torsdag den 1. oktober 2009

Bibliotekernes fremtid diskuteres i Hjørring

I mange kommuner er bibliotekerne omdrejningspunktet for den kulturelle udvikling, hvilket mange politikere er bevidste om, når der lægges budgetter. Mange steder ved man også godt, at det kan betale sig at investere i den udvikling, men desværre ikke alle steder.

I løbet af de kommende uger fastlægger de sidste kommuner deres budgetter for 2010. En af landets største kulturelle institutioner, bibliotekerne, har i de seneste år oplevet markante reduktioner i budgetterne, og der er tegn på, at også det kommende års budgetter mange steder vil udfordre bibliotekerne yderligere rent økonomisk.

Danmarks Biblioteksforening holder repræsentantskabsmøde i Hjørring fredag den 2. oktober. På mødet skal foreningens strategi for de kommende år diskuteres, en strategi som naturligvis vil blive formet af de store udfordringer landets biblioteker stilles overfor i disse år. Både i forhold til at udvikle nye og meget efterspurgte services samtidig med at der rationaliseres.

I Danmarks Biblioteksforening har vi flere gange fremhævet Hjørring Kommune, som har et nyt og allerede verdensberømmet bibliotek, der står som et lysende eksempel på, hvad visioner og politisk bevidsthed om investeringer i kultur- og vidensinstitutioner kan betyde for kommunens borgere, både når det gælder service og image. Og det er jo dejligt, når der skabes sådanne lokale succeser, men der opstår jo en modsætning, hvis man så fremover skal spare på driften

Under alle omstændigheder er der brug for både mod og visioner, når bibliotekernes fremtid skal formes. Danmarks Biblioteksforening tager teten i debatten, og mødes som sagt i Hjørring - på biblioteket - fredag den 2. oktober, til næste del af debatten.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar