søndag den 30. juni 2019

Skal regeringens “operation tillid” lykkedes kræver det fokus på kulturens betydning

Operation tillid - Her er den nye regerings mest oversete projekt, skriver Politikens chefredaktør i dag uden at nævne, at et af de væsentligste elementer i at genskabe den tillig bygges af kultur, hvor bibliotekerne er en væsentlig spiller som menneskers indgang til det tillidsskabende fællesskab.

Christian Jensen sætter fingeren på et centralt punkt i regeringens forståelsespapir, når han skriver “Det står til allersidst, og det står ikke lysende klart. Men i det 18 sider lange regeringsdokument anes omridset af et vidtrækkende politisk projekt, der tager afsæt i den usynlige skrift, den danske samfundskontrakt er skrevet med: tillid.

Fra flere positioner og vinkler kredser Mette Frederiksen og hendes tre støttepartier om svigtende samfundsansvar, svækket sammenhængskraft og en tillid, der er slået skår i.

Den tillid, som generationer før os har lagt ud som bærende brædder under alt det, der gør dette land til et demokratisk mønsterbrug i nogenlunde harmoni med sig selv. Tillid til politikere, tillid til erhvervsliv, tillid til centraladministrationen, tillid til medierne, tillid til hinanden.

»Det underminerer den samfundskontrakt, vi har med hinanden, og det er alvorligt«, hedder det.

Det er stærke ord, men partierne bag den nye regering ser helt rigtigt. Vi kender alle rædselskabinettet af aktuelle skandaler: udbytteskat, hvidvask, ublu direktørbonusser, techgiganters skattevægring, og senest har det vist sig, at vi ikke engang nødvendigvis kan have tillid til politiets efterforskning og dermed domstolenes afgørelser.”

“Derfor ser den nye regering rigtigt, når den ser et behov for en national tillidsplan, som ifølge regeringsnotatet skal realiseres gennem et »forpligtende samarbejde mellem politikere, medier, erhvervsliv, samfundsbærende institutioner og civilsamfund«.

Hvad det mere præcist handler om, står hen i det uvisse. Men at regeringen og dets støttepartier sætter fingeren på et ømt punkt, der kræver akut politisk massage, er hævet over tvivl.

Intet vil kunne omstyrte det danske samfund mere end befolkningens tab af tillid til samfundets bærende institutioner. Omvendt ved vi, at åbenhed er forudsætning for tillid. Et første velvalgt skridt ville derfor være et hurtigt opgør med den offentlighedslov, der skaber mørke og myter.

Hvis det lykkes at konkretisere projektet, kan ’Operation tillid’ meget vel blive et af Mette Frederiksen-regeringens vigtigste bidrag til et fremtidigt Danmark i balance med sig selv og hinanden.” slutter chefredaktøren af.

Men efter min opfattelse lykkes det nok kun, hvis den nye regering får forståelse for at den kultur som ikke er nævnt i det såkaldte forståelsespapir, skal op på den politiske dagsorden, hvis vi skal have styrket sammenhængskraft og tillidskultur. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar