Gå videre til hovedindholdet

Biblioteket der gir’ mening

Om Danmarks Biblioteksforening nye tilbud og ’Bibliotekerne i valgkampen’

Jeg afsluttede Danmarks Biblioteksforening årsmøde 2009 med en serie konkrete bud på DBs vej fremad – både når det gælder langsigtede som kortsigtede mål!

Biblioteket der gir’ mening
At sætte bibliotekerne på dagsordnen er noget vi skal gøre i fællesskab og derfor skal vi udvikle nye redskaber, der kan sætte en ny og overraskende dagsorden.
Det skal give mening kan man sige. Altså - vi skal vise, hvordan bibliotekerne kan skabe vækst i samfundet. Også i økonomiske kriser, hvor kulturen ofte kommer under pres når politikerne skal prioritere.


Det er også omdrejningspunktet for det strategioplæg som DB i maj sender ud til debat og som bl.a. skal skabe grundlag for den ammunition, foreningen vil skabe til den politiske dagsorden og valgkamp.


Legitimitet
Samtidig skal vi huske, at det også handler om, at få den bredde befolkning til at forholde sig og stille krav til bibliotekerne.
Derfor er det vigtigt, at vi stadig arbejder for at få udviklet nye moderne bibliotekstilbud, også i forhold til de digitale materialer. At bibliotekerne har de varer, der bliver efterspurgt!


Internt
Samtidig skal vi også huske på, at også en forening som vores kan komme under pres, når der skal foretages økonomiske prioriteringer ude i kommuner og biblioteker.
Ind i mellem kan det så være svært at bevare det lange sigte og se nytten i at have en stærk interesseorganisationer, hvor vi i fællesskab kan sætte den dagsorden som ikke altid er lige tydelig for alle.


Derfor er det nødvendigt, at vi både på kort og lang sigt viser, at DB gør en forskel. At det kan betale sig at være medlem, og at det er nødvendigt at stå sammen.
Jeg tror, at vi ud over det langsigtede strategiske sigte, skal arbejde på også at skabe direkte umiddelbare synlige fordele af at være medlem af DB
Det sidste er noget af det, vi er gået i gang med. Og vi udsender nu medlemstilbud om forskellige ting, lige fra licens til at vise spille film på biblioteket til muligheden for at deltage aktivt i klimakonferencen i dec.


Konkret handler det lige nu bl.a. om, at DB medlemmer:
 Bibliotekerne og deres brugere bliver medspillere i New Life Copenhagen - 10DAYS//10.000 people under den store verdens klimakonference 7.-18 december i år
 Får 25% rabat på Get lost. Innovation Labs store konference og udstilling om de allernyeste teknologiske landvindinger i dagene i starten af april i Århus
 Det bliver muligt at vise spille film på bibliotekerne og der er 50% rabat på (MPLC) licensaftaler for DB medlemmer
Læs meget mere om i vores medlemsmail lige efter årsmødet.

Valgkampen
Danmarks Biblioteksforening forsøger til stadighed at gå på to ben, hvor vi skal sikre balancen mellem det interne og det, at vi skal i offensiven sammen med alle bibliotekerne for at erobre noget at den politiske dagsorden.
Så op til kommunevalget i november vil vi spidse pennen og skyde med skarpt, som omtalt i formandens mundtlige beretning med bl.a. ammunition til lokalpolitikere! Ligesom vi vil lave et idékatalog til bibliotekerne om lokal indsats.
Vi vil faktisk være aktive på endnu flere fronter – for vi vil også sammen med Bibliotekarforbundet og HK komme med input til valgkampen – både når det gælder nationalt og lokalt.
Det kommer I alt sammen til at høre meget mere om i løbet af året. Følg med i medlems- og nyhedsmails, i bladet og på vores hjemmeside, så er I klædt godt på til ’bibliotekerne i valgkampen’.

Se hele Michel Steen-Hansens powerpoint præsentation på http://www.dbf.dk/Files/Billeder/Aarsmoede2009/PP/Michel_Steen-Hansen_Bibliotekerne_på_dagsordnen.pdf

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte