Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra marts, 2010

Folkebibliotekernes rolle i vidensamfundet

I går blev udsendt en rapport om Folkebibliotekerne i vidensamfundet, udgivet af et udvalg under kulturministeriet. Fra Danmarks Biblioteksforening udsendte vi igår en pressemeddelelse hvor vi kalder den "Et skridt i den rigtige retning!" Nogle af de spørgsmål den rejser er: Hvordan bliver bibliotekets fremtid? Og hvordan får vi udviklet samarbejdet mellem stat og kommune til gavn for borgernes bibliotekstilbud? Og den giver også nogle svar: Etablering af ’Danskernes digitale bibliotek’ samt øget tilgængelighed og styrket fokus på inspiration og læring lyder nogle af de helt centrale anbefalinger i rapporten. Vagn Ytte Larsen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening, er ikke i tvivl: "Spontant finder jeg rapporten et vigtigt skridt på vejen i den rigtige retning. Danmarks Biblioteksforening har længe efterlyst en national vision for det moderne bibliotek. Danskerne har som vores undersøgelse fra sidste sommer viste i høj grad taget netbibliotekerne og de digitale med

Befolkningen lades i stikken når det offentlige digitaliserer

”Om to år skal al skriftlig kommunikation med det offentlige foregå elektronisk. Men 40 procent af befolkningen er it-analfabeter, hver femte har aldrig brugt en computer, og flertallet forstår ikke, hvad det offentlige skriver på sine hjemmesider” det er jo en demokratisk katastrofe, hvis det står sådan til, men bibliotekerne kompencere for dette vidensgab. Hvis man bare digitaliserer uden at følge op med en indsats, der kompetenceudvikler de der i dag ikke kan bruge de digitale løsninger udelukker man faktisk også en stor del af befolkningen. Og ikke kun fra at bruge de offentlige services, men fra at bruge en stor del af de tilgængelige informationer, da det er en generel udvikling, at stadig mere kun er tilgængeligt digitalt. Bibliotekerne er dog bevidste om denne udfordring og er faktisk i gang med en storstilet læringsindsats, hvor de i efteråret 2009 lancerede det fælles program ”Lær mere om IT”. Alle biblioteker programsttte og afvikle kurser/introduktioner i it/digital selvbet

Museumsoplevelser, kulturkommunikation og markedsføring

Sådan lød overskriften, da jeg i dag skulle holde oplæg på museernes efteruddannelse for kommunikationsfolk. Jeg har forsøgt at formidle mine budskaber i dette kortere blogindlæg, du kan se mine PowerPoints her , hvis du også vil se link til de skæve film, tabeller og illustrationer jeg bruger i showet. Jeg har forsøgt at kigge ind i museerne fra mit ståsted midt i biblioteksverdenen og stille spørgsmål som: • Står museer og biblioteker over for samme udfordring? Jeg nåede frem til et dobbelttydige svar. Nej - det er forskellige udfordringer, da de ifølge loven har forskellige formål. ”Bibliotekerne skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier.” ”Museerne skal sikre Danmarks kultur- og naturarv samt adgang til og viden om denne og dens samspil med verden omkring os. ” Ser man nærm