Gå videre til hovedindholdet

Der ér kommuner som vil udvikle vidensvelfærd


I denne tid er det ikke kun folketingskandidaterne der har travlt, har kommunalpolitikerne har travlt med at lave budgetter. Det er en tid præget af frygt for, at politikerne vælger nemme løsninger med store ramme besparelser på kultur. Det er der desværre også tegn på i nogle kommuner hvor de ikke mener, der skal investeres i vidensinstutioner for at skabe vækst, men sådan behøver det ikke være.


I nogle kommuner vælger man at udvikle bibliotekerne og det jeg synes man kan kalde investering i vidensvelfærd.


F.eks. vedtog man i går budget i Horsens med følgende bemærkning:
"Biblioteket har påtaget sig en central opgave med at bistå de borgere, som har vanskeligt ved at kommunikere med offentlige myndigheder. Det gælder, når vanskelighederne består i at gennemskue de digitale systemer, men også når udfordringen består i at orientere sig i et stadig mere kompliceret samfund. Byrådet lægger vægt på, at der gøres en betydelig indsats for at digitalisere og effektivisere de kommunale borgerserviceområder. Byrådet ønsker i den forbindelse at få forelagt et forslag til fremadrettet organisering af borgerserviceopgaverne, hvor bibliotekets rolle som borgernes vejleder styrkes. Allerede i dag påtager biblioteket sig en stor opgave med kurser og vejledning i brug af NEM-id, digital postkasse og i det hele taget digital kommunikation med offentlige myndigheder.

I forbindelse med overvejelserne om, hvilke borgerserviceopgaver, som med fordel kan overføres til biblioteket indgår alle almene borgerserviceopgaver og ikke kun opgaver som i dag er placeret i ”borgerservice” på rådhuset."


I Kolding blev også vedtaget et budgetforlig i går, her hedder det:
 "Bibliotek i Kolding Storcenter
Beskrivelse af en biblioteksafdeling i Kolding Storcenter.
I beskrivelsen skal indgå mulighederne for borgerservicefunktioner, som kan indgå."


Det kan godt være der ikke er de store økonomiske investeringer i bibliotekerne (men der er trods alt ikke besparelser) i disse eksempler, men jeg synes det er bemærkelsesværdigt, at politikerne har øje for at man skal udvikle bibliotekerne for borgernes skyld og fordi de efterspørger det. At der er fokus på den opgave som bibliotekerne løser i forhold til vejledning af borgerne og at der er fokus på alle de, der ikke er indfødte i det digitale Danmark og har behov for hjælp.


Der er endnu ikke lavet særlig mange budgetter i kommunerne, men jeg håber vi her ser begyndelsen på en tendens, hvor kommunerne igen begynder at investere i bibliotekerne og vidensvælfærd.  

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte