torsdag den 15. december 2011

Ereolen skal undersøges - Politiken.dk

I går skrev Politiken at nu går Statsforvaltningen ind i sagen om bibliotekernes offentlige e-bogudlån. De vil nu undersøge om kommunerne har brudt loven med købsmuligheden på ereolen.dk.

Jeg har tidligere skrevet om sagen på biblioteksdebat for jeg forstå ikke helt at det skulle være konkurrenceforvridende at der laves forsøg med at finde den bedste forretningsmodel, hvor forlag, forfattere og biblioteker finder en model, der giver BORGERNE mulighed for at læse e-bøger.

Ereolen skal undersøges - Politiken.dk

København afprøver ubemandede biblioteker - Politiken.dk

Sjovt når københavneravisen Politiken opdager en ny tendens. Det bliver først rigtig interessant at skrive om, når det sker i København, selvom det er noget som har været i fuld gang ude i landet i mange år. I artiklen gør de dog opmærksom på at der nu er over 50 biblioteker som laver forsøget og med stor succes. Og så skal vi lige bemærke at det ikke er "ubemandet" men at der er noget af åbningstiden, hvor der ikke er personale tilstede.

København afprøver ubemandede biblioteker - Politiken.dk

mandag den 5. december 2011

Styrelse frifinder omstridt e-bogstjeneste

Læs Biblioteker forvrider konkurrencen  
Sådan skriver DR.dk i dag, hvor Styrelsen for bibliotek og medier slår fast at e-reolens købeknap er ok, da det er forlagene der er sælgere af bøgerne.  I sidste uge skrev jeg, at jeg syntes at det var en naturlig udvikling i forsøg på at finde nye forretningsmodeller. Modeller, der både sikre forfattere og forlag en fornuftig indtjening, samtidig med at der stadig sikres fri og lige adgang til al information gennem bibliotekerne, vel at mærke på et grundlag de offentlige biblioteker kan betale. I et demokratisk samfund er det vigtigt, at bibliotekerne sikre denne adgang for alle borgerne.
Jeg tror det er vigtigt at vi hele tiden arbejder med at udvikle nye modeller, der gør det så nemt som muligt for borgerne at få information og tilegne sig viden.
 
Hele sagen startede da bibliotekerne 1. november lancerede  e-bogstjenesten, ereolen.dk, og det vakte hurtigt postyr, da siden blev beskyldt for at forvride konkurrencen. På hjemmesiden kan man nemlig købe e-bøger, og det bryder kommercielle e-boghandlere som Saxo.com sig ikke om. 

I den forbindelse var også Styrelsen for Bibliotek og Medier ude at kritisere.


"Offentlige institutioner må ikke sælge bøger. Det gælder også bibliotekerne. De må justere den ordning med det samme, og hvis det ikke sker, vil vi hjælpe dem" sagde styrelsens direktør Jens Thorhauge til DR Kultur i sidste uge.Men der er jo ofte flere sider af samme sag og jeg er da også glad for at jeg nu på dr.dk kan læse at:
http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2011/12/05/115750.htm?rss=true

"Styrelse: Biblioteker sælger ikke bøger
Men nu har styrelsen set nærmere på sagen, og det har ført til en frikendelse af bibliotekernes e-bogstjeneste. Ereolen.dk's købeknap er ikke i modstrid med kommunalfuldmagten, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

- Styrelsen er enig med Konsortiet bag ereolen.dk i, at det ikke er bibliotekerne, men forlagene der sælger e-bøger, og at der heller ikke er tale om, at bibliotekerne deler et eventuelt overskud fra salg af e-bøger med forlagene e.l., idet købeknap-funktionaliteten alene er et led i prisfastsættelsen for bibliotekernes udlån af e-bøger, skriver Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Den udskældte købe-knap er en del af et forsøg, hvor bibliotekerne i samarbejde med forlagene vil undersøger, hvordan udlån af e-bøger påvirker salget af de samme. Og når ereolen.dk henviser til, at man kan købe e-bogen, så er det ikke biblioteket, der sælger bogen, men forlaget. Og dermed tjener biblioteket heller ikke penge på salget.

Fint med en købeknap
Boghandlerne på nettet har brokket sig over, at bibliotekerne henviser til e-bogsalg på forlagenes hjemmesider. Men heller ikke det ser styrelsen noget problem i.

- Selve henvisningen til køb er efter styrelsens opfattelse i overensstemmelse med sædvanlig praksis på bibliotekernes portaler. Der var således som bekendt i en længere årrække en købeknap på bibliotek.dk, og der er aktuelt en købeknap på litteratursiden.dk., hedder det i en skriftlig meddelelse."