lørdag den 21. marts 2009

KL og kultur

Jeg har lige deltaget i KL's kommunalpolitiske topmøde. Og det er desværre slående, hvor lidt kultur og bibliotekspolitik fylder når de bestemmende kommunalpolitikere skal tegne de store linjer for fremtidens velfærdssamfund. F.eks. er det stort set fraværende i formandens beretning http://kl.dk/_bin/0c4c059f-0d3d-4d83-8c4d-c5f307c9ecb0.pdf

Men også i debatten mangler der røster, der taler for en prioritering af kultur. Egentlig mærkeligt, at man ikke nævner biblioteker, som den store kommunale kulturinstitution, der hvert år ligger beslag på ca. 2,5 mia. kr. At man ikke stiller krav til dem, om hvordan de skal være med til at skabe udvikling. Og mærkeligt at man ikke prioriterer kultur, når man ved, hvad kulturstøtte kan bruges til i forhold til erhvervsudvikling, identitetsskabelse, forebyggelse, sundhedsfremme, udannelse, integration og i det hele taget skabe større sammenhængskraft i samfundet. Kultur som det kit der binder os sammen ved at skabe grundlaget for "det hele menneske".

Ind i mellem virker det som om man i velfærdssamfundet fokuserer på de kortsigtede løsninger, frem for de langsigtede planer om, hvordan individet får mulighed for at deltage i demokratiet. Derfor fylder debatten om mad i institutioner rigtig meget på sådan et topmøde, mens den kulturelle dimission, for uviklingen af mennesket, som individ, er fraværende. På samme vis argumentere KL formanden for at staten skal betale diger når vandstanden stiger, mens der ikke ofres mange ord på den forebyggelse, der skal til for at undgå klimaforandringerne.

Der er en opgave for os alle i, at skabe fokus på den langsigtede indsats, frem for kun at diskutere "her og nu" løsninger. Hvis vi vil udviklingen af et demokratisk samfund, med muligheder for deltagelse af det enkelte menneske, har vi alle et ansvar for at være med til at sætte den langsigtede dagsorden. Og her fylder kultur rigtig meget som vores fælles grundlag for det, at være menneske.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar