torsdag den 8. september 2011

Biblioteket er vigtigt at bruge til integration fordi.....

EFTERKOMMERE AF INDVANDRERE BRUGER BIBLIOTEKERNE MEST!
Det skriver styrelsen for bibliotek og medier om på deres hjemmeside. Inden for et år har 83% af efterkommere af indvandrere brugt biblioteket. For indvandrere er tallet 72%, mens det for etniske danskere er 65%.
Tallene fremgår af rapporten Medborgerskab i Danmark, der er udarbejdet af regeringens tværministerielle arbejdsgruppe for bedre integration og netop udgivet af Integrationsministeriet. For øvrige kultur- og fritidstilbud er tendensen, at de bruges mindre af indvandrere end af etniske danskere.

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a. tre principper, som den fremtidige lokale indsats kan lade sig inspirere af for at styrke medborgerskabet. Det ene af dem handler om strategisk placering af institutioner, således at biblioteker og andre relevante kultur- og fritidstilbud placeres i udsatte boligområder, hvor der er brug for en styrket indsats for medborgerskabet. Det er der især brug for, når det gælder deltagelse i foreningslivet og demokratisk deltagelse samt i forhold til oplevelsen af tillid, anerkendelse og tilhørsforhold.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar