Gå videre til hovedindholdet

Opslag

Viser opslag fra 2017

Disruption på biblioteket længe før det blev moderne

"... folkebibliotekerne har udviklet sig og fået meget andet på hylderne end bøger. Med andre ord har bibliotekerne levet med disruption, længe før ordet blev et modeord. De har udviklet sig og tilpasset sig den foranderlige virkelighed, de lever i, både digitalt og økonomisk - og hele tiden med et skarpt øje for behovet hos deres meget forskelligartede målgrupper." Skriver de i Lederen i Dagbladet Ringkøbing-Skjern 19. december 2017, af chefredaktør Gudrun Pedersen hvor hun også skriver "Men hvad stiller man op, når en stor og væsentlig brugergruppe, nemlig de unge, ser ud til at miste interessen for de " varer", der er på bibliotekets hylder? Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne har leveret ét af de mulige svar med et nyt initiativ. Hver tirsdag eftermiddag stimler de unge nemlig til i et omfang, som man ellers ikke har været forvænt med. Biblioteket var nemlig ikke sen til at hugge til med et godt tilbud, da man hørte, at en elev på Det Kristne Gymnasium v

Sprogeventyret med 1001 nordjyske børn skaber lyst til læsning

Det er så fantastisk, når der dumper et nyhedsbrev ind ad ens digitalbrevsprækken, hvor man bare kan mærke engagementet og stoltheden. Det har jeg lige oplevet, da projekt sprostart gør status og sprudler fordi man har sat gang i læsningen.. Projekt Sprogstart i Aalborg har været i gang 1 år. 1001 børnehavebørn har indtil nu været med i projektets første to forløb; Nogle er blevet udsat for markant bibliotekspåvirkning i form af sproglege, aktiviteter og sange mens andre blot er blevet sprogscreenet som kontrolgruppe til det forskningsmæssige sammenligningsgrundlag. I 2018 gennemføres de sidste 2 forløb, inden forskerne får lov at arbejde med den indsamlede data for at konkludere på, om en markant indsats fra bibliotekerne kan mindske sproggabet mellem sprogsvage og sprogstærke børn i alderen 3-5 år. De deler Et efterår med gode besøg og tasteopgaver I projekt Sprogstart har de haft en masse besøg i børnehaverne og som de konkluderer: "Relationen til børnene har v

Ny debat om bibliotekernes rolle i fremtiden

Altinget har samlet et panel af debattører, der giver deres bud på folkebibliotekernes fremtid og det kommer det nogle ret forskellige bud ud af. I begyndelsen af 2018 vil kulturminister Mette Bock (LA) igangsætte et strategiarbejde med udvikling af bibliotekerne og det er anledningen til at Altinget sætter spot på bibliotekerne den kommende måned. Derfor har Altinget samlet en række af de centrale aktører i debatten om bibliotekernes fremtidige rolle. Det er der foreløbig kommet nogle spændende indlæg ud af. Hvis du har abonnement på Altinget kan du læse dem hos dem  - og ellers kan du se mere hos Danmarks Biblioteksforenings Facebooksite , hvor det første indlæg  fra CEPOS gav anledning til debat. Læs også  Hvis man analyserer statistik, i stedet for at vride den fordomsfuldt, kommer et billede af et moderne bibliotek. Danmarks Biblioteksforening er naturligvis også med i debatpanelet og deres seneste indlæg kan du se her: Bibliotekerne skal leve digitalt og lokalt Steen

Det lokale bibliotek blev min vej ind i litteraturens rige – og en personlig redning. Det ændrede min livsbane.

Sådan skrev Politikens chefredaktør under overskriften "Litteratur gav mig en tryghed, jeg aldrig vil svigte" i avisens kronik .  Jeg synes I skal læse hans kronik, og blive lidt klogere på hvad det er biblioteket kan med litteratur og det at friste til at læse. Jeg citerer lige lidt her.... Jeg gemte altid den bedste halve fra min madpakke til biblioteket. Leverpostejmaden med agurkestykkerne spiste jeg med hovedet bøjet over en bog på Grindsted Bibliotek. Jeg gik vel i 5. klasse, og hver dag efter skole gik jeg over på biblioteket på den anden side af Tinghusgade, fordi det ikke altid var lige trygt at gå hjem. Jeg husker forhallens lugt af bouillon fra kaffeautomaten, jeg husker den bløde og støvede duft af bogrygge på reoler, og jeg husker især den søde kvindelige bibliotekar, som altid hjalp mig, når jeg stod på tæer foran udlånsskranken for at få hjælp. Der stod jeg ofte. Jeg er søn af kærlige forældre, men en kombination af fattigfirserne, lediggang og

Biblioteket er meget mere end bøger, det handler alt sammen om at læse

I en tid, hvor fake news, populisme og overfladiske medier sætter dagsordenen, og hvor selv USA’s præsident foretrækker at formulere sin politik og holdninger gennem 140 tastetryk på mobilen, er bibliotekernes samfundsrolle mere central og afgørende end nogensinde kan man læse i dagens kronik i Politiken, forfattet af formanden for kulturudvalget i Aarhus Steen Bording Andersen. Han er så også formand for Danmarks Biblioteksforening, så han har stor indsigt i området. Han tager udgangspunkt i at "Der går længere og længere imellem, at danske børn tilbringer en eftermiddag på sofaen med en bog. De læser ganske enkelt mindre i fritiden end for syv år siden. Især pigerne har ændret læsevaner og læser mindre i dag. Det er en af de vigtigste konklusioner i rapporten ’Børns læsning 2017’, den største undersøgelse af danske børns læsevaner, der nogensinde er lavet. Når lystlæsningen er i krise blandt de unge, går det ud over deres evne til at skrive og læse kritisk. Svagere læs

Bibliotekerne bryder ældres ensomhed, viser nyt projekt

De danske folkebiblioteker kan være med til at afhjælpe ensomhed hos landets ældste, skriver Politiken i dag. Anledningen er at Tænkentanken Fremtidens Biblioteker i dag offentliggør millionprojekt finansieret af Velux Fonden Gennem halvandet år har tænketanken udviklet et projekt i samarbejde med fire biblioteker og fire almene boligområder i Skælskør, Dalum, Varde og København for med kulturelle aktiviteter at bryde ensomheden og øge livskvaliteten blandt samfundets ældste borgere.  »En af de store udfordringer i samfundet er ensomhed især hos ældre mennesker. Folkebiblioteket er den kulturinstitution, der når bredest ud i befolkningen, og er i mange lokalsamfund et mødested med mange aktiviteter – også for ældre. Men sjældent med det særlige fokus at skabe fællesskaber og hjælpe ældre ud af ensomhed. Projektet viser, at der er et stort potentiale for bibliotekerne, når det gælder om at yde en indsats for ensomme ældre«, siger projektleder i Fremtidens Biblioteker Louise Agge

Hvad skal vi med kulturmødet på Mors?

Kulturmødet​ på Mors indbyder til dialogmøde med interesserede samarbejdspartnere den 15. november fra 12.30 til 15.30 i Salonen på Københavns Hovedbibliotek​. Da jeg er er moderator på mødet, har jeg tænkt mig, at stille spørgsmålet, hvad skal vi med kulturmødet på Mors. Men hvad synes du? Du er også velkommen til at skrive til mig på msh@db.dk hvis du har gode forslag Danmarks Biblioteksforening er medarrangør af debatten om Kulturmødet og vel naturligt nok, da bibliotekerne i mange kommuner er facilitatorer for borgernes hverdagskultur. Derfor er det også naturligt for DB at tage aktiv del i at skabe kulturpolitisk debat om hvad kultur kan, hvilket jo også er et af målene med kulturmødet. Se mere her Se også Trumpisme, fake news og behovet for en femte statsmagt #Kulturmødet Mødet foregår den 15. november i Salonen, Københavns Hovedbibliootek (stuen), Krystalgade 15, 1172 København K. Program for dagen:  12:30 Velkomst v/ medarrangør og ordstyrer Mi

Stop verden, jeg vil af! Skal vi forbyde mobiltelefoner i skolerne #Bogforum

Skal vi forbyde mobiltelefoner i undervisningen eller skal vi lære dem at bruge den? I dag kl 10.30 på #Bogforum udfordrer Danmarks Biblioteker i dag forfatteren til bogen "Sluk” Imran Rashid i samtale med med Erik Kristiansen, Brains., om sin vidt debatterede bog om kunsten at overleve i en digital verden, Jeg ved godt, hvad jeg mener. Men hvad synes du? Kom forbi og tag del i samtalen. Du kan se mere om forskellige positioner her Forbyd mobiltelefoner i danske skoler - ellers ødelægger vi børnene Det er dumt og kortsigtet at forbyde mobiltelefoner i skolerne. Lær hellere ungerne at kunne styre dem - og sig selv  kl. 11:15 forsætter vi med debat om Digital dannelse? Camilla Mehlsen, forfatter til ”Teknologiens testpiloter”, i samtale med Erik Kristiansen. Men vi har i dagen løb meget andet på programmet, som du kan se her

Hvis man analyserer statistik, i stedet for at vride den fordomsfuldt, kommer et billede af et moderne bibliotek

Sagen er vel nærmere, at bibliotekerne har formået at tage bestik af, at borgernes præferencer for folkeoplysning er under forandring. Ifølge de seneste data er besøgstallet i løbet af ét år steget med næsten fem procent til 37,7 millioner besøg i 2015. Så noget må bibliotekerne gøre rigtigt. skriver Henrik Dørge skriver i dagens Weekendavis .  Interessant at se, hvad der sker når en journalist graver lidt dybere, og analyserer årsagerne til borgernes ændrede brug fra af biblioteker, og ser på borgerens behov, frem for at bruge statistikkerne til at understøtte en forudindtaget holdning, som man så ofte ser. Så tak til Weekendavisen og Henrik Dørge for at have gravet i CEPOS´s arbejdspapir, og deres påstande ud fra de kendte statistikker. "Den borgerlig-liberale tænketanks regnestykke? Man har taget biblioteksudgifterne og divideret med antallet af udlån af trykte bøger. Voila! Det er imidlertid en hypotetisk og ufuldkommen fremgangsmåde. Dels ser CEPOS bort fra, at bibliot

DEN KLASSISKE DANNELSESINSTITUTION I EN POSTFAKTUEL TIDSALDER - Faglig Fredag #bogforum

I dag har Bogforum  Faglig Fredag, hvor der er inspiration til arbejdslivet og oplæg med substans, som de skriver i programmet. Faglig fredag er et seminar med stor faglighed, der primært henvender sig til bibliotekarer, folkeskolelærere og pædagoger, men som er åbent for alle interesserede. I år er der to temaer, ”Dannelse” om formiddagen og ”Klassikere – hvad siger de os i dag?” om eftermiddagen, og du kan tilmelde dig begge eller kun det ene – det er helt op til dig. Jeg er på  kl. 10.00, med overskriften DEN KLASSISKE DANNELSESINSTITUTION I EN POSTFAKTUEL TIDSALDER Nogen karakteriserer vores tid, som en postfaktuel tidsalder, h vor vi digitale netværk,  selv skaber egen sandhed og virkelighed, erstatter det store fællesskab. Hvilken rolle spiller biblioteket i den sammenhæng, både som indgang til viden og information, men også som klassisk dannelsesinstitution? Og kan det være med til at skabe grundlaget for deltagelse i fællesskabet? Michel Steen-Hansen , direktør for

Open Educational Resources and the libraries #UNESCO

* What are Open Educational *Resources (OERs)? * Why should I care about OERs? * What are some examples of OER projects? * How has UNESCO supported OERs? * What is the 2012 World Open *Educational Resources Congress and what are its aims? * What is the Paris Declaration? * How can I get involved? At the UNESCO Generelconference in Paris, we have discussed desirability of a standard-setting instrument on international collaboration in the field of Open Educational Resources It was my job to hold the official Danish speech. I managed to mention the librarians in my speech. However, it became IFLAS's representative who had seriously focused on the role of libraries in education and access to information. See below You can see my speech here: One of the most important UN's sustainable development goals is access to information and the ability to use it. This is one of the reasons why Denmark supports a standard-setting instrument on international collaborati

World Trends in Freedom of Expression and Media Development #UNESCO

Today we have a presentation of the World Trends in Freedom of Expression and Media Development report 2017 at UNESCO General Conference. Across the world, journalism is under fire. While more individuals have access to content than ever before, the combiantion of political polarization and technological change have facilitated the rapid spread of hate speech, mysogyny and unverified 'fake news', often leading to disproportionate restrictions on freedom of expression. In an ever-growing number of countries, journalists face physical and verbal attacks that threaten their ability to report news and information to the public. In the face of such challenges, this new volume in the World Trends in Freedom of Expression and Media Developmentseries offers a critical analysis of new trends in media freedom, pluralism, independence and the safety of journalists. With a special focus on gender equality in the media, the report provides a global perspective that serves as an es

FN's kulturskabende styrker #UNESCO

Som jeg tidligere har skrevet om på denne blog, så er jeg med i UNESCO nationalkommission . Det betyder at jeg i disse dage er i Paris til Generalkonference. I det internationale samarbejde kan man ikke altid gå rundt råbe demokrati, specielt ikke hvis man repræsenterer det officielle Danmark,  men så kan man go i korridorerne og hviske demokrati eller føre demokratiske samtaler andre steder end på talerstolen, lærte jeg da jeg deltog i UNESCO generalkonference i Paris første gang.  I den brede offentlighed er der nok ikke så mange, der lige har i frisk erindring, hvad  UNESCO er, så jeg plejer at sige, at jeg er folkets repræsentant i FN's kulturbevarende styrker. I de senere år har jeg skærpet retorikken og sagt kulturSKABENDE styrker, fordi det ikke er nok at bevare . Læs også  FN's kulturbevarende styrker For mig handler UNESCO arbejdet nemlig om, at sikre folk i hele verden adgang til kultur i aller bredeste forstand, for ad den vej at skabe en demokratisk kultu