Gå videre til hovedindholdet

Husker regeringen, at kultur er det stof menneske dannes af?

Den politiske netavis Altinget.dk har lavet en ny spændende kultur sektion, hvor jeg har skrevet klumme i den første udgave.

Altinget spurgte om jeg ville indgå i  "et panel af kulturelle aktører, der skal sparke gang i kulturdebatten på altinget.dk" og den opgave sagde jeg straks ja til. Jeg synes den er sjov, spændende og udfordrende. Specielt fordi jeg jo også befinder mig i et politisk spændingsfelt, hvor jeg som "kulturel aktør" også er ansat i en politisk interesseorganisation. Så det handler også om at finde en balancegang i mine udtryk, som kan finde forståelse hos arbejdsgiveren Danmarks Biblioteksforening. På den måde er opgaven egentlig ikke så meget anderledes end at drive denne blog.

Og det er blev den så alligevel, for når man skriver til et andet medie, overgiver man sig til en andens redaktionelle frihed og så kan overskrifter spidses til og billedtekster få redaktionel beskrivelse.

Sådan er gamet og det er jeg med på, alligevel blev jeg lidt overrasket over, at se kultursektionen havde ændret min overskrift, så den så sådan ud:
Jeg synes nemlig at der er stor forskel på, at udtrykke "Husker regeringen, at kultur er det stof menneske dannes af?" og en overskrift der hedder "Regeringen har glemt Kulturpolitiken" men hvor der handles, der spildes og jeg synes faktisk bare det er spændende at være med til at skabe kulturdebat i et politiske medie som Altinget.

Til jer der ikke har abonnement, kan jeg kun opfordre til at få det. Mit indlæg kan i læse herunder:

Michel Steen-Hansen
Direktøren for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen, efterlyser politisk fokus på kulturen og bibliotekerne.

Regeringen har glemt kulturpolitikken

18. september 2013 kl. 22:55
DEBAT: Regeringen mangler fokus på kulturpolitikken og på bibliotekerne. Det mener direktøren for Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen. Som det sidste ikke-kommercielle rum i lokalsamfundet spiller bibliotekerne en afgørende rolle for integrationen.
Af Michel Steen-Hansen
Direktør i Danmarks Biblioteksforening


Da Per Stig Møller blev udnævt til miljøminister i 1990, blev han spurgt, hvorfor han ikke gik efter Kulturministeriet. Hans svar var noget i retning af:
"Det skal jeg såmænd sige dig. Det er fordi, Miljøministeriets budget er otte gange så stort som Kulturministeriets - alene derfor."
Det er vel en meget sigende historie om det politiske fokus på kultur - eller manglen på samme. Ofte betegnes kultur i politisk kontekst som "det kit, der binder os sammen" og som grundlaget for demokrati. Desværre kommer det sjældent ud over skåltalerne.

Stigende kulturforbrug, men med social slagsideSjovt nok står det i skærende kontrast til den folkelige opmærksomhed, der er på kultur. Ikke kun i oplevelsesøkonomien, men den kultur, som udvikler os som mennesker.
Jeg undrer mig derfor over, at regeringen ikke blæser mere til kulturkamp, når nu den forrige regerings værdikamp er afblæst. Et klart tegn, på at der bliver stadig mere fokus på kultur, har vi lige foran os, nemlig Altinget.dks nye kultursektion. Ikke blot her, men også i alle aviserne er der kultursektioner. TV 2-programmet ”Kulturen på News”, og DR har dedikeret en hel kanal til kultur.
Samtidig er der ifølge Kulturministeriets undersøgelse om danskernes kulturvaner 2012 sket en stigning i befolkningens kulturforbrug i de seneste år. Derudover fører digitaliseringen til mere kulturforbrug. Alt i alt ser det altså ud til, at danskernes kulturforbrug fortsætter med at stige. 
Men vi har en kæmpe udfordring, fordi en stor gruppe ikke bruger de kulturelle tilbud. Eksempelvis går hver tredje dansker aldrig i teatret eller på museum. Uddannelse og indkomst betyder meget for kulturforbruget. Mange af dem, der aldrig kommer, findes blandt de lavtuddannede og i lavindkomstgruppen.

