Gå videre til hovedindholdet

Lær mere om IT på biblioteket

IT- og Telestyrelsen lancerer i foråret 2009 projektet 'Lær mere om it'. Det giver borgerne i Danmark mulighed for at styrke deres it-færdigheder. Danmarks Biblioteksforening er med i styregruppen for projektet. Hvis vi skal have alle med på ideen, er det nødvendigt med en fælles indsats. Derfor er vi en række biblioteksorganistioner der har drøftet hvordan vi forpligter alle bibliotekerne, så alle borgerne får tilbuddet. Vi har derfor lavet et "Håndslag til projekt 'Lær mere om it'" der gerne skulle give et.............


Fælles fodslag

Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet har forpligtet sig til aktivt at arbejde for, at bibliotekerne skal:

 • placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få det nødvendige kompetenceløft, for at kunne udnytte de digitale muligheder
 • sikre borgerne mulighed for at tilegne sig grundlæggende IT kompetencer
  lokalt stille sig i spidsen for kampagner som f.eks. ”It for alle” ”borger.dk”, ”Netsikker”, ”digital signatur” o.l. og koordinere forskellige læringsstrategier i forhold til dette
  aktivt arbejde for at gøre borgerne opmærksomme på de mange digitale selvbetjeningsløsninger
 • gennem undervisning mindske IT-videns-gabet mellem forældre og børn
 • udbrede kendskabet til IT som en nødvendig kompetence i forhold til en fortsat udvikling af Danmark som et demokratisk samfund

For at opnå alt det har vi udtrykt os i et "håndslag. Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet ønsker at forpligte landets biblioteker til at tage del i projektet med et fælles håndslag.

Et håndslag til Lær Mere OM IT

 • Alle biblioteker vil i løbet af efteråret 2009 programsætte og afvikle kurser/introduktioner i it/digital selvbetjening
 • Tilbuddene formidles på hjemmesiden og på det fysiske bibliotek
  Tilbuddene formidles som en del af 'Lær mere om it' d.v.s. med anvendelse af logo, plakater m.v.
 • Alle biblioteker vil i 2009 have en indgang til 'Lær mere om it' på hjemmesiden inklusive relevante hjemmesider som borger.dk, itformidler.dk m.v.
 • Alle biblioteker vil i 2010 have etableret særlige undervisningssteder. Enten i selve biblioteksrummet eller i tilknytning her til
 • Alle biblioteker vil i 2010 udgive selvstændige kursusprogammer, fysisk og digitalt
 • Alle biblioteker vil i 2010 have etableret formelle partnerskaber der er med til at forankre og udvikle 'Lær mere om it' i lokalsamfundene

Jeg tror og håber at dette håndslag giver alle bibliotekerne et løft i forhold til at programsætte læring i bibliotekerne. Et løft der medfører at vi også får de sidste 20 procent af befolkningen med, der i dag reelt er koblet af IT samfundet og dermed har vanskeligt ved at begå sig og deltage i det demokratiske samfund.

For desværre er der stadig store forskelle på danskernes IT kundskaber:

 • Teknologisk Institut har i en undersøgelse fra efteråret 2007 påvist, at 40 % af danskerne er digitale analfabeter.
 • Den digitale kløft mellem børn og deres forældre er voksende.
 • Mange borgere mangler grundlæggende færdigheder i andre helt simple systemer, på trods af at de er øvede brugere af forskellige ekspertsystemer i deres professionelle virke
 • De fleste borgere over 30 år har ikke modtaget systematisk undervisning i IKT.

Lad os også give dem en chance!

Læs mere på http://www.itst.dk/e-laering-og-it-faerdigheder/ler-mere-om-it

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte