Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra oktober, 2011

Kommunerne skærer på bibliotekernes budgetter igen i 2012

- alligevel viser bibliotekerne stor omstillingsparathed og får flere brugere. Jeg er egentlig forundret over, at bibliotekerne kan blive ved med at udvikle sig så kraftigt og blive ved med at finde på nye services der imødekommer borgernes behov, når de bliver skåret så kraftigt som er tilfældet i de seneste år. I Danmarks Biblioteksforening har vi lige lavet en større undersøgelse af kommunernes budgetter på biblioteksområdet. Den kan du se mere om her.   "Besparelser er endnu en gang realiteten for en stor del landets folkebiblioteker i 2012, viser  Danmarks Biblioteksforenings store landsdækkende undersøgelse af bibliotekernes budgetter for 2012 . Op imod 60 % af landets kommuner giver et reduceret budget til deres biblioteker i 2012, mens ca. 30 % ender på status quo. Hele 92 af landets 98 kommuner har indtil nu svaret på undersøgelsen, heraf har fire endnu ikke tal på budgettet for 2012. ”Det er temmelig paradoksalt, at så mange kommuner fortsat vælger at nedprioriter

Er Kultur og Fritid et arrangeret ægteskab, der bør opløses?

Er Kultur og Fritid et arrangeret ægteskab, der bør opløses? Fordi kulturen hører til, hvor værdierne skabes og fritid blot er noget rekreativ. At vi derfor skal sikre, at den kulturelle sektor skifte fra rekreative oplevelser til økonomisk værdiskabende entreprenørskab? Det er mine spørgsmål til debat når "Fritidssamrådet i Danmark", der organiserer kommunalt ansatte inden for fritidsforvaltningerne holder årsmøde i Vejen i dag.  Jeg skal lave debat indlæg på en times tid underoverskriften ”Biblioteket i vidensamfundet”, hvor de har bedt mig have fokus på bibliotekerne og de tanker man gør sig for fremtiden og samarbejdsrelationer til folkeoplysningsområdet. Min indgangvinkel til debatten (når jeg har præsenteret min opfattelse af de moderne bibliotek) er at kultur og biblioteker ikke nødvendigvis hænger så snævert sammen med fritidsområdet, som mange kommuners organisering ellers lægger op til. Min inspiration er hentet hos Peter Hanke og hans bog “Kulturens Skjulte S

E-bogs-koncert til Spil Dansk dagen 27. okt.

Danmarks Biblioteksforening er en af de mange foreninger der er med i Spil Dansk dagen i morgen. Forfatter Lone Hørslev er med i E-bogs-koncerten. Fotograf: Thomas A. I år er en af nyskabelserne en E-bogs-koncert, der sætter fokus på tværmedialite. Det synes jeg bliver spændende og udfordrende. Både fordi det giver mulighed for at udfordre hvad en bog traditionelt er, hvor det bliver muligt at udvide det med levende billeder og lyd og så in real time. Vores forestilling om, hvad en bog er, bliver for alvor udfordret med fremkomsten af e-bogen, hvor vi kun har set starten, specielt i forhold til anderledes formater med film og direkte kommunikation, samt brugerbidrag. De heftigt lancerede elektroniske bøger er for længst blevet et forbruger-hit i USA.  Mange mener, at danskerne snart for alvor hopper med på dillen og begynder at læse masser af bøger på f.eks. iPads eller avancerede mobiltelefoner. Den digitale udgave af Gutenbergs gode gammeldags bog giver nye og uanede mulighede

Danmarks videnøkonomi skal op i gear - har du en ide til det?

påpeger Mandag Morgen . Har du et bud på hvordan vi gør det? De skriver at fødekæden til "Danmarks vidensamfund er ved at løbe tør for næring - Nye generationer af danskere er ikke motiverede for at videreuddanne sig - Der er et presserende behov for opgradering og internationalisering af danske uddannelses- og forskningsinstitutioner" En af de institutioner der biddrager til vidensinnovation er vidensvælfærdsinstitutionen BIBLIOTEKET. Stedet der sikre tilgængelighed til information og viden for alle, på alle niveauer. Faktorer som er nødvendige for at sikre grundlaget for både opgradering og internationalisering af danske uddannelses- og forskningsinstitutioner. Men jeg tror biblioteket kan spille en meget mere aktiv rolle i det danske uddannelsessystem. Har du et bud på den rolle, så skriv til mig. Her eller på msh@db.dk  Så samler vi op med gode bud og viderebringer dem. Mandag morgen har lavet temanummer om udfordringerne, hvor deres pointe er at fremtidens vækst

Kære regering Det Digitale Danmark kræver en massiv uddannelsesindsats overfor IT-svage borgere

Når landet får ny regering er der et momentum til at sætte en ny dagsorden. Det vil Danmarks Biblioteksforening gerne i forhold til udviklingen af Det Digitale Danmark og den læring der skal til for at alle borgere har en chance for at deltage.  I skrivende stund er det lidt svært at gennemskue i hvilket ministerium opgaven med digitalisering bliver placeret. Derfor har vi taget kontakt til finansministeriet, uddannelsesministeriet og økonoministeriet for at gøre dem opmærksomme på, at der skal en betydelig læringsindsats til, hvis alle borgere skal have mulighed for at deltage når Danmarks bliver stadig mere digitalt. Det kræver at man styrker bibliotekerne og den læringsindsats der er her. Det er ikke gratis, men en god investering. Vores regnestykke er egentlig ret enkelt, hvis man bruger 1/10 af de besparelser de offentlige opnår gennem digitalisering, så kan vi sikre at de IT-svage også får en chance for at være med.  Danmarks Biblioteksforening har sammen med Ældresagen og Dans

Kære Kulturminister - Bibliotekerne har en spændende udfordring til dig

Det er altid spændende med ny regering. I Danmarks Biblioteksforening vil vi gerne være med til at udvikle landet og synes at bibliotekerne skal spille en fremtrædende rolle i fremtidens vidensvælfærd. Derfor har vi skrevet den nye kulturminister. Kære Uffe Elbæk Velkommen og tillykke med posten. Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde med dig! Danmarks Biblioteksforening har et stort ønske om, at du tager initiativ til, at vi i Danmark får lavet en national biblioteksstrategi.  En politisk vedtaget strategi, der vil sikre, at alle borgere har et godt bibliotekstilbud, der sikrer fri og lige adgang til viden og kulturoplevelser – også i den digitale tidsalder. En strategi, der kan føre til, at vi fortsat får udviklet gode fysiske biblioteker og at vi nationalt kan få opbygget det digitale bibliotek. En national strategi skal tydeliggøre bibliotekernes rolle og betydning i det danske samfund og dets udvikling imod et stærkt og velfungerede innovativt videns- og velfærdssamfund.

Næstved og Det Digitale Danmarks Bibliotek

I dag går turen til Næstved, hvor vi skal diskutere Danskernes Digitale Bibliotek, som stadig er arbejdstitlen for det digitale bibliotek, som vi snakker så meget om i bibliotekskredse. Jeg synes det er berigende at komme rundt i kommunerne og hører hvilke tanker man gør sig på bibliotekerne om hvordan vi skaber ét samlet digitalt bibliotek og hvad det egentlig er der er brug for. Hvordan vi får en fælles national løsning til at spille sammen med den kommunale udvikling og de lokale behov. Idag sætter vi det til debat sammen med alle medarbejderne på Næstved Bibliotekerne. Vi skal bl.a. drøfte Danskernes Digitale Bibliotek Hvad DDB betyder for brugerne og bibliotekerne? Hvilke krav det stiller til organisationen?  Samarbejdsformer, om generelle og målrettede indsatser? Hvordan er billede af fremtidens digitale bibliotek?  Der udspandt sig en spændende debat om hvordan bibliotekerne ruster sig til at spille en vigtig rolle i videnssamfundet. At man lokalt skal være bevi

E for endelig

Det trykte bogmedie har som teknologi eksisteret i snart 600 år. Om lidt vil trykketeknologien som massedistributionsform vige for de digitale formater, og bøger vil i e-bogsform cirkulere frit, som musikfiler, filmbidder og tweets i forvejen gør det. Det kan sagtens betyde et endeligt for den masseproducerede bog, på samme måde som CD’en og DVD’en synger på sidste vers. Men det behøver ikke betyde et endeligt for forfattere. Tværtimod. Det er pointen i en kronik af Mads Thimmers fra Innovationlab han skriver ud fra at vi skal se muligheden i digitaliseringen, frem for begrænsningen. Da trykkekunsten blev udbredt i Europa, var den genstand for opstandelse ikke ulig den, man ser e-bogen blive modtaget med. Et monopol bliver brudt. En spredning sker. En demokratisering af tilgang. Måske er det frygt for at miste, der er grobunden for den danske e-bogsskepsis. Tænk hvis det var omvendt. Hvis vi kastede os efter at udforske alle de nye, digitale muligheder for at demokratisere viden,

Regeringens kulturpolitik

Spændende hvad den nye regering har at byde på kulturelt og hvordan den nye kulturminister vil udleve regere.  I valgkampen spillede Uffe Elbæk ud med en kulturel Mashallplan som har mange interessante elementer. Meeeeen en ting er at være politiker, noget andet er at være kulturminister som han konkluderer i Politiken i dag. Så nu venter vi spændt på hvordan den nye sprælske kulturminister vil præcisere sine visioner for hele Danmark. Den nye regering har lavet et regeringsgrundlag, her har de skrevet et par sider direkte rettet mod kulturpolitikken, det bliver så interessant at se hvordan det bliver udmøntet.  Jeg har hurtigt løbet det igennem og finder en del interessante ting, også på de tværgående politikområder, hvilket kan være svært at gennemskue konsekvenserne af, men det vender jeg tilbage til. Politiken har så været rigtig hurtig til at tale hele regeringsgrundlaget på kulturområdet ned. I dag skriver de  Ny kulturministers regeringsgrundlag er dybt ukonkret . Vel det er j