Gå videre til hovedindholdet

KL og kultur

Jeg har lige deltaget i KL's kommunalpolitiske topmøde. Og det er desværre slående, hvor lidt kultur og bibliotekspolitik fylder når de bestemmende kommunalpolitikere skal tegne de store linjer for fremtidens velfærdssamfund. F.eks. er det stort set fraværende i formandens beretning http://kl.dk/_bin/0c4c059f-0d3d-4d83-8c4d-c5f307c9ecb0.pdf

Men også i debatten mangler der røster, der taler for en prioritering af kultur. Egentlig mærkeligt, at man ikke nævner biblioteker, som den store kommunale kulturinstitution, der hvert år ligger beslag på ca. 2,5 mia. kr. At man ikke stiller krav til dem, om hvordan de skal være med til at skabe udvikling. Og mærkeligt at man ikke prioriterer kultur, når man ved, hvad kulturstøtte kan bruges til i forhold til erhvervsudvikling, identitetsskabelse, forebyggelse, sundhedsfremme, udannelse, integration og i det hele taget skabe større sammenhængskraft i samfundet. Kultur som det kit der binder os sammen ved at skabe grundlaget for "det hele menneske".

Ind i mellem virker det som om man i velfærdssamfundet fokuserer på de kortsigtede løsninger, frem for de langsigtede planer om, hvordan individet får mulighed for at deltage i demokratiet. Derfor fylder debatten om mad i institutioner rigtig meget på sådan et topmøde, mens den kulturelle dimission, for uviklingen af mennesket, som individ, er fraværende. På samme vis argumentere KL formanden for at staten skal betale diger når vandstanden stiger, mens der ikke ofres mange ord på den forebyggelse, der skal til for at undgå klimaforandringerne.

Der er en opgave for os alle i, at skabe fokus på den langsigtede indsats, frem for kun at diskutere "her og nu" løsninger. Hvis vi vil udviklingen af et demokratisk samfund, med muligheder for deltagelse af det enkelte menneske, har vi alle et ansvar for at være med til at sætte den langsigtede dagsorden. Og her fylder kultur rigtig meget som vores fælles grundlag for det, at være menneske.

Kommentarer

Populære opslag fra denne blog

Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne - lad det være et wake-up call

"Oversigt viser årelang nedbarbering af bibliotekerne – »grænsen er nok nået« ifølge interesseorganisation" er overskriften på en artikel i Kulturmonitor i dag. Og denne milde underdrivelse om at grænsen nok er nået stammer fra mig og Danmarks Biblioteksforening. Den kunne også have været børn der ikke har adgang til bøger bliver dårligere til at læse. Baggrunden for artiklen er en opgørelse som kulturministeriet har lavet til SF’s socialordfører, Theresa Berg-Andersen. Her har ministeren opgjort antallet af for biblioteker fra 2006 og frem til i dag og gjort det klart, at antallet af danske biblioteker er faldet drastisk gennem de sidste 17 år. Opgørelsen viser at at antallet af biblioteksfilialer, er faldet fra 420 (2006) til 310 (2022) altså en en lukning af 1/4 af bibliotekerne. Havde de dykket lidt længere tilbage end til kommunalreformen kunne de se at antallet er halveret siden 1996 hvor der var 900 betjeningssteder. Stof til politisk eftertanke I Kulturmonitor siger

Hvad læser børn i en skole uden et bibliotek?

Mine største børn siger stadig at de går på skolebiblioteker, men jeg tvivler på at min den yngste på 4 kommer til at kende begrebet. I kølvandet på folkeskolereformen er skolebiblioteket nemlig blevet afskaffet eller i hvert fald erstattet af pædagogiske læringscentre . Hvad betyder det for skolen og elevernes kompetencer i forhold til traditionelle biblioteksdyder som litteratursøgning, kildekritik og læselyst, når man ændre fokus fra bibliotek til læringscenter. Det er tanker der er inspireret af at jeg er på vej til generalforsamling i Aarhus hos Kommunernes Skolebiblioteksforening eller de har naturligvis også skiftet navn til  Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre . En forening som vi I Danmarks Biblioteksforening har et godt og udbytterigt samarbejder med, hvilket vi desværre ikke har med den anden "skolebiblioteksforening" Pædagogisk LæringsCenterForening som har meddelt at de ikke længere ønsker at deltage i biblioteksparaplysamarbejdet da de ikke l

The development of ‘open library’ in Denmark #wlic2013

In occasion of my participation in the World Congress for Libraries IFLA, I have made ​​a presentation of the libraries in Denmark and especially the concept we call OPEN LIBRARIES. The theme of WLIC 2013 is "Future Libraries: Infinite Possibilities" and OPEN LIBRARIES is one of the possibilities. In Denmark, all the libraries is free to use, In the way, that all the basis services are free of charge for the public. In Denmark almost all the Libraries are funded by tax. The libraries are obligated to make all kinds of materials available, both physical and digital. Not just books. We have 98 municipalities and all of them are obligated, by legislation, to have a library and to finance it. Some of the municipalities have more than one library. We have approximately 450 public libraries, to a population of 5,5 mil. people.  Half of the libraries are closed in the last ten years, but the development has hopefully stopped now. It seems that development lead to fewer and few