tirsdag den 4. oktober 2016

Hvorfor så forudsigeligt? Hør alternative åbningstale

I dag svømmer medierne fra morgenstunden over med forventningerne til Statsministerens åbningstale, som givetvis vil indeholde samme pointer, som da han på egen facebookprofil præsenterede sin 2030 plan. Det vil ikke forhindre medierne i efterfølgende, at svømme over med forudsigelige reaktioner fra politiske mod- og medspillere, hvorefter samme mediers politiske kommentatorer vil fylde egne medier og træde vande med forunderlige analyser af forudsigelige mønstre.

Man man kunne vælge at dykke dybere og flyve højere. På Vartov havde vi tre alternative åbningstaler - og de var knap så forudsigelige og måske endda mere fremtidsorienterede.

”Vi skal som samfund have en realistisk drøm eller vision med borgeren i centrum, når vi taler om at skabe bærende fællesskaber i den digitale og teknologiske tidsalder. Og her er det afgørende for demokratiet, at borgerne bliver hørt. At lytte er derfor en dyd enhver folkevalgt bør gøre til sit mål.”

Det var nogle af de ting, der blev sagt i dette års alternative åbningstaler, der blev holdt i Vartov præcis tre uger før folketingets åbning. Talerne blev holdt af Mads Øvlisen, tidl. administrerende direktør i Novo Nordisk og nuværende medlem af The United Nations Global Compact Board, Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF og Hella Joof, filminstruktør og skuespiller. Alt sammen arrangeret af Grundtvigsk Forum
Læs også: Hvordan skaber vi samfund i en digital og teknologisk tidsalder – globalt og lokalt? Alternativ åbningstale til Folketinget 
Hvis du har lyst til at høre eller genhøre de tre alternative åbningstaler, kan du gøre det her:

Alternative åbningstaler 2016

Vi er nødt til at begynde med menneskerettighederne
 
Mads Øvlisen: I stedet for at tænke i kortsigtede økonomiske baner, er vi nødt til at begynde med menneskerettigheder, frihedsrettigheder osv. når vi skal tale om bærende fællesskaber. Derfor kan jeg slet ikke forestille mig, at Danmark skulle træde ud af menneskerettighedskonventionen. Det er den, der skal lede landet til fælles bedste. Jeg kunne godt tænke mig at se Danmark udvikle sig som et samfund hvor borgere udvikles sammen, og udvikler et bæredygtigt fællesskab af værdighed, frihed og ansvarlighed. Det er væsentligt at huske på, at vi er et samfund af borgere og ikke lønmodtagere
 


Vi kan ikke undvære lønmodtagernes stemme i debatten om de udfordringer, vi står overfor
 
Bente Sorgenfrey: Det er helt afgørende for demokratiet at høre de ansatte om de konsekvenser politikernes beslutninger har. Det gælder også i forhold til de nye teknologier, vi står overfor. Vi er i dag ikke gode nok til i fællesskab at adressere denne udfordring. Derfor er det vigtigt, at vi selv erobrer dagsordenen, når vi taler om nye teknologier, og her er uddannelse et vigtigt redskab
Lys over land
 
 
Hella Joof: Debat skal der til for at styrke et demokrati, men ikke al debat er lige gavnlig. Specielt ikke den på facebook. Jeg vil gerne opfordre til, at man kun ytrer sig på facebook, når det er strengt nødvendigt og det er det sjældent. Vi skal lære at lytte, og vi må ikke slukke hinandens lys. Lys er nemlig noget af det mest demokratiske, vi har. Når det lyser, så omfordeler det sig selv, og så er der pludselig også lys til dem, der sidder i mørke og til dem, der har fået slukket for el og gas.