fredag den 30. september 2011

LICENSER TIL MASSERNE

BIBLIOTEKERNE har en særdeles stor udfordring i på en effektiv og slagkraftig facon at formidle services
og viden digitalt, herunder kendskab til de store mængder af digitale medier, man køber sig adgang
til med licenser. Det viser aktuelle undersøgelser af borgernes kendskab til bibliotekets moderne
service, som omtalt i sidste nummer af Danmarks Biblioteker.

I det nye nummer af Danmarks Biblioteker kan du læse mere om to projekter, der hver især har taget
handsken op:

 • Licenser til masserne og
 • Digital formidling
Så glæd dig til det er i din postkasse http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=1211 

torsdag den 29. september 2011

Biblioteket hjælper borgerne i fremtidens papirløse Danmark

Jeg faldt over dette gode eksempel på samarbejde mellem borgerservice, biblioteker og ældresagen i Favrskov om at hjælpe borgerne i fremtidens papirløse Danmark

I Midtjyllands Avis skriver de de 19.  september  2011
"Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige Danmark skal være papirløst i 2015. Det er indholdet i en aftale, som regeringen sidst i august har indgået med kommunernes forening, KL og Danske Regioner. 

KL-formand Jan Trøjborg kalder besltunignen for udfordrende.
-For der er en del borgere, som ikke lige går ombord i en computer. De skal vejledes og presses til at bruge den kanal og i de tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, skal de kunne få hjælp enten på biblioteket eller i borgerservice, siger Jan Trøjborg til Jyllands Posten.
-Den udfordring er borgerservice og biblioteker i Favrskov i fuld gang med at tage op, siger borgerservicechef Tonny Olsen.
Borgerservicecentret i Hinnerup samt de fire biblioteker i henholdvsi Hinnerup, Hammel, Hadsten og Ulstrup, der også løser borgerserviceopgaver, hjælper meget gerne borgere, der skal have hjælp-tilselvhjælp til it. Det kan for eksempel være i form af hjælp til en flyttemeddelelse, udstedelse af NemID eller nyt sundhedskort.

Flere kurser
Ældresagens direktør, Bjarne Hastrup er positiv overfor den papirløse fremtid.
-Men der skal meget mere fart på computerkurser for de ældre, for mange vil gerne, siger han.
Favrskov Bibliotekerne har i en del år afholdt gratis ITkurser for alle interesserede.
Der er nu ekstra fokus på disse og paletten er udvidet 

I efteråret 2011 afholdes der således hele 24 kurser i biblioteksregi fordelt på Hinnerup, Hammel, Hadsten og Ulstrup. Emnerne er: " » ntroduktion til internettet for absolutte begyndere « , » Mere internet for begyndere « og » Kom i gang med e-mail « , som alle er kurser, der har været afholdt gennem flere år.
Nye er kurserne » Bliv bedre til Google « , » Kom i gang med e-handel « samt » Vejviser ibibliotekets tilbud « . Favrskov Bibliotekerne samarbejder desuden med Ældresagen om længere og mere uddybende kursusforløb om it. 

Helt aktuelt indgår Ældresagen og Favrskov Bibliotekerne sammen med Ældremobiliseringen og Videnskabsministeriet i et samarbejde om » Seniorsurfdag « den 7. oktober. Her inviteres ældre, der ikke bruger computer og internet til at prøve det -og få lyst til mere. 

-Favrskov Kommune har via bibliotekerne fokus på itkurser, så borgerne kan agere i fremtidens samfund. Det er glædeligt, at det også kan foregå som et samarbejde mellem forskellige institutioner og organisationer, i dette tilfælde i forhold til de ældre, s gier kultur-og fritidsformand i Favrskov, Anders Nørgaard ( S). "

tirsdag den 27. september 2011

Hvordan skal vi udvikle Danmarks Biblioteksforening?

Vi vil gerne lægge nye spor!
Danmarks Biblioteksforening har fokus på foreningens udvikling, især angående indhold og struktur for organisationen i de kommende år. Nu skyder vi for alvor debatten om fremtidens struktur i gang, og vi håber du vil deltage sammen med foreningens øvrige medlemmer og regionsforeninger.

Målet er, at vi både får strømlinet beslutningsstrukturen og bliver mere slagkraftige, samtidig med at vi stadig har en bred politisk og faglig repræsentation.

På bloggen http://strukturdebat2011.blogspot.com/ kan du se debatoplægget, og det er også på denne blog at vi opfordrer alle medlemmer og regionsforeninger til at debattere oplægget, komme med nye ideer og spille ind med debatindlæg.

Vi ser frem til en god og konstruktiv debat, så læg dine ideer, tanker og overvejelser på bloggen - http://strukturdebat2011.blogspot.com/Vi vil gerne sætte spor!


fredag den 23. september 2011

Der er brug for en stærk stemme i kulturpolitiken

I en tid med store økonomiske nedskæringer i kommunerne, sætter man naturligt nok spørgsmål ved, hvad man skal betale til. Herunder også om man skal være med i interesseorganisationer som f.eks. Danmarks Biblioteksforening. Men netop i økonomiske krisetider er det nødvendigt at stå sammen for at kunne vise, at der er brug for bibliotekerne som aldrig før.Den stærke bibliotekspolitiske stemme
9 ud af 10 kommuner er medlem af Danmarks Biblioteksforening
Her kæmper politikere og biblioteksfaglige sammen for bibliotekerne og brugerne
Alle har ret til at læse, låne og lære om livet – hele livet
Det har Danmarks Biblioteksforening kæmpet for i mere end 100 år
I dag gælder kampen også borgernes fri adgang til den digitale verden 
Danmarks Biblioteksforening er med i forreste række


Derfor Danmarks Biblioteksforening!
Danmarks Biblioteksforening er stedethvor biblioteksledere og politikeremødes og taler bibliotek, læring, digitalisering og kultur
Danmarks Biblioteksforening er talerøret for fri og lige adgang til viden og kultur efter eget valg lokalt – via folkebiblioteket – over for regering, folketing, KL og den brede offentlighed
 • F.eks. kom DB med oplæg til de to eksperthøringer som folketingets kulturudvalg afholdt i 2010, samt kom med et utal af pressemeddelelser og høringssvar til KL, EU og ministerier – samt komme med oplæg til nye forretningsmodeller for digitale services til bibliotekerne ex. e-bøger
Danmarks Biblioteksforening er frontløberen og pusher nødvendige, tidssvarende tiltag for at sikre kvalitetsorienterede biblioteker og innovativ biblioteksudvikling med borgerne i centrum
Danmarks Biblioteksforening er repræsentanten for bibliotekerne i de centrale udvalg, møder, netværk og høringer og er dialog med Folketinget, KL, EU og andre interessenter.
 • F.eks. var DB foreningen bag biblioteksloven og var aktive deltager i de ministerielle udvalg om ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” og ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet” endvidere laver DB’s udvalg løbende oplæg til nye tiltag i den aktuelle kultur-, lærings- og digitaliseringspolitik
Danmarks Biblioteksforening udgiver løbende bøger og publikationer om disse emner som udsendes til alle medlemskommuner.
Danmarks Biblioteksforening er konsulenten i biblioteksspørgsmål over for medlemskommuner og deltager hvert år i kommunale møder med faglige og politiske oplæg over for politikere og medarbejdere – gratis for medlemmerne.Hvorfor Danmarks Biblioteksforening?
• Fordi bibliotekerne behøver én samlet, stærk stemme i det politiske arbejde for at holde fokus på bibliotekernes vigtige rolle i vidensamfundet 
• Fordi dialogen mellem fagligheden og det politiske niveau er vigtigere end nogensinde for at udvikle det lokale bibliotek
• Danmarks Biblioteksforening er i kraft af sin strukturuundværlig for dialogen mellem bibliotekerne og politikerne
• Fordi Danmarks Biblioteksforenings store internationale netværk giver de danske biblioteker adgang til samarbejdspartnere over hele verden

Folkebiblioteket skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 87 af landets 98 kommuner, dækkende 95 % af befolkningen, bakker i dag - som medlemmer af Danmarks Biblioteksforening - op om kampen for borgernes ret til fri og lige adgang til information gennem stærke folkebiblioteker. Det kommer ikke af sig selv. Derfor er der brug for Danmarks Biblioteksforening, som kommunernes og deres bibliotekers stærke interesseorganisation, og for at få sat den bibliotekspolitiske dagsorden!
DB tilbyder alle sine medlemmer:
Et unikt politisk forum for national biblioteksudvikling, landets største årlige møde for kulturpolitikere og biblioteker, aktuelle konferencer, publikationer om ny biblioteksudvikling.
Løbende information og indsigt gennem magasinet Danmarks BibliotekerAviserne SkriverDB på Facebooknyhedsmails,dbf.dk – og lokal sparring.

torsdag den 15. september 2011

Would you ban the internet just to save the library?

I dag holder forskningsbiblioteksforeningen årsmøde (se mine PowerPoint)

Temaet er ”Tumult i informationsland” eller det er i hvert fald overskriften på formandens beretning.
De har i den forbindelse bedt mig om at komme med oplæg under overskriften ”Udfordring til FFU-bibliotekerne”

Jeg tager udgangspunkt i et citat fra en forsker som jeg var til konference med for nylig. Han sagde:

”Mine studerende bruger ikke bøger, men tidsskrifter og artikler, og det går de ikke på biblioteket efter, men henter på internettet” (1)
Det har han helt ret i, han ved bare ikke at det faktisk er biblioteket, der sørger for at de studerende kan få adgang til de digitale artikler og tidsskrifter. Det kan godt være de henter det over internettet og at de kan få adgang hjemmefra.

Jeg måtte så fortælle ham, at de stadig skal ind over biblioteketssystem, for at få gratis adgang. Det vil sige, at det er biblioteket der sørger for både den digitale infrastruktur og betaler for adgangen.

Bibliotekets rolle er jo også netop at sørge for fri og lige adgang til al information, og at sørge for det er så nemt som muligt for brugerne, at få fat i det rigtige. Rollen er også hele tiden at udvikle nye services, der giver bedre adgang og mulighed for brugerne.

Så forskningsbibliotekerne er bare en succes og har udviklet fantastiske redskaber i DEFF (Det Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek. I den forbindelse er det jo ligegyldigt om forskerne og de studerende ved at det er biblioteket, der drifter, udvikler og ikke mindst betaler for licenserne til alle materialerne. Her kunne vi så sætte et punktum, men…..

De der bestemmer skal vide at uden biblioteker, ingen adgang
Når brugerne ikke ved de bruger biblioteket til at få deres materialer, fordi biblioteket har udviklet servicen til det yderste og gjort det nemt, hvordan skal vi så få midler til fortsat at udvikle bibliotekerne eller bare få budget til den daglige drift?

Jeg tror det er vigtigt at brande bibliotekerne og deres services i en politisk kontekst. Altså ikke kun over for politikere, men over for alle beslutningstagere uanset om det er folketing, bestyrelser eller ledere. At vi hele tiden over for de bevilgende myndigheder får fortalt, at bibliotekernes rolle fortsat er at skabe fri og lige adgang til materialerne og formidle forskningsresultaterne. At vi får fortalt, at uden bibliotekerne vil adgangen og servicen ikke være det.

Det er måske ikke så vigtigt om brugerne i situationen ved at det er biblioteket der sørger for adgangen via internettet, men det er vigtigt at de der bestemmer ved det, fordi ellers så kan man jo bare spare biblioteket væk og konsekvensen vil så være at der ikke er adgang til alle forskningsressourcerne.

Hvis ikke vi i fællesskab fra bibliotekerne råber op og fortæller om deres rolle som vidensformidlere i informationssamfundet, så ender vi med at Will Smiths dystopiske opfattelse af bibliotekerne ”I, Robot” fra 2004 bliver den gængse. I den siger han ”Man forbyder jo ikke Internettet for at rede bibliotekerne”, det kan godt være ”vi” biblioteksfolk ved bedre, at vi ved at det er bibliotekerne som sørger for, at der er fri og lige adgang til mange af materialerne, men hvis ikke de der bestemmer ved det, så kan jeg da godt blive bange for fremtiden. Jag kan frygte at opfattelse af, at det er internettet og ikke bibliotekerne der skaber adgang vinder. Så lad os råbe det ud så vi kan sikre adgang til viden også i den digitale verden.  


(1)        Jørgen Møller, Lektor ved Aalborg Universitet, institut for planlægning,  i sit oplæg ” Kulturpolitik og udkanter, oplæg og debat ” på konferencen Biblioteksudvikling  i udkantsområder 30. august 2011
tirsdag den 13. september 2011

Opsamling på konferencen "Kultur og Identitet"

I dag sætter DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING fokus på nogle af de store kulturelle spørgsmål. Det sker på konferencen Kultur og Identitet som afholdes på Carlsberg Museet i Valby.

Jeg har samlet nogle af de mange bud på Kultur og Identitet her:


Mit eget udgangspunkt er, at kultur er det der sker mellem mennesker. Det er det vi bliver dannet af og derfor spiller det en så stor del i vores liv. Spørgsmålet er så hvordan vi dyrker det i fællesskab?I dag handler det om nogle af de helt store spørgsmål som:

Hvilke værdier handler det om? Hvad kan vi spille ind med? Hvad gør kultur ved dig? Hvorfor er kunst og kultur vigtig? Hvordan skaber vi levende fortællinger om kultur & identitet? Hvilken rolle har biblioteket?

Med konferencen vil Danmarks Biblioteksforening gå nye veje og sætte fokus på betydningen af kultur og identitet i det enkelte menneskes liv og i samfundet – med udgangspunkt i fælles og almene værdier. I en tid hvor “intet er sandt og alt er tilladt” mener forfatteren Henrik Jensen, konferencens åbningstaler, at der er brug for et comeback af de normer, vi gennem århundreder har lært skal gælde, når vi omgås hinanden som “ordentlige mennesker”. 
Mennesket har altid benyttet historiefortællingen, dansen og sangen som et spejl til forståelse af sig selv, sin omverden og sine normer. På samme måde som integration af normer fra generation til generation er lært gennem netop fortællinger, musik og sange.
En genvej til ny lokal udvikling. På konferencen præsenteres lokale aktører – politikere, kommunale forvaltninger, biblioteker, kulturhuse, børn- og ungekonsulenter, kunstnere, foreninger og netværk – for nye udviklingsinitiativer og vigtig indsigt som basis for det lokale arbejde med kulturelle tilbud.


mandag den 12. september 2011

Biblioteket! - Hvad snakker du om?

I dag skal jeg til fælles konference arrangeret af HK/Kommunals Biblioteksudvalg og HK/Stats TR-Kollegiet for De Statslige Biblioteker og Arkiver

De har valgt at kalde deres konference Biblioteket! - Hvad snakker du om? Selvfølgelig en smart henvisning til Anders Matthesen, men jo også et essentielt spørgsmål for hvad er det vi snakker om når vi siger bibliotek og hvilke billeder rejser der sig i vore hoveder og er de forskellige fra brugernes billeder, for slet ikke at tale om de der ikke bruger biblioteket. Hvad tror de egentlig et bibliotek er når vi snakker om det?
I HK’s oplæg skriver de;
”Det moderne bibliotek bliver undertiden i en ny definering kaldt for ”det tredje rum”.
Stedet, hvor leg, drøm, kreativitet, vurdering, fordybelse og forandring skal finde sted. Livslang læring og oplevelse går hånd i hånd. Det klassiske bibliotek er nu stedet, hvor alt kan sættes sammen på forskellige måder. Men hvilke vilkår og betingelser gives der for bibliotekerne og ikke mindst deres medarbejdere for at løse disse opgaver?
Medarbejderne er stadig den vigtigste ressource. Og medarbejderne vil blive endnu vigtigere i en fremtid, hvor flere og flere opgaver må forventes placeret i centrale service enheder, og hvor besparelser stadig er et af nøgleordene på dagsordenen.
Rapporten fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet peger, i lighed med mange af tankerne bag Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, på en række forskellige veje til at løse disse meget komplekse samfundsopgaver: åbne biblioteker, digitalisering og partnerskaber på tværs af hele den offentlige sektor og erhvervslivet, samt ikke mindst professionel udvikling. Ledelse og selvledelse får mere og mere fokus. Det har stor betydning for den enkelte medarbejder, hvordan der organiseres og ikke mindst ledes.”
Jeg har fået en lille opgave på konferencen, hvor jeg skal være moderator på en Paneldiskussion under følgende overskrift:

Hvordan tackles fremtidsudsigterne på vores biblioteker i dag?
Spørgsmål til paneldeltagerne:
·         Hvordan ser bibliotekscheferne deres rolle, og hvilke tanker gør de sig om rekruttering, efteruddannelse, kompetenceudvikling og organisationsform?
·         Hvor er HK-personalet henne?
De har inviteret en række paneldeltagere til at svare på ovenstående spørgsmål som vil komme med deres bud og dem sætter vi så til diskussion.
Fremtiden på dagsordenen
En vigtig forudsætning for, at vi som mennesker skaber forandring er, at det enten er noget, vi har lyst til at beskæftige os med – eller at vi kan se formålet og nødvendigheden af at skabe forandringen. For at skabe den nødvendige motivation, er det vigtigt at sætte fremtiden på dagsordenen, så vi sammen får et billede af, hvordan fremtiden kunne se ud hos os – får aftalt fælles mål og lavet forventningsafstemning. En vigtig forudsætning for at arbejde målrettet med udvikling og skabe de nødvendige resultater er, at medarbejderne er rustet til at arbejde procesorienteret og er forandringsparate – med andre ord, er det vigtigt at arbejde med de sociale kompetencer – og gennem systematisk kompetenceudvikling at skabe de nødvendige forudsætninger for at få en organisation, der formår at udvikle sig i takt med omgivelserne og de ændrede behov.
 
v/Benthe Hansen, bibliotekschef, Hjørring Bibliotekerne
Når man arbejder på et bibliotek - er man så ikke bibliotekar? 
Når bibliotekernes rolle er under forandring, skal vi så gøre det samme som vi plejer? Kan vi ophæve faggrænserne og i stedet begynde at tale om det, der har betydning for brugerne? Hvilken type af service er der behov for fremover og hvad skal der til for at vi kan tilbyde det?
Et oplæg der ikke nødvendigvis giver svarene, men gerne vil invitere til dialog om hvad der er vigtigt – ikke kun for dig og dit bibliotek, men også for brugerne.
v/Tine Vind, bibliotekschef, Ballerup Bibliotekerne
Hvor er HK'erne henne i det digitale forskningsbibliotek?
I forsknings- og fagbibliotekerne er vi på fuld fart ind i den digitale bibliotekstidsalder, hvor service langt overvejende vil blive leveret på grundlag af digitale ressourcer. Traditionelle arbejdsopgaver i bibliotekerne vil blive neddroslet eller afskaffet, og nye vil komme til. Hvilke funktioner, vil vi have i det digitale bibliotek, hvilke kompetencer har vi brug for, og hvilken rolle har HK’erne deri?
 
v/Michael Cotta-Schönberg, formand, Danmarks Forskningsbiblioteksforening og chef, Københavns Universitetsbibliotek
Folkebiblioteket i vidensamfundet ændrer karakter
Opgaven ændres. Der er stadigvæk mange, kendte træk, men nye kommer til. Det påvirker behovet for de kompetencer, biblioteket skal rumme for at kunne løse sine opgaver. Nogle traditionelle færdigheder overtages af maskiner eller af nettet. Nogle færdigheder er ikke længere relavante, og nye er kommet til. Kendte faggrænser forsvinder og andre dukker op. Den grundlæggende tankegang ændres fra transaktion til relation. Eksperten bliver til konsulenten. Vejlederen bliver til coach.
v/Mogens Vestergaard, bibliotekschef, Roskilde Bibliotekerne, formand, Bibliotekschefforeningen
Spørgsmål til salen:
·         Hvordan ser vi som HK’ere egentlig vores egen rolle og placering?
·         Hvad vil og kan vi – med os selv og vores biblioteker?

Jeg er spændt på at høre deres bud og håber de bliver visionære og vi får samlet op på dem, så vi kan dele deres bud med alle de der ikke deltager i konferencen.
I dag er der så også en række andre spændende oplæg som f.eks. den folketingskandidataktueller Thyra Frank der skal fortælle om forandringsledelse og om hvordan man skaber en god arbejdsplads
"Livsglæde og stjernestunder" Nu er det heldigvis i egenskab af foredragsholder og plejehjemsleder på plejehjemmet Lotte på Frederiksberg hun skal tale.
Det drejer sig bl.a. om at skabe nogle rammer for de ansatte, der gør arbejdspladsen til et interessant og inspirerende sted at være. En arbejdsplads, som folk står i kø for at blive en del af. "Hvordan skaber vi i fællesskab en dagligdag, hvor alle på tværs af organisationen føler et medansvar for at nå målet – hver dag?". Det giver Thyra Frank sit bud på.

Hvis din hest er død så stå af lyder oplægget fra Torben Wiese, vanebryder, fiskebøjer, foredragsholder og forfatter som skal tale om at, hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet. Dette er de fleste enige i, men den sværeste vane at ændre, er den man ikke kender. Lær at få øje på vanerne i dit liv, ændre dem og indføre nye og værdifulde vaner. Foredraget giver energi, motivation, værktøjer og nye tanker og viden om, hvordan man skaber en vanebrydende organisation. 
Alt i alt tror jeg det bliver en spændende konference og jeg håber vi får et rigtig godt udbytte ud af det. HK’s bibliotekskonferencer plejer at være rigtig gode til at blande forskellige fagligheder og få spændende fremtidsbud ud af den synergi. 

lørdag den 10. september 2011

Der ér kommuner som vil udvikle vidensvelfærd


I denne tid er det ikke kun folketingskandidaterne der har travlt, har kommunalpolitikerne har travlt med at lave budgetter. Det er en tid præget af frygt for, at politikerne vælger nemme løsninger med store ramme besparelser på kultur. Det er der desværre også tegn på i nogle kommuner hvor de ikke mener, der skal investeres i vidensinstutioner for at skabe vækst, men sådan behøver det ikke være.


I nogle kommuner vælger man at udvikle bibliotekerne og det jeg synes man kan kalde investering i vidensvelfærd.


F.eks. vedtog man i går budget i Horsens med følgende bemærkning:
"Biblioteket har påtaget sig en central opgave med at bistå de borgere, som har vanskeligt ved at kommunikere med offentlige myndigheder. Det gælder, når vanskelighederne består i at gennemskue de digitale systemer, men også når udfordringen består i at orientere sig i et stadig mere kompliceret samfund. Byrådet lægger vægt på, at der gøres en betydelig indsats for at digitalisere og effektivisere de kommunale borgerserviceområder. Byrådet ønsker i den forbindelse at få forelagt et forslag til fremadrettet organisering af borgerserviceopgaverne, hvor bibliotekets rolle som borgernes vejleder styrkes. Allerede i dag påtager biblioteket sig en stor opgave med kurser og vejledning i brug af NEM-id, digital postkasse og i det hele taget digital kommunikation med offentlige myndigheder.

I forbindelse med overvejelserne om, hvilke borgerserviceopgaver, som med fordel kan overføres til biblioteket indgår alle almene borgerserviceopgaver og ikke kun opgaver som i dag er placeret i ”borgerservice” på rådhuset."


I Kolding blev også vedtaget et budgetforlig i går, her hedder det:
 "Bibliotek i Kolding Storcenter
Beskrivelse af en biblioteksafdeling i Kolding Storcenter.
I beskrivelsen skal indgå mulighederne for borgerservicefunktioner, som kan indgå."


Det kan godt være der ikke er de store økonomiske investeringer i bibliotekerne (men der er trods alt ikke besparelser) i disse eksempler, men jeg synes det er bemærkelsesværdigt, at politikerne har øje for at man skal udvikle bibliotekerne for borgernes skyld og fordi de efterspørger det. At der er fokus på den opgave som bibliotekerne løser i forhold til vejledning af borgerne og at der er fokus på alle de, der ikke er indfødte i det digitale Danmark og har behov for hjælp.


Der er endnu ikke lavet særlig mange budgetter i kommunerne, men jeg håber vi her ser begyndelsen på en tendens, hvor kommunerne igen begynder at investere i bibliotekerne og vidensvælfærd.  

fredag den 9. september 2011

Et flertal af danskerne tager afstand fra digitalisering med tvang -så lær dem det!

Danske Kommuner skriver til morgen, at "Et flertal af danskerne tager afstand fra digitalisering med tvang" -http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2011/september/09/Nej-til-tvungen-digitalisering/
Danmarks Biblioteksforening frygter, at der skabes et digitalt B-hold, hvis der ikke investeres massivt i IT-læring for dem der ikke kan bruge de nye digitale tilbud. Bibliotekerne er det oplagte læringssted!

Danmarks Biblioteksforening har på den baggrund udsendt en pressemeddelelse om hvorfor det er nødvendigt at investere i mere læring på bibliotekerne
Det Digitale Danmark skaber nyt B-hold
Der kan spares milliarder når man digitaliserer den offentlige service, men hvis der ikke samtidig investeres massivt i læring for dem der ikke kan bruge de nye tilbud, skabes et digitalt b-hold.
Danmarks Biblioteksforening er enig i, at det næsten 100 % digitale samfund ligger lige om hjørnet. En meget stor del af befolkningen er allerede med på vognen, og benytter sig af den stadigt stigende mængde af digitale tilbud og løsninger, som både det offentlige og private stiller til rådighed.
Ifølge en frisk meningsmåling foretaget af ÆldreSagen mener op imod 70 % af de adspurgte dog, at der også i fremtiden bør være frit valg mellem digitale og traditionelle løsninger. En løsning der ikke lægges op til fra politikerne, fordi det er alt for dyrt.

Derfor er det vigtigt, at alle får de bedste forudsætninger for at lære at bruge de digitale løsninger. I dag har folkebibliotekerne mange tusinde kurser i IT. Danmarks Biblioteksforening arbejder målrettet for at få endnu flere, da folk strømmer til og det tilsyneladende er et umætteligt marked. Derfor skal der også lyde en klar opfordring til politikerne om ikke blot at digitalisere for at spare penge, men samtidig huske at investere nogle af pengene i læring.
En stor del af læringsinvesteringen kan med fordel lægges i flere kurser på bibliotekerne, da 70 % af befolkningen alligevel kommer der, og er trygge ved at få introduktionskurser der.
Kun ved en målrettet investering i læring kan der sikres et optimalt udbytte af en digitaliseringsstrategi, som for alvor vil kunne bringe Danmark frem i allerførste række blandt digitale samfund.

torsdag den 8. september 2011

Biblioteket er vigtigt at bruge til integration fordi.....

EFTERKOMMERE AF INDVANDRERE BRUGER BIBLIOTEKERNE MEST!
Det skriver styrelsen for bibliotek og medier om på deres hjemmeside. Inden for et år har 83% af efterkommere af indvandrere brugt biblioteket. For indvandrere er tallet 72%, mens det for etniske danskere er 65%.
Tallene fremgår af rapporten Medborgerskab i Danmark, der er udarbejdet af regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og netop udgivet af Integrationsministeriet. For øvrige kultur- og fritidstilbud er tendensen, at de bruges mindre af indvandrere end af etniske danskere.

