Gå videre til hovedindholdet

Hvorfor så forudsigeligt? Hør alternative åbningstale

I dag svømmer medierne fra morgenstunden over med forventningerne til Statsministerens åbningstale, som givetvis vil indeholde samme pointer, som da han på egen facebookprofil præsenterede sin 2030 plan. Det vil ikke forhindre medierne i efterfølgende, at svømme over med forudsigelige reaktioner fra politiske mod- og medspillere, hvorefter samme mediers politiske kommentatorer vil fylde egne medier og træde vande med forunderlige analyser af forudsigelige mønstre.

Man man kunne vælge at dykke dybere og flyve højere. På Vartov havde vi tre alternative åbningstaler - og de var knap så forudsigelige og måske endda mere fremtidsorienterede.

”Vi skal som samfund have en realistisk drøm eller vision med borgeren i centrum, når vi taler om at skabe bærende fællesskaber i den digitale og teknologiske tidsalder. Og her er det afgørende for demokratiet, at borgerne bliver hørt. At lytte er derfor en dyd enhver folkevalgt bør gøre til sit mål.”

Det var nogle af de ting, der blev sagt i dette års alternative åbningstaler, der blev holdt i Vartov præcis tre uger før folketingets åbning. Talerne blev holdt af Mads Øvlisen, tidl. administrerende direktør i Novo Nordisk og nuværende medlem af The United Nations Global Compact Board, Bente Sorgenfrey, formand for hovedorganisationen FTF og Hella Joof, filminstruktør og skuespiller. Alt sammen arrangeret af Grundtvigsk Forum
Læs også: Hvordan skaber vi samfund i en digital og teknologisk tidsalder – globalt og lokalt? Alternativ åbningstale til Folketinget 
Hvis du har lyst til at høre eller genhøre de tre alternative åbningstaler, kan du gøre det her:

Alternative åbningstaler 2016

Vi er nødt til at begynde med menneskerettighederne
 
Mads Øvlisen: I stedet for at tænke i kortsigtede økonomiske baner, er vi nødt til at begynde med menneskerettigheder, frihedsrettigheder osv. når vi skal tale om bærende fællesskaber. Derfor kan jeg slet ikke forestille mig, at Danmark skulle træde ud af menneskerettighedskonventionen. Det er den, der skal lede landet til fælles bedste. Jeg kunne godt tænke mig at se Danmark udvikle sig som et samfund hvor borgere udvikles sammen, og udvikler et bæredygtigt fællesskab af værdighed, frihed og ansvarlighed. Det er væsentligt at huske på, at vi er et samfund af borgere og ikke lønmodtagere
 


Vi kan ikke undvære lønmodtagernes stemme i debatten om de udfordringer, vi står overfor
 
Bente Sorgenfrey: Det er helt afgørende for demokratiet at høre de ansatte om de konsekvenser politikernes beslutninger har. Det gælder også i forhold til de nye teknologier, vi står overfor. Vi er i dag ikke gode nok til i fællesskab at adressere denne udfordring. Derfor er det vigtigt, at vi selv erobrer dagsordenen, når vi taler om nye teknologier, og her er uddannelse et vigtigt redskab
Lys over land
 
 
Hella Joof: Debat skal der til for at styrke et demokrati, men ikke al debat er lige gavnlig. Specielt ikke den på facebook. Jeg vil gerne opfordre til, at man kun ytrer sig på facebook, når det er strengt nødvendigt og det er det sjældent. Vi skal lære at lytte, og vi må ikke slukke hinandens lys. Lys er nemlig noget af det mest demokratiske, vi har. Når det lyser, så omfordeler det sig selv, og så er der pludselig også lys til dem, der sidder i mørke og til dem, der har fået slukket for el og gas.

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Der er brug for bibliotekerne som aldrig før også for Vanopslagh

Hen over sommeren har der været en del debat om biblioteket, som opstod i kølvandet på at formanden for Liberal Alliances Alex Vanopslagh i sin bog ’Vejen til ansvar’ forslår at lukke bibliotekerne. Debatten koger stadig og i dag tager vi en tur i et par radiokanaler, hvor Radio4 sætter emnet til debat kl. 9.00-10.00 og Paw Østergaard Jensen, formand for Danmarks Biblioteksforening spiller ud i Radio4 kl. 09.35 i en snak om, hvorfor det er der er behov for bibliotekerne som ingensinde før og det er da også landets mest besøgte kulturinstitution. P1 Debat forsætter Kl 12.15 -13.30 (denne er udsat til senere på ugen) hvor spørgsmålene igennem debatten bliver: ’Luk folkebibliotekerne? Kan og bør private erstatte dem? Vil det sætte viden, dannelse og lokalsamfund og sammenhængskraft over styr, hvis man lukker? Er bogen død? Er det bibliotekernes rolle at holde diverse arrangementer? Og er systemet indrettet rigtigt i kommunalt regi?’ Panelet er: Jens Kristian Lütken (V) KBH, Simon Fe