Gå videre til hovedindholdet

KL og kultur

Jeg har lige deltaget i KL's kommunalpolitiske topmøde. Og det er desværre slående, hvor lidt kultur og bibliotekspolitik fylder når de bestemmende kommunalpolitikere skal tegne de store linjer for fremtidens velfærdssamfund. F.eks. er det stort set fraværende i formandens beretning http://kl.dk/_bin/0c4c059f-0d3d-4d83-8c4d-c5f307c9ecb0.pdf

Men også i debatten mangler der røster, der taler for en prioritering af kultur. Egentlig mærkeligt, at man ikke nævner biblioteker, som den store kommunale kulturinstitution, der hvert år ligger beslag på ca. 2,5 mia. kr. At man ikke stiller krav til dem, om hvordan de skal være med til at skabe udvikling. Og mærkeligt at man ikke prioriterer kultur, når man ved, hvad kulturstøtte kan bruges til i forhold til erhvervsudvikling, identitetsskabelse, forebyggelse, sundhedsfremme, udannelse, integration og i det hele taget skabe større sammenhængskraft i samfundet. Kultur som det kit der binder os sammen ved at skabe grundlaget for "det hele menneske".

Ind i mellem virker det som om man i velfærdssamfundet fokuserer på de kortsigtede løsninger, frem for de langsigtede planer om, hvordan individet får mulighed for at deltage i demokratiet. Derfor fylder debatten om mad i institutioner rigtig meget på sådan et topmøde, mens den kulturelle dimission, for uviklingen af mennesket, som individ, er fraværende. På samme vis argumentere KL formanden for at staten skal betale diger når vandstanden stiger, mens der ikke ofres mange ord på den forebyggelse, der skal til for at undgå klimaforandringerne.

Der er en opgave for os alle i, at skabe fokus på den langsigtede indsats, frem for kun at diskutere "her og nu" løsninger. Hvis vi vil udviklingen af et demokratisk samfund, med muligheder for deltagelse af det enkelte menneske, har vi alle et ansvar for at være med til at sætte den langsigtede dagsorden. Og her fylder kultur rigtig meget som vores fælles grundlag for det, at være menneske.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte