Gå videre til hovedindholdet

Biblioteket der gir’ mening

Om Danmarks Biblioteksforening nye tilbud og ’Bibliotekerne i valgkampen’

Jeg afsluttede Danmarks Biblioteksforening årsmøde 2009 med en serie konkrete bud på DBs vej fremad – både når det gælder langsigtede som kortsigtede mål!

Biblioteket der gir’ mening
At sætte bibliotekerne på dagsordnen er noget vi skal gøre i fællesskab og derfor skal vi udvikle nye redskaber, der kan sætte en ny og overraskende dagsorden.
Det skal give mening kan man sige. Altså - vi skal vise, hvordan bibliotekerne kan skabe vækst i samfundet. Også i økonomiske kriser, hvor kulturen ofte kommer under pres når politikerne skal prioritere.


Det er også omdrejningspunktet for det strategioplæg som DB i maj sender ud til debat og som bl.a. skal skabe grundlag for den ammunition, foreningen vil skabe til den politiske dagsorden og valgkamp.


Legitimitet
Samtidig skal vi huske, at det også handler om, at få den bredde befolkning til at forholde sig og stille krav til bibliotekerne.
Derfor er det vigtigt, at vi stadig arbejder for at få udviklet nye moderne bibliotekstilbud, også i forhold til de digitale materialer. At bibliotekerne har de varer, der bliver efterspurgt!


Internt
Samtidig skal vi også huske på, at også en forening som vores kan komme under pres, når der skal foretages økonomiske prioriteringer ude i kommuner og biblioteker.
Ind i mellem kan det så være svært at bevare det lange sigte og se nytten i at have en stærk interesseorganisationer, hvor vi i fællesskab kan sætte den dagsorden som ikke altid er lige tydelig for alle.


Derfor er det nødvendigt, at vi både på kort og lang sigt viser, at DB gør en forskel. At det kan betale sig at være medlem, og at det er nødvendigt at stå sammen.
Jeg tror, at vi ud over det langsigtede strategiske sigte, skal arbejde på også at skabe direkte umiddelbare synlige fordele af at være medlem af DB
Det sidste er noget af det, vi er gået i gang med. Og vi udsender nu medlemstilbud om forskellige ting, lige fra licens til at vise spille film på biblioteket til muligheden for at deltage aktivt i klimakonferencen i dec.


Konkret handler det lige nu bl.a. om, at DB medlemmer:
 Bibliotekerne og deres brugere bliver medspillere i New Life Copenhagen - 10DAYS//10.000 people under den store verdens klimakonference 7.-18 december i år
 Får 25% rabat på Get lost. Innovation Labs store konference og udstilling om de allernyeste teknologiske landvindinger i dagene i starten af april i Århus
 Det bliver muligt at vise spille film på bibliotekerne og der er 50% rabat på (MPLC) licensaftaler for DB medlemmer
Læs meget mere om i vores medlemsmail lige efter årsmødet.

Valgkampen
Danmarks Biblioteksforening forsøger til stadighed at gå på to ben, hvor vi skal sikre balancen mellem det interne og det, at vi skal i offensiven sammen med alle bibliotekerne for at erobre noget at den politiske dagsorden.
Så op til kommunevalget i november vil vi spidse pennen og skyde med skarpt, som omtalt i formandens mundtlige beretning med bl.a. ammunition til lokalpolitikere! Ligesom vi vil lave et idékatalog til bibliotekerne om lokal indsats.
Vi vil faktisk være aktive på endnu flere fronter – for vi vil også sammen med Bibliotekarforbundet og HK komme med input til valgkampen – både når det gælder nationalt og lokalt.
Det kommer I alt sammen til at høre meget mere om i løbet af året. Følg med i medlems- og nyhedsmails, i bladet og på vores hjemmeside, så er I klædt godt på til ’bibliotekerne i valgkampen’.

Se hele Michel Steen-Hansens powerpoint præsentation på http://www.dbf.dk/Files/Billeder/Aarsmoede2009/PP/Michel_Steen-Hansen_Bibliotekerne_på_dagsordnen.pdf

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Fremtidens fysiske bibliotek i Slagelse

Idé I mange år havde Slagelse Centralbibliotek ønsket en udbygning. I 2000 blev arkitekt Claus Bjarrum derfor inviteret til at fortælle om biblioteksbyggeri. Han sagde de magiske ord: I har masser af plads, I bruger den bare forkert! Det blev et af udgangspunkterne da projekt Fremtidens fysiske bibliotek tog sin begyndelse. Biblioteket havde også i nogle år haft en række organisatoriske udfordringer. Derfor valgte man at kæde de to ting sammen. Lundgaard konsulenterne blev koblet på en organisationsudvikling, samtidig med at en arkitekt fra Claus Bjarrum A/S fulgte processen. Den ny organisationsplan byggede på fire dimensioner: Kultur, Viden og Information, Børn samt en social dimension. Denne organisation har vi løbende udfoldet, men det er en ganske anden historie. Med udgangspunkt i disse dimensioner tegnede arkitekten tre skitser til et nyt bibliotek i de eksisterende bygninger. Et entusiastisk kulturudvalg traf den endelige beslutning om at iværksætte skitse 1 til godt 10 mio. kr

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Kulturen i SVM regeringsgrundlaget 2022

Så blev sløret løftet for det nye Regeringsgrundlag i den kommende SVM-regering. I kan læse det hele her  - jeg har kigget lidt nærmere ned i de kulturpolitiske elementer.  Det indeholder et helt afsnit om om kultur.  Helt overordnet kan man mene at en flertalsregering giver mange muligheder for at udvikle kulturlivet, så alle borgere får mulighed for gode kulturtilbud. Ser man tilbage på valgkampen så har alle tre regeringspartier markeret sig med store ambitioner i valgkampen. særligt Venstre og Moderaterne har lovet massive investeringer i kulturlivet – så det er spændende at se hvordan de konkret vil indfri ambitionerne. Så må vi vente spændt til i morgen, hvor regeringen vil afsløre deres ministerliste og se om der kommer en ambitiøs kulturminister. I regeringsgrundlaget er ét afsnit om kultur: 7.3 Kultur og kirke Kulturen udfordrer vores måde at tænke og se verden på samtidig med, at det binder os sammen som land og folk. Det er den danske identitet