Regeringsgrundlag mangler kulturpolitisk handling
Den udfordring nævnes faktisk i regeringsgrundlaget, hvor det er et ”mål for regeringen, at endnu flere borgere kommer i kontakt med kulturelle institutioner. Regeringen vil i samspil med de kulturelle institutioner udarbejde en fokuseret strategi herfor.”
Jeg er spændt på, hvornår regeringen når til dette afsnit i regeringsgrundlaget, for jeg savner både dialog, krav og inddragelse i forhold til, hvordan vi skaber en kultur, der rummer endnu flere. Deltagelse i kultur handler også om demokratisk forståelse, som kulturministeren ellers understreger gang på gang.
Min verden er i folkebibliotekerne, hvor der, på trods af store kommunale nedskæringer i de seneste år, er stor brugertilfredshed og i de seneste år har været en vækst i antallet af besøg. Det handler både om en omstillingsparathed i bibliotekerne, et fokus på udvikling sammen med brugerne og udviklingen af en masse nye tilbud. Folkebiblioteket er i mange lokalsamfund det sidste ikke-kommercielle rum, som man bare kan besøge, uden at skulle betale eller være medlem. Et sted, hvor borgerne har mulighed for at mødes med hinanden på tværs af sociale skel, mens andre institutioner bliver stadig mere fragmenterede.
Fremmer integrationen
Men også på folkebibliotekerne er der en tydelig social slagside.
Blandt de besøgende er der få fra lavindkomstgrupperne og lavtuddannede. Men der er faktisk en undtagelse i form af studerende og indvandrere, som er kulturelle storforbrugere af bibliotekerne. På den måde spiller biblioteket en afgørende rolle i integrationen - nogen som både Finans- og Socialministeriet måske burde have mere politisk fokus på.
Bibliotekerne fremmer også integration på andre måder. Mange biblioteker har i de seneste år lavet en anderledes opsøgende indsats over for familier i udsatte boligområder. Et konkret initiativ har været bogstart-programmet, hvor personalet kommer ud til boligområderne med gratis bogpakker til børnene fire gange, inden de fylder fire år, samt oplysning til forældrene om børns sprog og læsning.
For lidt fokus på kulturpolitikken 
Jeg spørger så mig selv, hvorfor regeringen ikke har mere fokus på kultur, som dét, der danner et menneske, skaber en nation og udvikler både kreativitet og økonomisk vækst. Hvorfor hører man stort set aldrig de centrale ministre tale om kultur? Hvorfor er kulturen slet ikke nævnt i regeringens udspil om de sociale 2020-mål?
Har regeringen glemt, at kulturen er det stof, vi dannes af? Er regeringen ude af trit med befolkningens ønsker om at blive mere involveret i og opleve mere kultur? Er regeringen blind for, at når medierne fokuserer stadig mere på kultur, er det fordi, folket vil ha' mere?
Jeg håber, at Altinget.dks nye kulturportal kan være med til at besvare de spørgsmål.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte

#DanmarksKanMere med kultur; men lad os være lidt konkrete - Regeringen har ret "Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... og den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Men hvad gør vi ved det?

"Det demokratiske engagement er højt i Danmark...... men den demokratiske samtale i Danmark er under pres" Sådan skriver Regeringen i deres oplæg " Danmarks kan mere "  og en af pointerne i oplægget er derfor at kulturen skal styrkes, hvordan det skal ske er de en kende mere upræcise med. Men det er klart at lige nøjagtig på det punkt i at styrke den demokratiske samtale spiller folkebibliotekerne en nøglerolle. Men det sker ikke automatisk og er ikke altid tydeligt på den politiske dagsorden.  I oplægget skriver regeringen "Det danske samfund bygger på frihed i dobbelt forstand. For det første giver økonomisk velstand og et socialt sikkerhedsnet den enkelte frihed til at leve et godt liv. For det andet er kulturel dannelse og demokratisk samtale en forudsætning for et frit samfund. Derfor skal Danmark ikke kun være rigere i økonomisk forstand.  Vi skal også være rigere på ånd, refleksion og demokratisk engagement. Dannelse og kultur   Siden Grundtvig har det v