søndag den 4. september 2011

Den kulturpolitikske arena er en kampplads for alle

Politikken har på det seneste kørt en række aktuelle artikler om kulturpolitik i Danmark eller mangel på samme!

Det startede med en artikel om at undersøgelser viser, at en række af de kulturinstitutioner, som får mest kulturstøtte af staten, primært benyttes af højtuddannede, se den her ”Den offentlige kulturstøtte går til eliten”  31. august 2011.
 

Den beskriver hvor meget de enkelte kulturinstitutioner får i offentlig støtte. F.eks. at den kongelige ballet får 1.309 kr. pr. besøg mod 77 kr. pr. besøg på bibliotekerne.  Det er jo en forskel der er til at ta og føle på, men også en væsentlig forskellige opgave der løses.

Bibliotekerne har over 36 mio. besøgende på årsbasis og derfor vil jeg da gerne fremhæve, at bibliotekerne bestemt ikke kun er for eliten. Bibliotekernes mangfoldige tilbud handler om kultur, ligesom de handler om undervisnings- og læringstilbud. Det har Danmarks Biblioteksforening også lavet en artikel om http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6712

Så hvor besøgsfrekvensen altså ligger i top på bibliotekerne, ligger kulturstøtten til bibliotekerne målt pr. besøgende til gengæld i bund sammenlignet med støtten til andre kulturinstitutioner. Dette er ganske paradoksalt når man ser, hvordan bibliotekerne er en af de eneste kulturinstitutioner som rent faktisk har formået at henvende sig til hele befolkningen på tværs af uddannelse og andre sociale skel.

Kulturværftet i Helsingør
I Politikkens artikl fremhæver de da også bibliotekerne som en af de institutioner som har formået at tage udfordringen op. F.eks. siger Christian Have  "at der skal være speciel fokus på de kulturinstitutioner, som giver mulighed for samarbejde på tværs af kunstarter, og som inddrager borgerne. For eksempel fremhæver han Kulturværftet i Helsingør, som har to multisale, et bibliotek, værftsmuseum, udstillingsrum, møde- og konferencefaciliteter, loungeområder samt værksteder."

Paladser i sten og glas
I Politikken beskriver de at eksperterne slår syv kors for sig, når man spørger dem, "om man helt bør fjerne tilskuddet til elitens dyre kulturtilbud som ballet, teater og opera og i stedet bruger pengene på biblioteker, museer og dramaserier på DR, som når ud til flere.

Dels skal kulturpolitikken netop understøtte kultur, som ikke kan klare sig på markedsvilkår. Dels er den smalle kultur vigtig, fordi den gør os rigere og giver store dybe oplevelser og bevarer kulturskatte for eftertiden. Og endelig er det dyrere at have et orkester og et ensemble og sætte en helt ny forestilling op end at hyre et rockorkester.
Men når det er sagt, så er det ekstremt vigtigt, at vi får en reel diskussion af, hvad vi bruger pengene til i kulturpolitikken, siger eksperterne. Der er nemlig en klar tendens til, at kommuner og staten bygger store flotte kulturpaladser i sten og beton som Musikhuset i Aarhus, ARoS og Det Kongelige Teaters nye skuespilhus og Operaen."

Det er således de helt store kulturpolitiske spørgsmål som Politikken beskæftiger sig med. De har også skrevet om at

Kulturstøtten er populær i alle samfundets lag
Politikken skriver også om at "selv de dårligst uddannede, som sjældent går til opera, vil bevare den offentlige kunststøtte." 

Interessant at der er så bred opbakning til offentlig kulturstøtte. Det kunne man ønske sig afspejlet når politikerne er i valgkamp, men der er ikke mange der kæmper en kulturpolitisk kamp.

I nedenstående figur fra samme artikel kan man se at bibliotekerne er den kulturinstitution som danskerne besøger langt mest sammen med biograferne og så det at sidde hjemme i sofaen og se TV.

I dag samler Politikken så op i på LEDER plads under overskriften ”En ny kulturminister har folkets opbakning”.  Her skriver de "Forhåbentligt kommer der efter valget en ny kulturminister, som kan tænke globalt og multikulturelt."Afslutningsvis skriver de ”En undersøgelse her i avisen i denne uge har vist, at der er markant folkelig opbakning til det nuværende niveau for kunst- og kulturstøtten. Så sæt pinden lidt højere, og få folket med. Det er opgaven."Ingen kommentarer:

Send en kommentar