Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra november, 2017

Biblioteket er meget mere end bøger, det handler alt sammen om at læse

I en tid, hvor fake news, populisme og overfladiske medier sætter dagsordenen, og hvor selv USA’s præsident foretrækker at formulere sin politik og holdninger gennem 140 tastetryk på mobilen, er bibliotekernes samfundsrolle mere central og afgørende end nogensinde kan man læse i dagens kronik i Politiken, forfattet af formanden for kulturudvalget i Aarhus Steen Bording Andersen. Han er så også formand for Danmarks Biblioteksforening, så han har stor indsigt i området. Han tager udgangspunkt i at "Der går længere og længere imellem, at danske børn tilbringer en eftermiddag på sofaen med en bog. De læser ganske enkelt mindre i fritiden end for syv år siden. Især pigerne har ændret læsevaner og læser mindre i dag. Det er en af de vigtigste konklusioner i rapporten ’Børns læsning 2017’, den største undersøgelse af danske børns læsevaner, der nogensinde er lavet. Når lystlæsningen er i krise blandt de unge, går det ud over deres evne til at skrive og læse kritisk. Svagere læs

Bibliotekerne bryder ældres ensomhed, viser nyt projekt

De danske folkebiblioteker kan være med til at afhjælpe ensomhed hos landets ældste, skriver Politiken i dag. Anledningen er at Tænkentanken Fremtidens Biblioteker i dag offentliggør millionprojekt finansieret af Velux Fonden Gennem halvandet år har tænketanken udviklet et projekt i samarbejde med fire biblioteker og fire almene boligområder i Skælskør, Dalum, Varde og København for med kulturelle aktiviteter at bryde ensomheden og øge livskvaliteten blandt samfundets ældste borgere.  »En af de store udfordringer i samfundet er ensomhed især hos ældre mennesker. Folkebiblioteket er den kulturinstitution, der når bredest ud i befolkningen, og er i mange lokalsamfund et mødested med mange aktiviteter – også for ældre. Men sjældent med det særlige fokus at skabe fællesskaber og hjælpe ældre ud af ensomhed. Projektet viser, at der er et stort potentiale for bibliotekerne, når det gælder om at yde en indsats for ensomme ældre«, siger projektleder i Fremtidens Biblioteker Louise Agge

Hvad skal vi med kulturmødet på Mors?

Kulturmødet​ på Mors indbyder til dialogmøde med interesserede samarbejdspartnere den 15. november fra 12.30 til 15.30 i Salonen på Københavns Hovedbibliotek​. Da jeg er er moderator på mødet, har jeg tænkt mig, at stille spørgsmålet, hvad skal vi med kulturmødet på Mors. Men hvad synes du? Du er også velkommen til at skrive til mig på msh@db.dk hvis du har gode forslag Danmarks Biblioteksforening er medarrangør af debatten om Kulturmødet og vel naturligt nok, da bibliotekerne i mange kommuner er facilitatorer for borgernes hverdagskultur. Derfor er det også naturligt for DB at tage aktiv del i at skabe kulturpolitisk debat om hvad kultur kan, hvilket jo også er et af målene med kulturmødet. Se mere her Se også Trumpisme, fake news og behovet for en femte statsmagt #Kulturmødet Mødet foregår den 15. november i Salonen, Københavns Hovedbibliootek (stuen), Krystalgade 15, 1172 København K. Program for dagen:  12:30 Velkomst v/ medarrangør og ordstyrer Mi

Stop verden, jeg vil af! Skal vi forbyde mobiltelefoner i skolerne #Bogforum

Skal vi forbyde mobiltelefoner i undervisningen eller skal vi lære dem at bruge den? I dag kl 10.30 på #Bogforum udfordrer Danmarks Biblioteker i dag forfatteren til bogen "Sluk” Imran Rashid i samtale med med Erik Kristiansen, Brains., om sin vidt debatterede bog om kunsten at overleve i en digital verden, Jeg ved godt, hvad jeg mener. Men hvad synes du? Kom forbi og tag del i samtalen. Du kan se mere om forskellige positioner her Forbyd mobiltelefoner i danske skoler - ellers ødelægger vi børnene Det er dumt og kortsigtet at forbyde mobiltelefoner i skolerne. Lær hellere ungerne at kunne styre dem - og sig selv  kl. 11:15 forsætter vi med debat om Digital dannelse? Camilla Mehlsen, forfatter til ”Teknologiens testpiloter”, i samtale med Erik Kristiansen. Men vi har i dagen løb meget andet på programmet, som du kan se her

Hvis man analyserer statistik, i stedet for at vride den fordomsfuldt, kommer et billede af et moderne bibliotek

