Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra september, 2012

FILMSTRIBEN.DK er SO EIN DING vi er vilde med

DR's So ein ding tog i går bibliotekernes digitale filmtjeneste FILMSTRIBEN.DK under kærlig behandling, som er lavet sammen med Det danske filminstitut (DFI) og DBC Marie  Høst  havde afprøvet filmstriben og anmeldte den i aftenens udsendelse. Den var en positiv oplevelse, hun var glad for det enkle og overskuelige tekniske setup og fremhævede specielt filmstribens store sektion af dokumentarfilm. F.eks. er alle novelle- og dokumentarfilm fra DFI tilgængelig på filmstriben.dk  OG selvom filmstriben fra bibliotekernes siden skal ses som et supplement til de kommercielle udbydere af film er der efterhånden en rimelig stor sektion af storfilm, primært i den genre man vil kalde klassikere.  Dog synes hun, at de begrænsninger som bibliotekerne har i de forskellige kommuner , typisk at man som borger kun kan se fem film om måneden. Men kære Marie, det handler om penge. Det er skatteborgerne der betaler og film er dyre, så derfor er bibliotekerne nødt til at prioritere og der

Medborgercentret – et naturligt udgangspunkt for lokal inklusion

Medborgercentre – et fremtidigt bibliotekskoncept er temaet for dagens konference i Vollsmose. Mit budskab i debatten er at bibliotekerne naturligt udvikler sig som medborgercentre i forlængelse af alle de andre opgaver som bibliotekerne løser, fordi det giver mening for borgerne. At bibliotekerne som medborgercentre er centrale for at skabe lokal inklusion på alle planer. At man på tværs af økonomiske, etniske, religiøse og sociale klasseskel udgør borgernes sidste folkeinstitution, hvor man bare kan komme uden at skulle betale eller være medlem eller opfylde andre betingelser. At biblioteket skabes i samspil med borgerne og dermed kun er i kraft af borgernes ønsker, behov og vilje til at deltage. Bibliotekerne er borgernes indgang til samfundet. En fælles indsats og resultaterne Siden 2008 har 16 biblioteker arbejdet med at etablere og udvikle biblioteksbaserede medborgercentre. Det er den fælles indsats som er omdrejningspunktet for konference i dag i Vollsmose Kulturhus. Al

De digitale bibliotekstjenesters fremtid til debat

Dialog fører til forståelse er mantraet for Danmarks Biblioteksforening mange aktuelle initiativer for at sikre borgerne adgang til information, når verden bliver stadig mere digital. F.eks. var jeg i den forløbne uge i Radio 24syv for at debattere de digitale bibliotekstjenesters fremtid, med Cliff Hansen fra Lindhardt & Ringhof. Du kan høre det her: Mit udgangspunkt er bibliotekernes vigtige samfundsmæssige rolle i fortsat, at sikre alle borgere adgang til information, også i en digital verden. Danmarks Biblioteksforening er ikke en direkte forhandlingspart i forhold til at købe eller sælge digitale materialer til bibliotekerne, vores interesse er at sikre den fri og lige adgang til information og fortsat at udvikle videnssamfundet. Men Danmarks Biblioteksforening spiller en aktiv rolle i at skabe dialog mellem producenter, forlag, kunstnere, biblioteker, politikere og alle de der har interesser i området. Danmarks Biblioteksforening seneste initiativ på området er e

Biblioteker møder forlag, filmselskaber og musikbranchen

I den seneste tid har medierne bragt en række indlæg om nogle af folkebibliotekernes digitale tjenester. Indlæggende og den efterfølgende debat mellem de involverede parter viser, at der er behov for i fællesskab at få beskrevet nogle forretningsmodeller, så bibliotekerne også fremover kan leve op til deres forpligtelse om at stille materialer til rådighed for borgerne, samtidig med at de kommercielle aktører sikres en rimelig indtjening.  Danmarks Biblioteksforening er ikke en forhandlingspart i forhold til at købe eller sælge digitale materialer, vores interesse er blot at sikre den fri og lige adgang til information, for fortsat at udvikle videnssamfundet. Men Danmarks Biblioteksforening spiller en aktiv rolle i at skabe dialog mellem producenter, forlag, kunstnere, biblioteker, politikere og alle de der har interesser i området. Danmarks Biblioteksforening seneste initiativ, på området er et DIALOGMØDE om DIGITALE BIBLIOTEKSTJENESTERS FREMTID Der har været en del

Den nye kulturpolitiske dagsorden

Under denne overskrift skriver Kulturminister Uffe Elbæk i dag kronik i Politiken . Hans overordnede pointe er, at digitaliseringen er det vigtigste sigtepunkt i den kulturpolitiske horisont. Det tror jeg han har ret i og det er også det væsentligste indsatsområde for Danmarks Biblioteksforening og for bibliotekerne i det hele taget. Jeg hilser det velkomment, at kulturministeren holder dette fokus, og synes, det er en interessant analyse han laver af den digitale udvikling.  Jeg ser frem til at hans næste og forhåbentligt mere konkrete udspil kommer. Jeg tror nemlig, det er nødvendigt med en meget bredere debat og dialog med alle aktører for at få udfoldet den fulde konsekvens af digitaliseringen. Han slutter da også med at skrive: " Denne kronik skal derfor ses som første skridt i en konstruktiv dialog med kulturinstitutionerne og kulturpolitikerne – dels på Christiansborg, men også regionalt og lokalt, og selvfølgelig også med alle danskerne" Han starter til

Den digitale udfordring for bibliotekerne - skal, skal ikke?

I dag har jeg fået mulighed for at afholde en gæsteforelæsning for en årgang på Det Informationsvidenskabelige Akademi .  Det glæder jeg mig til, specielt at opleve hvad der rør sig blandt de studerende lige nu. Jeg skal tale under overskriften Aktuelle udfordringer for bibliotekerne,  hvilket jo giver mig ret frie hænder og lige nu er der mange udfordringer og mange mulige udviklingsveje. Jeg vil tage udgangspunkt i en aktuel debat som rummer et krydsfelt af forskellige udviklingsønsker, hvor jeg sætter to synspunkter over for hinanden. Det vil være udgangspunktet for en debat med de studerende.  De to synspunkter er: Hvis vi spørger bibliotekarernes fagforening BF http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2012/09/05101712.htm dr.dk 6. sep 2012 Bibliotekarernes formand, Pernille Drost, er skeptisk overfor de nye centrale digitale bibliotekstilbud, hvor bibliotekerne stiller e-bøger, musik og film til rådighed på nettet og endda markedsfører sig som et gratis tilbu