Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra september, 2013

Danskerne: Kulturen er ubetydelig for krydset til kommunalvalget eller....?

Sådan skriver Altinget Kultur  i dag. Altinget Kultur har fået lavet en meningsmåling som peger på at Kulturen stort set ingen indflydelse har på, hvor danskerne sætter deres kryds ved kommunalvalget i november. Det synes jeg vi skal udfordre, for jeg er ikke så sikke på de har ret i, at hverken vælgere eller lokalpolitikere finder det relevant. Det er A&B Analyse som har lavet meningsmålingen for Altinget | Kultur. Her er et repræsentativt udsnit af danskerne blevet spurgt om, hvilke to områder der er vigtigst for deres stemme ved kommunalvalget den 19. november i år. Og blot 4,8 procent af de adspurgte svarer kultur. Det tror jeg er helt validt i forhold til det spørgsmål, men ikke et udtryk for hvor stor vægt borgerne rent faktisk lægger på kultur også når de krydser. Vælgerne prioriterer ikke kultur Jobskabelse Ældre og handicap Miljø Folkeskolen Skatteprocenten Omkostninger til a... Vej, belysning og ... Daginstitutioner Kultur Ved ikke 0 10 20 30 40 50 Vælgernes priori

Er der viden i Wikipedia?

-eller er der viden i biblioteker? Det er et af de spørgsmål jeg stiller i mit oplæg til Wikidag 2013 , hvor jeg har fået lov at indlede dagen, og lægge op til debat om Viden, Wikipedia og Wikimedia Danmark, inden de slutter med den "kedelige" del, nemlig generalforsamlingen i Wikimedia Danmark. Min udgangspunkt er at der skal flere elementer til for at skabe viden. Og at vi skal skelne mellem viden og information. Derimod er information et vigtigt grundstof i begrebet viden, men der skal læring til før det kan omdannes til viden. Viden = Information + læring I den kontekst har bibliotekerne og Wikipedia et vigtigt fælles spændingsfelt som informationsleverandører.  At sikre fri og lige adgang til information, som en af grundpillerne i demokratiet. Både biblioteket og Wikipedia er på den vis en del af den folkeoplysende familie, og Wikipedia er i den kontekst oplysning fra folk til folk. En smuk demokratisk tanke. Hvis man hæver overliggeren kan man måske

Husker regeringen, at kultur er det stof menneske dannes af?

Den politiske netavis Altinget.dk har lavet en ny spændende kultur sektion, hvor jeg har skrevet klumme i den første udgave. Altinget spurgte om jeg ville indgå i  "et panel af kulturelle aktører, der skal sparke gang i kulturdebatten på altinget.dk " og den opgave sagde jeg straks ja til. Jeg synes den er sjov, spændende og udfordrende. Specielt fordi jeg jo også befinder mig i et politisk spændingsfelt, hvor jeg som "kulturel aktør" også er ansat i en politisk interesseorganisation. Så det handler også om at finde en balancegang i mine udtryk, som kan finde forståelse hos arbejdsgiveren Danmarks Biblioteksforening . På den måde er opgaven egentlig ikke så meget anderledes end at drive denne blog. Og det er blev den så alligevel, for når man skriver til et andet medie, overgiver man sig til en andens redaktionelle frihed og så kan overskrifter spidses til og billedtekster få redaktionel beskrivelse. Sådan er gamet og det er jeg med på, alligevel blev jeg li

KULTURPOLTIK: et område uden løftebrud!

Ikke mange ved det, måske endda ikke regeringen selv, men i det såkaldte Regeringsgrundlag " Et Danmark, der står sammen " er der et helt afsnit om Kultur, som hedder KULTURPOLTIK: KULTUR, KUNST OG IDRÆT. Det afsnit udmærker sig, fordi på kulturområdet kan man slet ikke italesætte den dagsorden om løftebrud som mange ellers forsøger i forhold til regeringen. Faktisk kan jeg ikke finde et eneste brud løfte, men det hænger måske også sammen med at det er nemmere at overholde løfter, hvis man ikke lover så meget;-) Men nu da regeringen har siddet halvdelen af perioden kunne det være på sin plads at se lidt nærmere på, hvad de skriver om kultur og endnu ikke er kommet i gang med. Her vil jeg pege på et afgørende område, nemlig: "Regeringen lægger op til et bredt samarbejde med kommuner, regioner, institutioner og foreninger i bredeste forstand samt kunstnere og kulturinstitutioner om kulturpolitiken. Ligeledes ønsker vi at samarbejde med blandt andet

Hva’ ska’ jeg med kommunen?

I en ny måling blandt unge i, svarer 46 % af de unge, at de ikke ved, hvad kommunen står for. Og 50% af de unge efterlyser, at kommunen er tydelig og direkte i kommunikationen med unge. Der er altså rigtig mange unge der spørg ”Hva’ ska’ jeg med kommunen?” og det er også titlen på vores udviklingsprojekt der involverer de 15-25 årige i hvordan kommunens serviceydelser kan blive bedre, og hvordan unge kan få indflydelse på de digitale tilbud i bibliotek og borgerservice. Der er syv kommuner med til at udvikle serviceydelser og digitale tilbud i forhold til de 15-25 åriges aktuelle livssituation. Det kan være i forbindelse med uddannelse, lægeskift, flytning, udenlandsophold og meget mere. Projektet vil også vise unge, at man kan få indflydelse på bibliotekets aktiviteter og tilbud ved at involvere sig, og at kommunen kan være en direkte medspiller i en række sammenhænge, hvor unge har særlige interesser og behov. Derfor handler projektet både om demokrati- og samfundsforståelse

Stor succes med mikrobiblioteker, fuglehuse og Little Free Library

I sidste uge skrev Randers Bibliotek om deres mikrobiblioteksforsøg. Det lyder rigtig spændende, at man med så få midler kan rykke biblioteket ud og få kontakt med helt nye brugeregrupper. De beskrev det selv  at de har skabt opmærksomhed om læsning, bøger og ikke mindst sig selv, med fire fuglehuse, 100 kasserede bøger og en stak labels med Randers Mikrobibliotek og lidt alternativ markedsføring i RandersUgen. De fire fuglehuse blev placeret på centrale steder i byen, hvor mange mennesker passerer forbi, og der blev sat et skilt op, som opfordrede folk til at læse en bog og beholde den bagefter. I nyhedsbrev og på facebook blev publikum opfordret til at lægge deres egne bøger, hvis de havde lyst, og de fire mikrobiblioteker var en stor succes. Så stor, at fuglehusene flere gange måtte tages tomme ind om aftenen og fyldes op igen næste morgen. Bøgerne var kasserede og blev taget fra bibliotekets bogsalg, og de fire fuglehuse var billige og kan bruges i efterfølgende udstilling