Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra maj, 2022

At lave samskabende kommunale udviklingsplaner med aktører fra kultur, undervisning og storindustri

Jeg har lige deltaget i en rigtig interessant måde at skabe en ny kommunal udviklingsplan, som mange vil kunne inspireres af. Det var et større Dansk vækst Kommune, hvor direktionen havde indbudt til Round Table som en start på en ny udviklingsplan. Det interessante var, at der var inviteret en kreds bestående af bl.a. ledere fra et par af de største biotek firmaer i verden, som havde særlige interesser i netop denne kommune og kom med oplæg om det. Der var også oplæg fra en af de helt store forsknings- og uddannelsesinstitutioner i landet, hvor flere ledere deltog. Endelig var der deltagelse fra enkelte lokale aktører på boliger, erhverv og landbrug indgik i diskussionen. Jeg fik lov at komme med det afsluttende oplæg om kulturen og bibliotekernes betydning for udviklingen.  På den vis fik de afdækket nogle vidt forskellige interesse og jeg afslører nok ikke for meget ved at sige, vi ikke var enige om alle prioriteringer i deltagerkredsen, men i samtalen rejste sig nogle fælles fremti

Medieaftalen skal styrke den demokratiske samtale - men skal der ikke flere med i snakken?

Medieaftalen styrker den demokratiske samtale. Sådan skriver kulturministeriet som overskrift på den medieaftale, der blev indgået lørdag den 21. maj 2022. Det udsagn er der nok ikke ret mange der kan være imod, men måske kunne man have tænkt den samtale lidt bredere, og inddraget f.eks. folkeoplysningen og bibliotekerne meget mere aktivt, som den institution der samler borgerne om debatten ude i landet. Man kunne have styrket bibliotekers rolle som rammen om den demokratiske samtale ved. f.eks. at give dem mulighed for at søge public-service puljen, eller stille flere krav ved at forpligte dem til at lave debatter for at styrke den demokratiske samtale ved at skabe en ny bibliotekslov. Ét bemærkelsesværdigt element i den smalle medieaftale er de mange undersøgelser der skal iværksættes. Dette tager jeg som et udtryk for, at man ikke har fundet de rigtige svar på tiden udfordringer i borgernes brug af medier og den manglende demokratiske samtale. Så der er måske håb for, at man f