torsdag den 19. december 2013

Glædelig jul fra alle biblioteksnisserne

Vi ønsker jer alle en ...

I Danmarks Biblioteksforening ser vi frem til 2014 med store forventninger. DDB vil for alvor tage form, så borgerne kan få et endnu tydeligere indtryk af de fantastisk mange digitale muligheder, som bibliotekerne tilbyder, samtidig med de strømmer ind på de fysiske biblioteker, som også mange steder er i helt nye udformninger.
I DB skal vi vælge ny formand og Repræsentantskab i det nye år, og vi glæder os rigtig meget til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til de næste fire års engagerede arbejde til fordel for bibliotekerne og for borgerne. Tak for samarbejdet til jer alle og endnu en gang glædelig jul og godt nytår!Valg til DBs Repræsentantskab
Danmarks Biblioteksforening vælger nyt repræsentantskab i 2014, både blandt politikere og fagfolk. Derfor skal du nu overveje, om du vil stille op til valget. Vi har brug for et stærkt hold til repræsentantskabet, så det er vigtigt, at mange gode og engagerede kandidater vil være med. DB har brug for en mangfoldighed af synspunkter, holdninger og indfaldsvinkler. Kun på den måde kan vi sammen videreudvikle det stærke folkebibliotek.

Er du politiker? (valggruppe A)
Fra 2014 kan samtlige byrådsmedlemmer fra DBs medlemskommuner stille op til valget til repræsentantskabet. For at stille op, skal du møde op til valgmødet i din region, hvor selve valget vil finde sted. Valgmøderne begynder ultimo januar 2014 - se nærmere på kalenderen hvor og hvornår din region holder sit valgmøde. På valgmøderne vil der være forskellige indslag, bl.a. vil kreativ direktør Christian Have deltage på en række af de regionale valgmøder.

Er du fagperson, fra en interesseorganisation, studerende eller anden form for personligt medlem? (valggruppe B)
Valget blandt medlemmer af valggruppe B sker elektronisk. Vil du stille op til valget, skal du sende en valgudtalelse og et billede, som kan indgå i præsentationsmaterialet til afstemningen. Og du skal selvfølgelig være medlem af DB. Valget foregår fra den 15. januar til den 15. februar, og  resultatet offentliggøres den 17. februar 2014. Send din valgudtalelse og dit billede til webmaster@db.dk.

 
Biblioteket - rammen om samtalen

Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde
27. og 28. marts 2014 i DGI-Huset i Vejle.


Moderne kulturinstitutioner og aktuelle kulturtilbud er vigtige elementer i borgernes liv. Alligevel er det ikke altid kulturen, som er øverst på den politiske dagsorden. På DBs årsmøde 2014 ser vi nærmere på, hvordan vi - både politikere og fagfolk - kan gøre mere for at synliggøre bibliotekernes og kulturens betydning for udviklingen af velfærdssamfundet.  Mød blandt mange andre kulturministeren og deltag i de mange bibliotekspolitiske debatter i løbet af årsmødets to tætpakkede dage, hvor DB også vælger nyt formandskab og det nyvalgte repræsentantskab præsenteres.
Var du i øvrigt med på DBs store årsmøde 2013 i København?

Vis dig frem!
Har du et produkt, et projekt eller andet, som du gerne vil vise frem for hele den danske biblioteksverden, så lej en stand i det store udstillingsområde, som allerede nu er godt besat af nogle af de vigtigste firmaer på biblioteksområdet.

Særligt for kulturpolitikere
Årsmødet er en oplagt lejlighed for landets mange nyvalgte kulturudvalg at komme helt ned i den biblioteks- og kulturpolitiske substans. Vi glæder os til at møde både nye og gamle kulturpolitikere fra hele landet, og vi giver 20% rabat på deltagergebyret, hvis hele kommunens kulturudvalg ( - eller udvalget hvorunder biblioteket hører) melder sig til årsmødet.

Tilmeld dig årsmødet fra starten af januar måned 2014, men sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 27. og 28. marts 2014, så du er klar til DBs årsmøde i Vejle!Er du årets Trendspotter?

I samarbejde med Vejle Bibliotekerne giver Danmarks Biblioteksforening tre spændende biblioteks- og udviklingsprojekter mulighed for at præsentere sig på foreningens årsmøde i Vejle i marts 2014. Har I lavet årets udviklingsprojekt, så send os en kort beskrivelse af jeres Trendspottende projekt og fortæl, hvorfor det vil være interessant for både fagfolk og kulturpolitikere fra hele landet at høre mere om netop jeres projekt. Læs mere om muligheden for at vise jeres projekt frem, og send ansøgning om at deltage på årsmødet senest fredag den 7. februar 2014.

 

Julelukket
Danmarks Biblioteksforenings sekretariat holder juleferie fra den 21. december til og med den 5. januar 2014.

 
Mange julehilsner
Danmarks Biblioteksforening
 Danmarks Biblioteker
nr. 6/2013

*****

Aktiviteter
 
27-01-2014
DB Region Sjælland
Valgmøde og generalforsamling

27-01-2014
DB Region Midtjylland
Valgmøde og generalforsamling

28-01-2014
DB Region Hovedstaden
Valgmøde og generalforsamling

29-01-2014
DB Region Nordjylland
Valgmøde og generalforsamling

30-01-2014
DB Region Syddanmark
Valgmøde og generalforsamling


 

fredag den 13. december 2013

Vil du ha' indflydelse på kultur- og bibliotekspolitik?

....så er Danmarks Biblioteksforening et godt bud på stedet, her kan du være med at sætte dagsorden. I denne søde juletid spørger vi derfor:

Skal du være med i Repræsentantskabet for Danmarks største interesseorganisation for biblioteker og kultur?

DB er kommunernes interesseorganisation for biblioteker og kultur.
DB samler lokalpolitikere og fagfolk på tværs af kommunegrænserne til gensidig inspiration og udvikling af kulturpolitikken.

Lige nu har du muligheden for at blive valgt som en af de der bestemmer hvordan dagsordenen skal sættes, for når der har været kommunevalg vælger Danmarks Biblioteksforening nyt repræsentantskab og der kan du komme med, hvis kommunen er medlem og det gælder alle byrådsmedlemmer. 

Bliv en del af DB

Bliv medlem og stil op til valg til DBs styrende organer.

Repræsentantskabet består af 52 medlemmer, hvor 17 er fagfolk og 35 er lokalpolitikere fra medlemskommunerne.

I hver region skal der vælges 5 politiske repræsentanter til foreningens Repræsentantskab og suppleanter for disse (efterfølgende vælges tillægsmandater for at sikre den politiske repræsentativitet).  


I din region afholdes der valgmøde den…..
Dato  
Region
Sted
Tidspunkt
27. januar              
Roskilde kongres- & Idrætscenter
Oplægsholder Christian Have
Kl. 17-19.30
27. januar              
Medborgerhuseti Silkeborg
Oplægsholder pt. uafklaret
Kl.17-21.30
28. januar             
Sophienholm
Oplægsholder Christian Have
Kl. 17-19.30
29. januar             
Nordjylland        
Ützon Centret
Oplægsholder Christian Have
Kl. 17-19.30
30. januar              
Alsion Sønderborg
Oplægsholder Charlotte Sahl-Madsen
Kl. 16-20.30

Er du ansat på biblioteket og blandt de fagfolk som gerne vil have indflydelse på kulturpolitikken gennem DB, så har du også mulighed.

DEADLINE FOR OPSTILLING ER DEN 31.12.2013
Der skal vælges 12 repræsentantskabsmedlemmer blandt de personlige medlemmer, 4 blandt organisationsmedlemmer og 1 blandt medlemmerne fra gruppen af studerende fra IVA/SDU. Når de 17 repræsentanter er valgt, skal der blandt dem vælges én faglig næstformand (2. næstformand) og 3 medlemmer til forretningsudvalget – foruden de mange andre poster, vi besætter i DB’s organisation.

Beslutter du dig for at stille op til DBs repræsentantskab, skal du sende en valgudtalelse og et billede, som kan indgå i præsentationsmaterialet til afstemningen.

Du bedes også tilkendegive, om du ønsker at stille op til næstformandsvalget. Send materialet til webmaster@db.dk

Valget er elektronisk og foregår blandt foreningens medlemmer fra den 15. januar til den 15. februar 2014.

torsdag den 5. december 2013

Aftale mellem Kina og Danmark og udveksling af kulturcentre - Gælder det også demokrati?

I dag har kulturministeriet udsendt en pressemeddelelse om aftale mellem Kina og Danmark og udveksling af kulturcentre. Jeg tror man kan rigtig meget med KULTUR og jeg håber at den danske kultur med ytringsfrihed og andre borgerlige rettigheder kan smitte af på Kina. Jeg er rigtig glad for at man tager udgangspunkt i BIBLIOTEKET som den institution, der kan udbrede kendskabet til landets historie, kultur og sprog, men hvor ville det dog klædt Danmark, hvis ministeren bare en gang havde nævnt ordet DEMOKRATI i sin pressemeddelelse.

Aftalen går i sin enkelthed ud på at Det Danske Kulturinstituts afdeling i Beijing bliver anerkendt som kulturcenter. Samtidig vil den kinesiske regering slå dørene op for et kulturcenter i Danmark. Dagens underskrevne aftale er en udmøntning af et såkaldt Memorandum of Understanding, som blev indgået mellem den danske og kinesiske regering under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i juni 2012.

Jeg havde selv besøg af den kinesiske kulturattache i sommer og der talte vi en del om demokrati eller måske var det mest mig, og kulturattacheen som talte om hvorfor det så anderledes ud i Kina. Jeg synes ikke at demokrati kan gradbøjes, så det vigtigt for mig at understrege, når jeg er sammen med repræsentanter for diktaturstater, men det handler selvfølgelig om at finde en balance og jeg må indrømme, at jeg ikke har hørt noget fra Kina siden.
Læs også Ytringsfrihed er også en universel rettighed i Kina
Kulturcentrenes formål
Formålene med at indgå en aftale om oprettelse af kulturcentre er at fremme gensidig forståelse, kulturelt samarbejde og venskabelig udveksling mellem det danske og det kinesiske folk. Konkret vil centrene eksempelvis arrangere og invitere hinandens befolkninger til udstillinger, optrædener, seminarer, forelæsninger og filmvisninger mv. Det er ligeledes centrenes opgave at udbrede kendskabet til landenes historie, moderne kultur og sprog eksempelvis ved oprettelsen af biblioteker.

Se selv hele pressemeddelelsen her

mandag den 2. december 2013

Biblioteker - digitale bøger og musik hitter

Biblioteker - digitale bøger og musik hitter var overskriften på DR2 tema i dagens nyhedsudsendelse, hvor jeg var i studiet sammen med Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen, ikke fordi vi var uenige, men fordi DR åbenbart synes der var en nyhed i, at de digitale medier hitter. Så jeg stillede op og forsøgte at forklare, at biblioteket egentlig ikke har ændret karakter, blot fordi materialerne har ændret form. Borgerne efterspørger stadig bøger, men nu også i digital form. Jeg er dog ret sikker på, at vi stadig kun har set begyndelsen og resultatet er et krydspres på bibliotekerne, hvor vi stadig skal stille alle de fysiske materialer til rådighed fordi de er efterspurgte, der kommer flere besøgende og er en masse nye aktiviteter, samtidig med at der er en stor vækst i efterspørgslen på alt det digitale. Parradoksalt nok er bibliotekerne samtidig den kulturinstitution kommunerne skærer mest ned på. Men I kan jo selv se udsendelsen her 

Forud for udsendelsen, havde jeg på facebook joket med at jeg sad uden for studiet i DR og så detektor om såkaldte eksperter og at jeg et kvarter efter ville blive kastet ud i det...som biblioteksekspert.

Skæbnes ironi ville, at den første graf DR viste var ganske misvisende, den viste nemlig at de digitale download har overhalet de fysiske udlån. Heldigvis var der en vaks vært Morten Schnell Lauritzen, der med det samme kunne se at den var gal, så der blev ikke stille spørgsmål ud fra den misvisning og han gjorde da også opmærksom på den var forkert. De digitale downsloads fra folkebibliotekerne var i 2012 godt 14 mio. mens de fysiske udlån udgjorde 42 mio (plus fornyelser) så der er endnu et stykke vej til de digitale udlån overhaler de fysiske.

DRs graf så sådan ud: 


 Hvis den havde fået et Dektortjek, skulle den have set sådan ud.

Men du kan selv se hele udsendelsen her, for det var vist den eneste faktuelle fejl ;-) Når du klikker, ryger du over på DRs hjemmeside, og skal lige klikke igen, så starter indslaget med de DIGETALE BØGER DER HITTER