fredag den 23. september 2011

Der er brug for en stærk stemme i kulturpolitiken

I en tid med store økonomiske nedskæringer i kommunerne, sætter man naturligt nok spørgsmål ved, hvad man skal betale til. Herunder også om man skal være med i interesseorganisationer som f.eks. Danmarks Biblioteksforening. Men netop i økonomiske krisetider er det nødvendigt at stå sammen for at kunne vise, at der er brug for bibliotekerne som aldrig før.Den stærke bibliotekspolitiske stemme
9 ud af 10 kommuner er medlem af Danmarks Biblioteksforening
Her kæmper politikere og biblioteksfaglige sammen for bibliotekerne og brugerne
Alle har ret til at læse, låne og lære om livet – hele livet
Det har Danmarks Biblioteksforening kæmpet for i mere end 100 år
I dag gælder kampen også borgernes fri adgang til den digitale verden 
Danmarks Biblioteksforening er med i forreste række


Derfor Danmarks Biblioteksforening!
Danmarks Biblioteksforening er stedethvor biblioteksledere og politikeremødes og taler bibliotek, læring, digitalisering og kultur
Danmarks Biblioteksforening er talerøret for fri og lige adgang til viden og kultur efter eget valg lokalt – via folkebiblioteket – over for regering, folketing, KL og den brede offentlighed
  • F.eks. kom DB med oplæg til de to eksperthøringer som folketingets kulturudvalg afholdt i 2010, samt kom med et utal af pressemeddelelser og høringssvar til KL, EU og ministerier – samt komme med oplæg til nye forretningsmodeller for digitale services til bibliotekerne ex. e-bøger
Danmarks Biblioteksforening er frontløberen og pusher nødvendige, tidssvarende tiltag for at sikre kvalitetsorienterede biblioteker og innovativ biblioteksudvikling med borgerne i centrum
Danmarks Biblioteksforening er repræsentanten for bibliotekerne i de centrale udvalg, møder, netværk og høringer og er dialog med Folketinget, KL, EU og andre interessenter.
  • F.eks. var DB foreningen bag biblioteksloven og var aktive deltager i de ministerielle udvalg om ”Fremtidens biblioteksbetjening af børn” og ”Folkebibliotekerne i Vidensamfundet” endvidere laver DB’s udvalg løbende oplæg til nye tiltag i den aktuelle kultur-, lærings- og digitaliseringspolitik
Danmarks Biblioteksforening udgiver løbende bøger og publikationer om disse emner som udsendes til alle medlemskommuner.
Danmarks Biblioteksforening er konsulenten i biblioteksspørgsmål over for medlemskommuner og deltager hvert år i kommunale møder med faglige og politiske oplæg over for politikere og medarbejdere – gratis for medlemmerne.Hvorfor Danmarks Biblioteksforening?
• Fordi bibliotekerne behøver én samlet, stærk stemme i det politiske arbejde for at holde fokus på bibliotekernes vigtige rolle i vidensamfundet 
• Fordi dialogen mellem fagligheden og det politiske niveau er vigtigere end nogensinde for at udvikle det lokale bibliotek
• Danmarks Biblioteksforening er i kraft af sin strukturuundværlig for dialogen mellem bibliotekerne og politikerne
• Fordi Danmarks Biblioteksforenings store internationale netværk giver de danske biblioteker adgang til samarbejdspartnere over hele verden

Folkebiblioteket skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet 87 af landets 98 kommuner, dækkende 95 % af befolkningen, bakker i dag - som medlemmer af Danmarks Biblioteksforening - op om kampen for borgernes ret til fri og lige adgang til information gennem stærke folkebiblioteker. Det kommer ikke af sig selv. Derfor er der brug for Danmarks Biblioteksforening, som kommunernes og deres bibliotekers stærke interesseorganisation, og for at få sat den bibliotekspolitiske dagsorden!
DB tilbyder alle sine medlemmer:
Et unikt politisk forum for national biblioteksudvikling, landets største årlige møde for kulturpolitikere og biblioteker, aktuelle konferencer, publikationer om ny biblioteksudvikling.
Løbende information og indsigt gennem magasinet Danmarks BibliotekerAviserne SkriverDB på Facebooknyhedsmails,dbf.dk – og lokal sparring.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar