torsdag den 26. marts 2009

En plan for kulturen

Regeringen og København må samarbejde om udvikling af kultur og kunst i hovedstaden – til gavn for hele Danmark. Sådan kunne man forleden læse i avisen.

Pernille Frahm er kulturordfører for SF i Folketinget. Bjarne Frey er medlem af Borgerrepræsentationen i København (SF), og de havde den 22. marts en udmærket kronik i Politiken.

Deres hovedbudskab er, at København og hovedstadsregionen skal brandes i en samlet kulturplan, hvor man investere i talentmassen og de fysiske rammer.

De slutter med at slå fast ”Vi mener, der er så meget uforløst potentiale og talentmasse i Danmark alene på disse tre områder! Ovennævnte er en liste over nogle af de her og nu-udfordringer, vi bør kunne finde en løsning på. Det er ikke uddybende, og der kræves meget mere. Derfor opfordrer vi til samarbejde mellem hovedstaden og regeringen om en flerårig plan for udviklingen af kultur og kunst i hovedstadsregionen og dermed i hele Danmark. Danmark er dumpet i OECD-rapporten.”

Men de glemmer en vigtig faktor for at styrke sammenhængskraften og videnssamfundet generelt. Nemlig bibliotekerne, som bør spille en central rolle med deres mange berøringsflader i alle dele af kulturlivet. Faktisk nævner de dem slet ikke, og det er da dumt slet ikke at inddrage den institution, der har det største potentiale i at skabe sammenhængende planer.

Hele kronikken kan ses på: http://politiken.dk/debat/kroniker/article674594.ece

tirsdag den 24. marts 2009

Biblioteket der gir’ mening

Om Danmarks Biblioteksforening nye tilbud og ’Bibliotekerne i valgkampen’

Jeg afsluttede Danmarks Biblioteksforening årsmøde 2009 med en serie konkrete bud på DBs vej fremad – både når det gælder langsigtede som kortsigtede mål!

Biblioteket der gir’ mening
At sætte bibliotekerne på dagsordnen er noget vi skal gøre i fællesskab og derfor skal vi udvikle nye redskaber, der kan sætte en ny og overraskende dagsorden.
Det skal give mening kan man sige. Altså - vi skal vise, hvordan bibliotekerne kan skabe vækst i samfundet. Også i økonomiske kriser, hvor kulturen ofte kommer under pres når politikerne skal prioritere.


Det er også omdrejningspunktet for det strategioplæg som DB i maj sender ud til debat og som bl.a. skal skabe grundlag for den ammunition, foreningen vil skabe til den politiske dagsorden og valgkamp.


Legitimitet
Samtidig skal vi huske, at det også handler om, at få den bredde befolkning til at forholde sig og stille krav til bibliotekerne.
Derfor er det vigtigt, at vi stadig arbejder for at få udviklet nye moderne bibliotekstilbud, også i forhold til de digitale materialer. At bibliotekerne har de varer, der bliver efterspurgt!


Internt
Samtidig skal vi også huske på, at også en forening som vores kan komme under pres, når der skal foretages økonomiske prioriteringer ude i kommuner og biblioteker.
Ind i mellem kan det så være svært at bevare det lange sigte og se nytten i at have en stærk interesseorganisationer, hvor vi i fællesskab kan sætte den dagsorden som ikke altid er lige tydelig for alle.


Derfor er det nødvendigt, at vi både på kort og lang sigt viser, at DB gør en forskel. At det kan betale sig at være medlem, og at det er nødvendigt at stå sammen.
Jeg tror, at vi ud over det langsigtede strategiske sigte, skal arbejde på også at skabe direkte umiddelbare synlige fordele af at være medlem af DB
Det sidste er noget af det, vi er gået i gang med. Og vi udsender nu medlemstilbud om forskellige ting, lige fra licens til at vise spille film på biblioteket til muligheden for at deltage aktivt i klimakonferencen i dec.


Konkret handler det lige nu bl.a. om, at DB medlemmer:
 Bibliotekerne og deres brugere bliver medspillere i New Life Copenhagen - 10DAYS//10.000 people under den store verdens klimakonference 7.-18 december i år
 Får 25% rabat på Get lost. Innovation Labs store konference og udstilling om de allernyeste teknologiske landvindinger i dagene i starten af april i Århus
 Det bliver muligt at vise spille film på bibliotekerne og der er 50% rabat på (MPLC) licensaftaler for DB medlemmer
Læs meget mere om i vores medlemsmail lige efter årsmødet.

Valgkampen
Danmarks Biblioteksforening forsøger til stadighed at gå på to ben, hvor vi skal sikre balancen mellem det interne og det, at vi skal i offensiven sammen med alle bibliotekerne for at erobre noget at den politiske dagsorden.
Så op til kommunevalget i november vil vi spidse pennen og skyde med skarpt, som omtalt i formandens mundtlige beretning med bl.a. ammunition til lokalpolitikere! Ligesom vi vil lave et idékatalog til bibliotekerne om lokal indsats.
Vi vil faktisk være aktive på endnu flere fronter – for vi vil også sammen med Bibliotekarforbundet og HK komme med input til valgkampen – både når det gælder nationalt og lokalt.
Det kommer I alt sammen til at høre meget mere om i løbet af året. Følg med i medlems- og nyhedsmails, i bladet og på vores hjemmeside, så er I klædt godt på til ’bibliotekerne i valgkampen’.

Se hele Michel Steen-Hansens powerpoint præsentation på http://www.dbf.dk/Files/Billeder/Aarsmoede2009/PP/Michel_Steen-Hansen_Bibliotekerne_på_dagsordnen.pdf

Årets Bibliotek

Eller se filmen fra Dannmarks Biblioteksforenings overrækkelse

http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=5675

og besøg årets bibliotek på

www.litteratursiden.dk

lørdag den 21. marts 2009

KL og kultur

Jeg har lige deltaget i KL's kommunalpolitiske topmøde. Og det er desværre slående, hvor lidt kultur og bibliotekspolitik fylder når de bestemmende kommunalpolitikere skal tegne de store linjer for fremtidens velfærdssamfund. F.eks. er det stort set fraværende i formandens beretning http://kl.dk/_bin/0c4c059f-0d3d-4d83-8c4d-c5f307c9ecb0.pdf

Men også i debatten mangler der røster, der taler for en prioritering af kultur. Egentlig mærkeligt, at man ikke nævner biblioteker, som den store kommunale kulturinstitution, der hvert år ligger beslag på ca. 2,5 mia. kr. At man ikke stiller krav til dem, om hvordan de skal være med til at skabe udvikling. Og mærkeligt at man ikke prioriterer kultur, når man ved, hvad kulturstøtte kan bruges til i forhold til erhvervsudvikling, identitetsskabelse, forebyggelse, sundhedsfremme, udannelse, integration og i det hele taget skabe større sammenhængskraft i samfundet. Kultur som det kit der binder os sammen ved at skabe grundlaget for "det hele menneske".

Ind i mellem virker det som om man i velfærdssamfundet fokuserer på de kortsigtede løsninger, frem for de langsigtede planer om, hvordan individet får mulighed for at deltage i demokratiet. Derfor fylder debatten om mad i institutioner rigtig meget på sådan et topmøde, mens den kulturelle dimission, for uviklingen af mennesket, som individ, er fraværende. På samme vis argumentere KL formanden for at staten skal betale diger når vandstanden stiger, mens der ikke ofres mange ord på den forebyggelse, der skal til for at undgå klimaforandringerne.

Der er en opgave for os alle i, at skabe fokus på den langsigtede indsats, frem for kun at diskutere "her og nu" løsninger. Hvis vi vil udviklingen af et demokratisk samfund, med muligheder for deltagelse af det enkelte menneske, har vi alle et ansvar for at være med til at sætte den langsigtede dagsorden. Og her fylder kultur rigtig meget som vores fælles grundlag for det, at være menneske.

tirsdag den 17. marts 2009

Sponsorering

I Information i dag, kan man læse en artikel om Viveca Stens debutroman, 'Stille nu', udkommer i dag på dansk.

Information har besøgt forfatteren på den idylliske skærgårdsø Sandhamn, som journalisten Karen Syberg skriver.

Nederst i artiklen står anført: Informations rejse til Sandhamn var finansieret af forlaget Rosinante & co. Altså det forlag som udgiver Viveca Stens roman.
Og jeg stiller så mig selv spørgsmålet. Påvirker det Informations og Karen Sybergs omtale, at rejsen er finansieret.

Eller er det sådan man bliver nødt til at finansiere rejserne, hvis kulturjournalisterne skal ud og besøge forfatterne i den store verden.

Man må så rose Information for at være åbne om at de er sponsorerede, om end de skriver ”uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser” på deres forside.

Men hvilke overvejelser ligger der bag, at man i medieverdenen vælger denne form for finansiering?

Hvis du har abonnement kan du læse den ellers udmærkede artikel på:
http://www.information.dk/185552

Den lille havfrue


Den lille havfrue skal en tur til Kina og det bringer åbenbart sindene i kog, at det danske nationalsymbol skal ud at reklamere for det lille land.

Egentlig er det sjovt, at det er sådanne manifestationer der skal til for at få en ”kunst” debat i gang.

Men til alle jer, der er bange for at vise vores nationale fortræffeligheder frem på den globale scene, så er der stadig muligheder for at spejle sig i det nationale symbol.

Ved Langelinie nord for Dahlerups Pakhus på Ny Dahlerup Torv på Langelinie Allé i København dukker hun op af vandet, godt nok er det "Den genmodificerede havfrue" i Bjørn Nørgaards udgave. Den har siddet der siden 2006 midt i hans ”Det Genmodificerede Paradis”.

Det er en lillesøster til den nuværende skulptur af den lille havfrue, som billedhuggeren Edward Eriksen skabte i 1913.

Så der er altså stadig mulighed for nationalromantikerne, der ikke under Eriksens havfrue en tur ud i den store verden. Vi kan nyde hendes lillesøster, som oven i købet udfordre vores opfattelse af verden.

Det er ikke så længe siden jeg opdagede hende, men jeg skal da besøge hende igen i hendes paradis.

mandag den 16. marts 2009

Årets bibliotek

Danmarks biblioteksforening har indstiftet en pris til Årets Bibliotek. I år var temaet brugerinvolvering.

Derfor var det også fedt at det blev litteratursiden.dk, selvom det nok var overraskende for nogle, for det er jo et "netbibliotek" og mange regner jo stadig med at et bibliotek er noget fysisk. Det behøver det jo ikke være og der er rigtig mange der bruger netbibliotekerne som supplement til det fysiske bibliotek.

Litteratursiden.dk åbnede i en helt ny version 2.0 den 4. februar 2009 - og vi blev imponeret. Den helt oplagte og meget synlige ændring på den nye litteratursiden.dk er nemlig åbningen for brugerindhold og i det hele taget brugerdreven innovation. Brugerne kan f.eks. lave egne anmeldelser og egne lister over bøger, og det er da også af flere fremhævet at her har bibliotekerne en mulighed for at sætte sig på markedet for brugeranmeldelser af bøger.


Masser af andre forbedringer
Blandt andre forbedringer kan nævnes ny tidssvarende grafisk stil, større læsbarhed og bogforsider. Med denne relancering har Litteratursiden en solid platform som må betyde at det bliver et godt udgangspunkt for den brugerinvolvering som er temaet for Årets bibliotek 2009.

Men besøg den lige selv... http://www.litteratursiden.dk/

mandag den 9. marts 2009

Dronningeofret

Ja så fik jeg oplevet Hanne-Vibeke Holst live, som er nomineret for "Dronningeofret" til Læsernes Bogpris 2009.

Og jeg fik sgu lyst til at læse den, så man må jo sige at arrangementet havde en effekt på mig. For jeg har vanskeligt med at forlige mig med Hanne-Vibeke Holst feministiske grundsyn. Selvom jeg nu også selv betragter mig som feminist. I hendes udlægning kommer det til at virke som om kvinder er ofre og det tror jeg ikke medfører yderligere ligestilling. Jeg tror man skal gribe ligestilling an med en tilgang der sikre en ligeberettigelse og det kræver, at man ikke opfatter den ene part som ofre, men det er jo en lang og teoretisk debat, som også var på tapetet for mange år siden, da jeg sad i ligestillingsministeriets tænketank, sammen med netop Hanne-Vibeke Holst.

Alt andet lige så kan man ikke tage fra hende at hun er en god fortæller, der har ifølge de fleste anmeldere har skrevet en medrivende og spændende romantrilogi, så jeg må jo nok se at få læst den.

Man kan se video fra arrangementet her
http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=5623

onsdag den 4. marts 2009

Læsernes bogpris 2009

I dag skal jeg til det sidste arrangement i en række forfatterfyraftensmøder, der er arrangeret i forbindelse med afstemningen ”læsernes bogpris” som Berlingske Tidende og Danmarks Biblioteksforening uddeler i fællesskab.

Man kan i øvrigt nå at stemme frem til 6. Marts

I dag foregår forfatterarrangementet sted kl. 17-18.30 på Berlingske Tidende i Konferencesalen og man kan møde Hanne-Vibeke Holst og Susanne Staun. Og hånden på hjertet så er de ikke de forfattere jeg har læst mest af, så jeg synes det er lidt spændende at skulle opleve dem i dag. Og et af målene er jo netop at virke som inspiration til nye litteraturoplevelser, så om ikke andet har vi da ramt mig.

Du kan læse mere om konkurrencen på http://www.dbf.dk/Default.aspx?ID=5550