Sagen er vel nærmere, at bibliotekerne har formået at tage bestik af, at borgernes præferencer for folkeoplysning er under forandring. Ifølge de seneste data er besøgstallet i løbet af ét år steget med næsten fem procent til 37,7 millioner besøg i 2015. Så noget må bibliotekerne gøre rigtigt. skriver Henrik Dørge skriver i dagens Weekendavis .  Interessant at se, hvad der sker når en journalist graver lidt dybere, og analyserer årsagerne til borgernes ændrede brug fra af biblioteker, og ser på borgerens behov, frem for at bruge statistikkerne til at understøtte en forudindtaget holdning, som man så ofte ser. Så tak til Weekendavisen og Henrik Dørge for at have gravet i CEPOS´s arbejdspapir, og deres påstande ud fra de kendte statistikker. "Den borgerlig-liberale tænketanks regnestykke? Man har taget biblioteksudgifterne og divideret med antallet af udlån af trykte bøger. Voila! Det er imidlertid en hypotetisk og ufuldkommen fremgangsmåde. Dels ser CEPOS bort fra, at bibliot

DEN KLASSISKE DANNELSESINSTITUTION I EN POSTFAKTUEL TIDSALDER - Faglig Fredag #bogforum

I dag har Bogforum  Faglig Fredag, hvor der er inspiration til arbejdslivet og oplæg med substans, som de skriver i programmet. Faglig fredag er et seminar med stor faglighed, der primært henvender sig til bibliotekarer, folkeskolelærere og pædagoger, men som er åbent for alle interesserede. I år er der to temaer, ”Dannelse” om formiddagen og ”Klassikere – hvad siger de os i dag?” om eftermiddagen, og du kan tilmelde dig begge eller kun det ene – det er helt op til dig. Jeg er på  kl. 10.00, med overskriften DEN KLASSISKE DANNELSESINSTITUTION I EN POSTFAKTUEL TIDSALDER Nogen karakteriserer vores tid, som en postfaktuel tidsalder, h vor vi digitale netværk,  selv skaber egen sandhed og virkelighed, erstatter det store fællesskab. Hvilken rolle spiller biblioteket i den sammenhæng, både som indgang til viden og information, men også som klassisk dannelsesinstitution? Og kan det være med til at skabe grundlaget for deltagelse i fællesskabet? Michel Steen-Hansen , direktør for

Open Educational Resources and the libraries #UNESCO

* What are Open Educational *Resources (OERs)? * Why should I care about OERs? * What are some examples of OER projects? * How has UNESCO supported OERs? * What is the 2012 World Open *Educational Resources Congress and what are its aims? * What is the Paris Declaration? * How can I get involved? At the UNESCO Generelconference in Paris, we have discussed desirability of a standard-setting instrument on international collaboration in the field of Open Educational Resources It was my job to hold the official Danish speech. I managed to mention the librarians in my speech. However, it became IFLAS's representative who had seriously focused on the role of libraries in education and access to information. See below You can see my speech here: One of the most important UN's sustainable development goals is access to information and the ability to use it. This is one of the reasons why Denmark supports a standard-setting instrument on international collaborati

World Trends in Freedom of Expression and Media Development #UNESCO

Today we have a presentation of the World Trends in Freedom of Expression and Media Development report 2017 at UNESCO General Conference. Across the world, journalism is under fire. While more individuals have access to content than ever before, the combiantion of political polarization and technological change have facilitated the rapid spread of hate speech, mysogyny and unverified 'fake news', often leading to disproportionate restrictions on freedom of expression. In an ever-growing number of countries, journalists face physical and verbal attacks that threaten their ability to report news and information to the public. In the face of such challenges, this new volume in the World Trends in Freedom of Expression and Media Developmentseries offers a critical analysis of new trends in media freedom, pluralism, independence and the safety of journalists. With a special focus on gender equality in the media, the report provides a global perspective that serves as an es

FN's kulturskabende styrker #UNESCO

Som jeg tidligere har skrevet om på denne blog, så er jeg med i UNESCO nationalkommission . Det betyder at jeg i disse dage er i Paris til Generalkonference. I det internationale samarbejde kan man ikke altid gå rundt råbe demokrati, specielt ikke hvis man repræsenterer det officielle Danmark,  men så kan man go i korridorerne og hviske demokrati eller føre demokratiske samtaler andre steder end på talerstolen, lærte jeg da jeg deltog i UNESCO generalkonference i Paris første gang.  I den brede offentlighed er der nok ikke så mange, der lige har i frisk erindring, hvad  UNESCO er, så jeg plejer at sige, at jeg er folkets repræsentant i FN's kulturbevarende styrker. I de senere år har jeg skærpet retorikken og sagt kulturSKABENDE styrker, fordi det ikke er nok at bevare . Læs også  FN's kulturbevarende styrker For mig handler UNESCO arbejdet nemlig om, at sikre folk i hele verden adgang til kultur i aller bredeste forstand, for ad den vej at skabe en demokratisk kultu