Gå videre til hovedindholdet

Medborgercentret – et naturligt udgangspunkt for lokal inklusion

Medborgercentre – et fremtidigt bibliotekskoncept er temaet for dagens konference i Vollsmose. Mit budskab i debatten er at bibliotekerne naturligt udvikler sig som medborgercentre i forlængelse af alle de andre opgaver som bibliotekerne løser, fordi det giver mening for borgerne.

At bibliotekerne som medborgercentre er centrale for at skabe lokal inklusion på alle planer. At man på tværs af økonomiske, etniske, religiøse og sociale klasseskel udgør borgernes sidste folkeinstitution, hvor man bare kan komme uden at skulle betale eller være medlem eller opfylde andre betingelser.

At biblioteket skabes i samspil med borgerne og dermed kun er i kraft af borgernes ønsker, behov og vilje til at deltage. Bibliotekerne er borgernes indgang til samfundet.

En fælles indsats og resultaterne
Siden 2008 har 16 biblioteker arbejdet med at etablere og udvikle biblioteksbaserede medborgercentre. Det er den fælles indsats som er omdrejningspunktet for konference i dag i Vollsmose Kulturhus. Alle disse forskellige projekter samles og en skal være en del af evalueringen af arbejde med at etablere biblioteksbaserede medborgercentre i udsatte boligområder siden 2008 med støtte fra satspuljemidlerne på i alt 18 millioner kroner.
Der er gang i mange forskellige aktiviteter i Vollsmose Kulturhus
Det biblioteksbaserede medborgercenter kan beskrives som en hybrid af kultur- og folkeoplysningsinstitution, frivillighedsbase samt fremskudt offentlig service og rådgivning.

Målet er nu at finde ud af, hvordan erfaringerne fra de 16 biblioteker med at etablere medborgercentre kan danne inspiration for andre kommuner i deres arbejde med at udvikle fremtidens folkebiblioteker.

Det vokser
Jeg glæder mig til at høre om alle erfaringerne og jeg tror kun det er begyndelsen på et koncept som vil udvikle sig hastigt.

Biblioteket er borgernes indgang til samfundet. Sådan har det altid været og den udvikling synes jeg vi skal gøre alt for at fortsætte, og for min skyld kan vi godt kalde dem medborgercentre, hvis det giver mening for borgerne.


EVALUERING AF MEDBORGERCENTRE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Hør, hvorfor børn, der vokser op med bøger, klarer sig bedre senere i livet

Kulturmagasinet  KRÆS - RADIO4   (kl. 14.00-15.00) skal i dag handle om hvorfor det er vigtigt at børn læser.  Ikke kun fordi det er fedt at læse gode historier, men fordi n y forskning bekræfter, at tilgængelige bøger i hjemmet hjælper børn til at læse mere, blive bedre læsere og bedre uddannet senere i livet. Og har børnene ikke adgang til bøger i hjemmet er det vigtigt at de får adgang via andre institutioner som biblioteker. Det budskab udfolder sig i en samtale mellem Ea Hoppe Blaabæk, post. doc KU, Michel Steen-Hansen direktør i Danmarks Biblioteksforening og værten "kulturjunkien" Maja Hald.   Hør det her  Det hele tager sit afsæt i Ea Hoppe Blaabæk ph.d.-afhandling om, hvordan forældre giver kulturel, social arv videre til deres børn. Den er også blevet fyldigt omtalt i Kristeligt Dagblad  I   Kristeligt Dagblad   artikel skriver det også at afhandlingen punkterer en, for avisen og tilsyneladende også forskeren, udbredt myte om bibliotekerne som kulturelle fyrtårne

Når folkeskoler og folkebiblioteker bruger hinanden

I sidste uge efterlyste jeg gode eksempler på samarbejder mellem Folkebiblioteker og Folkeskoler og det er strømmet ind. Tak for det.  Det er også startskuddet på  Danmarks Biblioteksforening temaside om Folkebibliotekerne og den nye folkeskolereform, som du kan se og bidrage til på db.dk/folkeskole Jeg har lavet et kort oplæg til det "Dialogmøder om den åbne skole" som undervisningsministeret afholder i dag og alle de eksempler jeg kommer med vil indgå i DB's tema. Til præsentationen har jeg også fået hjælp af Signe Jarvad Chef Københavns Biblioteker - Kultur Valby, som har arbejdet systematisk med de københavnske bibliotekers læringsindsat i forhold til folkeskolen.  Vores fokus vil være understøtteden undervisning  som det udtrykkes i den nye folkeskolereform. På længere sigt vil DB lavet et inspirationskatalog til alle landets biblioteker, skoler og kommuner om hvordan vi kan udnytte de forskellige kompetencer vi besidder til gavn for eleverne og vide

Regeringen vil bruge 130 millioner på at genoplive døde bymidter i 'donut-byer' - biblioteket er en oplagt hjertestarter

Regeringen lancerer i dag en forsøgsordning, hvor 10 byer i landet skal deles om 130 millioner kroner. De skal bruges på, at bymidterne skal genopfinde sig selv og få livet tilbage, forklarer indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad (S). - Jeg tror det er vigtigt at kigge på, hvilke andre ting man kan gøre for at gøre det attraktivt for folk at opholde sig i midtbyerne, siger han til DR . I den sammenhæng kan kultur og specielt biblioteker spille en afgørende rolle, hvis man skal modvirke den såkaldte DONUTEFFEKT. I Donut-byer er der befolkningsvækst i forstæderne, og folk i forstæderne tager ikke længere ind til byen for at handle, fordi de handler på nettet, i storcentre eller i de større byer, hvor de har arbejde. Denne effekt ses i de små og mellemstore byer, hvor man endnu ikke har fundet en løsning på problematikken. I sådanne byer kan kultur og kreativ udnyttelse af bymidten spille en særdeles vigtig rolle Det ligger i forlængelse af regeringsudspillet fra sidste år "Tætte