tirsdag den 18. juni 2019

Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges! Debat på Folkemødet #FMdk


Den danske læsekultur er udfordret. Så kort kan det siges. Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre. Og de læser mindre af lyst. Blot 20 procent af de danske skoleelever kan rigtig godt lide at læse – mod 43 procent internationalt. Og de danske skoleelever læser dårligere i dag end i 2011.

Det er gået den forkerte vej i mange år. En af grundende er, at litteratur i dag er i skarp konkurrence med den nyeste serie på Netflix, tidsrøvende mobilspil og populære influencervideoer på YouTube.

Udviklingen er hverken sensationel eller ny – men det gør den ikke mindre vigtig. Vi står tilbage med et fattigere samfund, hvis læsning bliver en parentes i vores kultur. Læsning styrker den personlige identitetsdannelse. Stimulerer den kritiske sans. Skærper evnen til at fokusere, fordybe sig og tilegne sig viden – udover selvfølgelig at træne den basale evne til at læse og skrive.

Det er baggrunden for at Danmarks Biblioteksforening har igangsat arbejdet med at skabe en National Læsestrategi, og det vil i dag også danne udgangspunkt for en debat på Folkemødet.

På folkemødet havde vi lavet tre debatter om at skabe rum og ro til fordybelse, hvor et af de helt centrale redskaber er læsning. De så sådan ud.


Slap nu af!!! med al den kultur 
Lørdag den 15. juni  10:30 - 11:15
Danmarks Biblioteker A28 - Den Sociale Scene A - Danchells Anlæg
Børn og unge har brug for fordybelse! Er det en samfundsopgave og hvilken rolle spiller fondene? Hvordan skaber vi et godt liv for børn og unge, når det ikke kun handler om flere I-pads og at ta’ sig godt ud på de sociale medier? Et godt liv er også rum og mulighed for at fordybe sig i bøger og fortællinger. Men er det en reel samfundsopgave eller noget som den enkelte selv må stå for? Og hvordan skaber vi mulighederne, så alle kan være med.? Fondene i Danmark gør langt mere end blot at uddele midler på det almennyttige område. De udpeger nye specifikke indsatsområder og er dermed til at sætte dagsordenen. Det har betydning for kulturens institutioner og udviklingsretninger. Men hvad er på spil, hvordan arbejder fonde og kulturinstitutioner sammen om rammerne for det gode liv gennem hverdagskulturen? Og hvordan sikrer vi, at også udsatte børn og unge kommer med ind i ligningen om et godt liv, hvor der er rum til ro, fordybelse og fællesskaber.
Se med her, hvor vi starter med at udfordre med litteratur i en ny form, nemlig poetry slam af Eva Wille Bach, som til daglig går i 8 klasse, men også går på Brønderslev forfatterskole, som er et projekt startet af Brønderslv Bibliotek. Se selv med....

Deltagere
Mogens Jensen (S) Mf. kulturordfører Birgitte Boesen, Forfatter og rådgiver, büroCHP 
Laust Westtoft, Sekretariatschef, LOS - Landsorganisationen for sociale tilbud  
Henrik Lehmann Andersen, Direktør, Nordea-fonden 
Pia Henriette Friis, Bibliotekschef og formand, Kolding Bibliotekerne og formand for Bibliotekschefforeningen   

Moderator 
Michel Steen-Hansen, Direktør Danmarks Biblioteksforening  Slap nu af!! med al den med al den læsning og kultur til børn
Fredag den 14. juni  10:30 - 11:15


Vores børn lever i en strøm af indtryk, og behovet for at slappe af stiger.
Hvad kan kulturen gøre? Hvordan får vi dem til at vælge læsning som alternativ?

Det havde Danmarks Biblioteker debat om på Folkemødet 2019 - I kan se hele debatten herVores børn bliver bombarderet med information og kommunikation i en konstant strøm af indtryk. Behovet for at slappe af og koble fra bliver større. Selv skoleelever har mindfulness på skemaet. Vi bør på mange forskellige måder sikre mulighederne for og rum til ro og koncentration, sådan at alle børn oplever tilfredsstillelsen ved for alvor at fordybe sig i noget og måske endda glemme sig selv. Både nu og i fremtiden. Men hvor finder vi disse rum? Er det i kulturen og kunsten - i litteraturen, i musikken, i billedkunsten? Hvad består rummene i og af? Og hvordan bliver kulturen til et need- to-have og ikke bare nice-to-have i vores børns liv?

Slap nu af!! med al den læsning og litteratur 
Fredag den 14. juni  16:30 - 17:30

Læsning er al lærings moder og en unik kilde til oplevelser. Men børn læser mindre. Hvad gør vi?Vores forhold til læsning, ro og fordybelse har ændret sig. Børn og unge læser mindre i deres fritid end tidligere. Mange har udfordringer med dybdelæsning og fordybelse. Vores samfund er præget af uendelige forstyrrelser på arbejdet, hjemme og på de sociale medier. Der skal derfor skabes rum, sprækker og tid til ro, fordybelse og ikke mindst lyst til læsning i hverdagen. Læsning er alt lærings moder, siger man, og i det nyeste folkeskoleforlig er der afsat flere midler til en læseindsats. Men en af udfordringerne med børns dalende læselyst er, at de mest af alt forbinder læsning med skolen. I denne debat vil vi undersøge, hvem der tager têten, hvordan litteraturen kan spille en rolle i de unges liv og hvordan vi skal gå til opgaven med at stimulere børns egen lyst til at læse. Kulturkritiker Katherine Diez sætter rammen ved at fortælle om manglen på litterær dannelse i de unges liv og udfordrer derefter panelet af fagfolk og politikere.

Deltagere 
Marianne Jelved (R) kulturordfører.
Peter Heller Lützem, Special Konsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
Steen Bording Andersen, Kulturudvalgsformand Aarhus (S) og formand Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Biblioteksforening
Tine Segel, Formand, Bibliotekarforbundet
Niels Lykke Lynnerup, HB og undervisningsudvalg i Danmarks Lærerforening

Moderator Katherine Diez, Kulturdebattør og anmelder


Og vi laver endnu flere debatter om fordybelse og læsning. Se mere om alle arrangementer af
 Danmarks Biblioteker på Folkemøde 2019

Ingen kommentarer:

Send en kommentar