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. tre principper, som den fremtidige lokale indsats kan lade sig inspirere af for at styrke medborgerskabet. Det ene af dem handler om strategisk placering af institutioner, således at biblioteker og andre relevante kultur- og fritidstilbud placeres i udsatte boligområder, hvor der er brug for en styrket indsats for medborgerskabet. Det er der især brug for, når det gælder deltagelse i foreningslivet og demokratisk deltagelse samt i forhold til oplevelsen af tillid, anerkendelse og tilhørsforhold.

tirsdag den 6. september 2011

Har du fortalt din politiker at …

Vi befinder os midt i en valgkamp, hvor opløbet er lige om hjørnet. Biblioteker og kultur er traditionelt ikke det der står øverst på dagsordnen i en valgkamp, heller ikke denne, så vi har en fælles interesse i at få gjort opmærksom på, at investeringer i biblioteker betaler sig.

Selv om folkebibliotekerne er styret af kommunerne, er det landspolitikerne som sætter dagsordenen. Derfor opfordrer vi til, at vi den sidste uges tid inden valgdagen i fællesskab forsøger at påvirke dagsordenen med budskaber som nedenstående eksempler.

Danmarks Biblioteksforening er allerede i gang med at udbrede budskaberne på forskellige platforme, og vi opfordrer jer til at gøre det samme; send budskaberne til jeres lokale kandidater, slå dem op på bibliotekets eller jeres egen Facebook side, lav læserbreve og debatarrangementer eller andet om disse emner.  Hvis I har gode ideer så send dem til os så vil vi også inddrage jeres ideer i det der udsendes fra Danmarks Biblioteksforening
·         Fortæl din politiker at biblioteksforbrugende børn får mere uddannelse
Dem der får en uddannelse også er dem der har brugt biblioteker som børn!
Det viser undersøgelser fra Danmarks Biblioteksforening - http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6689
… del det gode budskab med din politiker!
·         Fortæl din politiker at biblioteket skaber integration
Et godt biblioteksvæsen skaber bedre integration, fordi mennesker med anden etnisk herkomst end dansk bruger biblioteket som integrationsfaktor - http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6270
… del det gode budskab med din politiker!
·         Fortæl din politiker at biblioteket er vigtig næring til samfundet
Bibliotekerne er en vækstfaktor. Undersøgelser viser at der skabes social kapital og sammenhængskraft gennem investeringer i biblioteker, det er en forudsætning for at skabe vækst i Danmark - http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=5361
… del det gode budskab med din politiker!
·         Fortæl din politiker at kulturen kan sparke gang i økonomien
Dem der får en uddannelse også er dem der har brugt biblioteker som børn!
Det viser undersøgelser fra Danmarks Biblioteksforening - http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6689
… del det gode budskab med din politiker!

·         Fortæl din politiker at biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution
Borgerne strømmer til bibliotekerne – udnyt det! I informationsjunglen er der brug for bibliotekerne som aldrig før, ikke kun som stedet man låner bøger, men også som lokalsamfundets mødested, hvor borgerne strømmer til. Over 35 millioner mennesker besøgte de danske folkebiblioteker i 2010. 
… del det gode budskab med din politiker!
·         Fortæl din politiker at biblioteket er vigtigt, ikke mindst i yderområderne
Lokalsamfundet er under pres. Biblioteket er en af de institutioner, som binder folk sammen på tværs af alder, uddannelse og baggrund. Især i mindre samfund kan biblioteket derfor være med til at skabe sammenhold og fælles værdier, til gavn for alle
… del det gode budskab med din politiker!

Rigtig god valgkamp!

mandag den 5. september 2011

Kulturen kan sparke gang i økonomien


De kreative brancher som film, musik, software og design står til at blive kommende års store vækstmotor. Alligevel har politikerne ignoreret området i en valgkamp, der primært handler om økonomi skrev Børsen i den forløbne uge.

Det synes jeg lige politikerne skal tænke over her i valgkampen. Hvad kan politikerne gøre for at støtte de kreative brancher og dermed skabe vækst i det lille land?  

Læs hele artiklen fra Børsen på her

søndag den 4. september 2011

Den kulturpolitikske arena er en kampplads for alle

Politikken har på det seneste kørt en række aktuelle artikler om kulturpolitik i Danmark eller mangel på samme!

Det startede med en artikel om at undersøgelser viser, at en række af de kulturinstitutioner, som får mest kulturstøtte af staten, primært benyttes af højtuddannede, se den her ”Den offentlige kulturstøtte går til eliten”  31. august 2011.
 

Den beskriver hvor meget de enkelte kulturinstitutioner får i offentlig støtte. F.eks. at den kongelige ballet får 1.309 kr. pr. besøg mod 77 kr. pr. besøg på bibliotekerne.  Det er jo en forskel der er til at ta og føle på, men også en væsentlig forskellige opgave der løses.

Bibliotekerne har over 36 mio. besøgende på årsbasis og derfor vil jeg da gerne fremhæve, at bibliotekerne bestemt ikke kun er for eliten. Bibliotekernes mangfoldige tilbud handler om kultur, ligesom de handler om undervisnings- og læringstilbud. Det har Danmarks Biblioteksforening også lavet en artikel om http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6712

Så hvor besøgsfrekvensen altså ligger i top på bibliotekerne, ligger kulturstøtten til bibliotekerne målt pr. besøgende til gengæld i bund sammenlignet med støtten til andre kulturinstitutioner. Dette er ganske paradoksalt når man ser, hvordan bibliotekerne er en af de eneste kulturinstitutioner som rent faktisk har formået at henvende sig til hele befolkningen på tværs af uddannelse og andre sociale skel.

Kulturværftet i Helsingør
I Politikkens artikl fremhæver de da også bibliotekerne som en af de institutioner som har formået at tage udfordringen op. F.eks. siger Christian Have  "at der skal være speciel fokus på de kulturinstitutioner, som giver mulighed for samarbejde på tværs af kunstarter, og som inddrager borgerne. For eksempel fremhæver han Kulturværftet i Helsingør, som har to multisale, et bibliotek, værftsmuseum, udstillingsrum, møde- og konferencefaciliteter, loungeområder samt værksteder."

Paladser i sten og glas
I Politikken beskriver de at eksperterne slår syv kors for sig, når man spørger dem, "om man helt bør fjerne tilskuddet til elitens dyre kulturtilbud som ballet, teater og opera og i stedet bruger pengene på biblioteker, museer og dramaserier på DR, som når ud til flere.

Dels skal kulturpolitikken netop understøtte kultur, som ikke kan klare sig på markedsvilkår. Dels er den smalle kultur vigtig, fordi den gør os rigere og giver store dybe oplevelser og bevarer kulturskatte for eftertiden. Og endelig er det dyrere at have et orkester og et ensemble og sætte en helt ny forestilling op end at hyre et rockorkester.
Men når det er sagt, så er det ekstremt vigtigt, at vi får en reel diskussion af, hvad vi bruger pengene til i kulturpolitikken, siger eksperterne. Der er nemlig en klar tendens til, at kommuner og staten bygger store flotte kulturpaladser i sten og beton som Musikhuset i Aarhus, ARoS og Det Kongelige Teaters nye skuespilhus og Operaen."

Det er således de helt store kulturpolitiske spørgsmål som Politikken beskæftiger sig med. De har også skrevet om at

Kulturstøtten er populær i alle samfundets lag
Politikken skriver også om at "selv de dårligst uddannede, som sjældent går til opera, vil bevare den offentlige kunststøtte." 

Interessant at der er så bred opbakning til offentlig kulturstøtte. Det kunne man ønske sig afspejlet når politikerne er i valgkamp, men der er ikke mange der kæmper en kulturpolitisk kamp.

I nedenstående figur fra samme artikel kan man se at bibliotekerne er den kulturinstitution som danskerne besøger langt mest sammen med biograferne og så det at sidde hjemme i sofaen og se TV.

I dag samler Politikken så op i på LEDER plads under overskriften ”En ny kulturminister har folkets opbakning”.  Her skriver de "Forhåbentligt kommer der efter valget en ny kulturminister, som kan tænke globalt og multikulturelt."Afslutningsvis skriver de ”En undersøgelse her i avisen i denne uge har vist, at der er markant folkelig opbakning til det nuværende niveau for kunst- og kulturstøtten. Så sæt pinden lidt højere, og få folket med. Det er opgaven."torsdag den 1. september 2011

Biblioteksudvikling i forkantsdanmark

I morgen skal jeg lave oplæg og debat i Hanstholm på konferencen:

Biblioteksudvikling i yderområder

De stiller en række spørgsmål som:


Hvad sker der med bibliotekerne i yderområderne?
 • Lever de?
  Overlever de?
  Dør de?
  Udvikler de sig?
Det er en fælles nordisk konference om de udfordringer og muligheder, som bibliotekerne i de skandinaviske yderområder står over for. Konferencens udgangspunkt er
 • Biblioteker for alle, også uden for storbyen
  IT kan supplere og støtte, ikke erstatte biblioteker
  Vi stoler på egne kræfter også på biblioteksområdet
  Vi baserer vor udvikling på fakta og forskning, ikke på myter og fordomme
  Vi samarbejder med hinanden og med centralbibliotekerne
Konferencen sætter fokus på, hvordan de ikke bare overlever som biblioteker i yderområderne, men udvikler bibliotekerne, så man til stadighed er på forkant og lever op til målsætninger om at give alle befolkningsgrupper et tidssvarende bibliotekstilbud.

Du kan se mit indlæg her:


På konferencen prøver vi at få overblik over, hvad forskningen viser om udviklingen i yderområderne generelt og på biblioteksområdet.

Det er et spændende program og jeg er spændt på hvordan vi får debatten til at udvikle sig og om vi får svar på alle spørgsmålene.