tirsdag den 6. september 2011

Har du fortalt din politiker at …

Vi befinder os midt i en valgkamp, hvor opløbet er lige om hjørnet. Biblioteker og kultur er traditionelt ikke det der står øverst på dagsordnen i en valgkamp, heller ikke denne, så vi har en fælles interesse i at få gjort opmærksom på, at investeringer i biblioteker betaler sig.

Selv om folkebibliotekerne er styret af kommunerne, er det landspolitikerne som sætter dagsordenen. Derfor opfordrer vi til, at vi den sidste uges tid inden valgdagen i fællesskab forsøger at påvirke dagsordenen med budskaber som nedenstående eksempler.

Danmarks Biblioteksforening er allerede i gang med at udbrede budskaberne på forskellige platforme, og vi opfordrer jer til at gøre det samme; send budskaberne til jeres lokale kandidater, slå dem op på bibliotekets eller jeres egen Facebook side, lav læserbreve og debatarrangementer eller andet om disse emner.  Hvis I har gode ideer så send dem til os så vil vi også inddrage jeres ideer i det der udsendes fra Danmarks Biblioteksforening
·         Fortæl din politiker at biblioteksforbrugende børn får mere uddannelse
Dem der får en uddannelse også er dem der har brugt biblioteker som børn!
Det viser undersøgelser fra Danmarks Biblioteksforening - http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6689
… del det gode budskab med din politiker!
·         Fortæl din politiker at biblioteket skaber integration
Et godt biblioteksvæsen skaber bedre integration, fordi mennesker med anden etnisk herkomst end dansk bruger biblioteket som integrationsfaktor - http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6270
… del det gode budskab med din politiker!
·         Fortæl din politiker at biblioteket er vigtig næring til samfundet
Bibliotekerne er en vækstfaktor. Undersøgelser viser at der skabes social kapital og sammenhængskraft gennem investeringer i biblioteker, det er en forudsætning for at skabe vækst i Danmark - http://www.danmarksbiblioteker.dk/Default.aspx?ID=5361
… del det gode budskab med din politiker!
·         Fortæl din politiker at kulturen kan sparke gang i økonomien
Dem der får en uddannelse også er dem der har brugt biblioteker som børn!
Det viser undersøgelser fra Danmarks Biblioteksforening - http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=6689
… del det gode budskab med din politiker!

·         Fortæl din politiker at biblioteket er den mest besøgte kulturinstitution
Borgerne strømmer til bibliotekerne – udnyt det! I informationsjunglen er der brug for bibliotekerne som aldrig før, ikke kun som stedet man låner bøger, men også som lokalsamfundets mødested, hvor borgerne strømmer til. Over 35 millioner mennesker besøgte de danske folkebiblioteker i 2010. 
… del det gode budskab med din politiker!
·         Fortæl din politiker at biblioteket er vigtigt, ikke mindst i yderområderne
Lokalsamfundet er under pres. Biblioteket er en af de institutioner, som binder folk sammen på tværs af alder, uddannelse og baggrund. Især i mindre samfund kan biblioteket derfor være med til at skabe sammenhold og fælles værdier, til gavn for alle
… del det gode budskab med din politiker!

Rigtig god valgkamp!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar