lørdag den 10. september 2011

Der ér kommuner som vil udvikle vidensvelfærd


I denne tid er det ikke kun folketingskandidaterne der har travlt, har kommunalpolitikerne har travlt med at lave budgetter. Det er en tid præget af frygt for, at politikerne vælger nemme løsninger med store ramme besparelser på kultur. Det er der desværre også tegn på i nogle kommuner hvor de ikke mener, der skal investeres i vidensinstutioner for at skabe vækst, men sådan behøver det ikke være.


I nogle kommuner vælger man at udvikle bibliotekerne og det jeg synes man kan kalde investering i vidensvelfærd.


F.eks. vedtog man i går budget i Horsens med følgende bemærkning:
"Biblioteket har påtaget sig en central opgave med at bistå de borgere, som har vanskeligt ved at kommunikere med offentlige myndigheder. Det gælder, når vanskelighederne består i at gennemskue de digitale systemer, men også når udfordringen består i at orientere sig i et stadig mere kompliceret samfund. Byrådet lægger vægt på, at der gøres en betydelig indsats for at digitalisere og effektivisere de kommunale borgerserviceområder. Byrådet ønsker i den forbindelse at få forelagt et forslag til fremadrettet organisering af borgerserviceopgaverne, hvor bibliotekets rolle som borgernes vejleder styrkes. Allerede i dag påtager biblioteket sig en stor opgave med kurser og vejledning i brug af NEM-id, digital postkasse og i det hele taget digital kommunikation med offentlige myndigheder.

I forbindelse med overvejelserne om, hvilke borgerserviceopgaver, som med fordel kan overføres til biblioteket indgår alle almene borgerserviceopgaver og ikke kun opgaver som i dag er placeret i ”borgerservice” på rådhuset."


I Kolding blev også vedtaget et budgetforlig i går, her hedder det:
 "Bibliotek i Kolding Storcenter
Beskrivelse af en biblioteksafdeling i Kolding Storcenter.
I beskrivelsen skal indgå mulighederne for borgerservicefunktioner, som kan indgå."


Det kan godt være der ikke er de store økonomiske investeringer i bibliotekerne (men der er trods alt ikke besparelser) i disse eksempler, men jeg synes det er bemærkelsesværdigt, at politikerne har øje for at man skal udvikle bibliotekerne for borgernes skyld og fordi de efterspørger det. At der er fokus på den opgave som bibliotekerne løser i forhold til vejledning af borgerne og at der er fokus på alle de, der ikke er indfødte i det digitale Danmark og har behov for hjælp.


Der er endnu ikke lavet særlig mange budgetter i kommunerne, men jeg håber vi her ser begyndelsen på en tendens, hvor kommunerne igen begynder at investere i bibliotekerne og vidensvælfærd.  

Ingen kommentarer:

Send en kommentar