Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra maj, 2009

Udfordringer i bibliotekssektoren de næste 24 måneder

’Skal vi nå kunderne, der hvor de er, eller skal kunderne komme til os på bibliotekerne?’ Det var et af de spørgsmål, der blev vendt og debatteret, da Michel Steen-Hansen på workshop A ved årets Kontaktdag satte ord på de udfordringer, bibliotekerne står overfor i de kommende år. Statsbiblioteket udgiver et nyhedsbrev . Jeg har sakset lidt i det de udgav i dag Michel Steen-Hansen, der er direktør for Danmarks Biblioteksforening, havde dugfriske holdninger til bibliotekernes fremtid. Det samme havde workshopdeltagerne. Om det er bibliotekerne, der skal nå kunderne med ’tank-selv-stationer med netmusik og lydbøger og bogautomater på perronen, så underholdningen er klaret til togturen, eller om kunderne partout skal besøge biblioteket, kom der ikke noget endegyldigt svar på. Der imod var der enighed om, at en kombination med ’både-og’ må være at foretrække. Være forrest med tiltag til borgerne Ifølge Michel Steen-Hansen, bør bibliotekerne være forrest i forhold til de tilbud, der gives bo

Pissegratis.dk

Den nye landsdækkende børnebibliotekssite Pissegratis.dk er på vej. Det er lidt af et nybrud, hvis vi kan få alle landets biblioteker til at bakke op om, at producere og formidle via den sammen platform. Men det er nødvendigt, hvis bibliotekerne skal være i stand til, at konkurrere med alle de andre tilbud på den kommercielle børnemediefront. Initiativet er taget af styrelsen for bibliotek og medier, på baggrund af den rapport der blev lavet om ”fremtidens biblioteksbetjening af børn” eller i hvert fald i umiddelbar forlængelse af dette arbejde. Og udviklingen er initieret af ” koordinationsgruppen for netbiblioteker ”. Jeg ser det som en naturlig udvikling for bibliotekerne, at man for at sikre en udviklende kvalitet, der appellerer til børnene, går sammen om sådan et tiltag. Frem for at bibliotekerne i de 98 forskellige kommuner sidder og udvikler på hver deres tilbud, som alligevel ikke kan hamle op med de konkurrerende tilbud til børn. Hvis det skal blive en succes, kræver det sam

I Spanien hjælper myndighederne borgerne med at finde billig benzin

Så lige på http://digitaliser.dk at I Spanien har ministeriet for erhverv, turisme og handel drevet en såkaldt geoportal siden 2007. En af funktionerne på geoportalen hjælper borgere og turister til at finde den nærmeste benzinstation med de laveste priser. Det er da en fed service. I Danmark driver FDM benzinpriser.dk , som er baseret på frivillige indberetninger fra brugerne. Men måske burde det være en biblioteksopgave at drive en sådan service? Bibliotekerne driver jo så mange andre services, hvor man opdatere forskellige udviklinger. I Spanien er Benzinkortet er blevet til i et samarbejde mellem ministeriet, det spanske geografiske institut, den spanske matrikulære myndighed, de spanske konkurrencemyndigheder samt benzinbranchen. "Benzinleverandørerne er i forvejen af konkurrencemyndighederne forpligtet til at indberette prisdata ugentligt samt når de i øvrigt foretager prisændringer. Takket være samarbejdet med de geografiske og matrikulære myndigheder kan disse oplysninge

Lær mere om IT på biblioteket

IT- og Telestyrelsen lancerer i foråret 2009 projektet 'Lær mere om it'. Det giver borgerne i Danmark mulighed for at styrke deres it-færdigheder. Danmarks Biblioteksforening er med i styregruppen for projektet. Hvis vi skal have alle med på ideen, er det nødvendigt med en fælles indsats. Derfor er vi en række biblioteksorganistioner der har drøftet hvordan vi forpligter alle bibliotekerne, så alle borgerne får tilbuddet. Vi har derfor lavet et "Håndslag til projekt 'Lær mere om it'" der gerne skulle give et............. Fælles fodslag Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet har forpligtet sig til aktivt at arbejde for, at bibliotekerne skal: placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få det nødvendige kompetenceløft, for at kunne udnytte de digitale muligheder sikre borgerne mulighed for at tilegne sig grundlæggende IT kompetencer lokalt stille sig i spidsen for kampagner som f.eks. ”It for alle”

