torsdag den 5. december 2013

Aftale mellem Kina og Danmark og udveksling af kulturcentre - Gælder det også demokrati?

I dag har kulturministeriet udsendt en pressemeddelelse om aftale mellem Kina og Danmark og udveksling af kulturcentre. Jeg tror man kan rigtig meget med KULTUR og jeg håber at den danske kultur med ytringsfrihed og andre borgerlige rettigheder kan smitte af på Kina. Jeg er rigtig glad for at man tager udgangspunkt i BIBLIOTEKET som den institution, der kan udbrede kendskabet til landets historie, kultur og sprog, men hvor ville det dog klædt Danmark, hvis ministeren bare en gang havde nævnt ordet DEMOKRATI i sin pressemeddelelse.

Aftalen går i sin enkelthed ud på at Det Danske Kulturinstituts afdeling i Beijing bliver anerkendt som kulturcenter. Samtidig vil den kinesiske regering slå dørene op for et kulturcenter i Danmark. Dagens underskrevne aftale er en udmøntning af et såkaldt Memorandum of Understanding, som blev indgået mellem den danske og kinesiske regering under den daværende kinesiske præsident Hu Jintaos besøg i juni 2012.

Jeg havde selv besøg af den kinesiske kulturattache i sommer og der talte vi en del om demokrati eller måske var det mest mig, og kulturattacheen som talte om hvorfor det så anderledes ud i Kina. Jeg synes ikke at demokrati kan gradbøjes, så det vigtigt for mig at understrege, når jeg er sammen med repræsentanter for diktaturstater, men det handler selvfølgelig om at finde en balance og jeg må indrømme, at jeg ikke har hørt noget fra Kina siden.
Læs også Ytringsfrihed er også en universel rettighed i Kina
Kulturcentrenes formål
Formålene med at indgå en aftale om oprettelse af kulturcentre er at fremme gensidig forståelse, kulturelt samarbejde og venskabelig udveksling mellem det danske og det kinesiske folk. Konkret vil centrene eksempelvis arrangere og invitere hinandens befolkninger til udstillinger, optrædener, seminarer, forelæsninger og filmvisninger mv. Det er ligeledes centrenes opgave at udbrede kendskabet til landenes historie, moderne kultur og sprog eksempelvis ved oprettelsen af biblioteker.

Se selv hele pressemeddelelsen her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar