Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra december, 2019

Det er for nemt at give skærmen hele skylden for manglende læselyst

Den danske læsekultur er udfordret.  Undersøgelser peger på, at både børn og voksne læser mindre og mindre af lyst. Men at konkludere at skærme gør danske elever til dårligere læsere, som flere medier har skrevet, er at drage for vidtgående konklusioner på baggrund af den undersøgelse, som artiklerne bygger på, er en replik jeg har skrevet som medlem af Dansk IT’s udvalg for digitale kompetencer. Læs også Politiken  Skærme gør danske skoleelever til dårligere læsere  eller Altinget   Skærme forringer børns læsefærdigheder   Undersøgelsens konklusioner kræver en nuanceret debat. For danske børn er faktisk blevet bedre til at læse fagtekster online siden sidste undersøgelse i 2011. Og drengene har halet ind på pigerne, der normalt er bedre læsere, når vi taler trykte bøger. Det er også konklusionerne fra ePirls 2016, som undersøger 4. klasses elevers evne til at læse fagtekster i et simuleret onlinemiljø. Det viser sig da også, at det ikke er et entydigt billede, der bliver

Unge beretter - et studie af unges syn på læsning

Hvad er læsning for unge?  Hvordan ser teenagere på biblioteker?  Kun hvis du stiller spørgsmålene, kan du få svar.  I denne undersøgelse har den svenske biblioteksforening i samarbejde med fire regionale biblioteksorganisationerlavet en række fokusgruppeinterviews. Svarene er analyseret i lyset af den aktuelle forskning, som Åse Hedemark, lektor i bibliotek og informationsvidenskab ved Institut for ABM, Uppsala Universitet. Resultatet kan I læse her, det er ret tankevækkende læsning (på svensk)  Ladda ner

Udviklingen af det internationale arbejde forandrer sig i disse år, når de store lande spiller med musklerne #UNESCO

I november måned var jeg til  UNESCO-generalkonference, som afholdes hvert andet år i Paris. I den anledling har jeg gjort mig nogle tanker om udviklingen af det internationale arbejde i en multilateralorganisation, og hvordan USA, Kina og Rusland spiller hver deres spil. Jeg fordi jeg er medlem af den danske UNESCO nationalkommission. Når den verdensomspændende konference løber af stabem er min opgave, at repræsentere Danmark i  UNESCO CI Commission sit møde, det er sektionen for kommunikation og information, hvor jeg og bibliotekerne hører under.  På dette års UNESCO-generalkonference fornemmede jeg en ændring stemningen i Kommunikation og Information sektionen (CI - Communication & Information) som nok også er en generel ændring i det samarbejdende UNESCO. Læs også  FN's kulturskabende styrker i UNESCO med fokus på   adgang til information, ytringsfrihed og unges deltagelse Russerne havde som så ofte før skjulte dagsordner i ærmet, hvor de både forsøgte at få

Children's Reading Habits in a Nordic perspective

Although we had a tight schedule, luckily there was time for the more informal with my charming colleagues For the past two days I have been in Stockholm and meet with the secretarie generals of the Nordic library organizations. We talked, among other things, about reading strategy. I had made a small presentation about the Danish work on National Reading Strategy , which I would like to share here. The daily life, culture- and media consumption of our children, has been radically transformed through the introduction of digital devices and services. Reading is no longer limited to physical books and other printed media, and is increasingly performed online via blogs, computer games, and social media. The role of the public library as a cornerstone in children's reading habits is also changing. But reading is as important as ever. So how do we create a strong culture of reading in this vast array of new settings for reading? That's the reason whyThe Danish Think Tank