lützem, Special Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning 
Steen Bording Andersen, Kulturudvalgsformand Aarhus (S) og formand Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening 
Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet 
Niels Lykke Lynnerup, HB og undervisningsudvalg i Danmarks Lærerforening   
Moderator Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder 
 

Slap nu af!!! med al den kultur 
Lørdag den 15. juni  10:30 - 11:15 
Danmarks Biblioteker 
Debat - Kultur, medier og idræt - Børn, unge og undervisning 
A28 - Den Sociale Scene 
A - Danchells Anlæg 
Børn og unge har brug for fordybelse! Er det en samfundsopgave og hvilken rolle spiller fondene? 
Eventbeskrivelse 
Hvordan skaber vi et godt liv for børn og unge, når det ikke kun handler om flere I-pads og at ta’ sig godt ud på de sociale medier? Et godt liv er også rum og mulighed for at fordybe sig i bøger og fortællinger. Men er det en reel samfundsopgave eller noget som den enkelte selv må stå for? Og hvordan skaber vi mulighederne, så alle kan være med.? Fondene i Danmark gør langt mere end blot at uddele midler på det almennyttige område. De udpeger nye specifikke indsatsområder og er dermed til at sætte dagsordenen. Det har betydning for kulturens institutioner og udviklingsretninger. Men hvad er på spil, hvordan arbejder fonde og kulturinstitutioner sammen om rammerne for det gode liv gennem hverdagskulturen? Og hvordan sikrer vi, at også udsatte børn og unge kommer med ind i ligningen om et godt liv, hvor der er rum til ro, fordybelse og fællesskaber.
Deltagere 
Mogens Jensen (S) Mf. kulturordfører Birgitte Boesen, Forfatter og rådgiver, büroCHP 
Laust Westtoft, Sekretariatschef, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud  
Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Nordea-fonden 
Pia Henriette Friis, Bibliotekschef og formand, Kolding Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen   

Moderator 
Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder  

Se også Danmarks Biblioteker på Folkemøde 2019