onsdag den 26. september 2012

Medborgercentret – et naturligt udgangspunkt for lokal inklusion

Medborgercentre – et fremtidigt bibliotekskoncept er temaet for dagens konference i Vollsmose. Mit budskab i debatten er at bibliotekerne naturligt udvikler sig som medborgercentre i forlængelse af alle de andre opgaver som bibliotekerne løser, fordi det giver mening for borgerne.

At bibliotekerne som medborgercentre er centrale for at skabe lokal inklusion på alle planer. At man på tværs af økonomiske, etniske, religiøse og sociale klasseskel udgør borgernes sidste folkeinstitution, hvor man bare kan komme uden at skulle betale eller være medlem eller opfylde andre betingelser.

At biblioteket skabes i samspil med borgerne og dermed kun er i kraft af borgernes ønsker, behov og vilje til at deltage. Bibliotekerne er borgernes indgang til samfundet.

En fælles indsats og resultaterne
Siden 2008 har 16 biblioteker arbejdet med at etablere og udvikle biblioteksbaserede medborgercentre. Det er den fælles indsats som er omdrejningspunktet for konference i dag i Vollsmose Kulturhus. Alle disse forskellige projekter samles og en skal være en del af evalueringen af arbejde med at etablere biblioteksbaserede medborgercentre i udsatte boligområder siden 2008 med støtte fra satspuljemidlerne på i alt 18 millioner kroner.
Der er gang i mange forskellige aktiviteter i Vollsmose Kulturhus
Det biblioteksbaserede medborgercenter kan beskrives som en hybrid af kultur- og folkeoplysningsinstitution, frivillighedsbase samt fremskudt offentlig service og rådgivning.

Målet er nu at finde ud af, hvordan erfaringerne fra de 16 biblioteker med at etablere medborgercentre kan danne inspiration for andre kommuner i deres arbejde med at udvikle fremtidens folkebiblioteker.

Det vokser
Jeg glæder mig til at høre om alle erfaringerne og jeg tror kun det er begyndelsen på et koncept som vil udvikle sig hastigt.

Biblioteket er borgernes indgang til samfundet. Sådan har det altid været og den udvikling synes jeg vi skal gøre alt for at fortsætte, og for min skyld kan vi godt kalde dem medborgercentre, hvis det giver mening for borgerne.


EVALUERING AF MEDBORGERCENTRE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Ingen kommentarer:

Send en kommentar