FRIE BOGPRISER OG DERES BETYDNING FOR DEN SMALLE LITTERATUR

Den 15. maj kunne man i Information læse ” POLITIKERE: FRIE BOGPRISER ER KOMMET FOR AT BLIVE. ”Boghandlere og forlag skal ikke regne med en politisk redningskrans i spørgsmålet om de frie priser på bøger. De er kommet for at blive, lyder beskeden fra Christiansborg.” Set som forbruger kan det umiddelbart være svært at bevare pessimismen over, at liberaliseringen, har ført til faldende bogpriser. Men, for der er et men. Fører det til at der fremover ikke kommer så mange smalle udgivelser, fordi forlagene og boghandlerne mister avance pga. supermarkederne dumper prisen på bestsellere, og det så fremover kun er bestsellere der bliver udgivet. Tjaaa, så er der jo et problem. Information stiller dilemmaet op, at hvis Danmark fortsat skal have et bredt udvalg af litteratur og et vidtforgrenet boghandlernet, kræver det et opgør med de frie bogpriser. Markedet kan ikke klare det alene. Direktøren for Arnold Busck-kæden Jørn Bach, sagde i gårsdagens Information ”Det var en fejltagelse, at Bogha

SUCCESORDNING PÅ BIBLIOTEKET OVERLEVER

I dag kan man i Børsen læse ”SUCCESORDNING PÅ BIBLIOTEKET OVERLEVER Digitale lydbøger koster landets biblioteker op mod 6,5 mio. kr. årligt. Det truede med at stoppe ordningen. Nu fortsætter succesen, fordi forlagene sænker udlånspriserne med 15 %.” Det er jo positivt at priserne falder, men i længden er jeg bange for, at en sådan betalingsstruktur, hvor bibliotekerne skal betale pr. download som brugerne foretager, ikke er holdbar. Der bør arbejdes på modeller ud fra flat rate princippet. Ellers ender vi i en situation hvor - Bibliotekerne her ikke budget til download af ophavsretligt beskyttet materiale - adgangen bliver begrænset sammen med digitale monopoler skabes. Den digital kløft øges og sociale spændinger vokser i samfundet. Så det haster faktisk med at udvikle nye forretningsmodeller.

EBLIDA

Der har været EBLIDA møde i Wien. EBLIDA er en ny spændende oplevelse for mig. EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), har hovedsæde i Haag og er en paraplyorganisation, hvis medlemmer omfatter nationale biblioteker, informations-, dokumentations- og arkivcentre i Europa. EBLIDA koncentrerer sig speciel om ophavsret, kultur og informationsteknologi og hertil hørende dokumentation. Den 8. maj afholdt EBLIDA konferencen "A Library Policy for Europe". Et interessant tema og opfølgning på bestyrelsens ideer om hvidbog. Der var dog meget spredt fægtning i de forskellige oplæg og jeg manglede en større sammenhæng. Dog var særligt et indlæg meget interessant. Det var Jens Thorhauge fra Styrelsen for Bibliotek og Medier, der talte om “Visibility of public library objectives in national legislation and policies”. Han gav en glimrende oversigt over hvilke udfordringer ”det moderne bibliotek” står over for. Han foreslog også at man starter med at

Persuasive Technology

DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE HAR VUNDET VÆRTSKABET FOR INTERNATIONAL KONFERENCE OM ”Persuasive Technology”, der vel bedst kan oversættes til påvirkningsteknologi og er et nyt og fremstormende felt, som drejer sig om benyttelsen af websites og mobilteknologi til at påvirke mennesker. Siden 2006 har der været holdt en årlig international konference om feltet, og Danmarks Biblioteksskole vandt i konkurrence med et stærkt felt af en række europæiske universiteter værtskabet for næste års konference om Persuasive Technology. Det blir da spændende at se hvad vi kan få ud af det og jeg glæder mig til at deltage

Giddens, Baumann eller Habermas

"Folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet" hedder et udvalg som er nedsat af kulturministeren. I det udvalg har vi her i starten en del diskussioner om hvilken retning arbejdet skal tage. Nogle af de mere interessante diskussioner handler om vores teoretiske afsæt. Udvalget skal beslutte, om man selv ønsker at formulere en beskrivelse af samfundsudviklingen eller, om man vil henholde sig til Globaliseringsrådets beskrivelse. Udvalget kunne således i en egen beskrivelse vælge at fokusere på den nye offentlighed (nye fora på web). Man kunne inddrage forskere som Zygmunt Bauman (og hans begreb om liquid modernity), Anthony Giddens og hans modernitetsbegreb samt Jürgen Habermas og hans analyse af den borgerlige offentlighed. Hovedkonklusionen må være, at borgernes tilværelse er under forandring, og at man stilles overfor øget kompleksitet og stadig flere valg. De traditionelle mål for folkebibliotekerne er fortsat gældende – det er midlerne, der ændres. Der er måske behov for

Europeana

På EBLIDA Annual Council Meeting and conference "A Library Policy for Europe" , var et interessant indlæg om Europeana. “EUROPEANA – Access to culture for all?” af Jill Cousins som er Direktør på “The European Library” og “Executive Director of the EDL Foundation” Europeana.eu handler om ideer og inspiration. Der er links til fire millioner digitale emner · Billeder – malerier, tegninger, kort, fotos og billeder af museumsgenstande · Tekster – bøger, dagblade, breve, dagbøger og arkivalier · Lyd – musik og lydoptagelser fra valser, bånd, disketter og radiooptagelser · Videoer – film, reportager og tv-udsendelser Noget af dette er verdensberømt, andet er skjulte skatte fra Europas · Museer og gallerier · Arkiver · Biblioteker · Audio-visuelle samlinger Men prøv det selv: www.europeana.eu

Visibility of public library objectives in national legislation and policies

Today I'm at the 17th EBLIDA Annual Council Meeting and conference "A Library Policy for Europe" , in Wien. EBLIDA is the European Bureau of Library, Information and Documentation Associations. We are an independent umbrella association of national library, information, documentation and archive associations and institutions in Europe. Specifically one speech was interesting. It was from Jens Thorhauge, Director general of the Danish Agency for Libraries and Media about “ Visibility of public library objectives in national legislation and policies” His main point was A policy should guide us between two extremes • UTOPIA – ICT is exploited to create the ultimate library: integrated access to knowledge, culture and support in the daily lives of all citizens… • DYSTOPIA – Libraries cannot pay prices on download of copyrighted material – access becomes restricted along with digital monopolies. Digital divide widdens and social tension grow There is a route – but it is stony

Politisk misbrug af formålet med folkebibliotekerne

I Politiken var der 1. maj 2009, et debatindlæg af bibliotekar Per Salicath. jeg tror han grundlæggende tager fejl i sin betragtning om at "Tiden råber på oplysning og ikke viden, som der blot kan tjenes penge på." For jeg tror at bibliotekerne som Danmarks største Public service virksomhed, er nødt til at gå på to ben og både tænke på at formidle informationer, at lave læring der kan omskabe informationerne til viden. Samtidig med at de også må tænke i nye forretningsmodeller, i konkurrencen med alle de andre aktører i oplysningsøkonomien. "Han mener, at det uanset tidernes skift aldrig har været meningen, at folkebibliotekstanken skulle være afhængig af skiftende regeringers visioner. Derfor er det kritisabelt at Styrelsen for Bibliotek og Medier kobler bibliotekslovens formålsparagraf sammen med regeringsgrundlaget.Det er politisk misbrug at ville gøre folkebibliotekerne til en strategisk brik i spillet om at placere Danmark internationalt, helst i økonomisk verdenskl