onsdag den 20. maj 2009

Lær mere om IT på biblioteket

IT- og Telestyrelsen lancerer i foråret 2009 projektet 'Lær mere om it'. Det giver borgerne i Danmark mulighed for at styrke deres it-færdigheder. Danmarks Biblioteksforening er med i styregruppen for projektet. Hvis vi skal have alle med på ideen, er det nødvendigt med en fælles indsats. Derfor er vi en række biblioteksorganistioner der har drøftet hvordan vi forpligter alle bibliotekerne, så alle borgerne får tilbuddet. Vi har derfor lavet et "Håndslag til projekt 'Lær mere om it'" der gerne skulle give et.............


Fælles fodslag

Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet har forpligtet sig til aktivt at arbejde for, at bibliotekerne skal:

 • placeres som den institution, der lokalt sikrer at alle borgere kan få det nødvendige kompetenceløft, for at kunne udnytte de digitale muligheder
 • sikre borgerne mulighed for at tilegne sig grundlæggende IT kompetencer
  lokalt stille sig i spidsen for kampagner som f.eks. ”It for alle” ”borger.dk”, ”Netsikker”, ”digital signatur” o.l. og koordinere forskellige læringsstrategier i forhold til dette
  aktivt arbejde for at gøre borgerne opmærksomme på de mange digitale selvbetjeningsløsninger
 • gennem undervisning mindske IT-videns-gabet mellem forældre og børn
 • udbrede kendskabet til IT som en nødvendig kompetence i forhold til en fortsat udvikling af Danmark som et demokratisk samfund

For at opnå alt det har vi udtrykt os i et "håndslag. Bibliotekschefforeningen, Danmarks Biblioteksforening og Bibliotekarforbundet ønsker at forpligte landets biblioteker til at tage del i projektet med et fælles håndslag.

Et håndslag til Lær Mere OM IT

 • Alle biblioteker vil i løbet af efteråret 2009 programsætte og afvikle kurser/introduktioner i it/digital selvbetjening
 • Tilbuddene formidles på hjemmesiden og på det fysiske bibliotek
  Tilbuddene formidles som en del af 'Lær mere om it' d.v.s. med anvendelse af logo, plakater m.v.
 • Alle biblioteker vil i 2009 have en indgang til 'Lær mere om it' på hjemmesiden inklusive relevante hjemmesider som borger.dk, itformidler.dk m.v.
 • Alle biblioteker vil i 2010 have etableret særlige undervisningssteder. Enten i selve biblioteksrummet eller i tilknytning her til
 • Alle biblioteker vil i 2010 udgive selvstændige kursusprogammer, fysisk og digitalt
 • Alle biblioteker vil i 2010 have etableret formelle partnerskaber der er med til at forankre og udvikle 'Lær mere om it' i lokalsamfundene

Jeg tror og håber at dette håndslag giver alle bibliotekerne et løft i forhold til at programsætte læring i bibliotekerne. Et løft der medfører at vi også får de sidste 20 procent af befolkningen med, der i dag reelt er koblet af IT samfundet og dermed har vanskeligt ved at begå sig og deltage i det demokratiske samfund.

For desværre er der stadig store forskelle på danskernes IT kundskaber:

 • Teknologisk Institut har i en undersøgelse fra efteråret 2007 påvist, at 40 % af danskerne er digitale analfabeter.
 • Den digitale kløft mellem børn og deres forældre er voksende.
 • Mange borgere mangler grundlæggende færdigheder i andre helt simple systemer, på trods af at de er øvede brugere af forskellige ekspertsystemer i deres professionelle virke
 • De fleste borgere over 30 år har ikke modtaget systematisk undervisning i IKT.

Lad os også give dem en chance!

Læs mere på http://www.itst.dk/e-laering-og-it-faerdigheder/ler-mere-om-it

Ingen kommentarer:

Send en kommentar