mandag den 30. april 2012

Forlag dropper piratsikring af e-bøger


I Politiken idag kan man læse om forlag der dropper piratsikring af e-bøger. 

Det er interessant, at forlagene arbejder med nye modeller for distribution af e-bøger, særligt at de vil lære af musikbranchens fejltagelser vedr. DRMDet er godt nok det engelsksprogede forlag Tor, der har besluttet at droppe den hårde beskyttelse mod piratkopiering af e-bøger. Men det bliver spændende at følge hvordan markedet vil udvikle sig i Danmark, hvor Digital direktør Cliff Hansen fra Lindhardt og Ringhof ser positivt på udviklingen og siger »På nettet kan vi se, at den ulovlige kopiering af almindelige e-bøger er meget begrænset. Det helt afgørende er, at vi som forlag sørger for, at e-bøgerne er til rådighed på markedet til en rimelig pris i stedet for at kopisikre dem på en måde, som skaber en væsentlig ulempe for den kunde, som har købt bogen på helt legal vis«, siger Cliff Hansen.
»Den hårde DRM-sikring skræmmer brugerne, og vi skal undgå at gentage musikbranchens fejltagelser«, siger Cliff Hansen.

Da musikbranchen forsøgte sig med den hårde DRM-sikring, oplevede han selv, hvordan han som forbruger blev stærkt irriteret over, at han på legal vis havde købt en cd, som han derefter ikke kunne overføre til sin computer.


Læs hele artiklen her - det kan rejse nogle spændende perspektiver for bibliotekerne eller måske snarere voldsomme udfordringer, for hvordan sikre bibliotekerne at den digitale bog ikke blive kopieret? Og hvordan vil det udvikle bibliotekernes mulighed for at stille e-bøger til rådighed for borgerne?

torsdag den 26. april 2012

KULTURSTYRELSEN FÅR NYE OMRÅDEDIREKTØRER

Det bliver spændende at følge hvor meget vægt og plads bibliotekerne får i den nye Kulturstyrelse, hvor der ikke længere er en selvstændig styrelse for bibliotekerne. Netop nu har Kulturstyrelsen offentliggjort at de har ansat to nye områdedirektører.


Link til forside


Biblioteksområdet har tidligere hørt under deres egen styrelse, som seneste hed Styrelsen for Bibliotek og medier. Den er blevet fusioneret til Kulturstyrelsen, som nu har en direktion bestående af en administrerende direktør og to områdedirektører. Biblioteksområdet er derfor nu en del af Kulturstyrelsens Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering. Dette ledes af et team på tre kontorchefer.

Den ene besættes af Trine Nielsen, der kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Koda. Den anden stilling besættes af Poul Bache, der er et velkendt ansigt som tidligere direktør i Kunststyrelsen.

I Kulturstyrelsens direktion er der således ikke længere nogle med rod i bibliotekssektoren. Det kan der være mange årsager til, at man har valgt ikke at have. Det bliver derfor også spændende at følge, hvordan Kulturstyrelsens fokus og udviklingsarbejde på biblioteksområdet vil forme sig.


En hurtig kommentar på facebook var DBs opgave som aktør, ambassadør og vogter er i hvert fald ikke blevet mindre.

Umiddelbart ser det ud til at Kulturstyrelsen har ønsket at styrke sin direktion i forhold til de digitale og ophavsretmæssige områder. Valget af Trine Nielsen tyder på at man har fokus på dette, da hun kommer fra en stilling som kommerciel direktør i Koda, der varetager komponisternes rettigheder. Netop det område vil givesvis også være i orkanens øje i forhold til den generelle medieudvikling og helt specifikt i forhold til Danskernes Digitale Bibliotek.


Læs Tidsskriftet Søndag Aften tema om den statslige styrelse

I Kulturstyrelsens pressemeddelelse skriver de i dag:
"Direktør i Kulturstyrelsen Anne Mette Rahbæk glæder sig over, at den øverste ledelse nu er på plads. ”Mikset i direktionen sikrer bredden i de nødvendige kompetencer, når vi skal realisere visionen bag oprettelsen af styrelsen i en periode, hvor der er økonomisk smalhals i Staten.”

Kulturstyrelsen er en fusion af tre tidligere styrelser; Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Styrelsen for Bibliotek og Medier. Kulturstyrelsen er organiseret med en direktion bestående af direktør Anne Mette Rahbæk i spidsen og de to områdedirektører med delt ansvar for fire centres fagområder inden for kunststøtte, bibliotek og medier, kulturarv og arkitektur, digitalisering og IT samt kulturinstitutioner og driftsstøtte til disse.

”Der er nu sikret en god balance mellem fornyelse og kontinuitet med ansættelsen af de to områdedirektører. Nu kan vi tage fat på det fremadrettede og strategiske arbejde,” siger Anne Mette Rahbæk.

Poul Bache tiltræder umiddelbart, og områdedirektør Trine Nielsen begynder den 1. juli 2012"

Vel kommen til de nye direktører og jeg ser med spænding frem til samarbejdet. 


Skal dit bibliotek deltage i LæringsLørdag den 25. august 2012?


LL2012 Logo højre_160Læringslørdag er inspireret af et udbredt koncept kaldet Adult Learners’ Week, og sætter fokus på læring for voksne på en sjov måde. 

Skoler og foreninger viser borgerne, hvor mange veje til læring, der findes.

Projektet gennemføres af Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) i samarbejde med en central arbejdsgruppe med repræsentanter fra tre af DFS' medlemsorganisationer (FDB, Daghøjskoleforeningen og Folkeuniversitetet) foruden Danmarks Biblioteksforening, VUC’s lederforening og Foreningen af forstandere og direktører ved AMU-centrene.

Det er ambitionen, at projektet skal have national karakter, således at Læringslørdag afholdes mange steder i landet på sammen dag d. 25. august 2012. Det er tanken, at Læringslørdag fremover fast skal afholdes den sidste lørdag i august.

I Danmarks Biblioteksforening opfordrer vi alle biblioteker til at tage initiativ til Læringslørdag.
Læs mere om hvordan biblioteket kan deltage på www.dfs.dk/temaer/laeringsloerdag
  

mandag den 23. april 2012

Right of Access to the Internet

Freedom of expression is a prerequisite for democracy and the Internet can help to strengthen democracy. If we ensure free accessibility... 
The Centre for Law and Democracy today published a major Report examining the Internet from the perspective of human rights. It analyses the critical role that the Internet plays in the actualisation of fundamental human rights, particularly the right to freedom of expression, and concludes that there is a human right of access to the Internet. The Report also examines the implications of the right to freedom of expression in terms of regulation of the Internet.

The Report is not the first to conclude that there is a right of access to the Internet. Several constitutions and top-level courts have also done so. However, the Report makes an important contribution by examining in some detail the practical issues this right raises globally. The Report also examines the need to rethink regulatory regimes, such as laws on defamation and copyright, in order to ensure that they adequately respect the unique nature of online speech.


The full Report is available at: http://www.law-democracy.org/?p=1900

fredag den 20. april 2012

Book to goPå youtube kan man se en lille film om Køge Bibliotekernes forsøg, hvor de havde sat reoler op på Borup Station og låner e-bøger ud til pendlerne. I fire uger kunne de rejsende fra Borup Station låne e-bøger, mens de står på perronen. Et læskur på perronen er indrettet med virtuelle reoler med e-bøger og ligner et rigtigt bibliotek.

De kaldte kampagnen BIB TO GO. Egentlig sjovt at man fokuserede på BIB, for det var jo egentlig BOOK to go. Det var en kollega, der gjorde mig opmærksom på denne lille finurlighed, at vi i bibliotekssektoren ofte har en tendens til at skulle skrive bibliotek ind i stedet for det specifikke materiale, og i dette tilfælde var det jo ikke biblioteket man kunne tage med med den digitale bog fra e-reolen.

Men uanset hvad de kalder barnet, så var det et rigtig godt initiativ og en fantastisk måde at brande sine produkter på, altså sine e-bøger.De beskrev selv at forskellen mellem de fysiske lån og detdigitale var

• kan låne døgnet rundt
• bruge din smartphone eller tablet til at scanne bogens QR-kode
• læser bogen på din smartphone, tablet eller pc
• ikke skal aflevere bogen. Du kan derfor ikke få en bøde for at overskride afleveringsfristen

Om kampagnen
Med kampagnen BIB TO GO vil bibliotekerne i Køge vise, at biblioteket er mere end en bygning med bøger, ved at vise:

• de digitale tilbud, som du har adgang til
• hvor let du kan bruge biblioteket på din smartphone og tablet
• at bibliotet er lige dér, hvor du står

KøgeBibliotekerne ser de virtuelle hylder som en genial måde at præsentere bibliotekets digitale tilbud i byrummet, hvor allerflest færdes.

Målet er, at flere borgere får kendskab til bibliotekets digitale muligheder og opdager, at de kan bruge biblioteket døgnet rundt uanset, hvor de er.

Se også http://charlotteshj.wordpress.com/2012/04/17/inspiration-til-kulturarven-lan-e-boger-pa-perronen/


Sammen er vi flere - eller hvordan vi skaber en stærk interesseorganisation


Danmarks biblioteksforening er i gang med en debat om hvordan man skaber en skarpere og endnu mere slagkraftig interesseorganisation. Det kræver ejerskab og politisk engagement.

Derfor er debatten med medlemmerne rigtig vigtig. På den palet forsøger vi os med flere forskellige tiltag. På vores netop afholdte årsmøde, havde vi temadebat om det og det er et punkt som vi drøfter med alle kommunerne, når vi på tourdanmark er rundt og snakke med alle landets kommuner og deres kulturudvalg og bibliotekschefer.

I dag afholder vi endnu en temadrøftelse med repræsentanter fra vores fem regionsforeninger. På det møde skal vi afklare hvilke modeller for fremtidig struktur i DB vi skal arbejde videre med. De oplæg vil så blive sendt til debat, så vi vil være klar til at vedtage nye vedtægter i 2013 og bygge en helt ny organisation i 2014.

Følg debatten på strukturdebat2011.blogspot.com/

Uanset hvilke modeller vi bygger på, vil grundlaget for vores organisation være:
          Politisk ejerskab, engagement og tyngde
          Repræsentativ geografisk og politisk dækning
          Samarbejde mellem fagfolk og politikere
          Inspiration og aktiviteter på tværs af kommunegrænser
          Lokalt debat
          Næring til udvikling

Alt samme for at give borgerne de bedste biblioteker og fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Det kommer ikke af sig selv. Derfor er der brug for Danmarks Biblioteksforening, som kommunernes og deres bibliotekers stærke interesseorganisation, og for at få sat den bibliotekspolitiske dagsorden! Og det skal vi til stadighed blive bedre til.

Du kan se dagens bud i PP herunder. søndag den 1. april 2012

Stillekultur


Manden bag denne blog, er gået på barsel i de næste uger, så jeg mener nok ikke så meget om kultur, politik og biblioteker ...... et stykke tid.


Billede