tirsdag den 24. marts 2009

Biblioteket der gir’ mening

Om Danmarks Biblioteksforening nye tilbud og ’Bibliotekerne i valgkampen’

Jeg afsluttede Danmarks Biblioteksforening årsmøde 2009 med en serie konkrete bud på DBs vej fremad – både når det gælder langsigtede som kortsigtede mål!

Biblioteket der gir’ mening
At sætte bibliotekerne på dagsordnen er noget vi skal gøre i fællesskab og derfor skal vi udvikle nye redskaber, der kan sætte en ny og overraskende dagsorden.
Det skal give mening kan man sige. Altså - vi skal vise, hvordan bibliotekerne kan skabe vækst i samfundet. Også i økonomiske kriser, hvor kulturen ofte kommer under pres når politikerne skal prioritere.


Det er også omdrejningspunktet for det strategioplæg som DB i maj sender ud til debat og som bl.a. skal skabe grundlag for den ammunition, foreningen vil skabe til den politiske dagsorden og valgkamp.


Legitimitet
Samtidig skal vi huske, at det også handler om, at få den bredde befolkning til at forholde sig og stille krav til bibliotekerne.
Derfor er det vigtigt, at vi stadig arbejder for at få udviklet nye moderne bibliotekstilbud, også i forhold til de digitale materialer. At bibliotekerne har de varer, der bliver efterspurgt!


Internt
Samtidig skal vi også huske på, at også en forening som vores kan komme under pres, når der skal foretages økonomiske prioriteringer ude i kommuner og biblioteker.
Ind i mellem kan det så være svært at bevare det lange sigte og se nytten i at have en stærk interesseorganisationer, hvor vi i fællesskab kan sætte den dagsorden som ikke altid er lige tydelig for alle.


Derfor er det nødvendigt, at vi både på kort og lang sigt viser, at DB gør en forskel. At det kan betale sig at være medlem, og at det er nødvendigt at stå sammen.
Jeg tror, at vi ud over det langsigtede strategiske sigte, skal arbejde på også at skabe direkte umiddelbare synlige fordele af at være medlem af DB
Det sidste er noget af det, vi er gået i gang med. Og vi udsender nu medlemstilbud om forskellige ting, lige fra licens til at vise spille film på biblioteket til muligheden for at deltage aktivt i klimakonferencen i dec.


Konkret handler det lige nu bl.a. om, at DB medlemmer:
 Bibliotekerne og deres brugere bliver medspillere i New Life Copenhagen - 10DAYS//10.000 people under den store verdens klimakonference 7.-18 december i år
 Får 25% rabat på Get lost. Innovation Labs store konference og udstilling om de allernyeste teknologiske landvindinger i dagene i starten af april i Århus
 Det bliver muligt at vise spille film på bibliotekerne og der er 50% rabat på (MPLC) licensaftaler for DB medlemmer
Læs meget mere om i vores medlemsmail lige efter årsmødet.

Valgkampen
Danmarks Biblioteksforening forsøger til stadighed at gå på to ben, hvor vi skal sikre balancen mellem det interne og det, at vi skal i offensiven sammen med alle bibliotekerne for at erobre noget at den politiske dagsorden.
Så op til kommunevalget i november vil vi spidse pennen og skyde med skarpt, som omtalt i formandens mundtlige beretning med bl.a. ammunition til lokalpolitikere! Ligesom vi vil lave et idékatalog til bibliotekerne om lokal indsats.
Vi vil faktisk være aktive på endnu flere fronter – for vi vil også sammen med Bibliotekarforbundet og HK komme med input til valgkampen – både når det gælder nationalt og lokalt.
Det kommer I alt sammen til at høre meget mere om i løbet af året. Følg med i medlems- og nyhedsmails, i bladet og på vores hjemmeside, så er I klædt godt på til ’bibliotekerne i valgkampen’.

Se hele Michel Steen-Hansens powerpoint præsentation på http://www.dbf.dk/Files/Billeder/Aarsmoede2009/PP/Michel_Steen-Hansen_Bibliotekerne_på_dagsordnen.pdf

Ingen kommentarer:

Send en kommentar