lørdag den 31. oktober 2009

Ammunition til valgkampen

Den 17. november er der kommunalvalg i Danmark. Frem til valgdagen vil de lokale politikere kæmpe for at få borgernes opmærksomhed - og stemmer. Samtidig hermed vil der være mange som kæmper for at få politikernes opmærksomhed, i forsøget på at fodre dem med facts, historier og holdninger som i bedste fald kan blive en større eller mindre del af politikernes dagsorden i valgkampen.

Nogle emner lander meget let på den politiske dagsorden, mens andre emner ikke i sammen grad har den politiske opmærksomhed. Danmarks Biblioteksforening vil frem til kommunalvalget arbejde for at få sat folkebibliotekernes situation på den politiske dagsorden.

Derfor laver vi løbende Ammunition til valgkampen

Et godt bibliotek giver f.eks. bedre integration

 • Rundt om i landet er der mange eksempler på, at kommuner som investerer i biblioteket også skaber bedre integration. Man taler ofte om sammenhængskraften i samfundet og værdien i at indgå i sociale relationer, og her har bibliotekerne nogle helt formidable muligheder.
 • Folk med anden etnisk baggrund end dansk er flittigere biblioteksbrugere end gennemsnittet og de deltager således aktivt i den danske kultur, uden at det nødvendigvis er synligt for alle.
 • I det seneste år er der på en del biblioteker lavet en stor opsøgende indsats over for socialt udsatte, hvor bibliotekets medarbejdere opsøger folk i deres hjem i socialt belastede kvarterer.

Læs mere på vores site

Styrk biblioteket, styrk integrationen!

God valgkamp!

torsdag den 29. oktober 2009

Bibliotekspolitik i Norden

Jeg deltager i en debat om bibliotekspolitik i norgen hos den norske biblioteksforening NBF.

De afholder hvert år KONTAKTMØTE FOR TILLITSVALGTE og i år i disse dage. Den 30. okt. 2009 ser programmet sådan ud på RANDSVANGEN HOTELL, JEVNAKER

Kl. 09.00 – 09.30

 • Etter Bibliotekmelding, Stortingsvalg og 2010-statsbudsjett
  Innledning v/Tore Kr. Andersen

Kl. 09.30 – 12.00 Bibliotekpolitikk i Norden

 • Innledninger:
  direktør Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening informasjonssjef Peter Axelson, Svensk Biblioteksforening
  leder Anne Hustad, NBF
  Plenumsdiskusjon

Mit PowerPoint oplæg kan ses her

Og du kan se mere på http://www.norskbibliotekforening.no/

tirsdag den 27. oktober 2009

Hvad mener du om kommunernes besparelser på biblioteksområdet?

I dag har der været en del debat på berlingske.dk om deres artikel Biblioteker lukkes på stribe -

berlingske.dk har sat et debatforum op, hvor det er muligt at give sin mening til kende, og der kunne da godt være behov for nogle støtter til udviklingen af det moderne bibliotek, så tjek det lige ud...........og deltag

Hvad mener du om kommunernes besparelser på biblioteksområdet? - Debat#comment-21117086#comment-21117086#comment-21117086#comment-21117086#comment-21117086#comment-21117086#comment-21117086#comment-21117086

Biblioteker lukkes på stribe - Danmark

Biblioteker lukkes på stribe - Danmark skriver Berlingske i dag.

Siden sidste kommunalvalg er knap 200 biblioteker forsvundet fra danmarkskortet. Udviklingen vil fortsætte de næste år.

"Af de nye kommunale budgetter for 2010 fremgår det, at over halvdelen af kommunerne igen til næste år skal spare på bibliotekerne. Ifølge kommunalforsker Roger Buch er det forventeligt, at tallet af nedlagte biblioteker fortsat vil stige:

»Kommunerne er økonomisk trængte og vil også i de kommende år blive tvunget til at spare. For politikerne handler det om at overleve politisk. Selvom det ikke er populært at lukke et bibliotek, vil det skabe langt højere protester, hvis alternativet er at lukke den lokale skole.«

For at kompensere for de mangelende biblioteker rykker bogudlån flere steder i landet nu ind hos den lokale Brugsen. Det kan du læse om på f.eks. Jystrup får bibliotek i Dagli'Brugsen

Bibliotekarforbunde formand Pernille Drost, har denne kommentar:

»Smertegrænsen er nået nu. I flere kommuner har borgerne ikke mulighed for at låne bøger eller få hjælp til digital information, med mindre de har en bil eller er koblet på internettet. Det er et stort samfundsproblem,« siger hun.

Derfor er e-bogen en fremragende opfindelse - Tjek.dk

Amazons topchef Stevel Kessel fortæller i et interview med tjek.dk om fødslen af 'Kindle'

Derfor er e-bogen en fremragende opfindelse - Tjek.dk

Læs selv artiklen i Politiken
eller min beskrivelse af de andre e-bogslæsere

Den lokale kultur drukner i succes - dr.dk/P1/Orientering

Den lokale kultur drukner i succes - dr.dk/P1/Orientering

DR havde i går et indslag om, at Kommunerne i stadig stigende grad bruger kultur, når der skal løses sociale problemer. Samtidig sker der nedskæringer på kulturbudgetterne, og her er altså et modsætningsforhold, der kræver politisk opmærksomhed.

DR skriver på deres hjemmeside:
"Selvom de seneste år har budt på den ene nedskæring efter den anden på statens kulturbudgetter, så trives den danske kultur lokalt. De kommunale kulturforvaltninger nyder så stor succes, at de efter eget udsagn er ved at drukne i den.
Succesen voksede kulturbegrebetSuccesen for de lokale kulturforvaltninger skyldes i høj grad, at kulturbegrebet har udviklet sig. Kultur er ikke længere bare kunst, men bruges i dag som indgangsvinkel til store områder som integration, sundhed og økonomi.
Jens Nielsen, som er kulturchef i Greve kommune, fortæller hvordan kulturen eksempelvis er blevet bragt på banen i forhold til utilpassede unge og bandekonflikten:
- Kan kulturen ikke gøre noget? Kan i ikke række ud mod dem? Kan i ikke gøre dem motiverede og glade for noget af det de kan? Fritid og kultur er meget efterspurgte i den type sociale problemstillinger.
Øgede uenigheder om ressourcerneTil trods for, at kulturforvaltningerne nyder den store opmærksomhed som deres udvidede rolle bærer med sig, så har succesen også en bagside. For det kan være svært at få ressourcerne og medarbejderne til at slå til.
- Vi har nogle vanskelige refleksioner om, hvad der er den fornuftige måde at bruge vores ansattes tid og ressourcer på, fortæller Jens Nielsen.
Konsekvensen af de refleksioner er, at visse tilbud og projekter må skæres fra. Og det er ikke altid, at kulturforvaltningerne og politikerne er enige om hvilke områder der skal have kniven:
- Det er ikke altid, at politikerne mener, at det er det rigtige vi anbefaler bliver skåret fra. Der kan vi komme til at ramme forbi mange gange, og i højere grad end før komme til at få fiaskoer og ramme ved siden af, forklarer Jens Nielsen."

fredag den 23. oktober 2009

Matcher biblioteket vidensamfundet ?

- Globaliseringen har flyttet ganske mange produktionsjob og nu også videns - og it-funktioner væk fra Danmark. Der er derfor et stort behov for at hæve befolkningens uddannelses- og vidensniveau. Her spiller biblioteket en afgørende rolle i forhold til støtte til livslang læring, siger Per B. Christensen, der er formand for BKF og børne- og kulturdirektør i Næstved.

Børne- og Kulturchefforeningen spiller i dag ud med at de synes, at bibliotekerne skal have et kvalitetstjek, fordi biblioteket er en afgørende vigtig institution i vidensamfundet. Det er et utrolig interessant oplæg, hvor det sætter fokus på en lang række udfordringer for fremtidens biblioteker.

BKF anbefaler endvidere at Styrelsen for Bibliotek og Medier / Kulturministeriet sammen med KL og de 98 kommuner fremlægger en samlet strategi for udvikling af fælles digitale løsninger, som med afsæt i bibliotekerne kan tilbydes alle borgere i det vidensamfund, som udvikler sig i stor hast. Så, det er bare med at komme i gang!

Oplægget er udsendt af formanden Per B. Christensen, der siger at deres "udspil kommer i forlængelse af de seneste års strukturdebat og lukninger på biblioteksområdet. Vores samfund er i hastig udvikling, hvilket indebærer flere udfordringer. Udfordringer som folkebiblioteket kan være med til at løse. Af aktuelle udfordringer kan bl.a. nævnes globalisering, individualisering, polarisering og it- og medieudviklingen...................."

De forholder sig endvidere til hvilken rolle bibliotekerne kan spille i et globaliseret samfund, der bliver stadig mere polariseret.

"I vidensamfundet ses en tendens til større polarisering i samfundet. Folkebibliotekets formålsparagraf gælder alle børn, unge, voksne og pensionister. Men en del bruger sjældent bibliotekerne. Her har biblioteket en vigtig opgave. - Biblioteket kan være med til at skabe sammenhængskraft i lokalsamfundet gennem skabelse af social og kulturel kapital. Det kan ske ved at udvikle nye deltagelsesformer, ved at understøtte mangfoldighed og bruge forskelligheden som afsæt til at understøtte et inkluderende lokalsamfund, siger børne- og kulturdirektør Flemming Olsen, Herlev, der har været formand for den arbejdsgruppe, der har formuleret den nye strategi fra kulturcheferne.

En stor og voksende del af brugerne efterspørger andre services end det traditionelle biblioteks tilbud. Der er igennem de sidste 10 år sket en stor udvikling af virtuelle ydelser fra bibliotekerne, men sammenlignes udviklingen med antallet af hits på andre hjemmesider f.eks. Google eller DR`s hjemmeside, så blegner bibliotekernes besøgstal. BKF finder det helt afgørende, at biblioteket lokalt, såvel som biblioteksvæsenet i sin helhed, udvikler en mediestrategi, der kan udnytte det relativt stærke brand bibliotek.dk har, så det udvikles med en række nye tilbud. Den nationale strategi herfor kræver en fælles indsats mellem de 98 kommunale biblioteksvæsener, KL og Styrelsen for Biblioteker og Medier / Kulturministeriet. - Med afsæt i disse udfordringer vil BKF anbefale, at kommunerne gennemfører en kvalitetsgennemgang af kommunens biblioteksvæsen, siger Per B. Christensen

Kvalitetsgennemgangen skal naturligvis tage afsæt i den enkelte kommunes forhold, men følgende temaer vil være relevante at analysere og vurdere nærmere:
- Hvordan sikres det, at biblioteket taler til alle?
- Hvordan kan biblioteket understøtte, at 95% af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse, og at 50% får en videregående uddannelse?
- Hvordan støtter biblioteket - som lokalsamfundets åbne mødested - sammenhængskræfter i lokalsamfundet?
- Hvordan sikrer biblioteket kulturel og demokratisk dannelse og deltagelse?
- Hvordan støtter biblioteket særskilt at børn og unge bliver biblioteksbrugere, og hvordan optages børnenes og de unges ideer i bibliotekets virksomhed?
- Hvordan medvirker biblioteket i den kommunale integrationsstrategi?
- Hvordan støtter biblioteket de nye iværksættere - ikke mindst inden for oplevelsesøkonomien?
- Hvordan udnyttes de fysiske rammer i biblioteket til at stille øvrige kommunale tilbud til rådighed, f.eks. borgerservice og informationsservice?
- Hvilke partnerskaber bør biblioteket etablere, f.eks. i samarbejde med: o Dagtilbud? o Folkeskolen? o Uddannelsesinstitutioner? o Borgerservice? o Kommunal informationsservice? o Erhvervsservice? o Kommunale ældretilskud? o Foreningslivet? o Idrætten?

Og meget mere -læs Børne- og Kulturchefforeningens debatoplæg om fremtidens bibliotek. Download nu.

torsdag den 22. oktober 2009

Sony, Amazon, Barnes & Noble og biblioteker

Sony offentliggjorde i august, at de ville droppe ders DRM-system til eBøger og i stedet bruge det åbne ePub-format. På den måde vil Sonys eBogs-læsere lige pludselig fungerer med eBøger fra andre online-butikker. Endvidere har de indgået samarbejde med Google om at leverer bøger fra deres omfattende digitaliseringsprojekt.

Det er interessant, fordi det er en modsat strategi af den anden store aktør på markedet Amazon Kindle som faktisk har fået meget kritik for det at de binder kunderne.

I PC World kan man læse om disse forskellige strategier "Amazon bruger sit helt eget system til køb og levering af eBøger, og firmaet fik fornylig ørerne i skrivemaskinen, da det kom til at slette eBøger på brugernes Kindle-maskiner - helt uden varsel, vel og mærke. Amazon fandt ud af, at firmaet alligevel ikke havde de fornødne rettigheder til at sælge eBogs-versioner af George Orwells 1984 og Dyrefarmen, og slettede dem derfor fra sit system. DRM-systemet gjorde, at de samtidig også forsvandt fra alle Kindle-maskinerne. Amazons forretningsmodel og økosystem er dog stadigvæk tillokkende over for brugerne. Det minder meget om Apples håndtering af iPod og iTunes Store."

Sony har derfor lanceret deres Reader Daily Edition, som vi desværre ikke ved hvornår vil ramme det danske marked. I følge PC World kan den "bedst beskrives som en "Kindle"-klon i og med, at den også har en indbygget 3G-forbindelse, der kobler maskinen op til Sonys egen online-bogbutik. Sony Reader Daily Edition kommer til december og vil koste 400 dollar (lidt over 2.000 kroner), 100 dollar mere end Amazon Kindle2. Sonys trådløse eBogs-læser vil dog tilbyde ekstra funktionalitet i form af gratis, virtuelle bogudlån hos biblioteket. Sony er pt. i gang med at lave aftaler med en række amerikanske biblioteker, men ideen er, at du kan søge efter en bog online, og hvis den er tilgængelig på et bibliotek i nærheden af dig, så kan du suse forbi og låne den til din Reader Daily Edition ganske gratis i op til 21 dage."

Senest er Barnes & Noble med deres bud; Nook. Nook adskiller sig markant fra de andre e-bog-læsere, der er på markedet, eller som er annonceret, idet den indeholder to skærme. Der er den traditionelle E Ink-baserede skærm til at læse sit ønskede indhold, og så er der også et lille LCD-panel. Men helt hvordan funktionaliteten vil blive er svært at sige, da de først kommer på markedet sidst på året.

En spændende udvikling og lige nu er jeg spændt på hvornår vi får mulighed for at tage fat på disse udfordringer i Danmark. Og spændene hvordan kampen mellem Sony og Amazon vil falde ud eller om Barnes & Noble overhaler inden om .

Læs mere på Er Kindle e-bogs læser allerede retro?

onsdag den 21. oktober 2009

Amazon Kindle Test

Jeg har tidligere skrevet lidt om Amazon Kindle og der har været en del debat om den nu også er et reelt alternativ til den traditionelle bog. Under alle omstændigheder er den en meget bedre elektronisk læseplatform end vi traditionelt kender fre f.eks. PC skærme. Jeg kan f.eks. gøre opmærksom på denne test

Her skriver Martin Thorborg bl.a.: "Amazon Kindle er basalt set en e-bogs-læser. Altså bøgernes svar på en Ipod. Den er hverken særligt pæn, den kan ikke særligt meget og så er den rimeligt dyr. Så hvorfor overhovedet beskæftige sig med den?Det skal man fordi man her ser bogens fremtid og fordi den er så fucking fantastisk! se hele anmeldelsen"

Men inden man svømmer over af begejstring, skal man være opmærksom på at den danske Kindle har mange begrænsninger. F.eks. skiver comon.dk
Amazon er klar til at sælge sin Kindle i det meste af verden. Men der er så mange begrænsninger, at de lige så godt kunne lade være.

Læs også om Sonys alternativ: Sony, e-bøger og biblioteker

tirsdag den 20. oktober 2009

Borgerne vil ha mere bibliotek

I Frederiksborg Amts Avis kunne man 17. oktober 2009, se en borger skrive om, at hun var utilfreds med de lokale politikeres prioriteringer, hvor der skæret hårdt på biblioteksområdet.

Biblioteket skal spare 1. mio. kr og lokalt har der været diskuteret, at det vil medfører fyringerne Under overskriften "Hørsholm Bibliotek bør opgraderes" skrev Kirsten Hink, bl.a.:

"Hørsholm Bibliotek skal spare 1.000.000 kroner kommende år. Hvorfor dog? I krisetider, hvor danskere er mere hjemme i dagtimerne jævnfør flere arbejdsløse, færre udenlandsrejser m. m., er der netop et større brug af bibliotekerne . Arbejdsløse m. fl. udnytter tiden til at øge deres viden og dette er netop bibliotekernes fremmeste funktion. At øge viden, specielt og generelt. Der bør bestemt ske en opgradering af økonomien og ikke det modsatte. Danmark, der vil basere sin fremtid på videnssamfundet, kan da ikke mene det alvorligt, hvis man nedgraderer. Der er positive meldinger om at det går biblioteket rigtig godt med stigende lånertal etc. Nu vil biblioteket fyre fire medarbejdere for at leve op til sparebudgettet. Der må da være andre metoder end kommunal prikkerunde på biblioteket . Fire medarbejdere på understøttelse giver mindre i kommunekasserne og er de ikke i A-kasse, kan man yderligere regne ud at de vil ende som en kommunal udgift, for hvor skal de finde nyt arbejde i en krisetid med øget arbejdsløshed. Jeg spørger. Find dog andre løsninger! Der er bestemt ikke for mange ansatte på Hørsholm Bibliotek . Hvis hver borger smider 40 kroner i kommunekassen øremærket Biblioteket , kunne biblioteket være fri for at fyre ansatte. Men næppe vejen i tid med skattestop. En anden er, at kommunen besinder sig, og finder løsninger, der ikke indebærer fyringer. Det burde være muligt at finde 1.000.000 kroner i andre områder end bibliotekets ."

Der er flere tendenser rundt om i landet, der tyder på at borgerne siger fra når politikerne skærer i bibliotekernes budgetter, for borgerne bruger flittigt bibliotekerne og det de mindst af alt ønsker er dårligere service, som jo desværre ofte er resultatet, når der ikke er personale nok til at vejlede kunderne.

lørdag den 17. oktober 2009

Kindlen kan blive e-bogens danske gennembrud

I dag skriver Information om at med den internationale lancering af Amazons e-bogslæser Kindle er der nu for alvor forhåbninger til at e-bogen slår igennem. Kindlens indtog på det danske marked kan få udviklingen til at accelerere og tvinge de danske forlag til at sænke prisen på e-bøger.

De behandler emnet ret gennemgribende, så tjek det ud på http://www.information.dk/207474

Og se også min perspektivering på: Er Kindle e-bogs læser allerede retro?

torsdag den 15. oktober 2009

Er Kindle e-bogs læser allerede retro?

Det påstår Kalle Nielsen på min facebookside efter jeg i går bloggede om at Amazons E-bogslæser Kindle, om få dage vil ramme det danske marked.

Han skrev:
”Kindle er vel i princippet allerede retro... - det tror jeg en hel del mennesker glemmer. Kindle er blot en overgangstype - lidt p... Read Moreå samme vis som brevduen var det for det jeg fx sidder og laver lige nu - eller som telegraftråden var det for vores smartphones. Den papir-trykte bog er stendød innovations-mæssigt set - glem alt om den ... og glem alt om de her Kindle-versioner ... forbered derimod organisationerne på at bøgerne forsvinder... og at 97% af befolkningen ikke aner hvad har, og får, af muligheder. Kæmpe opgave.”

Jeg tror Kalle har ret. Kindle, som læseplatform, er en overgangsform. Lidt ligesom da Sony lancerede sin Walkman - set retrospektivt, så var det kun en kort overgangsform. En del begyndte at tage musik med på farten. Det var den gang, nogle troede på kassettebåndet som medie. Men kassettebåndet blev (lige som LP pladen) afløst af CD, som man så også opfandt en bærbar afspiller til. Og nu bruges stort set ingen af delene, men alle har musik i ørene, når de er på farten.

Stort set alle bruger MP3 afspillere i en eller anden form, ligesom stereoanlægget efterhånden er blevet digitaliseret og kun afspiller filer. Altså en historie om, at teknologi er med til at forme vores behov og efterspørgsel, som så ændre markedet (eller måske er det omvendt!).

LP'en og CD'en findes stadig og vil have en niche, men det store marked er til musikfiler, der kan distribueres via Internettet. Jeg tror vi befinder os i samme overgang, hvad angår bøger.

Derfor tror jeg også at Mette Trolle har ret i sin kommentar til indlægget
"Det handler vel om indhold, ikke form! En bog er en bog er en bog - uanset om den er trykt på papir eller bæres rundt på en lille tynd e-bogslæser sammen med en masse andre bøger. Sommetider er papirformen bedst, andre gange er det andet temmelig smart." Og hun slutter med en pointe som jeg også ser frem til "man behøver slet ikke at have et halvt bibliotek med på ferie, man kan vel bare tanke op undervejs"

Charlotte S H Jensen perspektivere så hele debatten om hvilken form vi skal forberede os på i sin kommentar:
"- synes også klart, at det er fedt med e-læsning... det er da på tide :-) Men ville det lækreste ikke være et åbent format? Som jeg har forstået det, så kan Kindle kun læse Amazons, hvorimod fx Google satser på det åbne? Eller er jeg galt afmarcheret med "gamle oplysninger" fra http://newz.dk/google-vaelger-side-i-digital-bog-kamp
Et alment udbredt - og åbent format - kunne vel være godt -fx for de videnskabelige tidsskrifter?"

Tjaaa. Hvorvidt google satser på det åbne er jo et spørgsmål. P.t. ser det ud til at deres digitaliseringsindsats af eksisterende bøger er åben, men rent faktisk ved vi det ikke på den lange bane. Og hvad Googles samarbejde med den anden store operatør på markedet af e-bøger Sony vil betyde, for tilgængeligheden, ved vi heller ikke. Måske er det som kampen mellem Betamax og VHS videobånd. VSH vandt, men hvad var det bedste produkt?

Jeg tror så, der er endnu en overvejelse vi skal gøre os i forhold til e-bøger. I det øjeblik man distribuerer via Internettet, så er der teorier der hævder at indholdet bliver gratis. En udvikling vi ser med musik lige nu. Begyndende f.eks. med bibliotekernes www.netmusikken.dk og i Danmark fuldt op af TDC, hvor ”gratis” musik er en del af abonnementet. I Sverige har man sportify.se. Ifølge Berlingske bruger ”over en million svenskere nu den gigantiske og gratis internetjukebox Spotify, når der skal musik på stereoanlægget, og de svenske pladeselskaber og musikere er ovenikøbet begyndt at tjene gode penge på at forære musikken væk.”

Så teorierne om the long tail, der spår en helt anden distribution, andre produkter og en anden prisstruktur når man formidler produkter over Internettet, ser ud til at holde.

Mit bud er, at man vil se samme udvikling på e-bogsmarkedet, som med musik, de bliver billigere på grænsen af gratis, hvor man finde nye forretningsmodeller, så forfatterne og ”forlag” stadig kan tjene på dem, ex. via reklamer. En udvikling man bliver nødt til at forholde sig til, i forhold til hvordan man får indhold til e-bogslæseren.
Et eksempel på gratis e-bøger kan findes på http://feedbooks.com

Alt i alt er det interessant, hvis vi kan komme i gang med en debat, der kan være med til at udvikle en form, hvor vi tilgængeliggør litteraturen (både fag og skøn) i helt nye former også selvom det måske "bare" er til de kommende generationer. For det handler om at tilgængeliggøre den litteratur som beriger vores liv - og så er formen ikke så vigtig - bare vi kan få adgang.

onsdag den 14. oktober 2009

Nu er E-bogs læseren her


Kindle, som er langt den mest populære og brugervenlige e-bogslæser kommer nu til Danmark. Mange har spået, at vi her har med en e-bogslæser, at gøre, der er en seriøs konkurrent til den traditionelle papir bog.

Det er en af de debatter, der kommer op i næste nummer af Danmarks Biblioteker som udkommer 1. Nov.

Kindle ligner et produkt, der kan gøre for bogbranchen, hvad Apple gjorde for musikbranchen med iPod og det siges, at Kindle i sit første leveår solgte bedre end hvad Ipod gjorde det første år.

Amazons Kindle er ikke den eneste e-bog på markedet. Sony har også en model som snart bliver introduceret på det europæiske marked i samarbejde med Google, som er overordentlig interessant, da de er i gang med at digitalisere store mængder af bøger fra de amerikanske biblioteker.

Desværre er det kun den mindste udgave af Kindle på seks tommer, der kommer til Danmark. Prisen kommer til at ligge omkring 1400 kroner. E-bogen kan rumme op til 1500 bøger, der kan hentes direkte via 3G-mobilnettet. Endelig kan den afspille MP3-filer, ligesom der er indbygget oplæsning af teksten, dog kun på engelsk. Men hvordan det teknisk kommer til at være i Danmark ved vi ikke helt endnu. F.eks. er det vist ikke muligt at indgå aftale med en operatør om 3G downlooad endnu.

Kindle bruger kun strøm når man bladrer, skærmen er nemlig bygget på ”e-ink - e-blæk” teknologi det vil sige uden baggrundslys som computerskærmen, så den er ligeså behagelig at læse i, som en almindelig bog og man kan sagtens sidde i direkte sollys og nyde sin roman.
Det er ikke nok at have en maskine, der gør det realistisk at læse bøger på en skærm. Der skal også være bøger at læse og en boghandel at hente dem i. Det kan Amazon præsentere med Amazon.com /Kindle og Sony/google. Her mangler de danske biblioteker svaret og en prismodel ,der sikrer at også bibliotekerne kan levere e-bøger, uden at tømme deres driftsbudgetter.


Altså er e-bogen et produkt som ligner noget der på sigt kan udkonkurrere de traditionelle bøger. Og den udfordring må Bibliotekerne se at finde et samlet og fremadrettet svar på. …………………..

Følg debatten i Danmarks Biblioteker

mandag den 12. oktober 2009

Public service

Tirsdag den 6. okt. stillede forfatter Rolf Bagger følgende spørgsmål i sin kronik i Berlingske Tidende:

"Spørgsmålet er, om DR stadig skal gøre alt, dække alt, være tilstede alle steder. Bør vi ikke begynde at tale om, hvad DRs kerneopgaver i grunden er? Hvad skal DR ikke lave, dvs. hvilke opgaver er ikke public service, og hvad kan forbrugerne lige så godt eller bedre hente i de kommercielle supermarkeder? Lever vi virkelig i et samfund, der ikke tør vedkende sig, at noget er mere kultur end andet?" Se hele kronikken

Spørgsmål som man måske også kan stille bibliotekerne overfor?

Jeg er ikke enig i Baggers grundsyn, når han f.eks. skriver "Public service havde og har, ikke bare i DR, men overalt, samme status som Helligånden i den kristne kirke. Enhver public service-diskussion begynder og ender som en diskussion om DR."

Jeg mener at man kan og bør diskutere indholdet i public service. I den forbindelse også for bibliotekerne, som er en af landets største Public Service institutioner.

Men hvordan skal vi definere public service begrebet i biblioteksverdenen?

fredag den 9. oktober 2009

Bibliotekerne byder på farverige oplevelser, og du har allerede betalt billetten

I sidste uge skrev ”24 timer Centrum” en artikel, med overskriften Bibliotekerne byder på farverige oplevelser, og du har allerede betalt billetten. Det kan jeg være meget enig i selvom det ikke altid er det billede der tegner sig når man snakker om det i bibliotekerne. (men der er altså også en del aktiviteter, hvor det er nødvendigt at tage betaling)

I avisen hedder det:
”Bibliotekerne er godt på vej til at blive lige så hippe kultursteder som gallerier og spillesteder, fordi de byder på flere og flere alternative kulturoplevelser. Det bedste er, at du allerede har betalt billetten.
Fire biblioteker giver her deres bud på sæsonens fedeste arrangement:
Storvildtjæger i Aalborg
Bibliotekerne i Aalborg byder på foredrag med Per Kauffmann, der har vendt sin succesrige virksomhed ryggen for at leve sine drømme ud som storvildtsjæger.
Skattejagt i Århus
Århus Bibliotekerne er særligt glade for arrangementet ' Spor i Natten - tilbage til Vikingetiden', hvor hele Århus kan tage på skattejagt efter en gemt vikingeskat - og lære lidt om vikingetiden undervejs.
Lina Rafn i Gladsaxe
Infernal-sanger Lina Rafn kommer selv fra området, og hun vender hjem for at holde et gratis foredrag på biblioteket .
Café i Odense
Odense Centralbibliotek har startet en række litteraturcaféer, hvor man blandt andet kan møde smagsdommere, forfatterskoleelever og forlæggere.”
”24 timer Centrum” 25. september 2009

Det er en række gode små lokale eksempler, som bliver nævnt. Man kommer ikke uden om, at der er rigtig mange steder, hvor bibliotekerne er omdrejningspunktet for det lokale kulturliv. Jeg tænker ofte på det når jeg ser de landsdækkende dagblade have deres aktivitetskalendere, hvor ekstremt mange af aktiviteterne specielt i provinsbyerne, er arrangeret af biblioteker. Men måske mangler vi en overordnet branding af det og oversigt af hvad der sker på bibliotekerne?

torsdag den 1. oktober 2009

Bibliotekernes fremtid diskuteres i Hjørring

I mange kommuner er bibliotekerne omdrejningspunktet for den kulturelle udvikling, hvilket mange politikere er bevidste om, når der lægges budgetter. Mange steder ved man også godt, at det kan betale sig at investere i den udvikling, men desværre ikke alle steder.

I løbet af de kommende uger fastlægger de sidste kommuner deres budgetter for 2010. En af landets største kulturelle institutioner, bibliotekerne, har i de seneste år oplevet markante reduktioner i budgetterne, og der er tegn på, at også det kommende års budgetter mange steder vil udfordre bibliotekerne yderligere rent økonomisk.

Danmarks Biblioteksforening holder repræsentantskabsmøde i Hjørring fredag den 2. oktober. På mødet skal foreningens strategi for de kommende år diskuteres, en strategi som naturligvis vil blive formet af de store udfordringer landets biblioteker stilles overfor i disse år. Både i forhold til at udvikle nye og meget efterspurgte services samtidig med at der rationaliseres.

I Danmarks Biblioteksforening har vi flere gange fremhævet Hjørring Kommune, som har et nyt og allerede verdensberømmet bibliotek, der står som et lysende eksempel på, hvad visioner og politisk bevidsthed om investeringer i kultur- og vidensinstitutioner kan betyde for kommunens borgere, både når det gælder service og image. Og det er jo dejligt, når der skabes sådanne lokale succeser, men der opstår jo en modsætning, hvis man så fremover skal spare på driften

Under alle omstændigheder er der brug for både mod og visioner, når bibliotekernes fremtid skal formes. Danmarks Biblioteksforening tager teten i debatten, og mødes som sagt i Hjørring - på biblioteket - fredag den 2. oktober, til næste del af debatten.

Biblioteket, budgetterne og den politiske erkendelse

I sidste uge skrev en biblioteksleder til mig…..”Dejlig dag i dag – vi skal nemlig ikke spare på Bibliotekerne i 2010 – og vi får anlægsmidler til ny afleveringsautomat m.m.”

Det er dejligt, når folk skriver glade mails og at der er nogle politikere derude i kommunerne, der gerne vil prioritere bibliotekerne og er bevidste om, hvad de kan gøre for at skabe vækst og sammenhængskraft. Og at det altså ikke gøres gratis.

Derfor er jeg da også meget spændt på hvordan de sidste kommunale budgetter falder ud. For set fra kulturfronten, ser det ikke lige godt ud i alle af de kommuner, der allerede har færdiggjort budgettet for næste år. Men der er håb endnu, for jeg tror den politiske bevidsthed, om nødvendigheden af investeringer i kultur- og vidensinstitutioner, er til stede. Så må vi bare håber at viljen også er der. Det vil vise sig om et par uger, når Danmarks Biblioteksforening, har indsamlet data fra alle de kommunale budgetter.

I sammen uge som jeg fik den glade mail fra bibliotekslederen, havde en anden leder skrevet i Berlingske Tidende den 26. September.

Han gjorde også opmærksom på bibliotekernes samfundsnytte og udtrykker samtiden håb om, at de kommende budgetforhandlinger ville give stort afkast på både kort og lang sigt. Hvis altså politikerne vil…..

Mogens Vestergaard fra Roskilde Bibliotek og formand for bibliotekschefforeningen skrev.
”IT-kløften bliver større
Ifølge tal fra Danmarks Statistik er 40 procent af danskerne ikke fortrolige nok med internettet til at gøre brug af selvbetjeningsløsninger på nettet.
Set i forhold til det offentliges strategi om at flytte flere og flere services over til nettet er 40 procent et voldsomt tal.

Når kommunerne samtidig - netop nu -er ved at skære markant ned på bibliotekernes tilskud, kan det få uoverskuelige konsekvenser. Kommunernes digitaliseringsstrategi risikerer at kuldsejle. For de 40 procent er det et stort problem, at man skal ind på Skats hjemmeside for at udfylde sin selvangivelse og bede om en papirudgave af sin årsopgørelse.
Landets folkebiblioteker møder daglig mange af de 40 procent. De kommer for at få hjælp til at forstå og bruge systemerne. Bibliotekerne gør meget allerede nu og vil gerne gøre mere. Bibliotekerne har givet håndslag på at være garanter for alle borgeres fri og lige adgang til at deltage i det digitale samfund. Det er til fordel for både den enkelte borger og for samfundet. Men lige nu er denne satsning ved at blive skudt ned. Halvdelen af kommunerne har brug for skatteforhøjelser for at få det hele til at løbe rundt. Og mange steder fejer sparekniven bredt og hårdt hen over budgetterne for 2009.
Bibliotekerne mærker det som indkøbsstop midt i året, stop for genbesættelse af ledige stillinger osv.

Derfor vil en investering i bibliotekerne i de kommende budgetforhandlinger give meget stort afkast på både kort og lang sigt.”

Vi må håbe at han får ret i, at der fremover bliver prioriteret så bibliotekerne fortsat kan være med til at udvikle vidensamfundet.