Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra september, 2011

LICENSER TIL MASSERNE

BIBLIOTEKERNE har en særdeles stor udfordring i på en effektiv og slagkraftig facon at formidle services og viden digitalt, herunder kendskab til de store mængder af digitale medier, man køber sig adgang til med licenser. Det viser aktuelle undersøgelser af borgernes kendskab til bibliotekets moderne service, som omtalt i sidste nummer af Danmarks Biblioteke r. I det nye nummer af Danmarks Biblioteker kan du læse mere om to projekter, der hver især har taget handsken op: Licenser til masserne og Digital formidling Så glæd dig til det er i din postkasse  http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=1211  

Biblioteket hjælper borgerne i fremtidens papirløse Danmark

Jeg faldt over dette gode eksempel på samarbejde mellem borgerservice, biblioteker og ældresagen i Favrskov om at hjælpe borgerne i fremtidens papirløse Danmark I Midtjyllands Avis skriver de de 19.  september  2011 "Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige Danmark skal være papirløst i 2015. Det er indholdet i en aftale, som regeringen sidst i august har indgået med kommunernes forening, KL og Danske Regioner.  KL-formand Jan Trøjborg kalder besltunignen for udfordrende. -For der er en del borgere, som ikke lige går ombord i en computer. De skal vejledes og presses til at bruge den kanal og i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, skal de kunne få hjælp enten på  biblioteket  eller i borgerservice, siger Jan Trøjborg til Jyllands Posten. -Den udfordring er borgerservice og  biblioteker  i Favrskov i fuld gang med at tage op, siger borgerservicechef Tonny Olsen. Borgerservicecentret i Hinnerup samt de fire  biblioteker  i henholdvsi Hinnerup, Hammel, Hadste

Hvordan skal vi udvikle Danmarks Biblioteksforening?

Vi vil gerne lægge nye spor! Danmarks Biblioteksforening har fokus på foreningens udvikling, især angående indhold og struktur for organisationen i de kommende år. Nu skyder vi for alvor debatten om fremtidens struktur i gang, og vi håber du vil deltage sammen med foreningens øvrige medlemmer og regionsforeninger. Målet er, at vi både får strømlinet beslutningsstrukturen og bliver mere slagkraftige, samtidig med at vi stadig har en bred politisk og faglig repræsentation. På bloggen http://strukturdebat2011.blogspot.com/ kan du se debatoplægget, og det er også på denne blog at vi opfordrer alle medlemmer og regionsforeninger til at debattere oplægget, komme med nye ideer og spille ind med debatindlæg. Vi ser frem til en god og konstruktiv debat, så læg dine ideer, tanker og overvejelser på bloggen - http://strukturdebat2011.blogspot.com/ Vi vil gerne sætte spor!

Der er brug for en stærk stemme i kulturpolitiken

I en tid med store økonomiske nedskæringer i kommunerne, sætter man naturligt nok spørgsmål ved, hvad man skal betale til. Herunder også om man skal være med i interesseorganisationer som f.eks. Danmarks Biblioteksforening. Men netop i økonomiske krisetider er det nødvendigt at stå sammen for at kunne vise, at der er brug for bibliotekerne som aldrig før. Den stærke bibliotekspolitiske stemme 9 ud af 10 kommuner er medlem af Danmarks Biblioteksforening Her kæmper politikere og biblioteksfaglige sammen for bibliotekerne og brugerne Alle har ret til at læse, låne og lære om livet – hele livet Det har Danmarks Biblioteksforening kæmpet for i mere end 100 år I dag gælder kampen også borgernes fri adgang til den digitale verden  Danmarks Biblioteksforening er med i forreste række Derfor Danmarks Biblioteksforening! Danmarks Biblioteksforening er  stedet ,  hvor biblioteksledere og politikeremødes og taler bibliotek, læring, digitalisering og kultur F.eks. på årsmødet, som er det størst

Would you ban the internet just to save the library?

I dag holder forskningsbiblioteksforeningen årsmøde (se mine PowerPoint) Temaet er ”Tumult i informationsland” eller det er i hvert fald overskriften på formandens beretning. De har i den forbindelse bedt mig om at komme med oplæg under overskriften ”Udfordring til FFU-bibliotekerne” Jeg tager udgangspunkt i et citat fra en forsker som jeg var til konference med for nylig. Han sagde: ”Mine studerende bruger ikke bøger, men tidsskrifter og artikler, og det går de ikke på biblioteket efter, men henter på internettet” (1) Det har han helt ret i, han ved bare ikke at det faktisk er biblioteket, der sørger for at de studerende kan få adgang til de digitale artikler og tidsskrifter. Det kan godt være de henter det over internettet og at de kan få adgang hjemmefra. Jeg måtte så fortælle ham, at de stadig skal ind over biblioteketssystem, for at få gratis adgang. Det vil sige, at det er biblioteket der sørger for både den digitale infrastruktur og betaler for adgangen. Bibliotekets

Opsamling på konferencen "Kultur og Identitet"

I dag sætter DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING fokus på nogle af de store kulturelle spørgsmål. Det sker på konferencen Kultur og Identitet som afholdes på Carlsberg Museet i Valby. Jeg har samlet nogle af de mange bud på Kultur og Identitet her: Kultur og Identitet View more presentations from Michel Steen-Hansen . Mit eget udgangspunkt er, at kultur er det der sker mellem mennesker. Det er det vi bliver dannet af og derfor spiller det en så stor del i vores liv.  Spørgsmålet er så hvordan vi dyrker det i fællesskab? I dag handler det om nogle af de helt store spørgsmål som: H vilke værdier handler det om? Hvad kan vi spille ind med? Hvad gør kultur ved dig? Hvorfor er kunst og kultur vigtig? Hvordan skaber vi levende fortællinger om kultur & identitet? Hvilken rolle har biblioteket? M ed konferencen vil Danmarks Biblioteksforening gå nye veje og sætte fokus på betydningen af kultur og identitet i det enkelte menneskes liv og i samfundet – med udgangspunkt i fælles og al

Biblioteket! - Hvad snakker du om?

I dag skal jeg til fælles konference arrangeret af HK/Kommunals Biblioteksudvalg og HK/Stats TR-Kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver De har valgt at kalde deres konference Biblioteket! - Hvad snakker du om? Selvfølgelig en smart henvisning til Anders Matthesen, men jo også et essentielt spørgsmål for hvad er det vi snakker om når vi siger bibliotek og hvilke billeder rejser der sig i vore hoveder og er de forskellige fra brugernes billeder, for slet ikke at tale om de der ikke bruger biblioteket. Hvad tror de egentlig et bibliotek er når vi snakker om det? I HK’s oplæg skriver de; ”Det moderne bibliotek bliver undertiden i en ny definering kaldt for ”det tredje rum”. Stedet, hvor leg, drøm, kreativitet, vurdering, fordybelse og forandring skal finde sted. Livslang læring og oplevelse går hånd i hånd. Det klassiske bibliotek er nu stedet, hvor alt kan sættes sammen på forskellige måder. Men hvilke vilkår og betingelser gives der for bibliotekerne og ikke mindst deres medarb

Der ér kommuner som vil udvikle vidensvelfærd

I denne tid er det ikke kun folketingskandidaterne der har travlt, har kommunalpolitikerne har travlt med at lave budgetter. Det er en tid præget af frygt for, at politikerne vælger nemme løsninger med store ramme besparelser på kultur. Det er der desværre også tegn på i nogle kommuner hvor de ikke mener, der skal investeres i vidensinstutioner for at skabe vækst, men sådan behøver det ikke være. I nogle kommuner vælger man at udvikle bibliotekerne og det jeg synes man kan kalde investering i vidensvelfærd. F.eks. vedtog man i går budget i Horsens med følgende bemærkning: "Biblioteket har påtaget sig en central opgave med at bistå de borgere, som har vanskeligt ved at kommunikere med offentlige myndigheder. Det gælder, når vanskelighederne består i at gennemskue de digitale systemer, men også når udfordringen består i at orientere sig i et stadig mere kompliceret samfund. Byrådet lægger vægt på, at der gøres en betydelig indsats for at digitalisere og effektivisere de kom

Et flertal af danskerne tager afstand fra digitalisering med tvang -så lær dem det!

Danske Kommuner skriver til morgen, at "Et flertal af danskerne tager afstand fra digitalisering med tvang" - http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2011/september/09/Nej-til-tvungen-digitalisering/ Danmarks Biblioteksforening frygter, at der skabes et digitalt B-hold, hvis der ikke investeres massivt i IT-læring for dem der ikke kan bruge de nye digitale tilbud. Bibliotekerne er det oplagte læringssted! Danmarks Biblioteksforening har på den baggrund udsendt en pressemeddelelse om hvorfor det er nødvendigt at investere i mere læring på bibliotekerne Det Digitale Danmark skaber nyt B-hold Der kan spares milliarder når man digitaliserer den offentlige service, men hvis der ikke samtidig investeres massivt i læring for dem der ikke kan bruge de nye tilbud, skabes et digitalt b-hold. Danmarks Biblioteksforening er enig i, at det næsten 100 % digitale samfund ligger lige om hjørnet. En meget stor del af befolkningen er allerede med på vognen, og benytter sig af den stadi

Biblioteket er vigtigt at bruge til integration fordi.....

EFTERKOMMERE AF INDVANDRERE BRUGER BIBLIOTEKERNE MEST! Det skriver styrelsen for bibliotek og medier om på deres hjemmeside. Inden for et år har 83% af efterkommere af indvandrere brugt biblioteket. For indvandrere er tallet 72%, mens det for etniske danskere er 65%. Tallene fremgår af rapporten Medborgerskab i Danmark, der er udarbejdet af regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og netop udgivet af Integrationsministeriet. For øvrige kultur- og fritidstilbud er tendensen, at de bruges mindre af indvandrere end af etniske danskere. Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. tre principper, som den fremtidige lokale indsats kan lade sig inspirere af for at styrke medborgerskabet. Det ene af dem handler om strategisk placering af institutioner, således at biblioteker og andre relevante kultur- og fritidstilbud placeres i udsatte boligområder, hvor der er brug for en styrket indsats for medborgerskabet. Det er der især brug for, når det gælder deltagelse i foreningslivet o

Har du fortalt din politiker at …

Vi befinder os midt i en valgkamp, hvor opløbet er lige om hjørnet. Biblioteker og kultur er traditionelt ikke det der står øverst på dagsordnen i en valgkamp, heller ikke denne, så vi har en fælles interesse i at få gjort opmærksom på, at investeringer i biblioteker betaler sig. Selv om folkebibliotekerne er styret af kommunerne, er det landspolitikerne som sætter dagsordenen. Derfor opfordrer vi til, at vi den sidste uges tid inden valgdagen i fællesskab forsøger at påvirke dagsordenen med budskaber som nedenstående eksempler. Danmarks Biblioteksforening er allerede i gang med at udbrede budskaberne på forskellige platforme, og vi opfordrer jer til at gøre det samme; send budskaberne til jeres lokale kandidater, slå dem op på bibliotekets eller jeres egen Facebook side, lav læserbreve og debatarrangementer eller andet om disse emner.  Hvis I har gode ideer så send dem til os så vil vi også inddrage jeres ideer i det der udsendes fra Danmarks Biblioteksforening ·          Fortæl din

Kulturen kan sparke gang i økonomien

De kreative brancher som film, musik, software og design står til at blive kommende års store vækstmotor. Alligevel har politikerne ignoreret området i en valgkamp, der primært handler om økonomi skrev Børsen i den forløbne uge. Det synes jeg lige politikerne skal tænke over her i valgkampen. Hvad kan politikerne gøre for at støtte de kreative brancher og dermed skabe vækst i det lille land?   Læs hele artiklen fra Børsen på  her

Den kulturpolitikske arena er en kampplads for alle

Politikken har på det seneste kørt en række aktuelle artikler om kulturpolitik i Danmark eller mangel på samme! Det startede med en artikel om at undersøgelser viser, at en række af de kulturinstitutioner, som får mest kulturstøtte af staten, primært benyttes af højtuddannede, se den her ” Den offentlige kulturstøtte går til eliten ”  31. august 2011.   Den beskriver hvor meget de enkelte kulturinstitutioner får i offentlig støtte. F.eks. at den kongelige ballet får 1.309 kr. pr. besøg mod 77 kr. pr. besøg på bibliotekerne.   Det er jo en forskel der er til at ta og føle på, men også en væsentlig forskellige opgave der løses. Bibliotekerne har over 36 mio. besøgende på årsbasis og derfor vil jeg da gerne fremhæve, at bibliotekerne bestemt ikke kun er for eliten. Bibliotekernes mangfoldige tilbud handler om kultur, ligesom de handler om undervisnings- og læringstilbud. Det har Danmarks Biblioteksforening også lavet en artikel om  http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6712 Så hvor

Biblioteksudvikling i forkantsdanmark

I morgen skal jeg lave oplæg og debat i Hanstholm på konferencen: Biblioteksudvikling i yderområder De stiller en række spørgsmål som: Hvad sker der med bibliotekerne i yderområderne? Lever de? Overlever de? Dør de? Udvikler de sig? Det er en fælles nordisk konference om de udfordringer og muligheder, som bibliotekerne i de skandinaviske yderområder står over for. Konferencens udgangspunkt er Biblioteker for alle, også uden for storbyen IT kan supplere og støtte, ikke erstatte biblioteker Vi stoler på egne kræfter også på biblioteksområdet Vi baserer vor udvikling på fakta og forskning, ikke på myter og fordomme Vi samarbejder med hinanden og med centralbibliotekerne Konferencen sætter fokus på, hvordan de ikke bare overlever som biblioteker i yderområderne, men udvikler bibliotekerne, så man til stadighed er på forkant og lever op til målsætninger om at give alle befolkningsgrupper et tidssvarende bibliotekstilbud. Du kan se mit indlæg her: Biblioteksudvikling i yde