Gå videre til hovedindholdet

Der er brug for en stærk stemme i kulturpolitiken

I en tid med store økonomiske nedskæringer i kommunerne, sætter man naturligt nok spørgsmål ved, hvad man skal betale til. Herunder også om man skal være med i interesseorganisationer som f.eks. Danmarks Biblioteksforening. Men netop i økonomiske krisetider er det nødvendigt at stå sammen for at kunne vise, at der er brug for bibliotekerne som aldrig før.Den stærke bibliotekspolitiske stemme
9 ud af 10 kommuner er medlem af Danmarks Biblioteksforening
Her kæmper politikere og biblioteksfaglige sammen for bibliotekerne og brugerne
Alle har ret til at læse, låne og lære om livet – hele livet
Det har Danmarks Biblioteksforening kæmpet for i mere end 100 år
I dag gælder kampen også borgernes fri adgang til den digitale verden 
Danmarks Biblioteksforening er med i forreste række


Derfor Danmarks Biblioteksforening!
Danmarks Biblioteksforening er stedethvor biblioteksledere og politikeremødes og taler bibliotek, læring, digitalisering og kultur
Danmarks Biblioteksforening er talerøret for fri og lige adgang til viden og kultur efter eget valg lokalt – via folkebiblioteket – over for regering, folketing, KL og den brede offentlighed
  • F.eks. kom DB med oplæg til de to eksperthøringer som folketingets kulturudvalg afholdt i 2010, samt kom med et utal af pressemeddelelser og høringssvar til KL, EU og ministerier – samt komme med oplæg til nye forretningsmodeller for digitale services til bibliotekerne ex. e-bøger
Danmarks Biblioteksforening er frontløberen og pusher nødvendige, tidssvarende tiltag for at sikre kvalitetsorienterede biblioteker og innovativ biblioteksudvikling med borgerne i centrum
Danmarks Biblioteksforening er repræsentanten for bibliotekerne i de centrale udvalg, møder, netværk og høringer og er dialog med Folketinget, KL, EU og andre interessenter.
  • F.eks. var DB foreningen bag biblioteksloven og var aktive deltager i de ministerielle udvalg om ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” og ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet” endvidere laver DB’s udvalg løbende oplæg til nye tiltag i den aktuelle kultur-, lærings- og digitaliseringspolitik
Danmarks Biblioteksforening udgiver løbende bøger og publikationer om disse emner som udsendes til alle medlemskommuner.
Danmarks Biblioteksforening er konsulenten i biblioteksspørgsmål over for medlemskommuner og deltager hvert år i kommunale møder med faglige og politiske oplæg over for politikere og medarbejdere – gratis for medlemmerne.Hvorfor Danmarks Biblioteksforening?
• Fordi bibliotekerne behøver én samlet, stærk stemme i det politiske arbejde for at holde fokus på bibliotekernes vigtige rolle i vidensamfundet 
• Fordi dialogen mellem fagligheden og det politiske niveau er vigtigere end nogensinde for at udvikle det lokale bibliotek
• Danmarks Biblioteksforening er i kraft af sin strukturuundværlig for dialogen mellem bibliotekerne og politikerne
• Fordi Danmarks Biblioteksforenings store internationale netværk giver de danske biblioteker adgang til samarbejdspartnere over hele verden

Folkebiblioteket skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 87 af landets 98 kommuner, dækkende 95 % af befolkningen, bakker i dag - som medlemmer af Danmarks Biblioteksforening - op om kampen for borgernes ret til fri og lige adgang til information gennem stærke folkebiblioteker. Det kommer ikke af sig selv. Derfor er der brug for Danmarks Biblioteksforening, som kommunernes og deres bibliotekers stærke interesseorganisation, og for at få sat den bibliotekspolitiske dagsorden!
DB tilbyder alle sine medlemmer:
Et unikt politisk forum for national biblioteksudvikling, landets største årlige møde for kulturpolitikere og biblioteker, aktuelle konferencer, publikationer om ny biblioteksudvikling.
Løbende information og indsigt gennem magasinet Danmarks BibliotekerAviserne SkriverDB på Facebooknyhedsmails,dbf.dk – og lokal sparring.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte